Kwartierstaat Stoffels 14 (8320+)

Kwartierstaat Stoffels: veertiende geslacht


door Frits Stoffels

laatste bewerkdag: 14 sep 2017


veertiende geslacht: stambetoudouders (14)

8320 Evert Velick (alles onder voorbehoud) | geb in of omstr 1506 te Nunspeet | landbouwer op Velickenerf of Heyn-Velickengoed aldaar | overl vóór 1565 te Nunspeet | geh omstr 1530 (?) te Harderwijk met

8321 Jacobgen Wintges van Oerdingen | geb omstr 1510

Het Velickenerf te Nunspeet, traditie- en geschiedenisrijke boerderij; foto uit 2001

8344 = 8320
8345 = 8320
8352 'Heim, Heineman'of: Heimen/Heijmen Elbertsen of Jansen? | geb omstr 1510
8354 Evert Elbers | geb omstr 1510 | geh met
8355 Cornelia Heinesen? Heimensen? | geb omstr 1510 | overl 1583 (of 1582) te Voorthuizen
8768 Maes Evertsen van Velthuys | geb 1540-1550 te Ede-Veldhuizen | landbouwer, pachter van Velthuijs te Ede | overl omstr 1610 te Ede-Veldhuizen
9744
Pieter Jansz | geb omstr 1530
9920 ‘Geleyn Cornelisz van der Donck’ | geb omstr 1530
9922 ‘Peeter Goeyaerts Huybrechtssone’ | geb omstr 1530
9924 ‘Jan/Jost Oomen van Bergen' | geb omstr 1530 | woonde te Etten-Leur
9926 Jacob Jacob Cotermans | geb omstr 1530 | brouwer te Breda | overl na 1578
9928 Ariaen Aertss | geb omstr 1515 | schout van Geertruidenberg | overl 1559-1569 | geh met
9929 Alidt Jacops | geb omstr 1515 | overl na 1598; het paar woonde te Geertruidenberg, Alidt had hier aandeel in huis De Brouwerye aan de Markt
9930 Johan van Clootwijck (Jan) | geb omstr 1500 | landeigenaar te Almkerk | overl omstr 1550
9931 Jenne van der Hooven (Jen) | geb omstr 1500 | overl na 1558; het paar woonde te Almkerk
9932 Joist Anthoniss | familienaam van zijn zoon Van den Hoevel/Hovel/Heuvel komt van stuk land met hoeve Den Hovel (ook Den Hoevel en "Den Heuvel, opt Veir") te Raamsdonk; overigens noemden enkele kinderen zich Van Teijlingen, naar hun moeder |
geb omstr 1510 | schout van Geertruidenberg, bezat grond in de Robert-Brievonc-hoeve te Dussen-Muilkerk, grootgrondbezitter in wijde omtrek Geertruidenberg, eigenaar van vele huizen te Geertruidenberg | overl 1558-1559 | geh met
9932 Marie Melis van Teijlinghen (Mariken, Maritgen) | geb omstr 1510 | overl 1586-1599; het paar bezat een paardenstal met erf aan het Luciastraetken te Geertruidenberg, en een huis met erf, achterhuizen en molenhuis, en huis Den Moiriaen, plus land tgroot velt buiten de Koepoort aldaar, plus nog enkele huizen te Geertruidenberg | II geh in 1559 of 1560 met schipper en viskoper Anthonis Hubrechtss Verheij (+1510-1573/1578)
9934 nog-onbekend (Cornelis?) 'van der Heijden'  | geb omstr 1505 |

9935 nog-onbekend | geb omstr 1505 | II geh met 'Adriaen' nog-onbekend (+1505-?)
9964 Gerrit Jelles | geb omstr 1525 | woonde te Terwispel (Fr) bij Drachten
9965 Heine Roelofs | geb omstr 1545 | boer en dorpsrechter van Duurswoude (Fr) bij Drachten | geh met
9966 Aeriaen Jan Willems | geb omstr 1545
10368 (onder voorbehoud) Stephanus de Muunck de Oude (Steven) | geb omstr 1545 te Kieldrecht (Oost-Vlaanderen) | landbouwer | overl 1618-1637, te Doel (Oost-Vlaanderen)? te Kieldrecht (Oost-Vlaanderen)? | II geh omstr 1595 te Stekene (B) met Joanna De Mol (omstr 1575 Stekene?-?) | I geh omstreeks 1570, wellicht te Vrasene (Oost-Vlaanderen) met

Kieldrecht | Arenbergstraat | om en bij 1903

10369 (onder voorbehoud)  Joanna Spruyt | geb omstr 1550, wellicht te Vrasene (Oost-Vlaanderen) | overl omstr 1595? te Vrasene (Oost-Vlaanderen)?
10380 'Pieter Treete' | geb omstr 1570
10468 'Willem Slimmen' | geb omstr 1550

10548 'Jasper Stellenaer' | stellenaar is Zeeuws voor schaapherder, schapenhouder | geb omstr 1565
10550 Lauwerijs Hubrechts | geb omstr 1575 | schaapherder op de stelle (= heuvel met schaapskooi) te Kats | overl op 4 apr 1639 te Kats, begr op 6 apr te Colijnsplaat | geh met
10551 Anneken Lijs/Thijs | geb omstr 1575 | overl na 1660;het paar woonde te Kats
10552 Coole Fransen Heerder | geb omstr 1555 te Tholen | herder te Zierikzee | overl vóór 1614 te Zierikzee

Tholen | stadhuis | omstreeks 1915

10554 'Jacob Ram' | geb omstr 1550
10556 Matheus Goeman | geb omstr 1555 | famlienaam komt in 16de eeuw voor in Duinkerke (Frans-Vlaanderen) | een goeman is een scheidsrechterlijke figuur, die uitspraak doet in een geschil of twistzaak | woonde ws te Colijnsplaat | geh met
10557 Mayken nog-onbekend | geb omstr 1555
10558 Pieter Bouwens | geb omstr 1550 | schepen van Wemeldinge (Z) | overl op 11 mei 1614 te Wemeldinge (Z) | geh met
10559 Maijken Adriaensz Creke | geb omstr 1550

10560 'Adriaen Verschellinc' | geb omstr 1560
10562 'Cornelis Heere' | geb omstr 1560
10564 = 5572
10565 = 5573
10566 Balthen Arienssen van den Brouck | geb omstr 1570 in Brabant | landbouwer te Kats, schepen aldaar | overl op 27 jan 1625 te Colijnsplaat | geh met
10567 Antonia Willems Cock (Tooncken) | geb omstr 1570 te Zierikzee | pachteres van land te Colijnsplaat (notariële akte 1630 Bergen-Op-Zoom | overl op 19, begr op 22 mei 1644 te Colijnsplaat
10568 'Jan Walschaert' | Vlaamse/Brabantse familienaam, kwam in de 16de eeuw bijv te Turnhout voor | geb omstr 1565

10576 'Witte Groenevelt' | geb omstr 1550
10592 Michiel Huijssone | geb omstr 1560 te 'Wescounter' (?) in Vlaanderen (?) | met 'Wescounter' kan Westkouter bedoeld zijn, een straatje even buiten de oude (binnen)stad van Roeselare, dat omstreeks 1560 nog een dorp- of gehuchtachtig buurtje tegen de stad aan kan zijn geweest; er stond bijvoorbeeld een molen, en het Vlaams woordenboek geeft voor kouter de betekenis 'open veld buiten het dorp' | kleermaker, poorter van Veere | overl na 1618
10596 Arnoldus Cornelius Van Meldert (Aert) | geb op 17 apr 1550 te Antwerpen | schoolmeester te Antwerpen (1577), vervolgens Franse-School-meester te Rotterdam, cijfer-/rekenmeester aldaar, schrijver van Alphatbet ou A.B.C. pour la Ieunesse... (1580 Antwerpen, 1585 Leiden) met eigen kopergravures | overl op 3 apr 1617 te Rotterdam, begr te Sommelsdijk | II geh op 17 sep 1604 te Rotterdam met Susanneken Jacobs van Wassenbergh (omstr 1570 Rotterdam-?) | I geh in 1577 te Antwerpen met


10597 Anna Johannes Nuyts (Anneken, Tanneke) | geb in 1557 te Breda | overl op 3, begr op 7 mrt 1603 te Goedereede; het paar woonde te Antwerpen, Rotterdam en Goedereede


Goedereede | Vergezicht vanaf Molenweg | kaart verzonden in 1905

10598 'Rombout/Rum(b)oldus de Clerck' | geb omstr 1570, wellicht te Mechelen (B), waar enkele naamgenoten woonden
10600 Pieter Cornelissen den Boer | geb omstr 1555, mogelijk te Hulsterambacht (Z) | schipper (sinds 1609 eigenaar van een "crom steven kot schuijte"), schapenboer | overl na 1631 te Kats | geh met
10601 Francynken Frans vander Eycke | geb omstr 1555, mogelijk te Hulsterambacht (Z) | overl 1631-1647 te Hulsterambacht; het paar woonde te Kats
10602 Cornelis Deurwels | geb omstr 1555 | woonde te Colijnsplaat | overl na 1599
10620 'Jan Vinck' | geb omstr 1570

10672 Gheeraert Tobiassone Van De Voirde | geb omstr 1540 | buitenpoorter te Brugge (Vlaanderen), woonde te Sint-Gillis/Waas (bij Antwerpen)
10676 'Marinus Moerman' | moer is moeras, dus iem die woont bij of in een drassig gebied | geb omstr 1545 | woonde te Zierikzee

Zierikzee | Beide Havenpoorten | kaart verzonden in 1915

10678 Huybregt Jansz Smit | geb omstr 1545 | landbouwer te Kloetinge (bij Goes) | overl in feb 1627 te Kloetinge
10688 = 10672
10692 = 10676
10694 =10678
10724 'Segher van Nerum' | geb omstr 1545
10736 = 10560
10738 = 10562
10740 = 10564
10741 = 10565
10742 =10566
10743 = 10567
10752 Gillis Cornelis Bogaert | geb omstr 1550 | woonde te Meliskerke | overl vóór 1603 | geh met
10753 Logierken Gillis | geb omstr 1550; onzeker als moeder van Leijn Gillisse Boogaert; het paar woonde te Domburg
10754 Mels Meeuwse | geb omstr 1555 | overl op 21 nov 1604 te Biggekerke | geh in of omstr 1585 met
10755 Neelken Adriaens | geb omstr 1555 | overl op 11 sep 1625 te Biggekerke; het paar woonde te Biggekerke | I geh omstr 1580 met 10756
10756 Leunis Cornelis Huysse | geb omstr 1555 | overl op 27 jan 1584 geh met
10757 = 10755; het paar woonde te Biggekerke
10784 'Cornelis Swichtman' | geb omstr 1580
10786 'Geeraert van der Gheenst/Gheynst' | geb omstr 1580, wellicht te Gent, Brussel of Beveren (Vlaamse familienaam, ook als Vergenst, die daar voorkwam)
10788 Cornelis Verbeecke | geb omstr 1585 | geh met
10789 Susanna Dingemans | geb omstr 1585; het paar woonde te Ritthem bij Vlissingen
10790
Joos Wouters | geb omstr 1575 | overl vóór 1622 | geh met
10791
Naentken Bavens Dobbelaere | geb omstr 1575, mogelijk te Nevele bij Gent in Oost-Vlaanderen | overl vóór 1640; het paar woonde te Abeele bij Poperinge (West-Vlaanderen)
10812
Jan de Proot | geb omstr 1560 | II geh na 1598 met Maeijcken Aerts Wielants (omstr 1560-1598/1614) | I geh met
10813 Adriaenken Hendrickx de Maeijer | geb omstr 1560 (te 'Gistelle'?) | overl vóór 1599; het paar woonde te Grote-Abeele bij Oost-Souburg
11008 Jan Claesz | geb omstr 1545 | schout van Kapelle | woonde te Biezelinge | grootste pachter van land op Klooster Jerusalem aldaar | overl na 1583
11016
Henderick Jacobs Blose | geb omstr 1560 | overl  1594-1611 te Oud-Gastel NB | I geh met Arijaneken Schoore (omstr 1560-1588/1589) | II geh in 1588-1589 met
11017
Ploijnken Claessens | geb omstr 1560 | overl na 1594; het paar woonde te Fijnaart-En-Heijningen NB
11018
Lodewijck Potter/de Pottere | geb omstr 1545 | woonde omstr 1580 te Bergen-Op-Zoom, schout van Fijnaart (vermelding notarisakte Bergen-Op-Zoom 1630, stadhouder van Fijnaart (vermelding notarisakte Rotterdam 1652)| overl vóór 1630
11020
Ariaen Ariaen op den Amer | geb omstr 1525 | geh met
11021
Pluentghen Pieters | geb omstr 1530 | had huis bij kerkhof te Willemstad, pachtster v hoeve, land + bouwinge van Nicolaes Boenaert te Fijnaart-En-Heijningen | overl na 12 mei 1584; het paar woonde te Willemstad | I (onder voorbehoud:) geh met Nicolaes Boenaert (omstr 1530?-?), opperbarbier van Keizer Karel V, baljuw van Zierikzee | III geh omstr 1560 met Jan Geertsz de jonge (omstr 1535-vóór 1575)
11022
Jacob Cornelisz den Houvenaer | geb omstr 1545 | woonde te Willemstad | overl na 1590 (vermelding notarieel archief Rotterdam) | geh met
11023 (alles onder voorbehoud) Aechken (?) Jans | geb omstr 1545

11104 Adriaen Lieven Imansz van der Lisse | geb omstr 1520 te Zierikzee | lid stadsbestuur Zierikzee | overl op 24 mrt 1580 te Zierikzee | geh omstr 1545 te Zierikzee met

Zierikzee | Noordhavenpoort | vermoedelijk omstreeks 1915

11105 Maria Jans Boeije | geb omstr 1525
11108 'Mattheus Van Nerum' | geb omstr 1540, verm in Vlaanderen | vergelijk Mattheus Van Nerum, vonnis in 1619 aartsbisdom Mechelen wegens verspreiding van 'bijgelovige' teksten |
11138 = 44990 + 45054

11144 'Anthonie De Swemer' | familienaam zal komen van Vlaams swemen = zwerven, rondhangen, zwalken | geb omstr 1550 | woonde te Bassevelde in Oost-Vlaanderen
11146 'Jan Moermans' | familienaam betekent 'zoon van de man die in of bij een drasland woont' | geb omstr 1550 | woonde te Brussel, mogelijk ook te Dordrecht
11148 (onder voorbehoud) Willem Constant | geb omstr 1550
11149 (onder veel voorbehoud) Digna de Keizer | geb omstr 1550; het paar moet te Veere hebben gewoond
11156 Sijmon Marinisz Geelhoet | geb in 1566 | landbouwer | overl op 4 apr 1643 te Colijnsplaat | II geh met 5295 Maijcken Jooris (omstr 1600-1648 Colijnsplaat) | I geh met
11157 Burgtje nog-onbekend | geb omstr 1570 | overl vóór 1624 te Colijnsplaat; het paar behoorde tot de eerste ingezetenen van Colijnsplaat (stichtingsjaar 1598)
11158 Pieter Coenen van Drijl | geb omstr 1575 in Zuid-Holland | een der eerste ingezetenen van Colijnsplaat, vooraanstaand landbouwer, schepen, ouderling en diaken aldaar | overl op 26 jul 1636 aan de pest te Colijnsplaat; van zijn en Sijtkens negen kinderen stierven er vier in deze zelfde weken | geh omstr 1600 met
11159 Sijtken Hendrikse Munter | geb omstr 1580 te Charlois | begr op 17 mrt 1632 te Colijnsplaat; het paar leefde in onmin met Sijtkens ouders (jarenlange twist over geld)

Colijnsplaat | Hervormde kerk van binnen | omstreeks 1963

11168 Aert Arents Taselaer | geb omstr 1560, wellicht in Vlaanderen | wellicht in Colijnsplaat beland
11170 'Pieter van Cats' | geb omstr 1570 | woonde te Kats
11180 Adriaen Andriesz van Haveren | geb omstr 1570, waarschijnlijk in (Vlaamstalig Noord-?)Frankrijk | in Colijnsplaat beland | overl na 1624 op Noord-Beveland | geh met
11181 Adriaenken Jacobs | geb omstr 1570 | begr op 14 jul 1639 te Colijnsplaat
11182 = 5552
11183 = 5553
11184 Anthony Pietersz Baert | geb omstr 1565 te Hondschoote (Noord-Frankrijk) | geh met
11185 nog-onbekend Coopman | geb omstr 1565
11186 Joris Robertse Van Nieuwenhuyse | geb omstr 1565 te Belle=Bailleul (Noord-Frankrijk) | geh met
11187 Marie De Cerf | familienaam betekent van het hert , of van de man bijgenaamd hert | geb omstr 1565
11188 = 22490
11189 = 22491
11216 Anthonis Frederik Pampus | geb omstr 1550 | koopman te Zaltbommel | overl omstr 1601 te Zaltbommel | geh met

Frans Hals | Mansportret | 1626

11217 Janneke Herberens | geb omstr 1550 | overl vóór 1602; het paar woonde ook te Rossum bij Zaltbommel
11218 Willem Ariens | geb omstr 1550 | geh met
11219 Goosken Jacob Jans van Tyel | geb omstr 1550
11224 'Henrick van Beesdt' | geb omstr 1555
11232 = 11156
11233 = 11157
11234 = 11158
11235 = 11159
11236 'Jan Hecte' | geb omstr 1580
 11240 Marinus Coole Fransen | geb omstr 1585 te Zierikzee | overl op 8 jun 1632 te Zierikzee | I geh op 25 apr 1610 te Zierikzee met Leenken Cornelisse Hopman (omstr 1585-1614 Zierikzee) | II geh op 18 nov 1615 te Zierikzee met
11241 Steventje Jacobs Ram | geb omstr 1585; het paar woonde ook te Yerseke

Zierikzee in vogelvlucht, 1910-1915

11242 Jan Matheusz Goeman | geb omstr 1587 te Colijnsplaat | herbergier | overl op 1 sep 1645 te Colijnsplaat | geh met
11243 Neelken Pieters Verburgh | geb omstr 1591 te Colijnsplaat | overl op 31 mrt 1645 te Colijnsplaat, waar het paar in 1625 ging wonen
11244 Aert Janse Houtsagers | geb omstr 1585 te Dreischor | landbouwer | overl op 15 feb 1633 te Colijnsplaat | geh met
11245 Adriaenken Bastiaens Witte | geb omstr 1585 te 's-Heer-Arendskerke op Zuid-Beveland | overl na 1633 | II geh na 1633 met Jeremia Franse van der Laan (omstr 1585-na 1633)

's-Heer-Arendskerke in 1910, geschetst door mijn oudoom Johannes Cornelis Stoffels (1878-1952)
's-Heer-Arendskerke omstreeks 1955

11246 D'heer Schouth Cornelis Coenen van Meerenburgh | geb omstr 1600 in Het Vrije Ambacht van Noord-Beveland | landbouwer, stadhouder van Noord-Beveland, schout, schepen, stadhouder, armmeester, dijkgraaf , alles te Colijnsplaat | in de kerk van Colijnsplaat is het familiewapen van de Van Merenburghs te vinden | overl op 17 mei 1661 te Colijnsplaat
11247 Janneken Balthensen van den Broecke | geb omstr 1605 te Colijnsplaat | begr op 21 okt 1668 te Colijnsplaat
11248 'Crijn Schippers (of) Pontvlaems' | geb omstr 1585
11250 Arent Leendertsz Voorwinde | geb omstr 1577 te Sommelsdijk | geh met
11251 nog-onbekend (Petronella?) | geb omstr 1580
11252 'Andries Herder' | geb omstr 1595

11260 Geeraert Francque de Vos ('Geert') | ged op 6 mei 1607 te Barendrecht | welgesteld landbouwer te Wemeldinge (Z) met onder meer twee boerderijen, ander landbezit, en een huisken in het dorp; ouderling, dijkgraaf, schepen, alles te Wemeldinge | in 1631 te Wemeldinge veroordeeld tot acht dagen water en brood omdat hij bij de dijkbewaking met een slechte piek was verschenen, terwijl hij met een roer (geweer) had moeten komen; de provoost voegde hij toe: "Segt den superintendent dat hij mijn gadt kust"; de straf kocht hij af met een gift voor de armen | overl op 12 dec 1680 te Wemeldinge | II geh na 1641 met Adriana Dignis (Adriaenken; omstr 1600, ws op Tholen-vóór 1667) | III geh in 1668 met nog-onbekend | I ondertr op 13 mei 1629 te Barendrecht met
11261 Lijsbeth Coenraets | geb omstr 1605 te Barendrecht | overl in of omstr 1641, vrijwel zeker te Wemeldinge

11262 = 11246
11263 = 11247
11296 = 11312 'Gerrit Gast' | geb omstr 1560

11392 'Barent Groenevelt' | geb omstr 1545
11400 'Willem van der Pijl' | geb omstr 1550
11402 Florijs Gerijtsz Cant | geb omstr 1555 | geërfde van Uppel (tussen Almkerk en Sleeuwijk), schout van Rijswijk bij Woudrichem (NB); verklaring | overl na 1600 | geh met
11403 Maritgen Adriaens | geb omstr 1555; het paar woonde te Fort De Werken (bij Werkendam)
11452 'Thunes Drossaert' | een drossaard is een baljuw of drost | geb omstr 1545
11454 'Wouwter Moije' | geb omstr 1560
11456 Peter Adryaensz de Roij ('Qua Pier') | geb omstr 1560 | vervener, heemraad en heilige-geestmeester te 's-Grevelduin-Capelle, woonde in 1628 aan de oostzijde van de Vaert te Capelle (NB) | overl omstr 1632 | II geh vóór 1628 met Maghgel Jans (+ 1560-na 1628) | I geh met

Anthony van Dyck | man in leunstoel | omtrent 1617

11457 Hilliken Wouters | geb omstr 1560 | overl vóór 1628
11458 Ariaen Krynen | geb omstr 1560 | overl na 1614 (vermeld te Capelle bij Sprang)
11464 Roel Jans | geb omstr 1565 | overl vóór 1626
11466 Pieter Adriaens | geb omstr 1565 | overl vóór 1608

11468 Aerdt Gherritsoon van Haghe oordt | geb omstr 1575 | ouderling te Babyloniënbroek | overl 1642-1655 | II geh met Emmeken Samuels (+1585-na 1629 (1654?)); dit paar woonde te (Den) Hill bij Babyloniënbroek | I geh met
11469 Maijke Cornelis | geb omstr 1575

11470 Lucas Petersoon Uytenbroeck alias Ben | geb omstr 1575 | burger van Gorinchem, armmeester van Besoijen bij Waalwijk, heemraad van Dussen-Muilkerk | overl op 5 , begr op 9 apr 1631 te Babyloniënbroek | geh met
11471 Aleid van Warmelo | geb omstr 1575 | overl omstr 1625
11484 'Lucas van Bredenburgh' | geb omstr 1570 | woonde te Meeuwen
11486 Wichart Jans van Giethoorn | geb omstr 1570 | overl vóór 1630
11528 'Jan Gherit van de Voert' | geb omstr 1535

11560 'Andries Polderdijck' | geb omstr 1555
11562 'Philip(s) Arijsz' | geb omstr 1555
11584 =11456
11585 = 11457
11586 = 11458
11596 = 11468
11652
Cornelis Baerden | geb omstr 1560 | overl vóór 10 mei 1632 te Meeuwen
11664 Jan Peters van Dijck | geb omstr 1535 | lijndraaier, burgemeester en kerkmeester van Sprang | overl na 1617 te Sprang | geh na 1571 met

Sprang | kerktoren | prentbriefkaart van omtrent 1905

11665
Toniske Adriaens Maet (Toentgen) | geb omstr 1535 | bezat land te Sprang | overl dec 1614/begin jan 1615 te 's-Grevelduin-Capelle of Sprang | I geh met 24150 Baijen Peters Haghen (omstr 1510-1571 's-Grevelduin-Capelle); woonde met Baijen te 's-Grevelduin-Capelle bij Sprang
11666 Cornelis Willems Schilder | geb omstr 1545 te Sprang | overl 1581-1600 | geh met
11667 Margrietke nog-onbekend | geb omstr 1545 te Besoijen bij Waalwijk | overl na 1600 | II geh met Adriaen Lauris (omstr 1545-na 1600)

11720 Adriaen Aertssen Oirlemans den jongen | geb in of omstr 1521 te Loon-Op-Zand | schepen aldaar | overl 1569-1613 | geh met
11721 Beatrijs Gerrits van Nederven | geb omstr 1522 | overl in 1613 te Sprang | II geh met Adriaen Melen | III geh met Gerrit Pieters Glavimans
11722 Gelden Hendrick Aertssen | geb omstr 1520 | overl vóór 1610 | geh met
11723 Peterken Willems | geb omstr 1520 | overl in 1556 te Sprang; het paar bezat land in het ambacht Zuidewijn te Eethen
11724 'Gijsbrecht Persijn' | geb omstr 1520 | woonde te Loon-Op-Zand
11728 Engbert Rijckens Versteegh | geb omstr 1545 | schepen en vroedschap van Gorinchem | overl vóór 1593 te Gorinchem | geh met
11729 Elisabeth van Aelst | geb omstr 1540

Jacob Seisenegger | Moeder met acht kinderen | omstreeks 1565

11730 Aert Hagesteyn | geb omstr 1540
11732 Peter Sanders | geb omstr 1530 | overl vóór 1598 | geh met
11733 Lidewij Lodewijcks van der Haer | geb omstr 1530 | overl na 1571
11736 Floris Claesz | geb omstr 1540 | schout van Rumpt (Betuwe)
11738 'Pauwel' | geb omstr 1540 | geh met
11739 Heylke Dircks de Gier | geb omstr 1540
11740 Corsten Lambertsz Versteegh | geb omstr 1530 | overl in 1583 te Rumpt (Betuwe)
11742 Gerhard Berndts | geb omstr 1540 | schout van Rumpt (Betuwe) | overl vóór 1606 | geh met
11743 Barbara Gerrits | geb omstr 1540
11808 Aert Joosten | geb omstr 1545 te Sprang | overl na 1625 te Capelle bij Sprang | geh met
11809 Mariken Lauwen | geb omstr 1545 | overl vóór 1584 te Capelle bij Sprang; het paar woonde te 's-Grevelduin-Capelle bij Sprang
11810 Gherit Anthonisz Smit | geb omstr 1555 te Capelle bij Sprang | belijdenis 1616 te 's-Grevelduin-Capelle bij Sprang, ouderling | overl omstr 1626 te Capelle | geh met
11811 Teunken Adriaens Waelwijck | geb omstr 1555 | overl te Nederveen-Capelle bij Sprang
11812 Dieric Adriaen Denisz | geb omstr 1550 te Capelle bij Sprang | overl vóór 1603 te Capelle bij Sprang | geh met
11813 Jenneke Jans | geb omstr 1550
11814 Cornelis Adriaense Seeu | geb omstr 1560 te Sprang | koopt in 1616 huis + hof + geboomte | testament in 1627 en 1641 | overl 1641-1642 te Sprang | geh met
11815 Maeijke Tonis de Leeuw | geb omstr 1560 te Raamsdonk | overl op 12 okt 1649 te Capelle
11816 Willem Petersz Glavimans | geb omstr 1535 te Capelle bij Sprang | overl omstr 1580-1588 te Sprang | geh met
11817 Geriken Jacobs | geb omstr 1535 te Capelle bij Sprang
11818 Hendrick Hendriksz Back | geb omstr 1545 te Capelle bij Sprang | overl omstr 1602 tee Capelle bij Sprang | geh met
11819 Lijsbet de Roij | geb omstr 1545 te Sprang
11820 'Peter Thonis' | geb omstr 1560
11824 Gelden Anthonis | geb omstr 1535 te Capelle bij Sprang | overl omstr 1605 te Capelle bij Sprang | geh met
11825 Willemke Jans | geb omstr 1540 te Sprang | overl omstr 1606-1607 te Capelle bij Sprang
11826 Gijsbert Wouters | geb omstr 1545 | geh met
11827 Leijske Wouters Prince/Stockmans | geb omstr 1545; het paar woonde te Sprang
11850 Anthonis Adriaensz Kippingh | geb omstr 1560
11852 'Dirc Hamel' | geb omstr 1570
11854 Laurens Goderts | geb omstr 1570 | geh met
11855 Joostken Simons | geb omstr 1570
12000 'Bastiaen de Graeff' | geb omstr 1540
12016 Pieter Ariens van Sint Martensdijck | geb omstr 1570 | overl na 1629 | woonde te Giessen NB
12020 (onder voorbehoud) Herman Balthesoon | geb omstr 1560 | overl aan de pest, begr op 19 okt 1625 te Babyloniënbroek NB
12022 = 12252
12023 = 12253
12032 Frans Janssen | geb omstr 1550 | overl omstreeks 1585 | geh met
12033 Marij Ariaen Janssen van Loon (Maeijken) | geb omstr 1550 | overl na 1615 | II geh omstreeks 1585 met Jan Joosten Hendricxen Borsten (+1550-na 1615); Marij woonde met haar tweede man in Loon-Op-Zand
12036 Peeter Artsse Krens | geb omstr 1540 | bezat land te Loon-Op-Zand | overl na 1600-1610 | geh met
12037 nog-onbekend | geb omstr 1540 | vermeld met grondbezit te Kaatsheuvel | overl na 1610

Pieter Brueghel de Oudere | Graanoogst | 1565

12038 Joannes Gijsbertus (Jan) | geb omstr 1540
12044 'Wouter Lochten' | geb omstr 1540
12048 Jan Corsten | geb omstr 1540 | overl 22 dec 1599 (onder voorbehoud) te Oisterwijk | geh met
12049 Jenneke Jan Hessels | geb omstr 1540 | overl vóór 1598
12050 Adriaen Jan van Son | geb omstr 1550
12064 'Jacobus Brent' | geb omstr 1565
12068 Peter zoon Ghijsbert Cornelissen Cleijn | geb omstr 1570 | overl op 18 okt 1633 te Loon-Op-Zand | geh met
12069 Margareta Jan Hessels (Margriet) | geb omstr 1570 | overl op 7 dec 1645 te Loon-Op-Zand
12072 Jan Sacharias Willems Schuermans | geb omstr 1555 | kon schrijven | overl 1607-1636 | geh met
12073 Willemken Andries Lambrechts | geb omstr 1555; het paar woonde te Loon-Op-Zand
12074 Eland Jacobs Oerlemans | geb omstr 1555 | landbouwer | overl vóór 1625 | geh met
12075 Maaijke Baijens Verhagen | geb omstr 1560 | overl vóór 1625 | het paar woonde te Vrijhoeve-Capelle NB

Vrijhoeve-Capelle | Dorpstraat | kaart verzonden in 1916

12076 Cornelius Petrus Gerit Oirlemans | geb omstr 1565 | landbouwer, vervener | overl op 29 feb 1632 te Loon-Op-Zand | I geh met Marie Jan Stevens (omstr 1570-?) | II geh met
12077 Hendricxken Cornelis Janssen van Besauwen | geb omstr 1570 | overl 1609-1638
12078 Joannes Willemssen de Weirdt (Jan) | geb omstr 1580 | veehouder en heilige-geestmeester te Loon-Op-Zand | overl na 1634 | II huwvoorwaarden op 29 apr 1627 te Loon-Op-Zand met Peeterken Thonis (+1580-na 1631) | I geh met
12079 Adriaentken Jans (Aenken) | geb omstr 1580 | overl in of omstreeks 1626 te Loon-Op-Zand
12080 Peeter Peterssen de Swart | geb omstr 1550
12082 Sebastiaen Arntssoone Wouters (Bastiaen) | geb omstr 1540 | overl 1575-1614 | geh met
12083 Arijtken Adriaen Toemaessendochter | geb omstr 1540 | overl 1572-1614; paar vermeld te Loon-Op-Zand
12084 Jan Peter Faessen | geb omstr 1535 | overl vóór 1599 |
12086 = 24154
12087 = 24155
12088 'Jan Hendricxssen Roosenbrant' | geb omstr 1550
12090 Arijaen Robben | geb omstr 1555 | eigenaar van een oliemolen opte Vaert te Loon-Op-Zand | overl 1632-1644 | geh met
12091 Claeske Matheeusen | geb omstr 1555 | overl vóór 1606
12092 'Willem Sijmens' | geb omstr 1555
12094 = 12038
12152 'Adriaen Dirven' | geb omstr 1560
12160 'Nicolaes Treffers' | geb omstr 1565
12164 'Peeter Timmerman/Guickenaers/Gilgenaers' | geb omstr 1560 | geh met
12165 - Maijken? nog-onbekend | geb omstr 1560
12166 'Adriaen Roos' | geb omstr 1560
12176 Peeter Gherit Franssen Bol | geb omstr 1560 | schipper met een geubel (= 's-Gravenmoerse aak) | overl omstr 1637 te 's-Gravenmoer | I geh met nog-onbekend | II geh met
12177 Mechteltken Dielis Lambrechts Blockmaecker alias Van de Noort | geb omstr 1560 | overl na 1640 te 's-Gravenmoer; het paar bezat aldaar een huis met plantage
12178 Vas Janssen Cornelis Vermeulen | geb omstr 1560 | overl omstr 1625 te 's-Gravenmoer | geh met
12179 Maeijken Anthonis Janssen Bressers | geb omstr 1560 | overl op 31 okt 1637 te 's-Gravenmoer; aldaar bezat het paar een stuk zaailand
12180 Dirck Adriaens Jan Jacobs | geb omstr 1560 | overl vóór 1615 te 's-Gravenmoer | geh met
12181 Ghertruijd Stevens | geb omstr 1560 | overl omstr 1627 te 's-Gravenmoer
12182 Peter Laureijs Wouter Jan Coninx alias Noten | geb omstr 1560 | overl omstr 1625 te 's-Gravenmoer | geh met
12183 Hendrickgen Roelofs | geb omstr 1560 | overl vóór 1625 te 's-Gravenmoer
12184 'Jan Block' | geb omstr 1550
12186 Wouter Adriaens Neeringh ('creupele Wouter') | geb omstr 1550 | turfschipper | geh met

Turf in buitenmuseum Aole Compas | foto Frits Stoffels | 1989

12187 Maeijke Adriaen Peters Rutten | geb omstr 1550 | overl vóór 1625 te 's-Gravenmoer
12188 Marcelis Adriaens Cluijter | geb omstr 1550 | overl vóór 1606 | geh met
12189 Maeijke Peter Anthonis Meijer | geb omstr 1550 | overl vóór 1631 te 's-Gravenmoer | II geh, ws in of na 1606, met Adriaen Peters (omstr 1550-?)
12190 Wouter Jan Wouters Hantkynt | geb omstr 1550 | overl vóór 1607 | geh met
12191 Cornelia Anthonis Cuijllen | geb omstr 1550 | overl vóór 1628 te 's-Gravenmoer | II geh, ws in of na 1607, met Cornelis Jans (omstr 1550-na 1607)
12224 Jan Anthonis | geb omstr 1580 | overl in of omstr feb 1684 te Eethen | II geh omstr 1637 met Maeijke Jans van Drongelen (omstr 1600-vóór 1671 Eethen) | I geh 1610-1615 met
12225 Maeijken Thonis | geb omstr 1585 | overl vóór 26 dec 1636 te Eethen
12226 Jan Willems 'Coijman' van Oudheusden | geb omstr 1590 te Eethen | pachter eendenkooi aldaar | overl na 9 jun 1644 | geh met
12227 Jaepken Huijberts Verburch | geb omstr 1590 | overl na 1667 | II geh 1644-1660 met Anthonis Jans (omstr 1590-?)
12232 'Corst Thomasz de Greeff' | geb omstr 1575
12234 Jan Jansz de Jongh | geb omstr 1590 | schepen en burgemeester van de Vrijheid van Waalwijk [meer info] | overl na 1668 | I geh met Elisabeth Adriaens Molengraeff (omstr 1590-?) | II geh met
12235 Marieke Pieters | geb omstr 1590; vooral het eerste huwelijk wringt

12248 'Cornillis van Loenen' | geb omstr 1565 | woonde in het Land van Vianen
12252 Jan van Gent | geb omstr 1570 | begr op 8 jun 1623 te Babyloniënbroek | geh met
12253 Elken nog-onbekend | geb omstr 1570 | overl na 1625
12254 Cornijllis Gertsz | geb omstr 1585 | overl na 1642 | woonde te Babyloniënbroek
12256 'Jacob Goude' | Goude betekent verm uit Gouda | geb omstr 1585
12276 Peter Willemssen de Kemmer | geb omstr 1570 | had goederen op de Roestelberg te Loon-Op-Zand | overl na 1651 | geh met
12277 Laurentia nog-onbekend | geb omstr 1580 | overl op 12 aug 1639 te Loon-Op-Zand; het paar woonde te Loon-Op-Zand
12280 Cornelissen Driessen genaamd de Bie | geb omstr 1575
12282 Jan Anthonissen de Leeu | geb omstr 1575 te Capelle bij Sprang | overl in 1643 te Capelle bij Sprang | geh met
12283 Aentken Joesten | geb omstr 1575 | overl in 1646 te Capelle bij Sprang |
 (288x72, 22Kb)