Kwartierstaat Stoffels 13 (4160+)

Kwartierstaat Stoffels: 13de geslacht

door Frits Stoffels

laatste bewerkdag: 23 sep 2016

geb = geboren/born
ged = gedoopt/getauft/baptized
geh = gehuwd/geheiratet/married
ondertr = ondertrouwd/aufgebot/marriage banns
overl = overleden/verstorben/died
begr = begraven/beerdigt/buried
omstr = omstreeks/etwa/about
ws = waarschijnlijk/wahrscheinlich/probably

Een woelige tijd. Nederland zoekt en vindt zijn eigenheid in een Tachtigjarige Oorlog. Protestanten bepalen het land, maar andersgelovigen krijgen toch een eigen plek. Openheid wordt bevorderd door de grenzeloosheid van de wereldzeeën. Menigeen vaart naar verre oorden in Azië, Amerika of Afrika. Vrijheid blijheid in Nederland lonkt Europeanen toe en lokt hen naar een nieuw leven alhier, voor hen en voor hun nageslacht.

dertiende geslacht: stambetovergrootouders (13)

4160 (onder voorbehoud) Herman Velick | geb omstr 1530 | landbouwer op Velickenerf of Heyn-Velickengoed te Nunspeet, burger der stad Harderwijk (1577) | overl in 1606 te Nunspeet
4172 = 4160
4176 Jan Heijmen | geb omstr 1540 | woonde te Voorthuizen | overl vóór 1605 | geh omstr 1570 met
4177 Lijsgen Evertsen | geb omstr 1540 | overl jun-dec 1605 te Voorthuizen
4188 'Peter ? Nucke' | geb omstr 1530
4384 Evert Maessen van Velthuys den Jonghen | geb 1565-1575 te Ede-Veldhuizen | landbouwer, pachter van Slijpkruik (1613-1632) en Velt-Huys (1627-1633) | overl in 1633 te Ede-Veldhuizen | geh omstr 1595 te Ede met

Ede, boerderij Slijpkruik, een der oudste en van oudsher ook een der grootste boerenlandgoederen van het dorp

4385 nog-onbekend | geb omstr 1575
4352 (onwaarschijnlijk) 'Peter van Ceulen' | geb omstr 1530, wellicht te Keulen
4664 'Jan Viscorff' | geb omstr 1555
4676 Arend Huigen | geb omstr 1560 te Vollenhove | burgerschap van Vollenhove in 1582
4840 'Adriaen Potters' | geb omstr 1590 |
4842 'Hendrick Rottens' | geb omstr 1590 |
4870 Wouter Freerixsz | geb omstr 1575 te Zwolle | overl na 1614 | ondertr op 26 nov 1604 te Enkhuizen met
4871 Griet Heijndricxen | geb omstr 1575 | overl na 1614; het paar woonde te Enkhuizen
4872 Jannes Pietersz (Jan) | geb omstr 1560 | overl na 1600 | geh omstr 1585 met
4873 Janneken Pietersen | geb omstr 1560 | begr op 8 okt 1630 te Enkhuizen; het paar woonde te Enkhuizen
4874
Gerrit Euertssz | geb omstr 1575 | overl na 1604 | ondertr op 20 dec 1598 te Enkhuizen met
4875 Griet Cornelisen | geb omstr 1575 | overl na 1604; het paar woonde te Enkhuizen
4876 Sweer Sweersz | geb omstr 1590 | geh op 15 mrt te Enkhuizen met
4877 Fransjen Heijndrixs 
| geb omstr 1590; het paar woonde te Enkhuizen
4878 Gerrit Garbrantssz | geb omstr 1585 | overl na 1622 | geh met
4879 Trijn Ysbrants | geb omstr 1585 | overl na 1622; het paar woonde te Enkhuizen

4960 Ghysbrecht Geleyn Corneliszone van der Donck | geb omstr 1560, wellicht te Antwerpen | kocht in 1601 een huis aan de Halstraat te Breda | overl na 1601 | geh met
4961 Johanna Peeter Goeyaerts Huybrechtsdochter (Jehenne)  geb omstr 1560 | verkocht in 1617 het huis aan de Halstraat in Breda, maar zij bezat hier een rij huizen | overl na 1621; het paar zal te Oosterhout of Breda hebben gewoond | II geh met Artus Pels (omstr 1560-+1616)

Onbekende meester | Vrouwsportret | 1596

4962 Adriaen Jansz/Joosten (+ Oomen?) van Bergen | geb omstr 1560 te Etten-Leur | turfsteker en turfschipper, bekend uit de Tachtigjarige Oorlog als de Turfschipper van Breda, met eigen boot, die in 1590 de rol had van het beroemde turfschip. Dankzij Van Bergen en zijn schip konden soldaten van Oranje de stad Breda in worden gesmokkeld, die haar zo konden bevrijden van de Spaanse bezetters; in Breda is de Adriaan van Bergenstraat naar hem genoemd; bezat huis met erf aan de Koestraat in Geertruidenberg (1597), kocht gebouwencomplex nabij de kerk in Oosterhout (1598) | overl in of omstr 1602 te Dordrecht | geh met

"Het Kasteel van Breda door Soldaaten, in een Turfschip verborgen, verovert, 1590"


uit de Arnhemsche Courant, 4 maart 1830


4963 Anneken Jacob Jacob Cotermans | geb omstr 1560
4964 Ariaen Ariaen Aertsz (Aert) | geb omstr 1540 | kleermaker te Geertruidenberg | overl omstr 1568 | geh met
4965 Elisabet van Clootwijck (Lijsbeth) | geb omstr 1540, mogelijk te Dordrecht of Almkerk | woonde te Geertruidenberg, bezat hier huis Den Vrachtwaghen en land Inden steelhoven dyck; haar broer Peter van Clootwijck Jansoon nam in 1573 bij verrassing de stad Geertruidenberg in voor de Prins van Oranje, en vervulde hier vrijwel alle openbare ambten, waaronder dat van burgemeester; koopvrouw (onder meer in bier en timmerhout) | overl na 1605 | II geh na 1568 met Sijmon Joosten van Teijlingen (+1540-1595 Geertruidenberg), burgemeester en schepen van Geertruidenberg, zoon van 9932 Joost Toniss en 9933 Mariken Melis van Teijlingen (de ouders van 4966 en 4967); Elisabet en Sijmon liggen beiden begraven met een zerk in de Geertruydskerk te Geertruidenberg

De verrassingsaanval van de Geuzen onder regie van Peter van Clootwijck Jansoon op Geertruidenberg | Tachtigjarige Oorlog | 1573

4966 Sebastiaen Joisten Tonisz van den Hovel | geb omstr 1535 | burgemeester van Geertruidenberg | overl 1581-1584 | geh met
4967 Barbara van der Heijden (Barbel) | geb omstr 1535 | overl 1592-1596; het paar woonde te Geertruidenberg | I geh met 'Joost Thielen' (+1535-?)

4980 Molle Taeckes | geb omstr 1550 | landbouwer te Terwispel (Fr) bij Drachten | overl 1609-1635 te Terwispel (Fr) bij Drachten | II geh na 1609 met Hendrikje Sytties (omstr 1560-?) | I geh met
4981 Siouck Cornelis | geb omstr 1560 | overl 1609-1635; het paar woonde te Terwispel (Fr) bij Drachten

4982 Jellert Gerrijts | geb omstr 1560 | geh met
4983 Luyten Heine | geb omstr 1575; het paar woonde te Terwispel (Fr) bij Drachten

5184 Steven de Munck | geb omstr 1580 | landbouwer in de polder van Doel (Oost-Vlaanderen), leverancier van stro aan Fort Sint Martijn op Hoogerwerf bij Zandvliet, schepen van Doel-Kieldrecht (Oost-Vlaanderen) | over hem en zijn familie is een publicatie van Henk Knoester verschenen | overl na 1644 | II geh 1625-1629 met Neelken Joos de Witte (+1590-na 1637?) | I geh met
5185 Arjaentjen de Munck (naam lijkt werkelijk De Munck te zijn, maar niet 100% zeker dat dit niet haar mans naam is) | geb omstr 1580 | overl 1625-1629; het paar woonte te Doel (Oost-Vlaanderen) en liet kinderen dopen te (Fort) Liefkenshoek bij Kallo (Oost-Vlaanderen)

Doel | Vergezicht | vermoedelijk omtrent 1935

5186 'Jan van den Eynde' | geb omstr 1590
5190 Lucas Pieterssen Treete | geb omstr 1600 | overl na 1649 | geh met
5191 Maycken Jacobz | geb omstr 1600 | overl na 1638; het paar woonde te (Fort) Liefkenshoek bij Kallo (Oost-Vlaanderen)
5232 Domus Jobsz | geb omstr 1580 te Zierikzee | zeker vanaf 1607 wonend te Colijnsplaat (belijdenis aldaar op 1 april) | overl op 26 sep 1652 te Colijnsplaat | geh met

Zierikzee | Zuidhavenpoort | kaart verzonden in 1903

5233 Agatha Bouwens (Aegtken) | geb omstr 1580 | begr op 30 jul 1626 te Colijnsplaat; het paar woonde te Colijnsplaat
5234 Jan Willemsz Slimmen | geb omstr 1580 | begr op 31 dec 1645 te Colijnsplaat | geh met
5235 Maycken Jacobs | geb omstr 1585 | overl op 25, begr op 28 nov 1645 te Colijnsplaat; het paar woonde eerst te Ouwerkerk bij Zierikzee, en verhuisde tussen 1615-1628 naar Colijnsplaat

5256 Godofridus Schreijen (Godaert, Gort, Gortgen) | geb omstr 1585 te Overhoven bij Sittard (L) | overl na 1658 | geh op 13 feb 1613 te Sittard met
5257 Sophia Dryssen (Feyken) | geb omstr 1590 te Overhoven bij Sittard (L) | overl na 1634


Overhoven bij Sittard | Huis Millen | p: 2012

5258 
'Jan De Roo' familienaam zal beduiden de roodharige | geb omstr 1595 in Vlaanderen

5264 'Jan Verburg' | geb omstr 1595 | woonde te Colijnsplaat
5272 'Adriaen Snodijck' | familienaam zal beduiden (wonend bij de) snode dijk = slechte dijk | geb omstr 1585 | woonde te Wemeldinge
5274 Jaesper Jaespers Stellenaer |  geb omstr 1595 | beroep: stelleman (= stellenaar, een herder of boer met schaapskooi op een stelle = heuvel) | overl op 18 jan 1647 te Colijnsplaat | geh met
5275 Magdaleena Louwerijse Hubrechts (Madaleenken) | geb omstr 1600 te Kats | overl op 5 nov 1641 te Colijnsplaat
5276 Marinus Coole Fransen | geb omstr 1585 te Zierikzee | herder op Noord-Beveland | overl op 8 jun 1632 te Zierikzee | I geh op 25 apr 1610 te Zierikzee met Leenken Cornelisse Hopman (omstr 1585-1614 Zierikzee) | II geh op 18 nov 1615 te Zierikzee met
5277 Steventje Jacobs Ram | geb omstr 1585; het paar woonde te Zierikzee en Yerseke

Hendrick Avercamp | IJsgezicht | om en bij 1613

5278 Jan Mattheusz Goeman | geb omstr 1585| herbergier te Colijnsplaat | overl op 1 sep 1645 te Colijnsplaat | geh met
5279 Neelken Pieters Verburgh | geb omstr 1590, vermoedelijk te Wemeldinge | waardin | overl op 31 mrt 1645 te Colijnsplaat
5280 Jacob Adriaenssen de Smit Verschellinc | geb omstr 1590 | smid te Colijnsplaat | overl na 1666 | II geh in of omstr 1637 met Maicken Bolijns (omstr 1600-na 1651) | I geh met
5281 Neelken Cornelis Heere | geb omstr 1590 | begr op 4 mei 1636 te Colijnsplaat; het paar woonde te Schouwen en Colijnsplaat
5282=2786 Anthonis Jacob Swemer (Teunis) | geb in of omstr 1603 te Colijnsplaat | overl op 19 nov 1685 te Colijnsplaat | landbouwer, koopman, brouwer in brouwerij De Sterre te Colijnsplaat (not-akte 1655 Rotterdam) | II geh in 1643 te Colijnsplaat met 2787 Joffr. Cornelia Constants (omstr 1605-overl na 1676 te Colijnsplaat) | I geh omstr 1625 met
5283 Thanneken Baltens van den Brocke | geb omstr 1600, verm te Colijnsplaat | overl 1640-1643; het paar bezat land met opstallen te Colijnsplaat
5284 Jan Jansz Walschaert | geb omstr 1595 | geh vóór 1624 met
5285 Christina Jans | geb omstr 1595; het paar woonde te Colijnsplaat

5288 Lambrecht Witte Groenevelt | geb omstr 1580 | geh met
5289 Pleuntje Meertens | geb omstr 1580
5292 'Jan Valckenier' | geb omstr 1605
5294 = 11156 Sijmon Marinisz Geelhoet | geb in 1566 | landbouwer, behoorde tot de eerste ingezetenen van Colijnsplaat (stichtingsjaar 1598) | overl op 4 apr 1643 te Colijnsplaat | I geh met 11157 Burgtje nog-onbekend (omstr 1570-vóór 1624 Colijnsplaat| II geh met
5295 
Maijcken Jooris (| geb omstr 1600 | overl op 20 jan 1648 te Colijnsplaat | I geh met

5296 Abraham Michielsz Husson | geb omstr 1590 te Veere | overl in 1631 te Zierikzee | geh op 15 mei 1612 te Zierikzee met

Veere | Campveersche Toren | vermoedelijk omstreeks 1915

5297 Dingeken Matthijs | geb omstr 1590 te Zierikzee
5298 Mr Aernoult van Meldert | geb op 31 aug 1586 te Antwerpen, ged in sep 1586 te Rotterdam | deurwaarder van het kantoor van verponding over Voorne te Brielle | overl in dec 1653 te Batavia (Jakarta) aan Spaanse pokken, óf in apr 1656 te Brielle | I geh vóór 1615 met (onzeker) Lijsbeth Jans | II geh op 20 okt 1620 te Brielle met Nelletje Jans (omstr 1590-vóór 1630) | IV geh op 5 nov 1645 te Brielle met Christina Pieters van Eeckelen (Stijntgen; omstr 1620 Brielle-1659/1660 Brielle) | III geh op 3 dec 1630 te Brielle met
5299 Hester Rombouts de Clerck | geb omstr 1600, wellicht te Mechelen (Vlaanderen), waar meerdere Rombouts de Clerck voorkomen | overl omstr 1642 te Brielle


'Rombout' was een geliefde naam in Mechelen | hier de Sint-Romboutstoren om en bij 2007

Deze indrukwekkende reeks torens laat de beschouwer uit 1624, en ons, zien hoe belangrijk Mechelen was

5300 Cornelis Pieterse de Boer | geb omstr 1585 | schipper | overl 1650-1659 te Kats | geh met

5301 Margriete Cornelis Duijerwels (Grietken) | geb omstr 1585 te Hulst | overl na 1642 te Kats | I of II geh met Flip Geerts Backer | geb omstr 1580
5304 'Cornelis Visch' | geb omstr 1585
5308 'Lauweris van der Stelle' | een stelle is een schaapskooi (in Zeeland) | geb omstr 1590

5310 Quiryn Janssz Vinck | geb omstr 1600 | geh met
5311 Neeltgen Gillis | geb omstr 1600 | het paar woonde te Kapelle-Biezelinge bij Goes
5320 'Adriaen Biersteker' | geb omstr 1580
5322 'Adriaen de Jonge' | geb omstr 1580
5324 'Jeremias Goutswaert' | Goutswaert verwijst naar dorp Goudswaard in de Hoekschewaard | geb omstr 1580
5326 'Jacob (Vate?)' | geb omstr 1580
5328 'Gijsbrecht Bouman' | geb omstr 1570
5336 Heer Joos Gerardszone Tobias Van De Voerde | geb omstr 1570 te Sint-Gillis (Land van Waas | bij Antwerpen) | woonde te Brugge en Veere, vervolgens soldaat te Biervliet, kwam in stichtingsjaar (1598) naar Colijnsplaat; schipper, schepen, ouderling, diaken, rotmeester van de nachtwacht aldaar | overl op 15 feb 1627 te Colijnsplaat | II geh omstr 1620 met Adriaenken Maes (omstr 1600 Wemeldinge-1634 Colijnsplaat) | III ? geh met Grietken nog-onbekend I geh op 5 dec 1592 te Zierikzee met
5337 Mayghen Willemsz | geb omstr 1570 te Zierikzee | overl op 7 aug 1625 te Colijnsplaat

stadsgezicht van Zierikzee door Terwen | 1858

5338 (onzeker:) Jan Marinuse Moerman | geb omstr 1575 te Zierikzee | overl vóór 1613 te Kloetinge | geh met
5339 (onzeker:) Neelken Huybrechtse Smit | geb omstr 1575 | overl in 1619 te Kloetinge | II geh omstr 1613 te Kloetinge met Jan Jochemse
5340 'Pieter van der Nat' | geb omstr 1575
5344 = 5336
5345 = 5337
5346 = 5338, doch onzeker
5347 = 5339, doch onzeker
5348 = 5340
5360 'Lambrecht van der Meulen' | geb omstr 1575 | woonde te Renesse
5362 Andries Segherssen van Nerum | geb omstr 1570, wellicht in Vlaanderen (vgl 5554) | schoenmaker te Arnemuiden (1593), schepen van Colijnsplaat, armmeester | begr op 20 mrt 1627 te Colijnsplaat | ondertr te Middelburg, geh op 29 okt 1600 te Arnemuiden met
5363 Tanneken Bruijnseel/Bruijneels | familienaam betekent verm met bruin haar of met een bruine vacht | geb omstr 1575 te Antwerpen | I geh met Jan de Leu (omstr 1570-vóór 1600); het paar vertrok in 1601 uit Arnemuiden en woonde te Colijnsplaat
5368 = 5280
5369 = 5281
5370 = 5282
5371 = 5283
5376 Leijn Gillisse Bogaert | geb omstr 1585 te Domburg | geh op 24 sep 1606 te Biggekerke met

Domburg in vogelvlucht | kaart verzonden in 1908

5377 Janneken Mels Meus | ged op 2 feb 1586 te Biggekerke
5378 Leijn Leunissen Huse | geb omstr 1580 te Biggekerke | overl vóór 1642 | geh op 9 okt 1613 te Vlissingen met
5379 Pierken Leuniss | geb omstr 1592 te Vlissingen, ged te Oud Vlissingen | overl na 1654 | het paar woonde te Biggekerke

Vlissingen in 1588 | plaat van Guicciardini

5380 'Adriaen Centse' | geb omstr 1605
5382 'Adriaen Legiers' | geb omstr 1605

5388 Jonas Mattheus | geb omstr 1590 | overl vóór 30 jun 1640 te Vrouwenpolder | geh met
5389 Susanna Jeronimus | geb omstr 1590

5392 Frans Cornelis Swichtman | geb omstr 1610 | overl vóór 1665 | geh met
5393 Ester Gerrits van der Genst | geb omstr 1610, ; het paar woonde te Domburg
5394 Dingeman Verbeke | ged op 13 mei 1615 te Ritthem bij Vlissingen | geh op 26 dec 1639 te Oost-Souburg met
5395 Zuzanna Joos | geb omstr 1605 te Abeele bij Poperinge (West-Vlaanderen) | overl na 1667; het paar woonde te Oost-Souburg | I geh omstr 1630 met Abraham Joosse de Coster (omstr 1605-vóór 1639)
5396 Sijmon Heijndriks | geb omstr 1605 | overl vóór 1645 | geh met
5397 Tanneken Christiaens | geb omstr 1605 | overl na 1659 (doopgetuige te Serooskerke)
5404 Aelbrecht Enots (of: Onots?) | Enots dan verm als patroniem bij oude voornaam Eenout/Einout |  geb omstr 1605 | geh met
5405 (onder voorbehoud) Catelijntie Jans | geb omstr 1605 | overl na 1661; het paar woonde te Noordmonster bij Middelburg en/of Gapinge bij Veere

5406 Abraham Janse de Proot | familienaam lijkt ook voor te komen als De Proost; een proost is een geestelijk leider van een kerkelijke instelling | geb omstr 1590 te Grote-Abeele bij Oost-Souburg, ged te Oost-Souburg | geloofsbelijdenis in 1618 te Sint-Laurens als inwoner van Brigdamme | I geh op 28 feb 1618 te Middelburg met Catheline Vincents van den Berge (omstr 1590 Brigdamme-vóór 1629) | II geh op 12 mrt 1629 te Sint-Laurens bij Middelburg met
5407 Jaquemijntjen Adryaens | geb omstr 1605 te Domburg | overl na 1659; het paar woonde te Sint-Laurens
5504 Cornelis Janssz opt Clooster | geb in of omstr 1571 te Biezelinge | landbouwer, schepen van Kapelle, pachter van de landerijen van het om en bij 1578 gesloopte klooster Jerusalem bij Biezelinge (vanhier de naam Opt Clooster>Cloosterman>Kloosterman) | overl in 1627 te Biezelinge | geh omstr 1596 met
5505 Cateline Matheus | geb omstr 1575 | overl na 1609; het paar woonde te Kapelle-Biezelinge bij Goes
5506 Maerten Cornelisz | geb omstr 1570 | geh vóór 1597 met
5507 Mayken Adriaens | geb omstr 1570; het paar woonde te Kapelle-Biezelinge bij Goes
5508 Cornelis Hendricxszen Bloos | ged op 30 mrt 1592 te Fijnaart-En-Heijningen NB | burgemeester van Fijnaart (vermeld 1634 notarieel archief Rotterdam) | overl 1641-1649 | II geh omstr 1615 met Lijntghen Gerrits Rollaf (1593-in of omstr 1620; het paar woonde te Fijnaart-En-Heijningen NB | 
III ondertr op 16 okt 1621 te Fijnaart-En-Heijningen NB met zuster van zijn stiefmoeder Pleuntgien Gijsbrechts [familie Op den Amer] (1600 Heijningen, ged te Fijnaart-na 1641) | I geh op 1 mei 1611 te Fijnaart-En-Heijningen NB met
5509
Francijntien Loduwicx de Pottere | geb omstr 1575 | overl omstr 1615; het paar woonde te Fijnaart NB | I geh omstr 1597 met Adriaen Martes (omstr 1575-1606/1611)
5510
Gijsbrecht Adriaensz op den Amer | geb omstr 1555 te Willemstad | weesmeester van Willemstad, eigenaar + pachter van onroerend goed te Fijnaart-En-Heijningen, op De Boenaert te Fijnaart-En-Heijningen, geërfd v zijn moeder | overl na 1617 | I geh vóór 1586 met Aeltken Jans (omstr 1555-vóór 1591) | II geh vóór 1592 met
5511
Petronella Jacobs Hoevenaer | geb omstr 1575 | overl in 1625

5552 Leendert Adriaensz van der Lisse | geb omstr 1560 | overl in apr 1624 te Colijnsplaat, begr op 28 apr 1624 te Kats | geh met
5553 Janneken of Neelken Adriaens | geb omstr 1570 te Nieuw-Vossemeer (NB) | overl op 10 apr 1627 te Colijnsplaat
5554 Andries Mattheusz van Nerom | geb omstr 1570 in Vlaanderen (vgl 5362) | landbouwer te Kats, schepen van Colijnsplaat en Kats | overl op 18 sep 1617 te Kats | geh met
5555 Leunken nog-onbekend | geb omstr 1570 | landbouwster
5560 = 11188 = 22490
5561 = 11189 = 22491

5572 Jacob Anthonise Swemer | geb omstr 1580 te Bassevelde (Oost-Vlaanderen), ten westen van Sas-Van-Gent | overl op 31 jul 1634 te Colijnsplaat | geh omstr 1600-1603 met
5573 Elijsabet Jans Moermans (Lysbet)| geb omstr 1580, vrijwel zeker te Brussel, waar ten minste één zuster het levenslicht zag, en meerdere naaste familieleden woonden | het paar woonde omstreeks 1603 te Colijnsplaat en bezat hier 3 huizen en erven en de helft van een hofstede | Elisabet woonde naderhand te Rotterdam in de Westwaegestraat (attestatie 1634 van Colijnsplaat naar onbekend, moet Rotterdam zijn geweest) | II ondertr op 2 jul 1638 te Schiedam met Dirck van der Mast (omstr 1580 Delft-1638/1641) | overl 1642-1650 te Rotterdam

Cornelis de Vos | Oudere vrouw | om en bij 1633

5574 De Heer secretaris Carel Constant | geb omstr 1580 te Veere | secretaris van Colijnsplaat | overl na 1650 | geh met
5575 Joffer Maria Adriaanse (Mariken) | geb omstr 1580 te Veere | overl op 12 jan 1663 te Colijnsplaat

5576 Adriaen Hoogerheye | geb omstr 1600 | indien juist, overl na 1668 (vermelding te Colijnsplaat) | alles onzeker - Adriaens naam moet wél ongeveer zo geluid hebben -, met name de datum van overlijden
5578 Marinis Sijmonsz Geelhoet | geb omstr 1605 te Colijnsplaat | landbouwer en bode, armmeester, ouderling en diaken | overl op 28 mrt 1644 te Colijnsplaat | II geh omstr 1642 met Isabeelken (Joris?) Cornelis (omstr 1610-na 1653) | I geh omstr 1628 te Colijnsplaat met
5579 Lijncken Pieters van Driel | geb omstr 1605 te Colijnsplaat | overl op 19 mrt 1641 te Colijnsplaat
5584 Pieter Arentsz/Aertsz Taselaer | geb omstr 1590 | boer in polder Nieuw-Noordbeveland | overl op 23 | begr op 25 sep 1652 te Colijnsplaat | II geh omstr 1635 te Colijnsplaat met Hendrichkje Pieters Cluyfhooft (omstr 1607 Colijnsplaat-1669 Colijnsplaat) | I geh omstr 1622 te Colijnsplaat met
5585 Cornelia Pietersz van Cats (Neelken) | geb omstr 1600 te Kats | boerin | begr op 22 mei 1633 te Colijnsplaat

Anthony van Dyck | Vrouw op sterfbed | 1633

5586 = 2680
5587=26815588 = 5584
5589 = 5585
5590 Cornelis Adriaensz van Gavere | geb omstr 1600 in (Vlaamstalig Noord-?)Frankrijk | overl te Kats, begr op 16 okt 1673 in Colijnsplaat | geh omstr 1622 te Colijnsplaat met
5591 Janneken Leenderts van der Lisse | geb omstr 1605 te Kats | overl na 1676 te Colijnsplaat
5592 Christiaen Baert | geb omstr 1595 te Hondschoote (Vlaamstalig Noord-Frankrijk) | griffier | overl omstr 1632 te Hondschoote | geh met
5593 Jeanne Van Nieuwenhuuse | geb omstr 1595
5594 = 2780
5595 = 2781
5596 'Dirck Boet' | geb omstr 1605
5600 Jean De Loeff | geb omstr 1580 | geh met
5601 Elisabeth Van Der Muelen | geb omstr 1580; het paar woonde te Machelen in Oost-Vlaanderen
5608 Fredrik Thonis Pampus | geb omstr 1580 te Rossum (bij Zaltbommel) | geh met
5609 Lijnken Willems Ariens | geb omstr 1580; het paar woonde te Hurwenen

Hurwenen met kerkje | kaart verstuurd in 1934
5612 Gijsbert Henricksen van Beesdt | geb omstr 1585 te Zaltbommel | geh op 3 mrt 1611 te Zaltbommel met
5613 Lyntgen Crijnen | geb omstr 1585 te Zaltbommel

trouwinschrijving van Gijsbert Henricksen van Beesdt en Lyntgen Crijnen te Zaltbommel, 1611


5614 'Lodewijc van Hees' | geb omstr 1595
5616 = 5578
5617 = 5579
5618 Kempe Jansz Hecte | geb omstr 1610 | herbergier te Colijnsplaat | begr op 3 nov 1652 te Colijnsplaat | geh met
5619 Janneken Cornelis | geb omstr 1610
5620 Adriaen Marinusz Coole | geb omstr 1615 te Zierikzee | stellenaar (schaapherder) | overl op 8 nov 1669 te Colijnsplaat | geh op 28 sep 1642 te Zierikzee met

Zierikzee | Kasteil of Karsteil, een uit de Middeleeuwen stammend straatje | kaart omtrent 1935

5621 Maijcken Jans Goeman | geb omstr 1620 te Colijnsplaat
5622 Leendert Aertsz Houdtsager | geb omstr 1615 te Colijnsplaat | landbouwer | overl na 1675 te Colijnsplaat | I geh omstr 1639 te Colijnsplaat met Lijsbeth Pieters Cluijfhooft (omstr 1615-1646 Colijnsplaat) | II geh omstr 1649 te Colijnsplaat met


5623 Maria Cornelis van Meerenburg (Marij)| ged op 19 jan 1631 te Colijnsplaat | overl na 1661 te Colijnsplaat
5624 Cornelis Crijnsse Schippers (of) Pontvlaems | geb omstr 1615 te Colijnsplaat | schipper | overl in of omstr 1686 te Colijnsplaat | geh op 5 apr 1638 te Sommelsdijk met
5625 Lijncken Arents Voordewinde (Leentie) | geb omstr 1615 te Sommelsdijk | overl na 1686

Sommelsdijk | Enkele Ring | omtrent 1895

5626 (onder voorbehoud) Cent Andriesz Herder | geb omstr 1625 | herder te Katse Stelle | geh met
5627 (onder voorbehoud)  Neeltje Jans/Neelken Willems(?) | geb omstr 1625
5628 'Adriaen' (Cornelis?) Boone' | geb omstr 1620
5630 Pieter Geeraertsz de Vos | ged op 22 mrt 1631 te Wemeldinge | overl op 18 okt 1690 te Colijnsplaat | geh met
5631 Baldina Cornelis van Merenburgh | ged op 6 mei 1635 te Colijnsplaat | overl op 11 apr 1684 te Colijnsplaat
5636 'Kuijndert' nog-onbekend | geb omstr 1595

Abel Grimmer | Winter | 1607

5648 = 5656 Pieter Gerritsen Gast | geb omstr 1590 | woonde te Dussen | overl na 1658
5672 'Bastiaen Koekkoek' | geb omstr 1585 | vergelijk voor de familienaam Landgoed de Koekkoek in de Biesbosch, gemeente Made en Drimmelen (vermelding 1839)
5676 'Willem Rogghe' | geb omstr 1585
5696 Cornelis Baerns Groenevelt | geb omstr 1575 | woonde te Werkendam
5698 'Gerrit van den Vrijhoeve' | geb omstr 1575
5700 Mr Govert Willems van der Pijl | geb omstr 1580 | overl vóór 1645 | geh met
5701 Cathalijn Floren Cant | geb omstr 1585 | overl 1633-1664
5702 Claes van der Plas | geb omstr 1580 | geh met
5703 Johanna nog-onbekend | geb omstr 1580
5704 'Baernt Groenevelt' | geb omstr 1580
5708 'Pieter Romeijn' | geb omstr 1580
5724 'Jacob van Sevenberghen' | geb omstr 1585 | woonde te Veen

Veen | Hervormde kerk | 2004

5726 Cornillis Thunensz Drossaert | geb omstr 1575 | begr op 16 jun 1630 te Babyloniënbroek | I geh met nog-onbekend (Huberths?) (omstr 1575-vóór 1620) | II geh op 13 sep 1620 te Babyloniënbroek met
5727 Janneken Wouwters Moije | geb omstr 1590 te Capelle NB | overl na 1631 | I geh op 11 dec 1611 te Babyloniënbroek met Jacop Cornilliss van Rijn (bijgenaamd:) Rats (omstr 1585-aug 1620 Babyloniënbroek) | III geh op 28 sep 1631 te Meeuwen met Peter Ponce (omstr 1585-?)
5728 Sebastiaen Peeters de Roij (Bastiaen) | geb omstr 1590 | vervener, burgemeester van Zuidenwijn (NB), heemraad van Capelle | overl op 8 apr 1651 te 's-Grevelduin-Capelle | II geh op 19 okt 1624 te Capelle met Judith Jans Roothals/van Son (omstr 1600-na 1639) | I geh op 19 apr 1614 te Capelle met

Hijme Stoffels (1877-1958) | herschildering van zeventiende-eeuwse man

5729 Margriet Adriaens van Gils | geb omstr 1590 | overl vóór 1624
5730 (onder voorbehoud) Handrick Adriaens | geb omstr 1595 te Waalwijk | ondertr op 23 jan 1627 te Besoijen met
5731 (onder voorbehoud) Leysken Geysberechts | geb omstr 1595 te Besoijen; het paar woonde te Besoijen

5732 Jan Roelofs van der Wiel | geb omstr 1595 | schepen en kerkmeester van Meeuwen | overl in of omstr jul 1664 | II geh met Jenneken Wichers van Giethoorn (omstr 1600-?) | I geh met
5733 Geertgen Pieters Braber | geb omstr 1595 | overl vóór 1625

5734 Ariaen Aerdtsoon Suijr-mondt | [telg van de familie Hagoort, die kennelijk zuurmond, ws een zuurpruim, iem die steeds zurige opmerkingen maakt, werd genoemd | geb omstr 1600 | diaken te Babyloniënbroek, heemraad, lid dijkcollege Oudland van Altena, bezat grond te Dussen | overl 1665-1669 | II geh op 3 feb 1636 te Babyloniënbroek met Elisabeth Ariens Dodijns (+ 1610-1636/1649) | III geh op 25 feb 1649 te Waspik met Janneken Cornillis Rutten (+ 1620 Waspik-na 1669) | I otr op 6 jan 1626 te Dussen (geh op 5 feb 1626 te Almkerk?) met
5735 Geertruida Lucas Uytenbroeck (Gerrike) | geb omstr 1600 | overl in het kraambed, begr op 12 nov 1631 te Babyloniënbroek (NB); het paar woonde te Hill bij Babyloniënbroek


vrome protestante familie aan tafel | 1627 | Museum Catharijneconvent

5736 'Jan Conincks' | geb omstr 1595
5740 'Elias Crock' | geb omstr 1595

5742 Claes Lucas van Bredenburgh | geb omstr 1600 te Meeuwen | kerkmeester en schepen van Meeuwen | woonde ook te Dussen | verhuisde in 1672 naar het Oude Manhuis te Heusden | overl na 1675, verm te Heusden | geh met

Hendrick Bloemaert | Man met boek | 1647

5743 Geertruyt Wijcherts van Giethoorn | geb omstr 1600 | overl na 1669

Paulus Moreelse | Vrouw met spiegel | 1627

5764 'Dirc Jan Gerit van de Voert' | geb omstr 1560 | woonde te Sprang
5766 'Art Rummen' | geb omstr 1575 | woonde te Sprang-Berkhaag
5792 =5728
5793 =5720
5794 = 5730
5796 = 5732
5798 = 5734
5799 = 5735
5804 = 5740
5806 = 5742
5776 Cornelis Jacopsz | geb omstr 1560 te Sint-Anthoniepolder ZH | overl na 1624 | II geh op 7 mrt 1593 te Ridderkerk met Aechtien Adriaens van Barendrecht (omstr 1570-?) | I geh op 9 jul 1587 te Sint-Anthoniepolder met
5777 Janneken Geerits | geb omstr 1560 | overl in of omstr 1591
5780 Adriaen Andries Polderdijck | geb omstr 1585 te Sint-Anthoniepolder ZH | geh met
5781 Pleuntge Philips Arijsdochter | geb omstr 1585
5824 'Adriaen Doloij' | geb omstr 1580 | woonde te Emmikhoven
5826 Baerdt Cornelis van Brantwijck | geb omstr 1590 te Meeuwen | bezat land in de Bruinenhoeve te Dussen | overl in 1649
5832 Merten Janss van Dijck | geb omstr 1575 te Sprang | herbergier en begrafenisondernemer | overl na 1609 | geh met
5833 Digna Cornelisse Schilders (Dingen) | geb omstr 1575 te Sprang | overl na 1609
5836 'Cornelis van de Schup' | geb omstr 1580 | woonde te Meeuwen
5844 = 5724
5860 Adriaen Arnt Oirlmansse (Aert)| geb omstr 1546 te Loon-Op-Zand | ged te Besoyen & Zuidewijn bij Waalwijk | zeer welgesteld landbouwer, vervener, brouwer en heilige-geestmeester, alles te Loon-Op-Zand | overl 1579-1614 te Sprang | geh omstr 1575 met
5861 Lijntken Hendricks Gelden | geb omstr 1550 | overl 1579-1623 te Sprang
5862 Jan Gijsbertsz Perseijn alias den Hollander | geb omstr 1560 te Loon-Op-Zand | kocht in 1589 een hofstede te Sprang
5864 Wouter Eimerts Versteegh | geb omstr 1575 | schipper te Gorinchem | overl 1601-1624 te Gorinchem | geh vóór 1602 met


Heimen Stoffels (1992) | Scheepje | 2004

5865 Maria Aerts Hagesteyn | geb omstr 1575 | overl na 1626 te Gorinchem
5866 mr Jan Peters van der Haer | een haer is een begroeide heuvelrug | geb omstr 1560 | meester schoenmaker te Gorinchem | overl 1638-1639 te Gorinchem | geh met
5867 Grietje Rutgers | geb omstr 1570
5868 Jan Florisz | geb omstr 1570 | schout van Rumpt (Betuwe), schepen van de hoge bank van Deil | overl vóór 1628 | geh met
5869 Thonisken Pauwels | geb omstr 1570 | overl na 1628

5870 Sebastiaen Corstens Versteegh | geb omstr 1570 te Rumpt (Betuwe)| schout te Rumpt (Betuwe) | overl 1628-1630 te Rumpt (Betuwe) | geh met

Peter Oliver | portret van man | om en bij 1617

5871 Eelken Gerrits | geb omstr 1570 | overl 1633-1640
5904 Joost Aertsz | geb omstr 1570 te 's-Grevelduin-Capelle bij Sprang | testament 1628 | overl 1628-1634 te Sprang | II geh omstr 1606 met Adriaenke Baijens Verhagen (+1570 's-Grevelduin-Capelle-vóór 1604, dochter van 24150 + 24151) geh omstr 1595 met
5905 Aentjen Gerrits Smit | geb omstr 1580 te Capelle bij Sprang | overl omstr 1628 te Capelle
5906 Willem Diericxen | geb omstr 1580 te Capelle bij Sprang | overl op 1 feb 1643 te Capelle bij Sprang | geh op 16 feb 1610 te 's-Grevelduin-Capelle bij Sprang met
5907 Maeijke Cornelisse Seeu | geb omstr 1585 te Capelle | overl op 26 jul 1666 te Capelle; het paar bezat land te Zuidewijn bij Capelle en te 's-Grevelduin-Capelle
5908 Gellen Willemsen Glavimans | geb omstr 1578 te Capelle | rietdekker, diaken en ouderling te Capelle bij Sprang | overl omstr 1638 te Capelle | geh met
5909 Huybertgen Hendricxsen Back | geb omstr 1583 te Capelle | overl 1623-1627 te Sprang; het paar woonde te 's-Grevelduin-Capelle bij Sprang
5910 Jan Peter Thonis | geb omstr 1590 | overl omstreeks 1620 te Loon-Op-Zand | geh met
5911 Magdalena Huberts (Leenke) | geb omstr 1590; het paar woonde te Loon-Op-Zand
5912 Tonis Geldenss | geb omstr 1570 te Capelle bij Sprang | overl 1631-1638 | II geh omstr 1626 met Aentken Geldens (+1590-1661 Capelle) | I geh met
5913 Aentje Gijsberts Wouters | geb omstr 1575 te Sprang | overl 1619-1627
5914 'Govert Smit' | geb omstr 1580
5924 Wouter Hulshout | Hulshout is een Vlaams dorp ten zuiden van Breda | geb omstr 1595 | overl na 1648 | geh met
5925 Arienken Anthonis Kipping | geb omstr 1595 | overl na 1648; het paar woonde te Baardwijk bij Waalwijk
5926 Dirc Dircxz Hamel | geb omstr 1600 | overl vóór 1639 | geh op 14 jun 1626 te Baardwijk met
5926 Annetgen Laureijs Goderts | geb omstr 1600 | overl vóór 1648; het paar woonde te Baardwijk
5928 'Eijmert van Oorschot' | geb omstr 1575
5932 'Henrick van Seelst' | Zeelst is een dorp bij Veldhoven (NB) | geb omstr 1590
5934 'Willem Sneijder' | een snijder is een kleermaker | geb omstr 1590
5938 'Geijsbert/Ariaen Corsten' | geb omstr 1590 | woonde te Sprang
5944 'Jan Goethert' | geb omstr 1595 | woonde te Sprang

6000 Arien Bastiaensz de Graeff | geb omstr 1570 | woonde te Dussen

6008 Adriaen van Sintemertensdijck | overl na 1636 | woonde even buiten Woudrichem

Woudrichem | gezicht op molen en kerk | omtrent 1919

6010 Willem Hermansoon van Dalen | geb omstr 1600 | verkocht in 1664 zijn hooiland te Besoyen | stond in Babyloniënbroek bij predikant bekend als slecht kerkbezoeker met een onchristelijke levenswijze; hij toonde meerdere keren berouw, maar kwam beloften omtrent verbetering telkens niet na [link] en werd om deze reden van het Avondmaal geweerd en als ex-lidmaat beschouwd; na algehele schuldbelijdenis "van den sonden zijner jeucht" en "sijnen vergrijpinghen", en na opbouw van een vroom leven in 1637 teruggekeerd in de schoot der Kerk | zijn broer Jan was ouderling van dezelfde kerkgemeente | overl na 1664 | I ws niet geh (in de bewoordingen van de predikant van Babyloniënbroek lijkt sprake van ongehuwd samenwonen] met Eelke Jans van Gendt (omstr 1600-na 1638) | III (?) geh na 1636 met nog-onbekend (omstr 1600 Drongelen-na 1639) | Willem vertrok met III  in 1639 naar Drongelen | II geh op 29 jul 1629 te Babyloniënbroek met Eelke Jans van Gendts zuster
6011 Maijken Jan van Gendt | geb omstr 1600 | overl op 15, begr op 18 feb 1636 te Babyloniënbroek

6016 Joannes Franssen Vriendt (Jan) | geb omstr 1580 | overl 1621-1630 | geh met
6017 Dirckxen Janssen | geb omstr 1580 | overl na 1620 (19 okt 1624 te Loon-Op-Zand?); het paar woonde te Loon-Op-Zand

6018 Arnoldus Peeterssen Crents (Aert) | geb omstr 1570 | schipper te Rotterdam, woonde ook te Loon-Op-Zand | overl 1615-1635 | geh met
6019 Aleidis Jan Ghijben (Eeltken) geb omstr 1570 | overl op 10 aug 1625 te Loon-Op-Zand
6022 Cornelis Wouter Lochten vocant kakeler | geb omstr 1575 | bezat hofstede met land te Loon-Op-Zand; had wegens spraakgebrek bijnaam kakeler | overl 1625-1630 | geh met
6023 Maria nog-onbekend | geb omstr 1575 | overl op 8 sep 1625 te Loon-Op-Zand

6024 Adriaen Jan Corsten alias Snoerman | geb omstr 1580 | overl op 8 jan 1648 te Loon-Op-Zand | geh op 23 nov 1603 te Oisterwijk met

Pieter Brueghel de Jongere | Boerenbruiloft | 1607

6025 Marij Adriaen van Son (Mariken) | geb omstr 1580 | overl op 6 nov 1646 te Loon-Op-Zand
6026 Wilhelmus Everardus (Willem) | geb omstr 1590 | geh op 1 mei 1615 te Loon-Op-Zand met
6027 Agneta Goesuwinus | geb omstr 1590; het paar woonde te Loon-Op-Zand

Loon-Op-Zand in 1937

6032 (onder voorbehoud) Petrus Jacobi Brent | geb omstr 1595 | ondertr op 15 dec 1624 te Loon-Op-Zand met

6033 (onder voorbehoud) Huberta Sebastiani | geb omstr 1595 | overl op 14 jul 1625 te Loon-Op-Zand
6034 Gisbertus Peeterssen Cleijn (Ghijsbert) | geb omstr 1600 | burgemeester van Loon-Op-Zand | overl 1666-1677

6036 Thonis Jan Sack Schuermans | geb omstr 1585 te Loon-Op-Zand | overl vóór 1621 | geh op 23 nov 1610 te 's-Grevelduin-Capelle NB met
6037 Huijbertien Eelen Oirlemans | geb omstr 1585 te Vrijhoeve-Capelle NB | overl 1628-1666
| II geh op 7 okt 1620 met Dirck Cornelis Jan Dircks van Hoven (+1585-vóór 1628) | III geh omstr 1625 met Peeter Hendrick Haemers (+1585-1628/1666) | Huijbertien woonde te Loon-Op-Zand
6038 Adriaen Cornelis Peter Oirlemans | geb omstr 1600 | (onwaarschijnlijk: vermoord door Peeter Hendrixsen de Graeff in 1651 - jaar wringt met 2de huwelijk vrouw - te Princenhage bij Breda) overl in 1645 of 1646 | ondertr op 21 jan 1632 te Loon-Op-Zand met
6039 Catharina Joannes Willemssendochter de Weerdt (Catelijn, Lijntien) | ged op 22 nov 1608 te Loon-Op-Zand | overl 1649-1665 | het paar woonde te Loon-Op-Zand | II geh op 20 okt 1646 te Loon-Op-Zand met Anthonius Johannes Stemkens (+1600-na 1649)

6040 Peeter Peeter Joosten de Swert (lees als 'Peeter, zn v Peeter Joosten de Swert') | geb omstr 1580 | overl tussen 1620 en 1629 | I geh met ? | II geh omstr 1610 met
6041 Adriaentken Bastiaenssen Aerdt Wouters (lees als 'Adriaentken, dochter v Bastiaen Aerdt/s Wouters') | geb omstr 1580 | overl tussen 1638 en 1657 | II geh met Peter Cornelis van Esch (omstr 1590-na 1657)
6042 Peter Jansse Peter Servaessen | geb omstr 1570 | overl 1612-1628 | geh met
6043 Marike Cornelis Bijsauwen | geb omstr 1570 | overl na 1607; het paar woonde te Loon-Op-Zand

6044 Adriaen Jan Hendricxssen Roossenbrant | geb omstr 1580 | overl op 17 apr 1657 te Loon-Op-Zand | geh met
6045 Catalijn Arijaensdochter Robben (Lijntken) | geb omstr 1580| overl na 1653; het paar bezat een huisje met land te Loon-Op-Zand
6046 Joannes Guilielmus Simons (Jan) | geb omstr 1585 | overl op 1 jun 1625 te Loon-Op-Zand | geh met
6047 Peeterken Jan Ghijben | geb omstr 1585

6076 Dielis Adriaenssen Dirven | geb omstr 1590 | woonde vermoedelijk te Roosendaal | overl na 1645
6080 Andreas Nicolaes Treffers (Andries) | geb omstr 1595. wellicht te Waalwijk | kuiper, bezat huis, hof, boomgaard en grond aldaar | overl in 1670 | geh in 1626 met

De kuiper vervaardigde tonnen, waarin bijvoorbeeld wijn kon worden opgeslagen; hier een wijnproeverij in 1642

6081 Francisca Andrea | geb omstr 1595 | overl 1636-1668
6082 Mr Jan Peeterssen Timmerman/Guickenaers/Gilgenaers | geb omstr 1590 | meester timmerman, burgemeester van Sprang, armenmeester aldaar | overl omstr 1657 | geh op 24 mei 1615 te Sprang met
6083 Maeijken Adriaens Roos | geb omstr 1590 | overl na 1634
6084 'Pons van de Sittaert' | geb omstr 1595
6088 Sijmen Peeterssen Bol | geb omstr 1590 | overl in of omstr 1654 te 's-Gravenmoer | II geh met Soetken Adriaen Peeters Meijer (omstr 1590-?) | I geh met
6089 Lijsken Vas Janssen Vermeulen | geb omstr 1590 | overl vóór 22 mrt 1626 te 's-Gravenmoer
6090 Jan Dirck Adriaen Jan Cop | geb omstr 1590 | overl omstr 1625 te 's-Gravenmoer | geh met
6091 Heijlwich Peeter Laureijns Coninx (Heiltje) | geb omstr 1590 | overl in apr 1666, begr in apr 1666 te 's-Gravenmoer | II geh vóór 12 apr 1627 met Cornelis Vas Jans Vermeulen (omstr 1590-?), broer van 6089
6092 Adriaen Jans Block | geb omstr 1580 | geh met
6093 Ida Wouters Adriaens Neeringh (Iffken) | geb omstr 1580 | overl vóór 1675 te 's-Gravenmoer | II geh met Jan Anthonis Pharo (omstr 1580-?) | III geh met Marcus Jans Pharo (omstr 1580-?)
6094 Adriaen Mercelis de Cluijter | geb omstr 1580 | overl vóór 1626 te 's-Gravenmoer | II geh met Maeijke Quirijn Anthonis (omstr 1580-?) | I geh met
6095 Dingena Wouter Jan Wouters | geb omstr 1580 | overl op 4 jun 1611 te 's-Gravenmoer
6112 Theunis Jans van Uijthoven | geb omstr 1615 | ws timmerman | overl vóór 17 mei 1674 te Eethen | geh met

Eethen | Hervormde kerk | 1960-1965

6113 Maijken Jans van Oudheusden | geb omstr 1615 | overl vóór 17 mei 1674
6116 Thomas Corsten de Greeff | geb omstr 1605 | overl 1665-1678 | geh met
6117 nog-onbekend Jans de Jongh | geb omstr 1610 | overl vóór 1678; het paar woonde te Waalwijk

6120 Franck Lankhair | geb omstr 1605 | geh met
6121 Henderina Broeren | geb omstr 1605
6122 'Peeter van der Coelt/Baumans' | geb omstr 1605 | woonde te Genderen

Genderen | Dorpskerk | omstreeks 1918

6124 Jan Cornillisoon Loenen | geb omstr 1595 in het Land van Vianen | overl na 1651 | I geh op 27 dec 1620 te Babyloniënbroek met Sijnken Cornillis (+ 1595 Wijk-En-Aalburg-+ 1625) | II geh op 13 feb 1628 te Babyloniënbroek (het huwelijk stuitte op wat bezwaar van kerkelijke zijde omdat het paar enkele weken voor de bruiloft was gaan samenwonen) met
6125 Maijken Thunes | geb omstr 1600 te Eethen | overl na 1639
6126 Bastiaen Jansoon van Gendt | geb omstr 1600 | overl in apr 1651 (na lang en onaangenaam lijden, "met quellingen besocht"), begr op 15 apr 1651 te Babyloniënbroek | I geh op 8 jun 1625 te Babyloniënbroek met Janneken Peters Korsten (omstr 1600-1633/1641) | II geh op 19 mei 1641 te Babyloniënbroek met
6127 Joostschen Cornillis Gheertsz (deel van tweeling) | ged op 13 apr 1618 te Babyloniënbroek
6128 (onder voorbehoud) Willem Jacobse Goude | geb omstr 1615 | kerk- en heilige-geestmeester te Veen
6130 'Franck van der Dussen' | plaatsnaam Dussen vroeger ook als De Dussen; vanhier Van der Dussen | geb omstr 1615
6136 'Joost Ruijter' | geb omstr 1610 | woonde te Sprang
6138 Mathijs Peeter Willemssen Kemmeren (Deijs) | geb omstr 1610 | begr op 28 apr 1652 te Sprang

Sprang | straatje | kaart verzonden in 1917

6140 Hendrick Cornelis Driessen de jonge genaamd de Bie | geb omstr 1605 | overl na 1649 | geh in jan 1633 te Loon-Op-Zand met
6141 Maijken Jan Anthonissen de Leeuw | geb omstr 1600 | overl na 1662 | I geh met Hendrick Jan Robbrechtssen (omstr 1600-vóór 1633)
vervolg