Bekende Familieleden

laatste bewerkingsdag: 14 mrt 2012

"Alles komt ergens vandaan en iedereen trouwens ook" (Michaël Zeeman)

Mijn stambomen zijn zeer uitgebreid. Als vanzelf komen er dan langzamerhand bekende of spraakmakende figuren in ten voorschijn. Hier volgt een kleine selectie van mensen die ik op mijn genealogisch pad ontmoette. De naam 'Bekende Familieleden' is in sommige gevallen wat te weids gekozen: soms betekent het dat mensen voorkomen in mijn stambomen, maar niet verwant zijn. Ik kwam ze in zo'n geval op het spoor via zijwegen. Helaas staan er wat weinig vrouwen op. Over enkele generaties moet dit anders zijn!


Aafke Bennema (1965) - kunstenares

Aart van Dobbenburgh (1899-1988) – tekenaar en illustrator

Mr Adriaen van der Donck (1620-1655) - tegenspeler van Peter Stuyvesant, grondlegger bestuur New York, stichter van Yonkers (New York):

Adriaen Joosten van Bergen (±1560-±1602), de Turfschipper van Breda (1590, list Tachtigjarige Oorlog)

Aernoult Gysels van Lier (1593-1676), VOC-admiraal, gouverneur Ambon, kolonisator Brandenburg

Aletta Jacobs (1854-1929) – eerste vrouwelijke arts + feministe

Anthony van Leeuwen (1748-1836) – burgemeester Hoevelaken

Balthasar van den Donck (±1615-±1668) - leider ontginning Veenhuizen

Cornelis Korteweg (1853-1916) – burgemeester Hazerswoude

Eduard Pijlman (1915-2003) – spraakmakende jaren-zestig-predikant:

 

Ed Pijlman ('Arrowman'; 1946), kunstschilder te Sassenheim

Eduard Stoffels (1874-1951) - kunstschilder

Eem van Brussel (1918-1995) – verzetsheldin Leiden

Engelbarta Claessen Klumpers (1767-1847) -  stadsvroedvrouw Elburg

Evert Jan Stoffels (1900-1994) – journalist in WOII te Berlijn (evertjanstoffels19001932ckrantgroep.jpg)

Evert Stroober (1898) - verzetsheld Amsterdam

Fetze Pijlman (1882-1965) – vervaardiger en uitgever Gereformeerde kerkmuziek (De Harp, Harpklanken):

Fetze Pijlman (1946) – dichter/schrijver

Fetze Pijlman (1948) – directeur World Fashion Centre, Amsterdam

Gerardus Johannes Hengeveld (1814-1894) – uitvinder stamboekvee + befaamd runderpestbestrijder

Gerco Stoffels (+1965) – befaamd rugbyspeler, rugbytrainer

Gerrit Hengeveld Wzn (1739-na 1797) – patriotse revolutionair in Elburg en Frankrijk

Gerrit Jan Hengeveld (1885-1939) – kunstschilder

Heimen Stoffels/Hijme Stoffels (1877-1958) - vervaardiger van kerkelijke kunst; tekenaar en schilder (http://home.tiscali.nl/~ti078613/hijme.htm)

Hendrik Hengeveld (1861-1927) – beeldend kunstenaar

Henk Beeuwkes (1933) – beeldend kunstenaar

Henk Pijlman (1908-1989) – kerkmusicus

Henri Copijn (1842-1923) – park- en landschapsarchitec

Herman Stoffels (1922) – wereldwijd rondreizend chiropracticus

Hijme Stoffels (1907-1975) – verzetsheld Leiden

Hijme Stoffels (1952) – godsdienstsocioloog

Ivo Opstelten - burgemeester van Utrecht, van Rotterdam, minister van Veiligheid en Justitie

Jacques Wallage (1946) – politicus, burgemeester Groningen

Johan Geysels van Lier (±1630-1675) - zeeheld Engels-Nederlandse oorlogen

Johanna Buis (1848-1903), schrijfster van bevindelijke (mystieke) brieven

Johannes Cornelis Stoffels (1878-1952) - Art-Nouveaukunstenaar (met Jan Eisenloeffel)

Kees Bennema (1960) – (dagblad)fotograaf

Klaas Pijlman (1917-2007) – tekenaar, illustrator, kunstschilder, voordrachtskunstenaar (zie ook http://www.achterderug.nl/zsbindex.php; zoek illustrator: Pijlman)

Klaas Schilder (1890-1952) – theoloog + stichter Geref Kerken (vrijgemaakt)

Lambert Heijmensen (+1605-+1680) – wederopbouwer Nunspeet na verwoesting Tachtigjarige Oorlog

Lies Schot (1956) - keramisch kunstenares

Lodewijk Copijn/Louis Copijn (1878-1945) - park- en landschapsarchitect

Mak Zeiler (= Daan Kempe; 1928-2001) - lieddichter, onder meer van volkslied Flevoland

Maren Stoffels (1988) - schrijfster

Maurits Dekker (1896-1962) – schrijver

Merlijn Stoffels - verslaggever NOS justitie en rechtszaken/voorlichter Rode Kruis

Mirjam de Rijcke (1977) – kunstschilderes

Peter de Rijcke (1945) - kunstschilder

Piet Schot (1927-1992) – pionier techniekmuseum TU Delft

Rob Schouten (1954) – hoogleraar + columnist ‘Trouw’

Sarah de Rijcke (1976) - onderzoekster hersenen en beeldvorming

Tineke Bennema (1962) – spraakmakend Midden-Oosten-journaliste

Tonys Eynberss Bello (+1630-+1712) - pionier papierindustrie Loenen en omgeving

Willem Drees (1886-1988) - minister-president

Willem Drees jr (1922-1998) - minister

Wim-Bernard Drees (+1953) - verbinder natuurkunde + theologie

 

Free Web Counter