Kwartierstaat Stoffels 8-9 (128+)

laatste bewerkingsdag: 8 jan 2019

Kwartierstaat Stoffels: achtste en negende geslacht

door Frits Stoffels

achtste geslacht: oudovergrootouders (8)


Joanna Sierko-Filipowska | OntwakenSTOFFELS

128 Henderik Stoffelsen | geb omstr 1705 te Hemmerde (bij Hamm en Unna, ten oosten van Dortmund, Westfalen) | een taalprobleem was er niet in Nederland: de Westfaalse streektaal van Hemmerde was grotendeels gelijk aan het Nederlands, klonk hooguit iets 'ouderwetser' (gebaseerd op Middel-Nederlands) | eigenaar-landbouwer van De Vinkencamp te Hierden en tevens van De Olde Camp in Duinen bij Hierden, waarschijnlijk op Watervalweg 2 | overl eind jul 1770 te Hierden, begr op 30 jul 1770 te Harderwijk | geh op 2 jul 1741 te Hierden met


De nieuwe bestemming van De Vinkencamp na de dood van Hendrik en Gerritien, 27 juni 1778 [Gemeentearchief Harderwijk]

129 Gerritien Cornelis Verhoeff | vernoemd naar haar verm grootmoeder Gerritjen Lubberts | geb 1705-1710 te Voorthuizen (de oorzaak van het niet vermelden der doop is wellicht stormschade aan kerk en toren in 1705, die pas in de loop der jaren hersteld werd) | eigenares-landbouwster van De Vinkencamp  te Hierden en De Olde Camp in Duinen bij Hierden | I geh op 5 nov 1730 te Harderwijk met Peter Hendriksen (1701 Hierden-omstr mrt 1740 Hierden) | overl mei 1778 te Hierden, begr op 21 mei 1778 te Harderwijk

Ralph Earl | Portret van Marianne Drake | 1733


Kinderen van Hierden, zo tussen 1900 en 1910

130 Heijmen Evertsen [familie Velicke] | vernoemd naar zijn oom Heijmen 'Gerritsen'| geb in okt 1694 te Hoophuizen, ged op 28 okt 1694 te Nunspeet | eigenaar-landbouwer Tobias- of Hulsengoed (tegenwoordig Camping Bad Hoophuizen) te Hoophuizen | overl omstreeks 12 dec 1782 (dag van aangifte) te Hulshorst, begr op 18 dec 1782 te Nunspeet | geh op 23 mrt 1721 te Nunspeet met

de begrafenis van Heijmen Evertsen met het beste doodlaken en tweemaal klokgelui. Heij-
men en Annetjen waren dan ook een welgesteld echtpaar


131 Annetjen Gerrits | geb in 1698 te Hoophuizen | ged op 3 apr 1698 te Nunspeet | eigenares-landbouwster Tobias- of Hulsengoed te Hoophuizen | overl op 17 jun 1781 te Hulshorst
132 Gerrit Aardsen [postuum:] Oostendorp | geb omstr 1705 te Doornspijk | landbouwer | overl 1778-1796/1800 | geh op 27 feb 1735 te Doornspijk met
133 Fennighjen Jans van Stelten | vernoemd naar haar verm grootmoeder Fennigjen Garrits 'Wijssenbarg' | ged op 15 jan 1708 te Hattem | ws overl omstr jan 1796 te Doornspijk | haar erfenis, verdeeld in jan 1796, bestond uit kleding, sieraden, geld en land in De Hellen bij Elburg; het paar kocht in 1778 land in het Noordermerk te Doornspijk

Allan Ramsay | portret van een vrouw | 18de eeuw

134 Jochem Hendriks | vernoemd naar zijn grootvader Jochem Hendricksen | ged op 25 mrt 1723 te Elburg | bootschuiver | overl tussen 1784 en 1800 | geh op 5 mei 1748 te Elburg met
135 Dina Hendriks van Putten | ged op 26 jan 1713 te Elburg | overl tussen 1754 en 1766, of juist na 1784; het paar woonde op Ellestraat 22 te Elburg
136 Wijnand van Leeuwen (Wijn) | ged op 7 sep 1704 te Barneveld | kuiper aan de Langstraat aldaar | overl ws in mei 1761 | huwelijksproclamatie op 16 nov 1727 te Veenendaal met

Psalm- en gezangbord uit 1704

137 Metje Everts van Velthuijsen | vernoemd naar haar grootmoeder Mettien Alberts | ged op 18 apr 1706 te Veenendaal | overl op 11 mrt 1778 te Barneveld

Barneveld in vogelvlucht | om en bij 1905

138 Steven Petersen | geb omstr 1690 | overl na 1725 | geh met
139 Henderikjen Herberts | geb omstr 1690 | overl na 1725; het paar woonde te Voorthuizen-De Kelis, Barneveld en Lunteren

Veluwe, Zandland | 1977 | foto: Frits Stoffels

140 Claes Garris Klompenmaaker/Klumpert | geb omstr 1700 te Voorst | overl na 1743 te Empe bij Voorst, begr te Voorst | I ondertr op 15 nov 1722 te Voorst met Janna Arents (omstr 1700 Voorst-1723 Empe bij Voorst) | III geh op 18 sep 1737 te Voorst met Hendersken Jansen (omstr 1710-na 1743) | II geh op 9 apr 1724 te Voorst met


Op prachtige wijze heeft deze fotograaf twee lichtpunten in zijn foto laten vallen: links op het kerkje van Voorst met de spits vol in het licht, en in het midden door de bomen heen neerwaarts op het meisje dat in gepeins op het pleintje staat | omstreeks 1910

141 Geertjen Arents Bloemenkolk |  ged op 16 mrt 1694 te Voorst | overl te Empe, begr op 11 mrt 1737 Voorst | het paar woonde op het Hooge Huys te Empe

snoeiheete stilte hier op de hof
een adder sist weg in een gat
zengende wegjes al in het zand
zangerige zoem ver aan de einder
zonder het te weeten is dit empe
frits stoffels 25 mrt 2010

142 Eghbert Tönisse Bello | geb omstr 1690 | papiermolenaar van De Middelste Molen I te Loenen Gld, grondbezit | overl op 4 mei 1772 te Hall | ondertr of geh op 30 sep 1714 te Loenen Gld met


Loenen, Middelste Molen

143 Wendelijne Heyl | geb omstr 1692 | overl op 22 apr 1755 te Hall

Kerkje van Hall | vermoedelijk omstreeks 1955BUIS
144 Willem Claassen Buijs | ged op 21 jun 1711 op Urk | woonde in 1742 te Enkhuizen, Hack | overl na 1780 | I geh op 7 apr 1738 op Urk met Stijntjen Claassen (1716 Urk-vóór 1742) | II ondertrouwd op 1 sep 1742 op Urk met

Urk | Meisje en jongen | kaart verzonden in 1939

De familienaam Buijs verwijst naar een buis, een innovatief haringschip
dat werd uitgevonden in de 17de eeuw

145 Luijtjen Harmensz Van Hattem | vernoemd naar haar grootmoeder Luijtgert Klaass Vischkorf | ged op 13 sep 1711 te Zwolle | woonde zeker al in 1737 te Enkhuizen; in 1742 aldaar in de Paktuinstraat | overl na 1780; het paar woonde op Urk

Enkhuizen | Paktuinen en Dijk | kaart verstuurd in 1904

toen god onze vader
luijtjen harmens van hattem
schiep en tot aanzijn riep
was hij verrukt en ontroerd
zo mooi en zo lieflijk was zij

toen willem claesz buijs
tussen wierdijk en breedstraat
haar tegen haar lijfje liep
was hij verrukt en ontroerd
zo mooi en zo lieflijk was zij

hij troonde haar mee een stuk overzee
in zijn scheepje met vissen gevuld
naar het eiland van urk
vol trots liep hij rond
met zijn lieflijke luijtjen geheel aan zijn zij

toen god onze vader
luijtjen tot zich riep
was elkeen ontdaan
maar

ze is er nog wel, doch ver hiervandaan

en wie 's nachts wel eens vaart
tussen hoorn en zwartsluis
in het maanlicht dat schijnt op het schuim
hoort soms wel een stem:
"zó mooi en zo lieflijk was zij...'

frits stoffels | 5 jan 2012

Cornelis Troost | De nachtelijke liefdesverklaring | 1737

146 Baertelt Jochems Edelenbos | ged op 4 sep 1718 op Urk | visser | overl na 1759 | I geh op 2 nov 1738 te Enkhuizen met Grietjen Maartens (omstr 1720-vóór 1741)  II geh op 17 okt 1741 op Urk met

Enkhuizen vanaf het water, 1938 | Hijme Stoffels, 1877-1958

147 Marijtjen Eijberts | geb omstr 1720 | overl na 1759; het paar woonde te Enkhuizen
148 Teunis Broersz | vernoemd naar zijn grootvader van moederskant | ged op 3 okt 1703 te Wognum | ouderling en diaken aldaar | verponding | overl te Wognum, begraafimpost op 14 jan 1762 te Hoorn | I geh op 19 nov 1724 te Wognum met Antje Ariaans Bijl (1697 Wognum-vóór 1756) | II geh op 24 okt 1756 te Wognum met
149 Diewertje Dirks Bijl (Diewer) | geb in of omstr 1729 | overl te Berkhout, begraafimpost op 8 nov 1781 te Hoorn | II huwelijksimpost 6 aug 1763 te Hoorn met Pieter Ploeger (omstreeks 1730 Hauwert-?) |

Berkhout | Hervormde kerk | prent van Schoemaker uit 1726

150 Ds Rintie Freerks Hanema | geb omstr 1730 te Sneek | predikant (doch nergens naders te vinden) | overl omstr 14 dec 1808 te Sneek, begr "achter Dokkum"= ws te Driesum | II geh op 7 dec 1764 te Sneek met Hinke Cornelis (1735 Visvliet-1808 Sneek, begr te Driesum) | I geh op 20 feb 1757 te Sneek met

Predikant | 1773 | W. Chandler

151 Lyfke Luiwis Knaap | ged op 14 dec 1735 te Sneek | overl in of omstr 1763

Joseph Marie Vien | vrouw begiet plant | 1763

152 Sieuwert Jacobs Boon | vernoemd naar zijn grootvader van vaderskant | ged op 25 mrt 1733 te Enkhuizen | overl op of kort voor 21 aug 1806 te Enkhuizen, Lange-Tuinstraat | geh op 25 nov 1753 te Enkhuizen met
153 Tryntjen Witses de Jongh | ged op 5 aug 1732 te Enkhuizen | overl op 22 jun 1796 te Enkhuizen, Lange-Tuinstraat, doch merkwaardigerwijs ook als overleden vermeld op 27 jun 1797 te Enkhuizen


152-153 Huwelijksaantekening (1753) van Sieuwert Jacobs Boon en Tryntje Witses de Jongh

154 Jan Gerrettse Spijkerman | geb omstr 1720, mogelijk in Friesland/Drenthe/Overijssel; onder voorbehoud: ged op 18 mrt 1725 te Enkhuizen | overl op 16 dec 1778 te Enkhuizen | geh  op 7 mei 1747 te Enkhuizen met
155 Gerretje/Geertje Frederiks van der Donk | geb omstr 1720-1725, ws te Veenhuizen (Dr) - of anders te Siegerswoude (Fr), Wijnjeterp (Fr), of Roderwolde (Dr) | overl op 7 feb 1780 te Enkhuizen; het paar woonde te Enkhuizen, zeer ws aan de Oosterhaven

Enkhuizen, Oosterhaven | 1983 | foto: Frits Stoffels

156 Jan Karsten | geb omstr 1720 | geh met
157 Grietje nog-onbekend | geb omstr 1720
158 Claes Willemse Haes | geb in 1716 te Andijk | overl op 18 okt 1778 te Andijk | geh op 14 jan 1742 te Andijk met
159 Geertie Jans Raven (Geert) | vernoemd naar haar grootvader Geert Gerrits | geb te Andijk, ged op 14 nov 1723 te Lutjebroek | begr op 14 okt 1801 te Andijk

De hervormde Buurtjeskerk van Andijk op een foto van vóór WOII | in de tijd van Claes en Geertje had de kerk nog geen toren


KEMPE
160 Mozis Kempe | [eigen onderzoekje toont dat verm alle Mozessen uit Zeeland van joodse afkomst zijn] | vernoemd naar zijn grootvader Moijses Jaspersen | ged op 30 nov 1705 te Colijnsplaat | staat op lidmatenlijst Kerk Wissenkerke van 1749 (of later), volgde hier catechisatie in 1752 | overl in of na 1766 | geh met
161 Maghdalena de Clerk/Knuit | familienaam Knuit is raadsel, lijkt toch De Clerk te moeten zijn | geb omstr 1710 | geloofsbeljidenis op 31 mrt 1746 in de Kerk te Wissenkerke; het paar woonde te Colijnsplaat

Noordbevelandse boerin | omtrent 1856

162 Johannis de Munnink (Janis) | vernoemd naar zijn grootvader Jan Stevens de Munk | ged op 20 nov 1729 te Colijnsplaat | overl tussen 1787 en 1804, ws te Kortgene | II geh op 4 mrt 1781 te Kortgene met Leuntje Marinusse Poortvliet (1731 Colijnsplaat-1787/1804 Kortgene) | I geh met
163 Hendrica Henderiksen Marinus | ged op 13 mrt 1735 te Colijnsplaat | overl tussen 1774 en 1781, ws te Kortgene; het paar verhuisde in 1772 van Colijnsplaat naar Kortgene

Lawrence Kilburn | portret van een vrouw | 1764

164 Jan Teunis Abrahamse van Gilst (Jan) | vernoemd naar zijn grootvader Jan Tonisse van Gijls | ged op 12 mrt 1739 te Kortgene | overl in 1770 | geh omstr 1764 met
165 Hendrika Anthonissen Verschellings | geb omstr 1743 te Kortgene | overl tussen 1793 en 1813 | II geh 1770-1789 met dagloner Adriaan (de) Visser (in of omstr 1750-1813 Colijnsplaat)

Kerkje van Korgene | kaart verzonden in 1943

166 Marinus Oostacker | vernoemd naar zijn grootvader Marinus Gijsbertz Bouman | ged op 26 sep 1734 te Colijnsplaat | overl op 21 sep 1811 te Colijnsplaat | II geh in 1796 (trouwgeld betaald op 13 mrt) met Catharina Poldermans (1737 Colijnsplaat-1818 Colijnsplaat) I geh omstr 1763 met
167 Pieternella van de Voorde | vernoemd naar haar tante Pieternella van der Meulen |  ged op 7 sep 1738 te Colijnsplaat | overl 1791-1796

H.R. Morland | Jonge vrouw lezend bij een lamp | 1766

168 Kornelis Adriaense Boogaert | vernoemd naar zijn grootvader Cornelis Dingemanse Zwigtman | geb op 7 mei 1753, ged op 13 mei 1753 te Koudekerke | landbouwer, kon niet schrijven | overl op 5 feb 1830 te Koudekerke | ondertr op 16 apr 1785 te Koudekerke met

Koudekerke | Dorpsplein en Travalje | om en bij 1905

169 Poulijna de Looij (Pouleyntje) | vernoemd naar haar moeder Paulina Paulusse Crijns | ged op 14 jan 1759 te Aagtekerke | overl op 10 aug 1814 te Koudekerke

Barrière Dailly | snuifdoos | 1761

170 Pieter Gillissz | geb op 6 (of 17?) feb 1745 te Wissenkerke | arbeider, kon niet schrijven | overl op 6 jun 1829 te Wissenkerke | I geh met Lena Markusse (omstr 1745-vóór 1785) | II geh op 10 jul 1785 te Kortgene met


171 Cornelia Tollenaar (Neeltje) | geb op (12 of) 14 feb 1754 te Wissenkerke | arbeidster, kon niet schrijven | overl op 4 mrt 1829 te Wissenkerke
172 Adriaan Janse Cloosterman | vernoemd naar zijn oom Adriaen Cloosterman | geb in of omstr 1740 te Wissenkerke | boer, diaken, ouderling, lid kerkelijke commissie, alles te Wissenkerke | overl op 18 feb 1799 te Wissenkerke | geh omstreeks 1767 met
173 Janna Cornelisse de Lange | geb omstr 1745 | boerin | overl op 9 mei 1798 te Wissenkerke | II geh omstr 1780-1783 met Jan Nicoolaasz: Taselaar (omstr 1740-na 1795)
174 Frans Vander Maes | vernoemd naar zijn grootvader François Maas | ged op 14 dec 1753 te Wissenkerke | landbouwer, diaken + ouderling te Wissenkerke, in 1798 lid vd plaatselijke commissie ter bescherming van de financiële en onroerend-goedbelangen van de Hervormde Kerk na invoering van de revolutionaire Staatsregeling van 1798 | overl op 15 jan 1817 te Kampensnieuwland (Z) | geh omstr 1774 met
175 Lena de Looff | vernoemd naar haar grootmoeder Elena Leendertse Schippers | geb in of omstr 1756 te Wissenkerke | landbouwster | overl op 11 apr 1821 te Wissenkerke

Wissenkerke, Voorstraat, om en bij 1897


RAAMS
176 Gerrit Rams | vernoemd naar zijn grootvader Geerit Arientse de Gast | ged op 4 jan 1750 te Dussen | begr op 25 jun 1802 te Dussen | geh op 26 feb 1775 te Dussen met
177 Bastiaantje Crab | vernoemd naar haar grootmoeder Bastiaentje Bast: Koeckoeck | ged op 3 apr 1747 te Meeuwen | overl op 9 jan 1830 te Dussen
178 Pieter Groenevelt | ged op 26 mei 1743 te Almkerk | begr op 8 sep 1784 te Dussen | ondertrouwd op 26 feb 1773 te Dussen met
179 Geertruij de Rooij | vernoemd naar haar grootmoeder Geertruijd Koninks | ged op 30 jun 1743 te Dussen | begr op 13 aug 1808 te Dussen

Dussen | rustiek plekje | foto: 2003 of eerder

180 Maarten de Poorter | vernoemd naar zijn grootvader Merten Wouters de Peurter | ged op 7 apr 1748 te Almkerk-Emmikhoven | overl in 1805 te Emmikhoven | II geh op 3 okt 1790 te Woudrichem met Gijsbertje Hendriksz van Pelt (omstr 1760 Woudrichem-vóór 1800) | III geh op 2 sep 1800 te Dussen-Munsterkerk met Helena van Lent (omstr 1770-?) | I geh op 11 jan 1778 te Dussen-Muilkerk met

Woudrichem | doorkijkje naar Hervormde kerk | kaart verzonden in 1905

181 Anna de Rooij | vernoemd naar haar grootmoeder Anneke Ariens Bax | ged op 24 dec 1752 te Dussen | begr op 29 apr 1785 te Dussen-Muilkerk
182 Willem Martinisz de Looij | vernoemd naar zijn grootvader Willem Jansz Klepper | geb in 1740 te Emmikhovenschedijk, ged op 7 aug 1740 te Almkerk-Emmikhoven | overl op 23, begr op of omstr 27 mrt 1807 te Emmikhoven | geh op 10 mei 1767 te Almkerk met
183 Maayke Verhoeve | vernoemd naar haar grootmoeder Maijke Wouter Doulant | ged op 19 aug 1736 te Werkendam | overl op 7 mei 1809 te Emmikhoven

Drie kinderen om en bij 1740

184 Jan van Beusekom | geb op 18 jan 1756 te Drongelen | arbeider | overl op 2 okt 1828 te Drongelen | geh op 9 mrt 1781 te Sprang met
185 Adriana van Drunen | vernoemd naar haar grootmoeder Adriana IJmerden van Oirschot | ged op 1 jul 1753 te Sprang | overl op 7 sep 1828 te Drongelen
186 onbekend gebleven verhouding (Wouter???) | geb omstr 1755 | I niet geh met
187 Jenneke van Mirlo | verm vernoemd naar haar tante Johanna Peterse Klaassen | geb op 13 apr 1755 te Babyloniënbroek | begr op 23 jul 1806 te Baardwijk bij Waalwijk | II ondertrouwd op 8 okt 1791 te Baardwijk met Leonard Widmer (Leendert; omstr 1755 'Holtingen, Zwitserland'-1804 Baardwijk); dit laatste paar woonde te Baardwijk bij Waalwijk
188 Adriaan Vriente | ged op 9 dec 1743 te Loon-Op-Zand | overl tussen 1794 en 1810 te Loon-Op-Zand | geh op 6 sep 1778 te Loon-Op-Zand met
189 Maria Cops | vernoemd naar haar grootmoeder Maria Christiaenen Willemsen | ged op 21 feb 1752 te Dongen | overl tussen 1794 en 1810 te Loon-Op-Zand
190 Jacobus Treffers | vernoemd naar zijn grootvader Jacobus Treffers | ged op 5 mrt 1747 te Sprang | dekker | overl op 29 dec 1820 te Drongelen | geh op 17 dec 1775 te Sprang met
191 Cornelia Uijthoven | ged op 14 jul 1754 te Sprang | overl op 27 aug 1831 te Drongelen

G. Romney | Dame in bruine jurk | omstreeks 1785

negende geslacht: oudbetovergrootouders (9)

STOFFELS

256 'Christopher/Stoffer' | geb omstr 1670, mogelijk in Roergebied | woonde te Hemmerde bij Unna, ten oosten van Dortmund | vergelijk enkele ondertekenaars 1737 verdrag tussen protestanten en rooms-katholieken te Hemmerde: Stoffer, grosse Büter + Christopher Schoppe + Christopher Rolter
258 Cornelis Henderiksen Verhoeff (Cnelis) | geb omstr 1660 | woonde te Zwartebroek bij Voorthuizen | overl na 1721 | I geh op 19 okt 1690 te Voorthuizen met Trijntjen Peters (omstr 1665-1694/1695) | geh op 4 dec 1718 te Putten + Voorthuizen met Gijsbertjen Ricks (omstr 1690-na 1721) | II ondertrouwd op 13 mei 1695 te Nunspeet + Nijkerk met


Henrietta Johnston | Mansportret | 1715


259 Metjen Gijsberts | geb omstr 1670 te Nunspeet | overl tussen 1713 en 1718, ws te Zwartebroek/Voorthuizen
260 Evert Harmsen [familie Velicke] | vernoemd naar zijn grootvader Evert Willemsen | ged op 22 nov 1663 te Nunspeet | ws landbouwer, te Hoophuizen | overl na 1733, wellicht op 28 apr 1751 te Nunspeet | geh op 23 nov 1690 te Nunspeet met
261 Annetjen Gerrits | geb omstr apr 1669 te Hulshorst, ged op 4? 25? apr 1669 te Nunspeet | ws landbouwster, te Hoophuizen | overl na 1715, mogelijk op 7 jul 1739 te Nunspeet
262 Gerrit Roeloffsen | geb omstr 1670 te Hierden | landbouwer te Hoophuizen, mede-eigenaar Tobias- of Hulsengoed te Hoophuizen | begr op 13 apr 1730 te Nunspeet | geh op 28 mrt 1697 te Nunspeet met
263 Annetien Reijnders | geb in 1668 te Hoophuizen, ged op 9 aug 1668 te Nunspeet | landbouwster te Hoophuizen, mede-eigenaresse Tobias- of Hulsengoed te Hoophuizen | ws overl 1723-1730, óf op 2 jul 1722 te Nunspeet


Hoophuizen, tussen Nunspeet en Hierden, Munnikesteeg | 1994 | foto: Frits Stoffels


264 'Aart [Oostendorp]' | geb omstr 1675
266 Jan Heymertze op Stelten | vernoemd naar zijn grootvader Jan Lubberts |  ged op 13 jun 1674 te Heerde | veehouder op het Goor bij Elburg | overl 1751-1754 te Elburg | II geh op 2 of 20 apr 1724 te Doornspijk met Aaltje Gijsberts (omstr 1690-na 1725) | I geh op 6 apr 1704 te Hattem met
267 Lubbighjen Jacobs | ?geb (1680?) te Wapenveld? | ?ged op 12 sep 1681 te Hattem? | overl omstr 1722, ws te Elburg; het echtpaar is voorouderpaar van burgemeester/minister Ivo Opstelten
268 Hendrick Jochemsen | vernoemd naar zijn grootvader Henrick Jochemz | ged op 13 mei 1686 te Elburg | bootschuiver, visser | overl na 1749 | geh op 20 nov 1718 te Elburg met
269 Aartjen Jansz | geb omstr 1690 te Kamperveen | overl na 1749; het paar woonde op Ellestraat 22 te Elburg
270 Hendrick Sijmonszen van Putten | vernoemd naar vermoedelijke grootvader 'Hendrick van Putten'| geb omstr 1680 | begr op 17 aug 1722 te Elburg | geh in apr 1710 te Elburg met
271 Aeltjen Hendricksz Coops | geb omstr 1680 | overl na 1737 | I of II ondertr op 6 dec 1706 te Elburg met Hans Petersen (omstr 1680-vóór 1710) | I of II geh met Lubbert (?) Lubbertsen (omstr 1680?-vóór 1710)
272 Guert Claassen van Leeuwen | vernoemd naar zijn grootvader Geurt Janssen | geb omstr 1665 te Barneveld | kuiper, en koster van de kerk van Barneveld | overl in of omstr jun 1726 | geh op 10 apr 1692 te Ede met


kuiper aan het werk op kwartetplaatje, omstreeks 1885

273 Cornelissien Goossens van de Treeck | geb omstr 1670 te Ede | overl in of na 1735 (na 1743?)
274 Evert Masen Claesz van Velthuijsen | vernoemd naar zijn grootvader Evert Maessen van Veldhuijsen | ged op 21 jan 1677 te Veenendaal | huwelijksafkondiging op 19 mrt 1702 te Veenendaal met
275 Maria Dirks van de Geer | geb omstr 1680
280 Garriet Peeters | vernoemd naar zijn grootvader van vaderskant en/of naar zijn groovader van moederskant Gerrit Hendricks | geb "in die Leeuwdijck" te Empe, ged op 21 feb 1668 te Voorst | begr op 28 feb 1732 te Voorst | geh op 11 mei 1697 te Voorst met
281 Jenneken Henriks | geb omstr 1670 te Zutphen | overl in jul 1729 te Empe bij Voorst | begr op 21 jul 1729 te Voorst | het paar woonde op het Hooge Huys te Empe
282 Arendt Martens Bloemenkolk | geb omstr 1660 | begr op 17 feb 1730 te Voorst | geh op 21 apr 1689 te Voorst met
283 Derxken Derxen | vernoemd naar haar grootvader Derck Jansen | geb te Empe, ged op 18 sep 1664 te Voorst | overl te Empe, begr op 25 sep 1736 te Voorst | het paar woonde te Empe en Voorst; Bloemenkolk de naam van een boerderij of landgoed aldaar | voorts in 1724 bij Brummen en in 1730 bij de Tesse in Empe/Voorst

Empe | De Tesse

284 Tonys Eijnberss Bello | geb omstr 1630 | pionier-papiermolenaar te Loenen Gld van De Onderste Molens | overl 1710-1715 | I geh omstr 1670? met Trijntjen Herms (omstr 1645-1665/1685) | II of III geh vóór aug 1685 met Geertruijt Reijnders (omstr 1645-vóór 1693) | II of III geh omstr 1690? met

Loenen | Sprengen van de papiermolens | om en bij 1903

285 Aeltjen Engeberts | geb omstr 1660 | begr op 25 feb 1721 te Voorst| II geh op 26 jan 1716 te Loenen Gld met Thönis Cornelissen van Delden (omstr 1650?Apeldoorn?-1735/1747)
286 Mathies Heijl | geb omstr 1655 | meester papiermaker van De Achterste of Onderste Molen in het broek bij de Deelsum te Loenen Gld | overl in of kort na 1719 | geh met
287 Aeltjen Peters | geb omstr 1655, wellicht te Voorst | I geh op 19 sep 1674 te Voorst met Gerrit Reiners Pannekoeck (omstr 1635 Apeldoorn-na 1676 Loenen(?))

BUIS

288 Claas Jellessen | geb omstr 1680 | begr op 20 jun 1758 te Urk | geh omstr 1710, wellicht op Urk, met
289 Willempien Roelofs | geb omstr 1685 | overl na 1729 | doop ander kind
van dit paar


Urker onderkleding | Zuiderzeemuseum | 1988 | foto: Frits Stoffels


290 Harmen Engels van Hattem | geb omstr 1670 | begr op 22 mrt 1720 te Zwolle | geh op 12 sep 1702 te Zwolle met
291 Clasijna Hermsen Kooperslagers | vernoemd naar haar grootvader Claes Jansen Viscorff | ged op 8 dec 1671 te Zwolle | begr op 18 jul 1739 te Zwolle | I geh op 1 apr 1696 te Zwolle met Simon Jakobs van Beesten (omstr 1670-vóór 1702) | III geh op 27 jan 1721 te Zwolle met Jan Albertz Beukman (omstr 1670-vóór 1739)
292 Jochem Hendriks Edelenbosch | vernoemd naar zijn grootvader Joghem Rijcx | ged op 11 apr 1677 te Vollenhove | begr op 29 jan 1761 te Vollenhove | II geh omstr 1751 met Arentje Jans (omstr 1700-?) | I geh op 23 dec 1702 te Vollenhove met
293 Grietien Gerrijts | geb in 1683 in Ronduijtte bij Wanneperveen, ged op 16 jun 1683 te Beulake bij Wanneperveen | begr op 8 okt 1749 te Vollenhove
296 Broer Jansz op de Leek | vernoemd naar zijn grootvader Broer op de Leeck | geb in 1669 te De Leek bij Wognum, ged op 1 dec 1669 te Wognum | overl na 1704 | geh op 29 dec 1697 te Wognum met

doop van Broer Jansz in 1669

297 Dieuwer Theunisz ("in de wandeling genaemt Sus") | geb omstr 1670; het paar woonde te Wognum "op de Leek"
298 'Dirck Bijl' | geb omstr 1700 |
300 'Freerk Hanema' | geb omstr 1700 | geh met
301 nog onbekend (Boukje?) | geb omstr 1700
302 Luiwe Egberts | geb omstr 1685-1695, verm te De Knipe/De Knijpe bij Heerenveen [en dan hieruit latere familienaam Knaap] | begr op 4 dec 1741 te Sneek | geh met

Het kerkje van De Knipe/De Knijpe uit 1661 | foto: 2012p

303 Maerken Marcus | geb omstr 1700 | vlasster | overl na 1749 | het paar woonde te Sneek
304 Jacob Sieuwertsz | ged op 23 jul 1706 te Enkhuizen | overl op 8 mei 1774 te Enkhuizen, aan het Kreupel Steigertje | II geh op 4 dec 1746 te Enkhuizen met Aeke Fredriks (omstr 1720-1774 Enkhuizen) | I geh op 20 jul 1732 te Enkhuizen met

Jacob Sieuwertsz woonde in 1732 aan de Vissersdijk te Enkhuizen | foto: huisjes Vissersdijk zoals herbouwd in het Zuiderzee-Buitenmuseum
| foto: 1988, Frits Stoffels

305 Antjen Steevens | ged op 18 sep 1709 te Enkhuizen | overl 1735-1746; het paar woonde te Enkhuizen
306 Wijssche/Wietse/Wisse Jansz | vernoemd naar zijn grootvader van moederskant | ged op 2 apr 1699 te Kuinre | reisde van 1723 tot 1725 als bosschieter (ervaren matroos met kanonbevoegdheid) met de VOC naar Batavia | overl op 22 sep 1759 (of begr 25 jan-1 feb 1759) te Enkhuizen, Modderpomp | I geh op 11 mei 1727 te Enkhuizen met Grietjen Geers (omstr 1700-in of omstr 1728) | II geh op 13 nov 1728 (1729?) te Enkhuizen met


doop van Wijssche Jansz, 1699, Kuinre; zijn nageslacht heette De Jongh


307 Tietje Harkes | geb omstr 1700 te Dantumawoude | overl op 17 (of 18 of 19) jul 1781 te Enkhuizen, Plaisierweg (thans Noorderweg)
308 'Gerrit Spijkerman' | geb omstr 1690, mogelijk in Friesland/Drenthe/Overijssel, of aldus:
308 (onder voorbehoud) Gerrid Jansz | geb omstr 1700 | (onder voorbehoud:) overl op 10 okt 1781 te Enkhuizen | ondertr op 7 jul 1724 te Enkhuizen met
309 (onder voorbehoud) Marijtjen Theeuwis | geb omstr 1700 | begr 7-14 apr 1768 te Enkhuizen
310 Frederick van der Donck | geb omstr 1685, ws te Roden, Roderwolde of Veenhuizen | ws grootgrondbezitter in de Veenhuizer Venen te Veenhuizen, akte | overl 1743-1762 | geh omstr 1712 met
              
man en vrouw omstreeks 1710

311 Frouwkjen Roelfs | geb op eeuwenoude kloosterboerderij Het Voorwerk te Siegerswoude, ged op 9 dec 1688 te Wijnjeterp-Duurswoude-Bakkeveen | ws grootgrondbezitster te Veenhuizen eo | begr op 11 jun 1762 te Groningen-Stad; het paar woonde ook te Wijnjeterp-Duurswoude-Bakkeveen (nl in Siegerswoude aldaar)


316 Willem Nansz 'Kekes Jonge' de Haes | ged op 9 aug 1682 te Andijk | begr op 2 mrt 1748 te Andijk | I geh op 20 jan 1704 te Andijk met Anne Claas (1683 Hoogkarspel-1712 Andijk) | II geh op 14 jan 1714 te Andijk met
317 Cornelisje Jacobs (Crelisje) | (onder voorbehoud:) ged op 7 apr 1697 te Andijk (er zou dan tussen Willem en Cornelisje een leeftijdsverschil zijn geweest van 14 jaar, en Cornelisje zou dan 16 jaar zijn geweest bij trouwen; evenwel, een andere kandidate lijkt er niet te zijn) | begr op 28 mei 1762 te Andijk
318 Jan Teeuwisz alias Raven | geb omstr 1695 te Andijk | begr op 9 mei 1769 te Andijk óf overl op 9 jul 1769 te Andijk | geh op 28 nov 1723 te Andijk met
319 Maertje Dircks Spicker | ged op 7 dec 1698 te Andijk | overl 1735-1760; het paar woonde te Andijk


KEMPE
320 Kempe Moses | vernoemd naar zijn mogelijke grootvader Kempe Jansz Hecte | geb omstr 1680 | overl na 1714 | geh met
321 Maria Adriaantse Snoodijk (Mary, Marij) | vernoemd naar haar grootmoeder Maijcken Jans Goeman | ged op 28 sep 1681 te Colijnsplaat | overl na 1708; het paar woonde te Colijnsplaat
324 Andries de Munck | vernoemd naar zijn grootvader van moederskant | geb omstr 1700 | maakte wellicht als Andries de Munnick uit 'Middelburg' 2 (1725-1726 + 1731-1733), en mogelijk meer dan 2 reizen als jongen/jongmatroos/matroos naar Batavia=Djakarta in Oost-Indië; de 2de reis past extra goed in zijn levensloop (gat kinderen 1729-1734) | overl 1740-1745 | geh met
325 Piternella Romuz | geb omstr 1705, ws te Kats | overl na 1755; het paar woonde te Colijnsplaat | II geh 1738-1745 met Marijnus Meijer (1720 Colijnsplaat-na 1752)
326 Hendrick Mariniz | geb omstr 1710 | overl 1743-1758 | geh met
327 Janna Janz van den Berge | geb omstr 1710 | staat op lidmatenlijst Kerk van Wissenkerke (1749 of later) | overl na 1763; het paar woonde te Colijnsplaat | II geh vóór 1758 met Willem de Kok (omstr 1710-na 1763)

Joseph Wright of Derby | vrouwsportret | omstreeks 1755

328 Abraham Jansz van Gilst | ged op 7 feb 1717 te Kortgene | overl 1739-1741 | geh in 1732 te Colijnsplaat met

Kortgene omstreeks 1710-1735 | prent van Gerrit Schoemaker

329 Helena Franse Verburch (Leena) | vernoemd naar haar tante Helena Jans Verburghe | ged op 21 okt 1711 te Colijnsplaat | overl na 1779 | II geh omstr 1741 met Marinus Marinusse Bouwman (1715 Colijnsplaat-tussen 1742 en 1774) | zn van 666 en 667
330 Antoni Janisse Verschelling | vernoemd naar zijn grootvader Anthonij Verschellijncks | ged op 6 mrt 1712 te Colijnsplaat | overl na 1752 | geh omstreeks 1740? met
331 Piternella Wilmz Hussoon | vernoemd naar haar grootmoeder Pieternelle Jacobs van der Stelle | ged op 14 okt 1708 te Colijnsplaat | overl na 1767
332 Wilm Oostacker | vernoemd naar zijn grootvader 'Willem Oostacker' | ged op 3 dec 1699 te Colijnsplaat | matroos bij de VOC 1723-1729; reis naar Ceylon in 1723/1724 met schip Borssele; overl na 1739 | geh omstr 1730 met
333 Huijgtje Bouman | vernoemd naar haar grootmoeder Huijchje Pietersen | ged op 21 feb 1706 te Colijnsplaat | overl na 1739

Colijnsplaat | Gezicht op de kerk | omstreeks 1910

334 Leendert van de Voorde | ged op 5 mei 1697 te Colijnsplaat | overl na 1747 | geh met
335 Adriana van der Meulen | vernoemd naar haar oom Adriaan van der Meulen of haar tante Adriana Verschellingh | ged op 20 okt 1709 te Colijnsplaat | overl na 1747; het paar woonde te Colijnsplaat
336 Adriaen Melse Bogaart | vernoemd naar zijn grootvader Adriaen Melse Boogaert | geb op 1 mrt 1718 te Koudekerke, ged op 6 mrt 1718 te Koudekerke | overl na 1768 | geh op 28 apr 1748 te Koudekerke met

Willem van Mieris | Binnenhuisje met man, vrouw en kind in wieg | 1718

337 Leuntje Cornelissen Swigtman | vernoemd naar haar moeder Leuntje Jacobs de Maagt | geb op 27 sep 1729 te Koudekerke, ged op 28 sep 1727 te Koudekerke | overl na 1768
338 Adriaan de Loij | ged op 16 mrt 1721 te Domburg | verhuisde in 1769 van Aagtekerke nr Domburg | overl na 1776, verm te Domburg |  ondertr op 25 apr 1744 te Domburg met
339 Paulina Paulussen Crijns (Paulijntje) | ged op 20 aug 1719 te Domburg | overl na 1765; het paar woonde aanvankelijk te Domburg, en sinds 1748 te Aagtekerke

Domburg | Markt en Hervormde kerk | omstreeks 1955

342 (onder licht voorbehoud) Jan Tollenaar | geb omstr 1715 | koster der hervormde kerk te Wissenkerke | overl na 1782 | geh op 31 dec 1741 te Wissenkerke met
343 (onder licht voorbehoud) Neeltje Marinusse de Vos | geb omstr 1720 | kosteres na de dood van haar man | overl na 1795
344 Jan Hendriksz Kloosterman | vernoemd naar zijn grootvader Jan de Roo | geb nov 1705 nabij Axel, ged op 22 nov 1705 te Axel | ouderling + diaken van de Kerk te Wissenkerke, waarin hij zeer betrokken en actief was | overl na 1761 te Wissenkerke | geh op 3 jul 1735 te Terneuzen met

Axel | Boerenfamilie | om en bij 1902

345 Katarina de Poorter (Caatje) | geb omstr 1705 te Nieuw(e)-Zevenaarpolder bij Sluiskil (Z) | overl na 1739 te Wissenkerke
346 Cornelis (Leenderz?) de Lange | geb omstr 1710 | ouderling vd Kerk te Wissenkerke (1742) | geh met
347 Anna Pieter Eduartse van der Lisse | ged op 16 mrt 1710 te Colijnsplaat | overl na 1768
348 Adriaen van der Maes | vernoemd naar zijn grootvader Adriaen Crinsen Hoogereije | geb omstr 1715 te Wissenkerke | overl na 1760 | geh omstr 1750 met
349 Pieternella Aarts Thaselaar | vernoemd naar haar grootmoeder Pieternella Taselaer | ged op 18 mrt 1708 te Kortgene | geloofsbelijdenis okt 1742 in de Kerk te Wissenkerke | overl na 1789

Kortgene | Hervormde kerk | kaart verzonden in 1905

350 Jacobus de Looff | mogelijk vernoemd naar zijn oom Jacques De Looff | ged op 9 jun 1715 te Colijnsplaat | landbouwer, schepen, en diaken van de Kerk, te Wissenkerke | overl in of omstr 1787 te Wissenkerke | I geh omstr 1738 te Colijnsplaat met dochter van Marinis Versluijs en 1397 Pieternella Taselaer Cornelia Versluijs (1710 Kortgene-1749 Wissenkerke) | II geh omstr 1750 te Wissenkerke met
351 Pieternella Geelhoed | vernoemd naar haar grootmoeder Pieternelle Boone | geb omstr 1731 te Kamperland | overl op 24 mrt 1810 te Wissenkerke

Kinderen van Zeeland | kaart verzonden in 1916


RAAMS
352 Arent Rams | ged op 11 okt 1722 te Dussen | overl na 1773 | II geh op 5 sep 1773 te Dussen met Pieternella Wolff (1729 Babyloniënbroek-?) | I geh op 15 mei 1746 te Dussen met

353 Cornelia de Garst | vernoemd naar haar tante van vaderskant Neeltien de Gast of haar tante van moederskant Knelia de Gast | ged op 25 feb 1725 te Dussen | begr op 9 apr 1773 te Dussen-Muilkerk
354 Bastiaan Crab | vernoemd naar zijn grootvader Bastiaen Bastiaansen Koeckoeck | ged op 4 dec 1718 te Dussen | woonde voor trouwen te Eethen | overl op of omstr 1 nov 1751 te Dussen | geh op 20 sep 1746 te Eethen met
355 Neeltje de Graaff | geb omstr 1720 te Dussen, onder voorbehoud: ged op 6 apr 1727 te Dussen (deel van tweeling) | woonde voor trouwen te Meeuwen | begr op 31 dec 1772 te Dussen-Muilkerk | II geh op 14 dec 1755 te Dussen met Pieter Janssen van Druenen (omstr 1710-vóór 1772)
356 Jan Barentsz Groenevelt | ged op 4 jan 1709 te Almkerk-Emmikhoven | overl na 1743 | ondertrouwd op 8 mei 1733 te Almkerk met
357 Jannigje Verseeff | vernoemd naar haar grootmoeder Janneke Floris van Sevenberghen | ged op 26 dec 1704 te Babyloniënbroek | overl na 1743; het paar woonde te Almkerk-Emmikhoven
358 Bastiaan de Roij den ouden | vernoemd naar zijn grootvader Sebastiaen Adriaansz de Roij | ged op 20 mei 1708 te Dussen | schepen en kerkmeester te Dussen | begr op 18 dec 1781 te Dussen | geh op 8 oktober 1734 te Dussen met

J-B-S Chardin | Man aan tafel |1736 of 1737

359 Rokiske Boumans | ged op 20 okt 1709 te Rijswijk Gld | overl op of omstr 13 jan 1775, begr op 17 jan 1775 te Dussen-Muilkerk
360 Wouter Mertens de Poorter | vernoemd naar zijn vermoedelijke grootvader Wouter Jansen Porter | ged op 26 mrt 1702 te Almkerk-Emmikhoven | overl aangegeven op 6 nov 1770 te Emmikhoven | geh op 19 nov 1747 te Almkerk met
361 Neeltje Sijmons Poldermans | mogelijk vernoemd naar haar tante Neeltie Cornelis Polderman | ged op 26 jan 1716 te Almkerk | overl op of omstr 22 dec 1784 te Emmikhoven | I geh op 24 jul 1736 te Almkerk met Dirk Stoffeltse van Ouwerkerk (1708 Almkerk-1746 Emmikhoven)
362 = 358
363 = 359
364 Martinus de Looij (Stinus) | vernoemd naar zijn grootvader Maerten Rombouts van Dijck | ged op 13 sep 1709 te Almkerk | overl na 1747 | geh op 5 mei 1736 te Dussen met
365 Pieternella Clepper | vernoemd naar haar grootmoeder Peterken Geijsberts | ged op 12 aug 1708 te Babyloniënbroek | overl na 1747
366 Aert Antonise Verhoeven | vernoemd naar zijn grootvader Aert Adriaensen Verhoeven | geb omstr 1695 te Almkerk & Emmikhoven; woonde sedert omstr 1730 te Werkendam en/of in het nabijgelegen De Werken | overl na 1738 | I geh in jul 1722 te Almkerk met Anneke Wouters Mulder (1701 Almkerk-vóór 1733) | II ondertr op 25 apr 1733 te Almkerk met
367 Jannegie Hendriks Ippel | geb omstr 1705 te Almkerk | begr aang op 2 aug 1753 te Almkerk; het paar woonde te Werkendam en/of te De Werken
368 Thomas van Beusikom | geb omstr 1700 | overl na 1756 | I geh met Handersken Buijsers (1701 Doeveren-1739/1756) | II geh tussen 1748 en 1756 met
369 Jacomijna Willems van den Hoek (Myn) | vernoemd naar haar tante Jacomyntje van den Hoek | geb te 's-Grevelduin-Capelle volgens ondertr Rotterdam, doch ged op 1 jul 1714 te Loon-Op-Zand | overl na 1756; het paar woonde te Drongelen | I ondertr op 25 nov 1736 te Rotterdam met Antonij Roijaal (omstr 1710 Drongelen-1748 Waspik); ze woonde met hem ook te Raamsdonk

Drongelen | de Hervormde Kerk in haar laatste jaren: ze werd in WOII verwoest

370 Eymert van Drunen | vernoemd naar zijn grootvader Eijmert Joosten van Oorschot | ged op 10 sep 1713 te Sprang | | overl op 3 dec 1766 te Sprang | I geh met Anna Blok (omstr 1715-1740/1743) | II geh op 10 mrt 1743 te Sprang met
371 Willemyn van Zelst | vernoemd naar haar grootmoeder Willemina Ariens/Jans van Soethout | ged op 19 nov 1713 te Sprang | overl na 1755
374 Bastiaen van Mirlo | vernoemd naar zijn grootvader Bastiaen Geertsen Mierlo | ged op 26 feb 1719 te Babyloniënbroek NB | overl aang op 5 mrt 1765 te Meeuwen NB | ondertr op 7 apr 1742 te Meeuwen met

Cornelis Troost | De bruiloft van Kloris en Roosje | 1740

375 Anna de Graaff (Anneke) | ged op 14 aug 1718 te Dussen | het paar woonde te Eethen bij Waalwijk
376 Cornelius Simonis Vrindt | ged op 5 sep 1713 te Loon-Op-Zand | overl na 1756 | geh op 13 jan 1737 te Loon-Op-Zand met
377 Cornelia Henricus Brendt | vernoemd naar haar grootvader Cornelius Henricxssen Brendt | ged op 19 dec 1715 te Loon-Op-Zand | overl na 1756
378 Antony Laurenty Cops | vernoemd naar zijn vermoedelijke grootvader Antony Jansen Schoenmakers | geb omstr 1720 te Loon-Op-Zand, mogelijk evenwel in of omstreeks 1709 aldaar (zie hierna) | begr op 18 jan 1778 te Loon-Op-Zand | (onder voorbehoud:) I geh op 24 jun 1731 te Loon-Op-Zand met Henrica Hubertus Keuninckx (Hendrien; omstreeks 1710, echter: zij overl, als zijn weduwe, in 1783 (vgl II) te Loon-Op-Zand! kinderen met Antony tot 1745, daarna echter 2 kinderen met als vader 'Henricus Cops'(!) | II (?, anders I) geh op 26 apr 1750 te Dongen met
379 Anna Baldouni van Loon | ged op 15 jul 1726 te Dongen | overl op 29 jan 1798 te Dongen
380 Christoffel Treffers (Stoffel) | ged op 17 dec 1713 te Sprang, mogelijk deel van twee- of zelfs drieling | burgemeester van Sprang | begr op 11 mrt 1780 te Sprang | geh op 19 okt 1738 te Sprang met


381 Susanna de Kok | ged op 12 sep 1706 te Sprang | overl aang op 5 sep 1786 te Sprang

Francois Boucher | Middagmaal | 1739

382 Jan Jans van Uijthoven | vernoemd naar zijn grootvader Jan Jans Uijthoven | geb omstr 1725 te Eethen | overl omstr 1755 | geh op 12 jan 1749 te Sprang met
383 Pieternella Goudens | vernoemd naar haar grootmoeder Peterken Goverts van de Laert | ged op 2 jul 1724 te Sprang | overl na 1776 | II geh op 23 mrt 1758 te Sprang met George Hendrik Gewie (omstr 1725-vóór 1776) | III geh op 4 feb 1776 te Sprang met Cornelis van der Beek (omstr 1725-?)
vervolg: naar blad 3 van 5