Kwartierstaat Stoffels 15 (16640+)

laatste bewerkingsdag: 18 sep 2016


Kwartierstaat Stoffels: geslacht 15
door Frits Stoffels

geb = geboren/born
ged = gedoopt/getauft/baptized
geh = gehuwd/geheiratet/married
ondertr = ondertrouwd/aufgebot/marriage banns
overl = overleden/verstorben/died
begr = begraven/beerdigt/buried
omstr = omstreeks/etwa/about
ws = waarschijnlijk/wahrscheinlich/probably

In de eenzame stilte van leeg Nederland (en daarbuiten) doen nijvere landbouwers en kleinstedelingen hun arbeid: schapen weiden, rogge bouwen, biertje brouwen. Aan de horizon klinken soms onrustige geluiden: van oorlog en doortrekkende troepen, van drieste kruisvaarders en rebelse godsdiensthervormers. Een enkeling steekt de kop uit boven de massa: een schilder, een godgeleerde. Verder terug in de tijd worden de lijsten dunner en vager, en komen amper uit boven vergetelheid. Om weer bij en tot onszelf te komen, moeten we terug naar kwartierstaatnummer 1 op blad 1.

vijftiende geslacht: stamoudgrootouders (15)

16640 (alles onder voorbehoud) Jacob Velick | geb in of omstr 1471 te Nunspeet | landbouwer op Velickenerf of Heyn-Velickengoed te Nunspeet | overl na 1526 te Nunspeet

Albrecht Dürer | jongeman | 1500

16642 'Wintge van Oerdingen' | geb omstr 1480
16688 = 16640
16704 Jan Romersen | geb omstr 1470 ? | geh met
16705 Geertgen Heimen | geb omstr 1470 | overl in 1541 te Voorthuizen
17536 Evert Dercksen | geb omstr 1500 te Ede-Veldhuizen | overl in 1577 te Ede-Veldhuizen | landbouwer, pachter van boerderij Velthuijs te Ede-Veldhuizen; was tweemaal gehuwd, doch namen nog niet bekend
19840 ‘Cornelis van der Donck’ | geb omstr 1500, mogelijk te Antwerpen
19844 'Goeyaert Huybrechtssone' | geb omstr 1500
19848 'Oem van Bergen' | geb omstr 1500
19852 'Jacob Cotermans' | een coterman zal een bewoner van een kote of kate 'klein boerderijtje' zijn geweest | geb omstr 1500
19860 ridder Reijwaert Jansz van Clootwijck | geb omstr 1470 | landeigenaar te Almkerk | overl na 1549 | geh met
19861 nog-onbekend Van Emmichoven | geb omstr 1470
19866 'Melis van Teijlingen' | Teilingen wijst op een herkomst uit het gebied Sassenheim-Voorschoten | geb omstr 1480

19934 Jan Willems | geb omstr 1515 | overl vóór 1584 te Beetsterzwaag (Fr) | geh met

Jan Gossaert | Drie kinderen | 1526

19935 Gebke Kornelis | geb omstr 1515 | overl na 1584 (woonde toen in Leeuwarden) | II geh met Reyner Reyners (omstr 1515 Beetsterzwaag-?)
20736 schildknaap Jacob/Jacques De Munik | geb omstr 1505, mogelijk te Verrebroek (Oost-Vlaanderen) | smid, schout, dijkgraaf, raadsheer, rechter, verhoorder te Hulst, baljuw van het Land van Beveren | mogelijk overl op 19 nov 1549 te Verrebroek (Oost-Vlaanderen) | II geh in 1545 te Sint-Niklaas-Waas (B) met Katlyne Ysebrant (1527, mogelijk te Sint-Niklaas-Waas-?) | I geh omstreeks 1530, mogelijk te Melsele (B), met


Vlaamse schilder | Sneeuwbalgevecht | om en bij 1510

20737 Anna Stroobant | geb omstr 1510, te Melsele (B)? | overl omstr 1545, te Verrebroek (Oost-Vlaanderen)?

Onbekende meester | portret van Philippine Welser | 1557

21104 Frans Coole | geb omstr 1525 | herder te Tholen | overl omstr 1557 | geh met
21105 Cornelia Job Michiels Couwenburgh | geb omstr 1525 te Zierikzee | overl omstr 1558 te Zierikzee | II geh omstr omstr 1557 met Pieter van der Port (omstr 1525-?)
21118 'Adriaen Creke' | geb omstr 1525

21128 'Anthonie de Swemer' | een swemer is een (rond)zwerver of zwalker | geb omstr 1550
21130 Jan Marinuse Moerman | geb omstr 1555 te Zierikzee | overl vóór 1613 te Kloetinge | geh met

Zierikzee | Nieuwe Haven met Zuidhavenpoort | kaart verzonden in 1903

21131 Neelken Huybrechtse Smit | geb omstr 1555 | overl in 1619 te Kloetinge; het paar woonde te Kloetinge en Colijnsplaat | II geh omstr 1613 te Kloetinge met Jan Jochemse (omstr 1560-?)
21132 'Arent van den Broecke' | geb omstr 1540 | woonde in (Noord-)Brabant
21134 Willem Pieters Cocke | geb omstr 1540 te Stekene (Oost-Vlaanderen) | geh met
21135 Janneke IJls | geb omstr 1540; het paar woonde te Zierikzee
21192 Cornelis Van Mildert III | geb omstr 1520 te Antwerpen | bekend koopman en kleermaker aldaar | overl in 1597 te Antwerpen | geh begin 1548 te Antwerpen met

Andrej en Olga Dugin - Het kleermakershuis

21193 Anne Jan Van Weluwe | geb omstr 1528 te Antwerpen | overl in 1561 of 1584 te Antwerpen


Anne Jan Van Weluwe stamde uit een familie van kunstschilders en kooplieden; hier is zij zelf geportretteerd, omstreeks haar trouwen, door Pieter Jansz Pourbus

21194 Johannes van Nuys | geb omstr 1535 | woonde te Breda en Antwerpen | Nuys doet een eerdere herkomst uit Neuss in Duitsland vermoeden
21200 'Cornelis den Boer' | geb omstr 1530 | woonde mogelijk te Hulsterambacht (Z)
21202 'Frans/Hans Vereycke' | geb omstr 1530 | woonde mogelijk te Hulsterambacht (Z)
21344 'Tobias Van De Voirde' | geb omstr 1510
21356 'Jan Smit' | geb omstr 1520
21376 = 21344
21388 = 21356
21480 = 21128
21482 = 21130
21483 = 21131
21484 = 21132
21486 = 21134
21487 = 21135
21504 'Cornelis Bogaert' | geb omstr 1530
21512 'Cornelis Huysse' | geb omstr 1525
21582 (onder voorbehoud) 
Bavo Dobbelaere | geb omstr 1545 | woonde te Nevele bij Gent in Oost-Vlaanderen
21626
'Hendrick de Meijer' | geb omstr 1530 | woonde te 'Gistelle'?
22032
'Jacob Blose' | geb omstr 1530
22040
'Ariaen op den Amer' | geb omstr 1495
22044
'Cornelis den Houvenaer' | geb omstr 1515
22046 Jan Claesz | geb omstr 1515

22208 Lieven Imansz van der Lisse | geb omstr 1485 | overl op 27 okt 1554 te Zierikzee | geh met
22209 Levina Pieter Wissendochter | geb omstr 1485 | overl op 9 aug 1527

Albrecht Altdorfer | vrouw | 1522

22210 Jan Jacobszoon Boye | geb omstr 1495 | schepen, raad, tresorier, burgemeester van Zierikzee | overl op 7 mrt 1534 te Zierikzee | geh met
22211 Dana Ockers | geb omstr 1495 | overl op 27 dec 1545 te Zierikzee

Hans Holbein de Jongere | Portret van Jane Small | omtrent 1535

22294 Huybregt Jansz Smit | geb omstr 1530 | overl in feb 1627 te Kloetinge
22296 Jan Constant de Oude ("Janis de bierwercker") | geb omstr 1500 | koopman en vendumeester te Veere | overl op 15 dec 1568 te Veere | I geh met Jaqumijne du Bois (omstr 1500-?) | II geh met Margriet Guyots der Lysdochter (omstr 1500-vóór 1535) | III geh met

Lorenzo Lotto | 1523 | Echtpaar

22297 Catharina van Liere | geb omstr 1520 | overl vóór 1561
22312 'Marinis Geelhoet' | geb omstr 1535
22316 'Coene van Driel' | geb omstr 1545 | woonde in Zuid-Holland
22318 Heindrick Andriesz Munter | geb omstr 1557 te Charlois | in Charlois: schepen en kerkmeester; trok bij of kort na de stichting in 1598 naar Colijnsplaat; aldaar: landbouwer, schaapherder, schepen, schout, dijkgraaf, armmeester en ouderling | overl in mei 1610 te Colijnsplaat | II geh met Grietken Jans (omstr 1580-1636 Kats) | I geh met
22319 Lijn Flooren (Lynken, Lijntie) | geb omstr 1545 | begr in 1595 te Charlois
22336 'Arent de Taslaere' | geb omstr 1535, wellicht in Vlaanderen
22344 = 22336
22350 = 22318
22351 = 22319
22360 'Andries Van Gaveren/Haveren' | geb omstr 1540 | woonde ws in (Vlaamstalig Noord-?)Frankrijk
22368 'Pieter Baert' | geb omstr 1540 | woonde te Hondschoote (Noord-Frankrijk)
22372 Robert Nieuwenhuyse | geb omstr 1540 | geh met
22373 Johanna De Lange | geb omstr 1540; het paar woonde te Belle=Bailleul (Noord-Frankrijk)
22432 'Frederik Pampus' | pampus betekent 'dikke brij, slappe ondergrond'; mogelijk luidde de naam oorspronkelijk Pamphuys (huis op slappe ondergrond?), maar dit kan ook volksetymologische 'verbetering' zijn | geb omstr 1520
22438 'Jacob Jans van Tyel' | geb omstr 1520
22464 = 22312
22468 = 22316
22470 = 22318
22471 = 22319
22480 Coole Fransen Heerder | geb omstr 1555 te Tholen | herder te Zierikzee | overl vóór 1614 te Zierikzee

Zierikzee | Bolwerk | kaart verstuurd in 1904

22482 'Jacob Ram' | geb omstr 1550
22484 Matheus Goeman | geb omstr 1555 | geh met
22485 Mayken nog-onbekend | geb omstr 1555; het paar woonde vermoedelijk te Colijnsplaat
22486 'Pieter Verburgh' | geb omstr 1560 | woonde te Colijnsplaat
22488 'Jan Houtsagers' | geb omstr 1555 | woonde te Dreischor
22490 Bastiaen Wittens | geb omstr 1555 te Charlois | landbouwer, schepen van Charlois, waersman van de Binnenban aldaar; schout van Kats, ouderling, rechter en opperweesmeester | overl aan de pest ("de heete sieckte"), verm begr op 1 apr 1625 te Colijnsplaat | geh met
22491 Lienken Leenderts | geb omstr 1555; het paar woonde te 's-Heer-Arendskerke (Zuid-Beveland) en Kats

's-Heer-Arendskerke in de achttiende eeuw

22492 Coenraedt Jordaensz van Merenburgh (Coene) | geb omstr 1570 te Strijen | landbouwer in de Heerlijkheid van Kats, schepen van Kats | overl op 17, begr op 18 nov 1630 te Colijnsplaat | II geh omstr 1628 met Adriaenken Maes (omstr 1600 Wemeldinge-1634 Colijnsplaat) | I geh omstr 1600 met
22493 Ingelken Huybrechts | geb omstr 1570 | overl vóór 1630; het paar woonde in het Vrije Ambacht van Noord-Beveland
22494 Balten Arentsz van den Broecke | geb omstr 1570 in Brabant | landbouwer en schepen van Kats | overl op 27 jan 1625 te Colijnsplaat | geh met
22495 Antonia Willems Cock (Tooncken) | geb omstr 1570 te Zierikzee | overl op 19, begr op 22 mei 1644 te Colijnsplaat

Zierikzee in 1588 op een kaart van Guicciardini; Colijnsplaat op Noord-Beveland (onder) bestond nog niet, en werd zo'n tien jaar later gsticht

22500 Leendert Arense Verwinde | geb omstr 1545 te Sommelsdijk | overl vóór 31 jul 1600
22520 Francq Geeritsz | geb omstr 1575 | landbouwer in het Oude Land te West-Barendrecht, penningmeester van het gemene land te Oost-Barendrecht, dijkheemraad van de Ziedewij | overl na 1652 | I geh vóór 1600 met nog-onbekend (omstr 1575-vóór 1601) | III ondertr op 6 mei 1617 te Barendrecht met Adriaentge Coene (omstr 1590 Barendrecht-1621/1627) | IV geh op 1 aug 1627 te Barendrecht met Meynsgen Dammis (omstr 1610 Rijsoord-na 1642) | II geh omstreeks 1600 met
22521 Neeltge Pieters | geb omstr 1580 | overl 1613-1616; het paar woonde te Barendrecht
22522 Coenraet Joppenss | geb omstr 1570 | landbouwer, heemraad van West-Barendrecht en Carnisse | overl 1620-1629 | geh met
22523 Maertgen Geemans | geb omstr 1570 | overl omstr 1633 te Barendrecht

22524 = 22492
22525 = 22493
22526 = 22494
22527 = 22495
22804 Gerrit Gijsbertse | geb omstr 1525
22912 Adriaen Janse de Roij | geb omstr 1535 | vervener, schepen van Nederveen-Capelle (NB) | overl omstr 1575 (?) | II geh met Peterken Claes (omstr 1540-?) | I geh met
22913 nog-onbekend | geb omstr 1535
22916 'Kryn van Gils' | geb omstr 1535
22936 Gerrit Adriaensz Hagoort | geb omstr 1555
22940 Pieter Nicolaesz Ben | geb omstr 1545 | timmerman | geh met
22941 Pietertje van Ruyven | geb omstr 1545

22942 Assueer van Warmelo | geb omstr 1550 | eigenaar van hofstede te Zuilichem en hofstede te Vuren, huis en hof in Rumpt | overl na 1616 | I geh met nog-onbekend Van Doern (+1550-vóór 1578) | III geh in okt 1611 met Aleidt van Rhenoy (+1570-?) | II geh met
22943 Gerarda van Bruechem | geb omstr 1550 | overl vóór 1605

22972 'Jan van Giethoorn' | geb omstr 1540
23056 'Gherit van de Voirt' | geb omstr 1510
23168 = 22912
23328 'Peter van Dijck' | geb omstr 1510
23330 = 48302
23331 = 48303
23332 Willem Heymenss Aerts | geb omstr 1520 te Klein-Waspik (NB) | veeboer, schout van Sprang, rentmeester van de ambachtsheer van Sprang, zeer vermogend man | overl 1602-1603 | geh met
23333 Eltken nog-onbekend | geb omstr 1520 | overl omstr 1575 te Sprang; het paarwoonde te Sprang

23440 Art Adriaen Oirlmanssoon | geb omstr 1480 te Loon-Op-Zand of Sprang | landbouwer, schipper, vervener, heilige-geestmeester van Loon-Op-Zand; bezittingen aldaar en in Holland (1521) | overl 1547-1557 te Loon-Op-Zand | geh in of omstr 1521 met
23441 Aleijt Adrianens Leempoel (Aleijtken) | geb omstr 1490 | overl na 2 mei 1577

Parmigianoino | De heilige Barbara | 1522

23442 (onder voorbehoud) Gerit Peter Dircxsoon van Nederveen | geb omstr 1490 | vermeld in 1531 te Loon-Op-Zand | overl na 1531
23444 Hendrick Aerts | geb omstr 1490 | geh met
23445 Marike Corsten | geb omstr 1490


Maerten van Heemskerk | portret van Anna Codde | 1520


23456 Rijck Willems van der Steghe | geb omstr 1515 | schepen, burgemeester van Buren, tinsgenoot | overl na 1552
23458 Jan Willems van Aelst | geb omstr 1510 | vroedschap en weesmeester te Gorinchem | geh met
23459 Maria Andries Jans | geb omstr 1510
23466 'Lodewijc van der Haer' | geb omstr 1500
23472 Claes Florisz | geb omstr 1510 | geh met
23473 nog-onbekend Willems van Hol | geb omstr 1510
23478 Dirc Hillebrants de Gier | geb omstr 1510 | schepen, gasthuismeester, heilige-geestmeester, burgemeester, alles te Zaltbommel | overl op 27 jan 1585 te Zaltbommel | geh met
23479 Aleijt Auwrijn | geb omstr 1510 | overl op 22 okt 1564
23480 Lambert Versteegh | geb omstr 1490 | land- en huiseigenaar te Rumpt | overl op 15 jun 1544 te Rumpt (Betuwe) | geh met
23481 Maria Lamberts | geb omstr 1490 | overl na 1551
23616 Joost Aerts | geb omstr 1500 | kerkmeester van Sprang (1532) | overl omstr 1575 te Sprang | geh met
23617 Zeeliken Flores Jansz Stamme | geb omstr 1520 | overl omstr 1600
23620 Tonis Gherijts Smit | geb omstr 1520 | overl vóór 1580 te Capelle bij Sprang | geh met
23621 Aenke Hendrick Adriaens | geb omstr 1525 | overl omstr 1565 te Sprang; het paar woonde te Capelle bij Sprang
23622 Adriaen Adriaens Waelwijck | geb omstr 1500 | overl omstr 1558 te Capelle bij Sprang | geh met
23623 Teunken Aerts | geb omstr 1520 | overl omstr 1560 te Capelle bij Sprang
23624 Adriaen Denisz | geb omstr 1525 | overl na 1603 | overl na 1603
23626 Jan Jansz | geb omstr 1525 | woonde te Capelle bij Sprang | overl omstr 1608 te Capelle bij Sprang | geh met
23627 Eerke Adriaens | geb omstr 1525
23628 Adriaen Claes Seeben | geb omstr 1530 | vermeld te Sprang | geh met
23629 Barbara Adriaen Jan Rodermont | geb omstr 1530; het paar woonde te Sprang
23630 Tonis Jansz de Leeu | geb omstr 1520 | overl omstr 1579 te Capelle bij Sprang | geh met
23631 Janneken nog-onbekend | geb omstr 1530 | overl omstr 1584 te Capelle
23648 Anthonis Rommen | geb omstr 1500 | ove op 2 sep 1558 te Zuidewijn-Capelle bij Sprang | geh met
23649 Lijntke Joosten | geb omstr 1505 | overl in 1562 te Zuidewijn-Capelle bij Sprang
23650 Jan Michiels | geb omstr 1510 te Drunen | kocht in 1562 huis, schuur en geboomte in de Hoefslach te Sprang | overl omstr 1595 te Sprang | geh met
23651 Catalijn Cornelis Gerrits Leeu | geb omstr 1510; het paar woonde te Sprang (NB)
23652 Wouter Joosten Wouters | geb omstr 1515
23654 Wouter Hendricks Princen/Stockmans | geb omstr 1510 | vermeld te Loon-Op-Zand | overl na 1545
23632 Peter Willemsz Glavimans | geb omstr 1500 te Capelle bij Sprang | overl vóór 1562 te Capelle bij Sprang
23636 Hendrick Adriaens Back de Oude | geb omstr 1515 te Capelle bij Sprang | heemraad van Capelle en van Zuidewijn-Capelle | overl in 1568 te Capelle bij Sprang | geh met
23637 Margriet Adriaen Gerits de Roij | geb omstr 1515 te Capelle bij Sprang | geh omstr 1585 te Capelle bij Sprang
23700 'Adriaen Kippingh' | geb omstr 1530
24032 'Arien van Sint Martensdijck' | geb omstr 1540
24066 'Ariaen Janssen van Loon' | geb omstr 1520

24068 'Peter Servaes' | geb omstr 1520
24072 'Art Krens' | geb omstr 1510
24096 Corstiaen Jan Corsten van Eile | geb omstr 1500 | overl na 1556
24098 Jan Hessels | geb omstr 1510 | vermeld te Loon-Op-Zand | overl 1575-1609
24100 'Jan van Son' | geb omstr 1520
24136 'Ghijsbert Cornelissen Cleijn' | geb omstr 1540
24138 'Jan Hessels' | geb omstr 1540
24144 Zacharias Willem Schuermans | geb omstr 1525 | overl na 1567-1571 | I geh met Maria Claes Bertrams de Bont (+1525-vóór 1561) | III geh met Maijken Dominus Antonissen (+1525-?) | II geh met
24145 Lijsken nog-onbekend | geb omstr 1525; het paar woonde te Loon-Op-Zand
24146 'Andries Lambrechts' | geb omstr 1525
24148 Jacop Gheerit Oirlemansse | geb omstr 1525 | overl 1582-1612 | geh met
24149 Lijsken Gerrits Rommen | geb omstr 1525; het paar woonde te Loon-Op-Zand
24150 = 11810 Baijen Peters Haghen | geb omstr 1510 | heiligemeestmeester te 's-Grevelduin-Capelle NB, heemraad van Zuidewijn-Capelle NB | overl in mei 1571 te 's-Grevelduin-Capelle NB | geh met
24151=11665 Toniske Adriaens Maet | geb omstr 1535 | overl dec 1614 of begin jan 1615 te 's-Grevelduin-Capelle of Sprang; het paar woonde te 's-Grevelduin-Capelle bij Sprang | II geh na 1571 met 11664 Jan Peters van Dijck (+1530-na 1571)


Agnolo Bronzino | portret van Bianca | om en bij 1542

24152 Peeter Gheerit Oirlmans | geb omstr 1530 te Loon-Op-Zand | overl 1575-1576 | geh met
24153 Jenneke Cornelisdochter de Wit de Pruijser | geb omstr 1530 | overl na 1570; het paar woonde te Loon-Op-Zand
24154 Cornelis Jansse Besauwen | geb omstr 1540 | overl 1598-1607 | geh met
24155 Mari Hendrick Stevens (Maiken) | geb omstr 1540 | overl na 1607; het paar woonde te Loon-Op-Zand, en bezat hier land in het Craenven


Hans Baldung | de zeven levensfasen van een vrouw | 1544

24156 'Wilem de Weirdt' | geb omstr 1550
24158 Jan Aertsse Weirts | geb omstr 1550 | overl vóór 1610 | geh met
24159 IJken Jacop Stockmans | geb omstr 1550 | bezittingen in Holland en Brabant; testament 1613 te Loon-Op-Zand | overl na 1624

24160 'Peter/Joost de Swert' | familienaam kan geduid als De Zwart(e), maar ook als Des Wert(s) = (zoon) van de waard | geb omstr 1520
24164 Arnt Woutersse Adriaensse die Wert | geb omstr 1515 | overl tussen 1540 en 1543 | geh met
24165 Caterijna nog-onbekend | geb omstr 1515 | overl na 1546; het paar bezat (rogge-)land op De Efterlinge (Efteling) te Kaatsheuvel
24166 Adriaen Toemaes Loijensoon | geb omstr 1510 | overl vóór 1572 | geh vóór 1540 met
24167 Adriana Peeter Huijbendochter [familie Oirlmans] (Aenken) | geb omstr 1515 | overl vóór 1572; het paar bezat een boerenhofstede op 't Craenven te Loon-Op-Zand (rogge)
24168 Peter Faessen | geb omstr 1505 | overl vóór 1569 | geh met
24169 Jenneke nog-onbekend | geb omstr 1505 | overl na 1569; het paar woonde te Loon-Op-Zand

24176 'Hendric Roosenbrant' | geb omstr 1520
24180
Dierck Robben | geb omstr 1525 | vermeld te Loon-Op-Zand | overl na 1588
24320 (onwaarschijnlijk) 'Jacob Cuijpers' | geb omstr 1535 | woonde te Waalwijk
24322 (onwaarschijnlijk) Andries Adriaens Cuijpers | geb omstr 1535 | visser
24352 Gherit Franssen Boll | geb omstr 1530 | overl in of omstr 1601 te 's-Gravenmoer | geh met
24353 Maeij Peeter Jans van Ghils | geb omstr 1530 | overl na 1601 te 's-Gravenmoer
24354 'Dielis Lambrechts Blockmaecker alias Van de Noort' | geb omstr 1530
24356 'Jan Cornelis Vermeulen' | geb omstr 1530
24358 Antonis Janssen alias Brescher | geb omstr 1530 | woonde in 1555 te Dongen NB

Het Huis te Dongen | 1629

24360 'Adriaen Jan Jacobs' | geb omstr 1530
24364 'Laureijs Wouter Jan Coninx alias Noten' | geb omstr 1530
24372 'Adriaen Neeringh' | geb omstr 1520
24374 'Adriaen Peters Rutten' | geb omstr 1520
24376 'Adriaen Cluijter' | geb omstr 1520
24378 'Peter Anthonis Meijer' | geb omstr 1520
24380 'Jan Wouters Hantkynt' | geb omstr 1520
24382 'Anthonis Cuijl' | geb omstr 1520
24448 Anthonis Willems Uijthoven | geb omstr 1540 | overl vóór 23 jan 1596 te Eethen | geh met
24449 Trijntke Jacobs | geb omstr 1532 | II geh met Anthonis Bernaerts (omstr 1550 Eethen-?)
24452 Willem Godschalcks van Outheusden | geb omstr 1568 te Eethen | burgemeester van Eethen | overl na 1633
24454 Huijbert Verburch | geb omstr 1560 | woonde te Eethen
24464 (onder enig voorbehoud) Thomas Roelen de Greeff | geb omstr 1545 | geh met
24465 (onder enig voorbehoud) Jenneken Diercxssen van Oirt | geb omstr 1545

24552 Willem Peetersse van Zeelant | geb omstr 1520 | woonde te Loon-Op-Zand
24560 'Andries de Bie' | De Bie zal verwijzen naar een bijenhouder | geb omstr 1545
24564 'Anthonis de Leeu' | geb omstr 1545

Jan Mandijn | Het feestmaal | omstreeks 1550