Bronnen

URK, lidmatenlijst Nederduits-Gereformeerde gemeente, 1711

uit: Urk, kerkeboek 1711-1727 (film 27, odometer 18, nummer 23, Nieuw Land Museum Archief Studiecentrum [= Provinciearchief Flevoland], Lelystad)
transcriptie: Frits Stoffels, Almere-Haven, januari 1999

laatste bewerkingsdag: 1 mei 2012

 door Ds Wernerus van Diepen

Urker woonkamer in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen

Nadien door de wintersche koude alle de inwoonders van het
Eijlant Urk op het Eijlant waren, soo hebbe ik Wernerus van
Diepen, om een nette lijste van alle de leden van de Gemeente
te maken, dienstig geoordeelt, sonder tijt versuijm nevens mijn
Ouderlingen huijsbesoekinge te doen en bij die gelegentheijt
de namen van alle [doorgehaald: de namen van] de litmaten van dese Gemeente
op te schrijven. Ingevolge van dese onse resolutie hebben wij den
9den en 10den Februari in het jaar na Christi geboorte 1711 huijs

-besoekinge gedaan, en na onse wetenschap wegens het getal
der jaren bevonden dese navolgende, als de Litmaten van Christi
Kerke zijn, ook tot het gebruijk des Heijligen Avondmaals genodigt.

Urk, Wandelweg, om en bij 1905

1. Aeltien Jans
2. Lubbert Janzen.
x3. Clasien Janz. obiit den 30 Oct: 1719.
x4. Hendrik Willemsen )  obiit die 4 M(?...) 1712
x5. Truytien Dirks      )  met attestatie van (na?) Enkhuijsen
            overleden den 16 Jul: 1720
6. Lysebeth Jacobs.
7. Jacob Jansen.
       man en vrou
8. Pietertien Tijmens.
9, Bartelt Jacobsen.
x10. Aaltien Pieters.   obijt die 26 Febr: 1714
x11. Grietien Jacobs.   obiit die 15 Oct. 1718.
x12. Marritien Lubbers.   obiit die 7 Aug: 1718
13. Hendrik Jansen.
14. Willem Hendrikzen.
x15. Willem Gerritzen.  schout  obiit die 2 Nov: 1718
         man en vrou
16. Aaltien Claas
x17. Styntien Claas.  huysvrou van Harmen Meynders.  obiit 1716
x18. Antien Sijmens.  obiit den 24 (?) Jan: 1720
x19. Jelle Janz.  obiit die 7 Febr: 1714.
x20. Albertien Claas huysvrou van Albert Harmsen.  obiit:
        21 Jan: 1715
x21. Jan Romkes obiit (..) - 10 Jun. A: 1720
x22. Pieter Jansen.  obiit die 6 December: 1711.
23. Evert Willemzen.  obiit den 26 Aug: 1720.
24. Jan Clasen.
x25. Lysebeth Claaz.  obiit die 14 Maij 1711
26. Aaltien Claas.  huysvrou van Bartelt Jacobsen.
27. Albert Harmsen.
28. Itien Hendriks
29. Aaltien Janz [verbeterd uit: Louwrens].  huijsvrou van Jacob
    Jacobsen.
30. Jacobjen Jans.  huijsvrou van Jan Romkes.
x31. Gerrit Janzen.  obiit die 29 April. 1714.
x32. Lubbert Jacobsen.  obiit die 9 Aug: 1716.
x33. Ide Jacobsen. obiit die 19 December 1711
34. Gertien Jacobsen.
35. Lijsebeth Claaz.
36. Woutien Simers.  huijsvrou van Jan Harmsen.
37. Ysbrant Albers.
--------------------------------------------------------------------------------
38. Jan Pieterzen.
39. Jannetien Hendriks.  huijsvrou van Claas Jansen
40. Grietien Jacobs
x41. Albert Jacobsen.  obiit den 12. M:  A:  1719.
42. Willem Pieterzen.
x43. Jacobjen Willemsz.  huijsvrou van Jan Clasen. obiit
             den 25 Sept: 1719
44. Albert Jacobsen.
45. Jan Albersen.
x46. Geurtien (?) Clasen.  obiit die 3 Mart: 1714.
47. (...) Hessels.  huysvrou van Claas Harmsen met attesta
  tie van Amsterdam.
48. Tetia (...) huijsvrou van Hendrik van den Berg.
49. (...)kjen Hansen.  Huijsvrou van Hendrik Jansen met attestatie
  van de Kuijnder.
x50. Claas Hendriksen.  den 14 Maij 1719.  vertrokken
         na Enkhuijsen.
51. Claas Jacobsen.
52. Aaltien Lubbers.  huijsvrou van Lubbert Jansen.
53. Aaltien Hessels.  huijsvrou van Albert Jacobsen.
54. Aaltien Hendriks.  huijsvrou van Jan Albersen.
55. Aaltien Lourens [verbeterd uit: Janz].  huijsvrou van Willem
    Pietersen.  obiit den 7 Jun. 1720.
56. Claas Willemsen
        man en vrou
57. Dirkjen Willemz.
58. Marretien Gerritz.  huijsvrou van Jacob Albersen.
59. Jacob Lubbersen.
60. Jacob Meijndersen.
61. Clasien Hendriks
62. Arent Clasen.
x63. Aaltien Janz huijsvrou van Jacob Lubbersen, obiit
        den 1 Sept. 1720.
x64. Geertien Hendriks.  huijsvrou van Claas Hendriksen.
  den 14 Maij 1719 vertrokken na Enkhuijsen.
65. Jacob Jacobsen.
66. Pieter Lubbersen.
         man en vrou.
67. Willempien Gerrits
68. Trijntien Hendriks.  huijsvrou van Jacob Meijndersen.
69. (...) Willemsen.
        man en vrou.
70. Grietien Willemz.
x71. Jacobjen Jans huijsvrou van IJsbrant Alberz. obiit die
                      1 Mart. 1714.
72. Jannetien Bruijns.  huijsvrou van Jacob Janzen.
73. Jannetien Pieters.  huijsvrou van Luijtien Pieterz.
x74. Annetien Dirks   obiit den 22 Febr. 1714
75. Wiggertien Claas.
76. Lubbert Jacobsen.
77. Jacob Jansen.
78. Aren(..) Cornelissen.
--------------------------------------------------------------------------------
79. Pieter Sipkes.
          man en vrou.
80. Annetien Jacobs.
81. Jan Hendriksen.
82. Willem Jacobsen.
x83. Willempien Pieters.  huijsvrou van Jan Albersen [verbeterd uit: Jan
             Pietersen.].
             obiit die 26 April: 1714.
84. Jacob Albersen.
x85. Jacobjen Janz.  huijsvrou van Jan Albersen.  obiit den 13 Jul.
                         1720
86. Anthonij van Dompselaar
            man en vrou.
87. Catharina van Morbag  met attestatie van Amsterdam.
x88. Aaltien Peters.  huijsvrou van Willem Jacobsen:
      obiit den 24 Sept. 1719.
x89. Hendrik van den Berg met attestatie van Genemuijden.
     obiit den 23 Mrt: 1719.
90. Sytien Jacobs.  huijsvrou van Gerrit Jansen.  met attestatie
  van Enst.
91. Willem Jansen.
        man en vrou.
92. Hendrikjen Pieters.
93. Louwe Willemsen.
94. Jan Albersen.
95. Luijtien Pieters.
x96. Lubbetien Willemz.  huijsvrou van Jan Hendriksen obiit
     den 20 Apr: A: 1719.
97. Claas Harmsen.
98. Eetske Luijtes.  huijsvrou van Jacob Harmsen.  met attestatie
  uijt de Lemmer.
99. Jan Albersen.
        man en vrou.
100. Marretien Gerrits.
101. Jan Albersen.  obiit den
102. Jacob Jansen.
103. Jannetien Hendriks.
104. Claas Jellesen.
          man en vrou.  12 Aug: 1720. [de betekenis van deze datum is onduidelijk; geen trouwdatum: het paar was al vóór 1711 gehuwd; geen sterfdatum: beiden stierven na 1727; wellicht is een belijdenisdatum aangegeven - FST]
105. Willempien Roelofs,
106. Jan (...)sen.
        man en vrou
107. Antien Pieters.
108. Marretien Pieters.
109. Marretien Willemz.  huijsvrou van Jan Albersen.
110. Marretien Sipkes.
111. Jan Snoek.
        man en vrou.
112. Aaltien Willemz.
113. Hendrik Willemsen.
114. Lubbetien Albers.  huijsvrou van Louwe Willemz.
115. Wernerus van Diepen.
           man en vrou.
116. Johanna Cantor 
Free Web Counter