Kwartierstaat Stoffels 12 (2080+)

laatste bewerkingsdag: 1 juli 2018

Kwartierstaat Stoffels: twaalfde geslacht

door Frits Stoffels


Stefan Rybitwaalfde geslacht: stamovergrootouders (12)

Nunspeet | Boerenbospad | om en bij 1911

2080 Gerrit Velick | geb omstr 1570 | overl 1631-1646 | landbouwer, eigenaar Velickengoed te Nunspeet | geh met
2081 Aeltgen Cornelis | geb omstr 1570 | landbouwster, eigenares Velickengoed te Nunspeet | overl na 1631

Adriaen Brouwer | Vertier in de herberg | omtrent 1630

2086 = 2080
2086 = 2081
2088 (onder veel voorbehoud) Heimen Jansen | geb omstr 1575, mogelijk te Harderwijk | schoenmaker | overl eind 1619 of jan 1620 te Harderwijk
2092 Reijer Gerrits | geb omstr 1570 | overl vóór 1655 te Doornspijk-Bijssel | geh met
2093 Marrijtgen Hermans | geb omstr 1570
2094 (onder voorbehoud) Jan (Peters?) Nucke bijgenaamd Pasmans | landbouwer op het Pasmansgoed te Nunspeet, kerkvoogd Nederduits-Gereformeerde Gemeente aldaar, belast met doorvoering overgang rooms-katholiek naar protestants, doch nogal onwillig hierin

Abraham Bloemaert | Boerenlandschap | 1650

2104 (onder voorbehoud) 'Evert Jansen' | geb omstr 1565 | geh met
2105 (onder voorbehoud) 'Jutte Jans' | geb omstr 1565
2140 'Harm Wijssenbarg' | geb omstr 1590
2176 (onwaarschijnlijk) Claes Petersz van Ceulen | geb omstr 1565-1570
2178 Gijsbert Cornelisz | geb omstr 1590 | woonde te Barneveld

Barneveld | Toren der Hervormde kerk | omstreeks 1904

2180 Jan Jorissen | geb omstr 1580 | overl na 1636; woonde te Barneveld

Adriaen Brouwer | Binnenhuisje met luitspeler | om en bij 1637

2182 Jan Janssen | geb omstr 1580 | overl na 1636; woonde te Barneveld
2192 Maes Evertsen van Velthuysen | geb omstr 1595 te Ede-Veldhuizen | pachter van Velthuijs (1633-1651) | overl in 1651 te Ede-Veldhuizen | geh omstr 1635 te Ede met
2193 Gryetjen Everts | geb omstr 1600 te Ede-Veldhuizen
2194 'Claes van de Langeveld' | geb omstr 1600
2204 Rem Remmertsen de Oude | geb omstr 1570 | schoolmeester te Veenendaal | overl vóór 1633
2332 Jan Jansen Viscorff | geb omstr 1585 | woonde vermoedelijk in of bij Zwartsluis
2334 Tonnijs Henrijcksen  | geb omstr 1585 | zal te Zwolle of Zwartsluis hebben gewoond

Zwartsluis omstreeks 1650, door Jan Abrahamsz Beerstraten


2338 Derck Arents Huigen | geb in 1591 te Vollenhove | overl na 1651 | II geh op 19 aug 1642 te Stad Vollenhove met Woltertje Hessels (omstr 1620-vóór 1651) | III geh op 22 feb 1651 te Vollenhove met Alijt Wichers (omstr 1600-?) | I geh omstr 1616 te Vollenhove met
2339 Gijsje Cornelis | geb omstr 1595 te Blokzijl | overl vóór 1642

Blokzijl | Waterpoortbrug en toren Hervormde kerk | kaart verzonden in 1941

2340 Rijkent Jochems | geb omstr 1570
2342 Poul Peters | geb omstr 1570
2432 (nog onbewezen) Wigger Jacopsz | geb omstr 1615 te Blokzijl | I geh met onbekend | II geh op 6 sep 1640 te Enkhuizen, op 13 sep 1640 te Blokzijl met
2433 (nog onbewezen) Heindrica Heindricks (Heijndrickjen) | geb omstr 1615 te Enkhuizen | I geh met onbekend
2434 (onder voorbehoud) Pieter Jacobsz | geb omstr 1605 | overl na 1640 | geh op 4 nov 1629 te Enkhuizen met
2435 (onder voorbehoud) Heijndrickijen Wouters | ged op 28 aug 1605 te Enkhuizen | overl na 1640; het paar woonde te Enkhuizen
2436 Tjarck Jansz | ged op 19 nov 1600 te Enkhuizen | begr op 10 jan 1667 te Enkhuizen | geh op 21 mei 1628 te Enkhuizen met
2437 Lijsbet Gerrits | ged op 19 okt 1604 te Enkhuizen | overl omstr 1660
2438 Jan Sweertsz | ged op 19 nov 1619 te Enkhuizen | overl na 1659 | ondertrouwd op 16 nov 1640 te Enkhuizen met
2439 Pietertjen Gerrits | ged op 13 okt 1616 te Enkhuizen | overl na 1671; het paar woonde te Enkhuizen
2442 Steven Douwesz | geb omstr 1630 | overl na 1671 | geh met
2443 Hilletjen Reijners | geb omstr 1630 | overl na 1688; het paar woonde te Enkhuizen
2480 Heer Cornelis Ghysbrechtssone van der Donck ('de Joncker') | geb omstr 1585 | woonde te Dordrecht (1616), Oosterhout (1626), kocht in 1616 met een familielid voor 4600 gulden twee huizen en erven te Breda, kocht in 1625 roggeland te Dongen NB, vertrok op 8 jun 1650 naar Nieuw-Nederland (Amerika); zijn vrouw kwam later, in 1652 | overl na 1660, ws in Nieuw Amsterdam=New York (VS), doch ook mogelijk: teruggekeerd en overl te Dordrecht | geh met

Onbekende meester | Portret van Francis Bacon | 1622

2481 Agatha Adriaen Josten van Berghen (Aechtken) | geb omstr 1585 | woonde te Oosterhout, vertrok tussen 1655 en 1660 naar Amerika | overl na 1652, ws te Nieuw-Amsterdam=New York (VS) | het paar bezat in 1646 een huis met uitgebreide bijgebouwen aan het Gasthuiseinde in Breda | hun zoon Mr Adriaen van der Donck (1620 Breda-1655 Nieuw-Amsterdam=New York) heette ook wel De Yoncker, tegenspeler van Peter Stuyvesant, grondlegger bestuursvorm New York, schrijver van lijvig boekwerk over Nieuw-Nederland, naamgever van Yonkers (= inkorting van Yonker's Land) bij New York | Cornelis en Agatha waren tevens de waarschijnlijke schoonouders van Aernoult/Artus Gysels van Lier (1593 IJsselstein-1676 Mödlich in Brandenburg), opperkoopman op Ambon, gouverneur van Ambon, vice-admiraal onder Michiel Adriaensz de Ruyter, admiraal, van 1647 af samenwerking met de keurvorst van Brandenburg inzake de oprichting van een Oostindische Compagnie aldaar, veelgeroemd kolonisator aldaar, tekenaar van Oostaziatische land- en zeegezichten; in het Brandenburger plaatsje Lenzen is een school naar hem vernoemd

New York | links: als het gemoedelijke stadje Nieuw-Amsterdam in 1664 | rechts: Nederlands boerderijtje te Nieuw-Amsterdam/New York in oude tijden

2482 (onder voorbehoud) Adriaen Aertssen van der Merwen | geb omstr 1570 (in of omstreeks 1567?) | kleermaker, lakenkoper en biersteker, pachter van het gemaal en andere middelen, thesaurier, schepen, diaken, alles te Geertruidenberg, grootgrondbezitter (in Noord-Brabant), huizeneigenaar (van onder meer Den Gulden Hoet en Den Bonten Os aan de Markt, alles te Geertruidenber en omstreken, koopt in 1598 deel van huis De Brouwerye aan de Markt van zijn oma Alidt Jacobs; bij zijn huis Den Bonten Bosch aan de noordzijde van de Markt behoorde een pottenbakkerij | overl 1614-1617 te Geertruidenberg | geh na 1594? en vóór 1598 met
2483 (onder voorbehoud) Cathelijna Sebasthiaens van den Heuvel de oude (Lijntken) | geb omstr 1570 | toevoeging de oude wegens jongere zuster met zelfde voornaam | overl in of omstr 1617 te Geertruidenberg
2484 Heijndrick (Joosen? Abrahams? Jacobs?) van Oolen | geb omstr 1590, wellicht in Olen, een Vlaams plaatsje bij Herentals, ten zuiden van Turnhout | korporaal onder Van Eeckeren, kwartiermeester onder ritmeester jhr Casper van Wingen, later onder Verrucius, in garnizoen Bergen-Op-Zoom | overl na 1641-1652 | II geh op 12 apr 1630 te Bergen-Op-Zoom met Neelken Daniels (omstr 1590-na 1650) | I geh met


handtekening van Heijndrick van Oolen | testament 1636 Bergen-Op-Zoom

2485 Elysabet Pieters Bleringhsdochter (Lysbet) | geb omstr 1590 | overl 1627-1629; het paar woonde te Bergen-Op-Zoom
2486 'Aelbrecht' | geb omstr 1595 | geh met
2487 'Anna' | geb omstr 1595
2488 Roelof Berends | geb omstr 1590 | landbouwer | overl vóór 1660 | geh met
2489 Frouck Sygers | geb omstr 1600 | overl na 1667
2490 Tieert Molles | geb omstr 1605 te Terwispel (Fr) bij Drachten | overl na 1646 | geh met

Onbekende meester | portret van jongeman | omstreeks 1637

2491 Trijn Jellerts | geb omstr 1605 | overl na 1646; het paar woonde te Terwispel (Fr) bij Drachten
2564 'Jan Hecte' | geb omstr 1580
2592 Jan Stevense de Munnick | geb in 1618 | dijkgraaf van Kieldrecht (Oost-Vlaanderen, B) | overl in 1695 | geh op 4 jan 1643 met
2593 Elisabet Jans van den Ende (Lysbet, Lysebet) | geb omstr 1620 | overl na 1684; het paar woonde te Kieldrecht en liet kinderen dopen te (Fort) Liefkenshoek bij Kallo (Oost-Vlaanderen)

Jacob Gerritsz Cuyp | uitsnede uit portret gezin Tasman | 1637

2594 (onder voorbehoud) Jacobus Verstraaten (Jacob) | geb omstr 1625 | overl na 1661 | geh met
2595 (onder voorbehoud) Magdalena Lucassen (Machdaleentie) | ged op 17 mrt 1630 te (Fort) Liefkenshoek bij Kallo (Oost-Vlaanderen) | overl na 1661; het paar woonde te (Fort) Liefkenshoek bij Kallo (Oost-Vlaanderen)
2616 Job Domuse van den Berge | geb omstr 161o te Colijnsplaat | begr op 19 nov 1667 te Colijnsplaat | geh vóór 1635 met
2617 Catalijna Jansz Slimmen (CatalijnckenCatelynken) | geb omstr 1610 te Ouwerkerk bij Zierikzee | overl na 1667 te Colijnsplaat; het paar woonde te Colijnsplaat
2618 = 2636
2619 = 2637
2624 'Peter van Gils' | geb omstr 1600
2626 'Cornelis Huijbreghts' | geb omstr 1600
2628 Christiaen Schreyer (Christ) | geb in 1615 te Overhoven bij Sittard, ged op 12 mei 1615 te Sittard | soldaat/kanonnier onder Capiteyn Lawyck/Lauwijck (garnizoens: 1643 Axel, 1644 Breda), dienaar, arbeider | begr in 1686 te Colijnsplaat | geh op 3 mei 1643 te Axel met

Rembrandt Harmensz van Rijn | Het bed (uitsnede) | 1646

2629 Bernardijne Jans De Roo (Beetjen, Bernarde) | ged op 30 jun 1621 te Ledegem bij Kortrijk (Vlaanderen) | overl op 1 nov 1699 te Colijnsplaat; het paar woonde achtereenvolgens te Axel (garnizoen), te Overhoven/Sittard, en sinds 1650-1651 te Kortgene/Colijnsplaat

Ledegem | Sint-Pieter | p: 2012

2632 Bartholomeus Jansz Verburg | geb omstr 1625 te Colijnsplaat | wever | overl na 1666 | geh met
2633 Geertruijdt Jans (Geertje) | geb omstr 1625 te Colijnsplaat | overl na 1670
2634 Leendert Rochusz | geb omstr 1615 | overl na 1671 | geh met
2635 Susanneken Frans | geb omstr 1615 | het paar woonde te Colijnsplaat
2636 Dingenis Adriaen Snodijck | geb omstr 1615 te Wemeldinge | volwassen ged op 4 apr 1649 te Wemeldinge | landbouwer te Colijnsplaat | overl in of omstr 1670 te Colijnsplaat | II geh omstr 1652 te Colijnsplaat met Neeltje Gillis Couwer (omstr 1620-?) | I geh omstr 1644 te Colijnsplaat met
2637 Tanneken Jaspers Stellenaer | geb omstr 1620 te Colijnsplaat | overl 23 | begr 25 sep 1651 te Colijnsplaat

Jacob Gerritsz Cuyp | Meisje met pop en korf | 1625

2638 Adriaen Marinusz Coole | geb omstr 1615 te Zierikzee | stellenaar (schaapherder) te Kamperland, (twijfelachtig, ofschoon naam eender:) in 1668 vermeld als schipper te Zierikzee | overl 8 nov 1669 te Colijnsplaat | geh op 28 sep 1642 te Zierikzee met

Kamperland | Hervormde kerk | kaart verzonden in 1940 (ofschoon van omstreeks 1920)

2639 Maijcken Jans Goemans | geb omstr 1620 te Colijnsplaat | overl na 1672 (belijdenis te Colijnsplaat)
2640 Adriaen Jacob Verschellijnck | geb omstr 1620 te Schouwen | overl na 1680 | I geh omstr 1644 te Colijnsplaat met Adriaenken Pieters Cluyfhooft (omstr 1615 Colijnsplaat-omstr 1646) | II geh omstr 1647 met
2641 Cornelia Sweemers | ged op 2 mrt 1631 te Colijnsplaat | begr op 13 dec 1672 te Colijnsplaat

Adriaen Jansz van Ostade | Familie | 1654

2642 Johannes Walschaart (Jan) | ged op 13 feb 1628 te Colijnsplaat | overl na 1675
2644 Witte Lambrechtsz Groenevelt | geb omstr 1610 te Colijnsplaat | overl op 27 mrt 1671 | geh omstr 1633 te Kats met
2645 Adriaenken Cornelis | geb omstr 1610
2646 Jacob Jansz Valkenier | geb omstr 1635 | overl na 1709 | geh met
2647 Joorijnken Simensz [familie Geelhoet] | ged op 10 okt 1638 te Colijnsplaat | overl na 1696; het paar woonde te Colijnsplaat
2648 Abram Huijsson | geb omstr 1620 | kleermaker en meester schoenmaker te Zierikzee | overl in apr 1670 te Zierikzee | geh op 11 jan 1657 te Zierikzee met
2649 Maria van Meldert | geb omstr 1630 te Brielle | overl na 1670 | II geh na 1670 met Anthonius Winnenpenninck (omstr 1630-na 1670)

Oud-Nederlandse huisjes van Blokker | foto: 2012 | Frits Stoffels

2650 Willem Cornelisz den Boer | geb omstr 1610 te Kats | overl na 1667 | I geh met Tanneke Matthijs (omstr 1610-vóór 1660) | II geh vóór 1660 met
2651 Catelyntje Aerts |(Lijncken) | geb omstr 1615 te Colijnsplaat | overl na 1660; het paar woonde te Colijnsplaat
2652 Jacob Cornelisz Visch | geb omstr 1615 | overl na 1660 | geh met
2653 Emmeken Crijns | geb omstr 1615 | overl na 1652 | het paar woonde te Colijnsplaat
2654 Jacob Lauwerisz vande Stelle | geb omstr 1620 | overl na 1680 | geh op 18 jun 1652 te Colijnsplaat met
2655 Neeltgen Vinck | ged op 11 aug 1628 te Kapelle bij Goes | overl na 1653; het paar woonde te Colijnsplaat
2660 Adriaen Adriaense Biersteker | geb omstr 1610 | overl na 1651 | geh omstr 1632 met
2661 Tanneken Adryaens de Jonge | geb omstr 1610 | overl na 1651; het paar woonde te Colijnsplaat | I (onder voorbehoud) geh vóór 1629 met Robbrecht Jansz (testament 1629 Rotterdam)

Wenceslaus Hollar | Portret van een vrouw | 1642

2662 Cornelis Jeremiasz Goudswaert | geb omstr 1610 | overl na 1670 | geh omstr 1635 met
2663 Maijcken Jacobs (Vate?) | geb omstr 1610; het paar woonde te Colijnsplaat
2664 Gijsbrecht Gijsbrechtse Bouman | geb omstr 1600 | geh met
2665 Maicken Pieters | geb omstr 1600; het paar woonde te Colijnsplaat
2668 Anthonis Joosse vande Voorde | geb omstr 1605 te Colijnsplaat | schipper, waard van De Gouden Leeuw, pachter van de impost op wijn en bier, procureur van het gerecht, alles te Colijnsplaat | overl op 5 jul 1654 te Colijnsplaat, of op 24 jul 1657 te Colijnsplaat, doch wellicht zijn beide niet juist, en stierf hij pas  na 1659 - zie vermeldingen in het notarieel archief van Rotterdam in 1657 (wegens aan hem geleverde brandwijn en gedistilleerd water) en 1659 | geh omstr 1630 met
2669 Catalijncken Jans Moermans | geb in 1607 te Colijnsplaat | begr op 25 nov 1661 te Colijnsplaat

Jan Cornelisz Verspronck | vrouwsportret | 1641

2670 Gijsbrecht Pieterssen vander Nat | geb omstr 1605 | welgesteld, had te Colijnsplaat een hoeve met een kastelein (Jan Spruijt) | overl na 1652 | II geh omstr 1647 met Crij(n?)tgen Jans (omstr 1610-?) | I geh omstr 1630 met
2671 Leentgen Adriaens | geb omstr 1605 | overl in of omstr 1646; het paar woonde te Colijnsplaat
2672 = 2668
2673 = 2669
2676 = 2624
2678 = 2626
2680 Adriaen Lambrechse van der Meulen (Arij) | geb omstr 1605 te Renesse | wagenmaker, eigenaar stoffenwinkel, schepen van Colijnsplaat | overl op 24 jan 1676 te Colijnsplaat | geh omstr 1631 met

voerman met volbeladen wagen | oude schoolplaat

2681 Lysebeth Andries van Nerum | geb omstr 1610 | eigenaresse stoffenwinkel te Colijnsplaat | overl na 1662
2684 = 2640
2685 = 2641
2686 = 2642
2688 Mels Leijnssen Boogaert | ged op 5 okt 1614 te Biggekerke | ouderling van de Kerk van Biggekerke, gezworene van de Westwatering (Polder Walcheren) | overl op 22 jun 1676 te Biggekerke | geh op 3 aug 1642 te Biggekerke met
2689 Leuntie Leijnssen Huse | ged op 4 mrt 1617 te Biggekerke | overl op 28 mei 1670 te Biggekerke | I geh op 14 aug 1633 te Biggekerke met Jacob Abrahams Wijckhuis (1613 Biggekerke-vóór 1642)

In dit kerkje werden Mels en Leuntie gedoopt, en ze trouwden er ook | kaart verzonden in 1909

2690 Cent Adriaen Centse | geb omstr 1635 | overl vóór 1667 | geh met
2691 Lysbeth Adriaen Legiers | geb omstr 1635


Jan Cornelisz Verspronck | meisje in blauwe jurk | 1641

2692 Jan Sijmonsen | geb omstr 1630 | overl na 1685
2694 Jeronymus Jonassen | geb omstr 1620 | mogelijk dezelfde als degene die vermeld wordt als doopgetuige op 26 dec 1665 te Serooskerke | overl vóór 9 apr 1666 | geh met
2695 Janneken Leunis | geb omstr 1635

2696 Cornelis Fransen Swightman | geb omstr 1640 te Domburg | overl na 1681 | geh op 16 jul 1664 te West-Souburg met
2697 Marij Dingemanse Verbeke | geb omstr 1642 te Oost-Souburg | overl na 1681 | het paar woonde te Souburg
2698 Heijndrick Simonssen | geb omstr 1635 | geh vóór 1659 met
2699 Leuntge Jacobs | geb omstr 1635 ; het paar woonde te Serooskerke
2700 'Jan de Maegd' | geb omstr 1645
2702 Bastiaen Aelbregts | geb te Noordmonster bij Middelburg, ged op 29 jan 1636 te Gapinge bij Veere | overl na 1676 | ondertr op 13 mrt 1658 te Sint-Laurens bij Middelburg met
2703 Jakomijnken Abrahams de Prost | ged op 12 mei 1636 te Sint-Laurens bij Middelburg | overl 1676-1684; het paar woonde te Sint-Laurens en Kleverskerke
2704 'Pieter de Loij' | geb omstr 1625
2706 'Jan Dobbelaer' | geb omstr 1635

2752 Matheus Cornelissz Clooster  [ook als Cloosterman] | ged op 6 apr 1597 te Biezelinge | overl op 4 mrt 1660 | schepen van Kapelle, gezworene van de Brede Watering, kapitein vendel Biezelinge | II geh op 10 okt 1639 te Yerseke met Neeltje Dignisse (omstr 1610-omstr 1644) | III geh op 23 jul 1645 te Yerseke met Jacomijnken Marinus Koole (omstr 1615-na 1663) | I geh in 1623 te Yerseke met

C.J. van Ceulen | portret van jongeman | 1637

2753 Adriaene Mertenssz  (Adrianeken, Adriaentgen) | ged op 15 nov 1598 te Kapelle bij Goes | overl in 1639
2754 Heyndrick  Cornelissen Blooijs | geb in jan 1612 te Fijnaart, ged op 29 jan 1612 te Fijnaart-En-Heijningen NB | schepen van Zaamslag (of Axel) | overl op 6 jun 1667 te Zaamslag | II ondertr op 20 feb 1650 te Willemstad met Lauwyske/Laurensken Adriaens (omstr 1620-1650/1655); het paar vertrok in 1650 naar Standdaarbuiten | III niet geh met Janneken syn dienstmaecht (omstr 1620-na 1655), met wie een kind in 1655 te Standdaarbuiten | IV geh in of omstr 1655 met IJken Goris Henrick Sibs/Sips/Sijps (IJke, Itien;  omstr 1625 Etten NB-1664 Zaamslag; dochter van Goris Henrick Sibs en Tanneke Adriaen Claas de Meerts; IJken huwde I op 2 feb 1652 te Etten-Leur Pauwels Lenaert Knapen); Heyndrick en IJken woonden te Standdaarbuiten en vertrokken na 1657 naar Zaamslag | I geh op 17 apr 1633 te Fijnaart-En-Heijningen NB met
2755 Aeltgen Gijsbrechts [familie Op den Amer] | geb omstr 1605 | woonde voor trouwen bij Willemstad | overl 1643-1650; het paar woonde te Willemstad en/of Fijnaart-en-Heijningen | I geh omstr 1626 met Arien Fransz van den Hill (omstr 1610-in of omstr 1632) en met deze kinderen te Willemstad
2776 Cornelis Leendertsz van der Lisse | geb omstr 1605 | landbouwer op hoeve Vredehof te Kats | overl na 1663 | II geh omstr 1640 met 2783 Prijntje Isaax (omstr 1615-na 1667 Kats) | I geh omstr 1627 te Colijnsplaat met
2777 Catelijnken Andries Neerom | geb omstr 1605 | overl aan de pest | begr op 26 mrt 1636 te Kats | Der grimmig Tod mit seinem Pfeil

Peter Paul Rubens | Jong meisje | 1615-1616

2778 'Louis Goemaere' | familienaam kan betekenen goede mare = 'goede boodschap, goede reputatie', of afgeleid zijn van voornaam God(e)mar = beroemde godheid | geb omstr 1610, verm te Vlaanderen, wellicht te Oeselgem  bij Kortrijk

Oeselgem | Kerk en Leie | omstreeks 1910

2780 Witte Bastiaenssen Witte | geb omstr 1600 te Kats (Z) | landbouwer, schepen rechtscollege | overl omstr 1639 te Kats (Z) | geh omstr 1524 te Colijnsplaat met
2781 Anneken Andries van Nerom | geb omsr 1606 te Colijnsplaat | begr op 25 okt 1661 te Colijnsplaat
2782 = 2776 | II geh omstr 1640 met
2783 Prijnken Isaax | geb omstr 1615 | overl na 1667 te Kats (Z); het paar woonde te Colijnsplaat
2784 'Frans Maes' | Maes kan wijzen op (voor)vader Maes (voornaam) of Thomas | geb omstr 1620
2786=5282 Anthonis Jacobsz Sweemer (Thonis, Theunis, Theunnijs) | geb in of omstr 1603 te Colijnsplaat | overl op 19 nov 1685 te Colijnsplaat | landbouwer, koopman, brouwer in brouwerij De Sterre te Colijnsplaat (not-akte 'Swijmert' 1655 Rotterdam) | I geh omstr 1625 met 5283 Tanneken Baltens van den Brocke (omstr 1600-1640/1643) | II geh in 1643 te Colijnsplaat met
2787 Joffr. Cornelia Constants | geb omstr 1610 te Veere | overl na 1676 te Colijnsplaat | I geh met  D'heer Schout Mr Hendrick vander Swalme (omstr 1605, wellicht te Vlaanderen-1636, ws te Colijnsplaat)

Veere | stadsgezicht | Jan van der Heyden | omtrent 1665

2788 Cryn Adriaensz Hoocherheijde | geb omstr 1630 | landbouwer, ouderling, schepen, dijkgraaf, alles te Colijnsplaat | overl na 1692 | geh omstr 1655 met
2789 Burchje Marijnis Geelhoed | ged op 14 jan 1635 te Colijnsplaat | overl na 1687
2792 Aert Pietersz Taselaer | ged op 27 apr 1623 te Colijnsplaat  | landbouwer | overl omstr 1693 te Kats | II geh omstr 1670 te Kats met Heyltje Cornelisz van Haveren (omstr 1635-?) | I geh met
2793 Thanneken Adriaensz van der Meulen | ged op 11 dec 1633 te Colijnsplaat | overl 1666-1670
2794 Heynderik Pieters Taselaer | ged op 6 aug 1628 te Colijnsplaat | landbouwer en schepen | overl omstr 1688-1695 te Kats | geh omstr 1655 te Colijnsplaat met
2795 Adriaenken Cornelis van Havere | ged op 20 jul 1631 te Kats | overl 1676-1677 te Kats
2796 Niclaes Baert | geb omstr 1625 te Hondschoote (Noord-Frankrijk) | metselaar | geh met
2797 Helena Witte Groenevelt (Leencken) | ged op 31 aug 1625 te Colijnsplaat | overl na 1675; het paar woonde te Kortgene
2798 Jan Dirksz Boet | geb omstr 1635 in 'Brabant' | waard te 's-Gravenpolder (Z) | overl na 1667 | geh met
2799 Theuntje of Cathelijntje Jansz | geb omstr 1635 | overl op 7 mrt 1662 te Colijnsplaat (wringt met geboorte zoon Dirk in 1667; gaat het om twee opeenvolgende echtgenotes?); het paar woonde ook te Colijnsplaat
2800 Thomas De Loeff | geb op 10 aug 1610 te Machelen (Oost-Vlaanderen) | overl te Machelen | geh op 30 apr 1637 te Machelen met

Machelen in Oost-Vlaanderen, omstreeks 1911

2801 Jacqueline Van Der Waele | geb omstr 1615 | overl op 25 sep 1676 te Kruishoutem (Oost-Vlaanderen); het paar woonde te Machelen
2804 Anthonis Vredericxszen Pampis (Toenis) | geb in 1609 te Hurwenen of Rossum, beide bij Zaltbommel | kreeg in 1650 schapen uit Rotterdam geleverd | overl na 1676 | I ondertr op 6 dec 1635 te Zaltbommel met Feniken de Gay (omstr 1610-1635/1639) | II geh in 1639 te Rossum bij Zaltbommel met

Zaltbommel in 1654 | kaart van Nicolaes van Geelkercken

2805 Jenneken Wilhelms | geb omstr 1620 | overl na 1664; het paar woonde te Rossum
2806 Willem Gysbertsz van Beest | geb omstr 1625 te Zaltbommel | woonde te Hurwenen bij Zaltbommel | overl 1657-1665 | geh op 7 jul 1657 op Fort De Voorn te Heerewaarden met
2807 Aeltie Ludowyx van Hees | geb omstr 1625 | woonde in 1657 te Heerewaarden-De Voorn | overl na 1665 | I geh met Andries vande Velde (omstr 1625-vóór 1657) | III geh op 12 okt 1665 te Zaltbommel met Jacobus de With (omstr 1625 Driel-?)

ondertrouwinschrijving te Zaltbommel van Willem Gysbertsz van Beest en Aeltie Ludowyx van Hees in juni 1756; het huwelijk zelf werd voltrokken op Fort De Voorn te Heerewaarden, waar Aeltie toen woonde

boven de pijl: Fort De Voorn omstreeks 1600; geheel links, iets naar boven, ligt 'Bommel' = Zaltbommel

2808 Maerten Marinisz Geelhoet | ged op 4 mrt 1640 te Colijnsplaat | landbouwer, schout van Wissenkerke, dijkgraaf | overl op 6 mrt 1700 te Wissenkerke | II geh op 2 apr 1688 te Wissenkerke met Tanneken Marinus de Vos (1660 Colijnsplaat-?) | I geh op 12 mei 1672 met

2809 Janneken Kempe/Kempes Hecte | ged op 31 mei 1632 te Colijnsplaat | overl in mei 1688 te Wissenkerke

Isaac van Ostade | Winterlandschap | omtrent 1643

2810 Stephanus Adriaensz Coole (Steven) | geb omstr 1645 te Colijnsplaat | landbouwer, schout van Wissenkerke | overl omstr 1688 (doch na 5 mrt) te Wissenkerke | geh omstr 1670 te Colijnsplaat met
2811 Blasijna Leendertsz Houtsagers (Blasyntje) | ged op 24 jul 1650 te Colijnsplaat | overl omstr 1694 te Wissenkerke | II geh op 31 mrt 1689 te Wissenkerke met Cornelis Marinusz de Vos (1666 Wissenkerke-vóór 1721 Wissenkerke)
2812 Cryn Cornelisen Pontvlaems (ook: Schippers?) | ged op 6 jan 1650 te Colijnsplaat | schipper, veerschipper Kortgene-Wolphaartsdijk, schepen van Kortgene | overl omstr 1700 te Kortgene | geh te Geersdijk met
2813 Magdalena Cents Herder | ged op 12 feb 1653 te Colijnsplaat | overl op 21 okt 1707 te Kortgene
2814 Marijnis (?Adriaense?) Boone | geb omstr 1650 | woonde te Colijnsplaat | overl na 1687 en vóór omstr 1690 | I geh omstr 1670-1674 met Adriaantje Geertsz (omstr 1650-omstr 1675) | II geh omstr 1675 met
2815 Lysebeth Pieters de Vos (Lijsebet) | ged op 26 nov 1656 te Colijnsplaat | overl op 20 mrt 1698 te Colijnsplaat | II geh omstr 1690 met Arend Claesz de Ridder (1661 Middelharnis-? Colijnsplaat)
2816 'Jan Rames/Raemsis' | geb omstr 1625, mogelijk te Wezel/Wesel (Noordrijnland, D)
2818 Kuijndert Kuijndertsen | geb omstr 1625 | overl na 1669 | geh met
2819 Lysbeth Wouters | geb omstr 1625 | overl na 1669; het paar woonde te Dussen

Dussen | prent van Roeland Roghman | 1646
2820 Willem Arienssen Potters | geb omstr 1620 | ruiter onder de heer gouverneur (1647); ruiter en korporaal te Breda (1650), beide ook in navolgende jaren; militair kwartiermeester (1675), sergeant (postuum)| overl 1675-1679 | I geh met nog-onbekend, begraven op 6 okt 1646 te Breda | II geh in okt 1647 te Ginneken bij Breda met
2821 Lysebeth Hendricxen Rontens (Lysken)| geb in of omstr 1628; het paar woonde te Breda | II
2824 Gerrit Petersen Gast | geb omstr 1620 | collecteur der verpondingen te Dussen (1646) | overl na 1659 | geh met
2825 Adriaentjen Corsten | Corsten = kind van Corst = Corstiaan = Christiaan | geb omstr 1625 | overl na 1701; het paar woonde te Dussen

Frans Hals | jongedame | om en bij 1657

2826 'Arien Baltusz' | geb omstr 1625
2828 Cornelis Petersen Gast | geb omstr 1635 | overl na 1690 | geh met
2829 Marijke Sijmens (Maijken) | geb omstr 1635 | overl na 1692; het paar woonde te Dussen
2830 'Dirck Frem' | geb omstr 1630 | woonde te 'Linden'
2836 Bastiaen Bastiaensoon Koekkoek | geb omstr 1610 | ondertr op 27 jun 1635 te Babyloniënbroek (NB) met
2837 Adriaenke Cuijnertss | geb omstr 1610 te Uppel bij Almkerk (NB); het paar woonde te Uppel bij Almkerk, en te Dussen
2838 Aerdt Willemse Rogghe | geb omstr 1615 | woonde te Meeuwen | overl na 1651 | geh omstr 1638 met
2839 Neeltgen Pieters | geb omstr 1615 | woonde te Meeuwen | overl na 1651

De Hervormde kerk van Veen op een twintigste-eeuwse prentbriefkaart (ondanks voormgeving 1895-1899)

2848 (onder voorbehoud) Barent Cornelis Groenevelt | geb omstr 1605 te Werkendam | overl vóór 1692 | geh met
2849 (onder voorbehoud) Maijcke Gerrits van den Vrijhoeve | familienaam duidt op herkomst uit gelijknamig dorp bij Sprang-Capelle | geb omstr 1605
2850 Anthoni Govertssen vander Pijl | geb omstr 1610 | woonde te Almkerk | II geh na 1648 met Catalijntje Goverts (omstr 1620?-vóór 1668) | III geh op 13 dec 1668 te Werkendam met Sijken Crijnen (omstr 1620?-na 1668) | I geh omstr 1638 met
2851 Heijlken Claes van der Plas | geb omstr 1610 | overl na 1659 te Almkerk
2852 (onder voorbehoud) Cornelis Baerns Groenevelt | geb omstr 1610 | geh met
2853 (onder voorbehoud) Maaijke nog-onbekend | geb omstr 1610 | het paar woonde te Almkerk

Almkerk | Hervormde kerk | verm omstreeks 1930

2854 Jan Pieterssen Romeijn | geb omstr 1610 | woonde te Sleeuwijk | overl na 1672 | II ondertr op 22 apr 1672 te Sleeuwijk met Neelke Tile Pieck (omstr 1610-?) | I geh met
2855 Sijken Willems | geb omstr 1610 | woonde te Sleeuwijk | overl vóór 1672
2856 'Adriaen Verseef' | geb omstr 1610 | woonde te Sprang
2860 'Willem de Clepper' | familienaam kan zijn afgeleid van kleppen = veel babbelen, mooie praatjes hebben | geb omstr 1615 | woonde te Eethen
2862 Flores Jacobs van Sevenbergen | geb omstr 1615 te Veen bij Aalburg | geh op 17 mrt 1641 te Meeuwen met
2863 Lijncke Cornillis Drossart | geb te Meeuwen, ged op 10 okt 1621 te Babyloniënbroek

J.B. Weenix | Moeder, kind en kat | 1647

2864 Adriaen Sebastiaenssen de Roij | geb omstr 1620 te Capelle | heemraad van Capelle, armmeester en kerkmeester van 's-Grevelduin-Capelle | overl op 25 nov 1659 te Capelle | geh omstr 1645 te Capelle met
2865 Maria Henric Crillaerts (Maryken) | geb omstr 1625 te Besoijen | begr omstr 6 jul 1708 te 's-Grevelduin-Capelle | II geh op 13 aug 1662 te 's-Grevelduin-Capelle met Dirck Janssen van Poppel (omstr 1625-in of omstr 1670)
2866 Roeloff Jansoon van de Wiel | geb omstr 1620 te Meeuwen | heemraad, secretaris, president-schepen, kerkmeester en collecteur der verpondingen; alles te Dussen | overl 1671-1674 | geh op 6 feb 1652 te Babyloniënbroek met

Frans Hals | mansportret | 1645

2867 Maria Aijriens Suijrmondt | geb te Hill bij Babyloniënbroek, ged op 3 sep 1628 te Babyloniënbroek | overl 1681-1693; het paar woonde te Meeuwen en Dussen
2868 Mathijs Jans Conincks | geb omstr 1625 | geh met
2869 Peterke Jacobs | geb omstr 1625; het paar woonde te Waspik

Waspik | Kloosterstraat | kaart verstuurd in 1911

2870 Jan Eliassen/Cornelissen Crock/de Bieman | geb omstr 1625 | overl 1670-1674 | geh op 15 aug 1653 te Meeuwen met
2871 Fenneken Claes Bredenborgh | geb omstr 1625 te Dussen | overl 1674-1698; het paar woonde te Meeuwen en Dussen | II geh op 14 mei 1674 te Dussen met Lambert Willemse (omstr 1630 Dussen-?)
2876 'Jan Backs' | geb omstr 1620
2878 'Jan Gerrits' | geb omstr 1620
2880 'John/Jan Porter' | geb omstr 1595, mogelijk in Engelstalig land | woonde te Sprang
2882 (alles onder voorbehoud) Wouter Dircxssen Jan Gerhardtsen van de Voert | geb omstr 1590 te Sprang | indien eenzelvig met Wouter de Tuimelaar landbezit te Besoyen | overl 1646-1659 | I geh op 10 nov 1614 te Sprang met Maijken Adriaens (omstr 1590 Loon-Op-Zand-1624/1626) | II geh op 12 jul 1626 te Sprang met
2883 (alles onder voorbehoud) Jannecken Arts Rummen | geb omstr 1605 te Sprang-Berkhaag | overl na 1659 | II geh op 31 mei 1659 te Sprang met Jan Artsen Oostvogel (omstr 1605 Loon-Op-Zand-?)

vrouw geportretteerd door onbekende meester | omstreeks 1645

2884 'Claes (?) Vinck' | geb omstr 1605
2888 Jacob Cornelisz Polderman | ged op 17 nov 1591 te Ridderkerk | overl vóór 1 jan 1671 te Sint-Anthoniepolder ZH | II geh omstr 1645-1647 met Leentie Willems Polderdijck (omstr 1620-1671 Sint-Anthoniepolder) | I geh op 15 mei 1632 te Oud-Beijerland met

2889 Teuntghe Pieters | geb omstr 1610 te Oud-Beijerland | overl omstr 1645?; het paar woonde te Sint-Anthoniepolder
2890 Symon Adrijaans Polderdijck | geb omstr 1615 te Sint-Anthoniepolder ZH | overl vóór 1672 | II geh met Annichie Jans (omstr 1620-na 1674) | I geh op 2 nov 1642 te Barendrecht met
2891 Neeltie Cornelis | geb omstr 1615 | overl vóór 1672 | het paar woonde te Sint-Anthoniepolder ZH

Cornelis de Man (?) | Gezin aan tafel | omstreeks 1659

2892 'Huijgh van Poederoijen' | geb omstr 1620
2896 = 2864
2897 = 2865
2898 = 2866
2899 = 2867
2900 = 2868
2910 = 2878
2912 Adriaen Adriaens de Loij | geb omstr 1620 te Emmikhoven | overl na 1670 | II ondertr op 17 sep 1655 te Den Haag met Anna Sasselmans (omstr 1620-?) | I geh vóór 1649 met

2913 Adriaentje Baerden (Aentjen) | geb omstr 1620 te Emmikhoven
2916 Rumbaut Mertensen van Dijck/Karsmaeker (Rum) | geb omstr 1605 te Sprang | zal kaarsenmaker zijn geweest | overl na 1647 | geh omstr 1630 met
2917 Maijken Cornelis | geb omstr 1610 | overl na 1647; het paar woonde te Sprang
2918 Herman Cornelisz van de Schup | geb omstr 1610 te Meeuwen | geh op 25 jun 1642 te Meeuwen met
2919 Catelina Cornelis | geb omstr 1610 te Meeuwen
2920 = 2860
2922 = 2862
2923 = 2863
2924 = 2856
2928 'Adriaen Verhoeven' | geb omstr 1595
2930 Peeter Aertssen Oerlemans | geb in 1579 te Sprang | vestigde zich omstr 1612 te Labbegat aan de Hoge Vaart te Sprang, veehouder en brouwer op De Nieuwe Hoeff te Loon-Op-Zand, diaken, ouderling | overl op 7 nov 1660 te Capelle | geh op 19 nov 1612 te Sprang met
2931 Maycken Jans Perseijn | geb omstr 1590 te Sprang | overl op 23 jun 1662 te Vrijhoeve-Capelle

Capelle | Hervormde kerk | kaart verzonden in 1924

2932 Eimert Wouters Versteegh | geb of ged op 4 mei 1601 te Gorinchem | marktschipper Gorinchem-Gouda-'s-Gravenhage | overl vóór 1682 | II geh op 11 feb 1638 te Den Haag met Catrijntje Jaspers Wilsoet | I geh op 4 okt 1626 te Gorinchem met

De haven van Gorinchem | kaart verstuurd in 1907

2933 Catrijntje Jans van der Haer | geb omstr 1600 te Gorinchem | overl op 28 sep 1636 te Den Haag
2934 Paulus Jansz | geb omstr 1600 | overl op 1 mei 1663 te Rumpt (Betuwe) | geh met
2935 Mayke Bastiaens Versteegh | geb omstr 1600 | overl vóór 1653
2952 Aert Joosten van den Hoeck | familienaam zou kunnen verwijzen naar Den Hoek (thans Loonsehoek/Loonse Hoek) aan de oostkant van Loon-Op-Zand, aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen | geb omstr 1610 te Capelle | heilige-geestmeester | overl na 1649 | geh op 29 jan 1634 te 's-Grevelduin-Capelle (NB) met
2953 Jenneke Willems Kouwen | geb omstr 1610 te Capelle bij Sprang | overl na 1649
2954 Jacob Gellen Glavimans | ged op 8 jun 1617 te 's-Grevelduin-Capelle (NB) | bakker, woonde bij trouwen te Dordrecht, diaken te 's-Grevelduin-Capelle | overl op 23 sep 1653 te Capelle bij Sprang | gehuwd op 12 mei 1640 te Dordrecht met
2955 Hester Jan Peter Thonissen | geb omstr 1620 te Loon-Op-Zand | woonde bij trouwen te Dordrecht | overl vóór 1692 te Dordrecht
2956 Ghijsbrecht Toniss | geb omstr 1610 | overl na 1653 | geh op 1 apr 1635 te Capelle met
2957 Lijsbeth Goverts Smit | geb omstr 1610 | overl na 1653
2960 'Arien van Druenen' | geb omstr 1625
2962 Simon Woutersen Hulshout | geb omstr 1625 | overl na 1668 | geh met
2963 Maijcke Dircks Hamel | geb omstr 1630 te Baardwijk; het paar woonde te Baardwijk bij Waalwijk
2964 Joost Eijmers van Oorschot | geb omstr 1605 te Sprang | overl na 1666 (doopgetuige bij doop kleindochter in Leiden) geh op 9 mei 1629 te Sprang met

Tweejarig knaapje | Gheeraerts | 1608

2965 Maijke Jans (Maij) | geb omstr 1605 te Sprang; het paar woonde te Besoijen bij Waalwijk; enkele van hun kinderen vestigden zich in Leiden
2966 Jan Hendricksen van Seelst | geb omstr 1620 | woonde voor trouwen te Besoijen | overl na 1661 | II niet geh met Catalein Bertrams (Leinken; + 1620-na 1656) | de zoon uit deze verhouding werd 3 dagen na Jans huwelijk met Adriaenken Geisbers geboren! | III geh op 3 mei 1643 te Sprang met 2969 Adriaenken Geisbers/Ariaens Corsten (+ 1620 Sprang-?) | I niet geh met
2967 Theunesken Willemsen Schneider | geb omstr 1620 | woonde te Sprang | overl na 1650
2968 = 2966 | III geh op 3 mei 1643 te Sprang met
2969 Adriaenken Geisbers/Ariaens Corsten | geb omstr 1620 te Sprang
2972 'Jan (Janz??) Goethart' | geb omstr 1625 | geh (te Loon-Op-Zand??) met
2973 'Geertruij' (?) onwaarschijnlijk: Jaspers | geb omstr 1625; het paar woonde te Sprang
2974 'Arien/Jan van Soethout/van Son' | geb omstr 1625 | woonde te Oosterhout
2992 'Geert/Gerrit (van) Mierlo' | geb omstr 1640
3000 Jan Adriaensen de Graeff | geb omstr 1605 te Dussen | heemraad van Dussen, schepen en heemraad van Dussen-Muilkerk | overl na 1677 | I geh op 25 apr 1627 te Babyloniënbroek NB met Neeltken Jans (+ 1605 Almkerk-vóór 1640) | II geh met

Frans Hals | Mansportret | omstreeks 1645

3001 Ariaentjen Claessen | geb omstr 1630 | het paar woonde te Dussen
3004 Pieter Ariens van Sintemertensdijck | geb omstr 1630 te Babyloniënbroek | overl vóór 1686 | II geh met Engeltje Thonis (omstr 1640-?) | I geh met
3005 Maeyke Willems van Dalen | geb omstr 1630 | overl vóór 1677
3006 'Reijer Clijs' | geb omstr 1630
3008 Johannes Jan Franssen Vrient (Jan; = Jan, zoon van Jan Franssen Vrient) | ged op 4 nov 1612 te Loon-Op-Zand | eigenaar van landerijen te Kaatsheuvel, kerkmeester van Loon-Op-Zand, bedeheffer aldaar | overl 1659-1669 | geh op 7 nov 1634 te Loon-Op-Zand met

Kaatsheuvel | Gasthuisstraat | om en bij 1910


3009 Maria Aert Peeterssen Crents (Maijken; = Maria, dochter van Aert Peeterssen Crents) | geb omstr 1615 | overl na 1669
3010 Sijmon Martenssen | geb omstr 1600 | landeigenaar te Loon-Op-Zand | overl omstr 1655 | geh op 28 feb 1623 te Loon-Op-Zand met
3011 Joanna Cornelis Wouterssen Lochten (Jenneken) | geb omstr 1605 | landeigenaresse te Loon-Op-Zand | overl 1662-1669
3012 Joannes Adrianus Snoermans (Jan de Jonge) | geb omstr 1617 te Loon-Op-Zand | arbeider in Holland en elders, met eigen stukje land te Loon-Op-Zand | overl omstr 1690 | geh op 5 feb 1640 te Loon-Op-Zand met
3013 Joanna Guilielmus Everts (Jenneke) | ged op 29 apr 1618 te Loon-Op-Zand | overl na 1656
3014 Petrus Laureijsse (Peeter) | ged op 29 mrt 1620 te Loon-Op-Zand | overl na 1654 | geh op 20 dec 1644 te Loon-Op-Zand met
3015 Cornelia Gerardi | geb omstr 1620, onder voorbehoud: ged op 7 jan 1624 te Loon-Op-Zand | overl na 1654
3016 Henricus Petri Brent (Henrick) | geb omstr 1625 | overl 1668-1677 | geh op 16 feb 1648 te Loon-Op-Zand met
3017 Catharina Gisberts Cleyn | ged in jun 1628 te Loon-Op-Zand | overl 1668-1677
3018 Cornelius Anthuenis Schuermans | geb omstr 1615, onder voorbehoud: ged op 14 jan 1613 te Loon-Op-Zand | overl 1660-1665 | geh op 25 feb 1656 te Loon-Op-Zand met
3019 Cornelia Adrianus Cornelissen Oirlemans | ged op 7 aug 1633 te Loon-Op-Zand | overl na 1660
3020 Judocus Peeters Joosten Swart (Joost) [=Judocus, zoon van Peeter Joosten Swart] | geb omstr 1605 | landbouwer op De Effterlingh (= De Efteling) te Kaatsheuvel | overl na 1665 | ondertr op 24 apr 1627 te Loon-Op-Zand met
3021 Angela Peter Jan Peter Servaessen (Engeltken) | geb omstr 1605 | overl na 1665
3022 Joannes Adriaenssen Roossenbrant (Jan) | ged op 13 nov 1611 te Loon-Op-Zand | landeigenaar aldaar; arme landbouwer te Nieuw-Moerstraete aldaar | overl 1665-1689 | geh op 25 nov 1637 te Loon-Op-Zand met
3023 Gertruda Johannes Willem Sijmen (Geeridtken) (Johannes Willem Sijmen= namen van vader, grootvader, overgrootvader) | ged op 12 aug 1609 te Loon-Op-Zand | overl 1645-1689
3028 'Jan Schoenmaeckers' | geb omstr 1625
3036 Wilhelmus Christiaensen | geb omstr 1610 | geh op 5 mei 1644 te Wouw met
3037 Maria Nouten | geb omstr 1610 | I geh met Andreas Marinissen (omstr 1610-?)
3038 Adrianus Dielis Dirven | geb omstr 1620 | woonde te Nispen
3040 Jan Andriesen Treffers | geb omstr 1627 te Waalwijk | kuiper | overl in 1673 te Sprang | geh op 25 jun 1651 te Sprang met
3041 Maijken Jans Timmermans | ged op 9 jun 1618 te Sprang | overl in 1674 te Sprang
3042 Cornelis Ponser van de Sittaert | geb omstr 1625 | woonde te Meeuwen | geh met
3043 Mari Dirks | geb omstr 1625
3044 Adriaen Sijmenssen Bol | geb omstr 1620 | overl in of omstr 1669 te 's-Gravenmoer | geh vóór 1643 met
3045 Petronella Jans Cop (Peterken, Peerken) | geb omstr 1620; het paar woonde te 's-Gravenmoer
3046 Peter Adriaens Blocken | geb omstr 1610 | schipper | woonde te Klein-Dongen | overl omstr 1670 | geh met
3047 Maeijke Adriaens Mercelis de Cluijter | geb omstr 1610 | woonde te Klein-Dongen
3056 Jan Theunis van Uijthoven | geb omstr 1635 te Eethen | overl vóór 1720 te Eethen
3058 Jan Thomasse de Greeff | geb omstr 1635 | overl op 11 jun 1707 te Eethen
3060 Henderick Francken Lanck-haeijr | geb omstr 1635 | woonde te Eethen | overl na 1696 | I geh met Anneken Jans (omstr 1635-vóór 1667) | III geh op 30 apr 1684 te Genderen Ariken Claes van Rijswijck (+1645 Veen bij Aalburg-1692/1694); Hendericks kinderen uit dit tijdvak staan evenwel op naam van Neeltje Peterse Baumans, de 3de vrouw van 1410 Bartholomaeus Joost Thamerus; dit moet een vergissing zijn: de huwelijken van zowel Henderick als Bartel zijn goed gedocumenteerd gesloten, beide in 1684; de verwarring heeft wellicht hiermee van doen dat Henderick in 1667 met Neeltjes vermoedelijke zuster Eyltien was getrouwd (zie onder), maar na haar dood niet met Eyltiens zuster  Neeltje hertrouwde: dat deed namelijk Bartel Joost Thameris
ondertrouw van Henderick Francken Lanck-haeijr in 1684 te Veen met Ariken Claes van Rijswijck

IV geh op 12 sep 1694 te Genderen met Lauwerenske Huijge van Poederoijen (omstr 1651-na 1696), dochter van 2892 'Huijgh van Poederoijen' | II geh op 9 jan 1667 te Genderen met
3061 Eyltien Peeters vander Coelt/Baumans | geb omstr 1635 te Genderen | overl in of omstr 1684
3062 Cornillis Jansz van Loenen | ged op 26 nov 1628 te Babyloniënbroek | I geh omstr 1653 met Dirckske Gerriets (omstr 1630-?) | II geh op 12 apr 1671 te Babyloniënbroek met
3063 Eeltien Bastiaensen van Gent | ged op 26 nov 1645 te Babyloniënbroek
3064 Arien Willemssen Goude | geb omstr 1645 | geh op 21 mei 1672 te Hedikhuizen (bij Heusden, NB) met

Het Hervormde kerkje van Hedikhuizen | vermoedelijk omstreeks 1950

3065 Ariaentie Francken van der Dussen | geb omstr 1645; het paar woonde te Veen bij Aalburg
3066 'Govert/Geurt van de Laert' | geb omstr 1645 | geh met
3067 'Aeltie' | geb omstr 1645; het paar woonde te Hemert
3068 Frants Joosten Ruijter | geb omstr 1640 te Sprang (of te Heenvliet?) | overl vóór 1703 | geh op 28 feb 1664 te Sprang met
3069 Barbara Deijs Kemmer (Berbel) | geb omstr 1640 te Sprang | overl na 1703
3070 (onder voorbehoud) Jan Hendricks de Bie | geb omstr 1640 | overl na 1690 | II geh met Adriantje Geldens Hoosemans (omstr 1660-na 1690) | I geh met
3071 'Antonetta' | geb omstr 1640; het paar woonde te Loon-Op-Zand

Stefan Rybi