Kwartierstaat Stoffels 11 (1040+)

laatste bewerkingsdag: 2 sep 2016

Kwartierstaat Stoffels: elfde geslacht

door Frits Stoffels

elfde geslacht: stamgrootouders (11)

Isaac van Ostade | Boerenhuis met kinderen | 1641

1040 Aert Gerritsen Velicke | geb omstr 1605 | erfhouder Velickenerf of Heyn-Velickengoed te Nunspeet | overl vóór 1690 | geh omstr 1630 met
1041 Jacobjen Reijers | geb omstr 1605 | overl na 1700 (?) | pachteres Heyn-Velickengoed te Nunspeet

1042 Evert Willemsen | geb omstr 1600 | erfhouder Heyn-Velickengoed te Nunspeet | overl na 1642 | geh omstr 1625-1630 met
1043 Aeltgen Gerrits Velick | geb omstr 1600 | overl na 1646 | erfhoudster Heyn-Velickengoed te Nunspeet

Pieter Nys | Binnenhuisje | 1652

1044 Lambert Heijmensen | Heijmensen betekent zoon van Heijmen (voornaam) | geb omstr 1605 te Harderwijk | dorpstimmerman Nunspeet, brein en uitvoerder achter wederopbouw van het in 1629 door plunderende soldaten verwoeste Nunspeet na de Tachtigjarige Oorlog, diaken | begr op 13 mei 1679 te Nunspeet | I ondertr op 26 jun 1631 te Harderwijk met Trijntgen Reijnerts (omstr 1610 Elburg-omstr 1635 ws Harderwijk) | II ondertrouwd op 26 nov 1637 te Harderwijk met

   links: Sebastian Vrancx | Soldaten plunderen een boerderij | 1620
rechts: Harderwijk in 1623; het plaatje laat niet alleen de stad zien, maar toont tevens een wijze spreuk: er sterven meer mensen door vraat- en drankzucht dan door het zwaard! (zie de kotsende man rechts)

1045 Aeltgen Willems | geb omstr 1605, ws te Nunspeet, Hulshorst of Hoophuizen | overl na 1651, ws te Nunspeet | I (onder voorbehoud) ondertr op 11 feb 1627 te Harderwijk met Harmen Lubbertsen (omstr 1600 Hierden-vóór 1634) | II ondertr op 3 aug 1634 te Harderwijk met Gerret Henricksen (omstr 1605?-vóór 1637)
1046 hetzij Dries Egbertsen | geb omstr 1600 | woonde te Hulshorst en/of Hoophuizen | geh met
1047 hetzij Jacobjen Jans | geb omstr 1600

Jacques Callot | Jonge vrouw | om en bij 1622

1046 danwel Drees Reyers | geb omstr 1600 | landeigenaar op de Creencamp te Hoophuizen | overl vóór 1649 | geh met
1047 danwel Ermgardt Jans Nucke | geb omstr 1610 | begr op 6 aug 1678 te Nunspeet
1052 Jan Evertsen de Jongen | geb omstr 1600 | ws diaken Kerk Nunspeet | in dit geval overl na 1661 | geh omstr 1629 met
1053 Hendrickje Dries | geb omstr 1600 | II (onder voorbehoud) geh omstr 1640 met Willem Thijmens (omstr 1600-?)

David Teniers de Jongere | Dorpstafereel | 1641

1054 Dries Egbertsen | geb omstr 1600 | woonde te Hulshorst | geh omstr 1625-30 met
1055 Evertjen Jans | geb omstr 1600
1064 'Theunis' | geb omstr 1610 | geh met
1065 nog onbekend (Marretje?) | geb omstr 1610
1066 Jan Lubberts | geb omstr 1620, mogelijk te Markluiden bij Heerde
1070 Garrit Harmsen Wijssenbarg | geb omstr 1630 | geh omstr 1654 met
1071 nog onbekend | geb omstr 1630
1072 Henrick Jochemz | geb omstr 1630 | visser te Elburg, boete na bloedige vechtpartij met stadgenoot (1678), boete na visfraude (1678) | overl na 1678 | II ondertr op 3 okt 1669 te Elburg met Marritie Jacobs (omstr 1630-?) | I geh omstr 1656 met

Elburg | Ellestraat 22 | 2011 | Foto: HenkVD

1073 Jacobje Gerritz | geb omstr 1630 | overl 1658/1669; het paar woonde op Ellestraat 22 te Elburg, welk huis van zeker 1676 tot na 1950 vrijwel ononderbroken in bewoning/eigendom is geweest van voorouders en familieleden

Gabriel Metsu | De zieke | 1658 of 1659

1080 'Hendrick van Putten' | geb omstr 1620
1088 (onwaarschijnlijk) Otten Claessen van Cuelen | geb omstr 1618 te Amerongen | overl te Barneveld | huwelijksproclamatie op 10 dec 1647 te Amerongen met
1089 (onwaarschijnlijk) Annetjen Ghijsberts | geb omstr 1620 | woonde bij trouwen in Barneveld | een alternative mogelijkheid kan zijn:
1088 (onder voorbehoud) Otto van Leeuwen | geb omstr 1590 | burgemeester van Wijk-Bij-Duurstede | overl in 1639 te Wijk-Bij-Duurstede | II geh in aug 1628 te Wijk-Bij-Duurstede met Helena van Lith (omstr 1600-na 1644) | I geh met
1089 (onder voorbehoud) Cornelia van Noort | geb omstr 1590 | overl vóór 1628
1090 Geurt Janssen | geb omstr 1610 te Barneveld | molenaar op de Puurveense Molen tussen Kootwijkerbroek en Barneveld | overl na 1646 | II of III ondertr op 24 mrt 1639 te Barneveld met Fransjen Francken (omstr 1610?-?) | I en/of II geh op 18 sep 1636 te Barneveld met Marijtje Jansen, doch waarschijnlijker met


Jan Victors | man en vrouw | 1650

1091 Stijngen Jans | geb omstr 1610 te Barneveld | overl 1637-1639
1096 Evert Maessen van Veldhuijsen | geb omstr 1635 te Ede-Veldhuizen | pachter van De Slijpkruik te Ede-Veldhuizen op het landgoed Kernhem | overl op 31 dec 1709 te Ede-Veldhuizen | II (?) geh omstr 1675 te Ede met Lijsbeth Jacobsen (omstr 1635-vóór 1727) | I (?) geh met

de oude kerktoren van Ede, op een kaart, verstuurd in 1906

1097 Jantje Claesse van de Langeveld | geb omstr 1635 te Barneveld | overl omstr 1670 te Ede
1100 Aert Cornelisse | mogelijk met familienamen 'Van de Geer' en/of 'Van der Meijden' | geb omstr 1620
1102 Remme Remmertsen Bull de jonge | geb omstr 1610 te Veenendaal | schoolmeester en koster, landeigenaar | overl na 1669 | geh op 11 mrt 1636 te Amersfoort met

Amersfoort | 1976 | foto: Frits Stoffels

1103 Gijsbertien Wouters | geb omstr 1610 te De Groep bij Renswoude | landeigenares

Renswoude in vogelvlucht | kaart van omtrent 1909

1122 Gerrit Hendricks | geb omstr 1610 | overl vóór 1667 | woonde te Enschede
1128 (waarschijnlijk) Töness Marten | geb omstr 1595 | mogelijk eigenaar van boerderij De Bleekebrink aan de Breestraat te Empe bij Voorst
1132 (onder voorbehoud) Henric Jans | geb omstr 1605 | overl vóór 1659 | geh met
1133 (onder enig voorbehoud) Gerritjen Jans | geb omstr 1605 | overl vóór 1677 | II geh met Rutger Maurits (omstr 1620-na 1685), die op den Beeck te Voorstonden bij Brummen woonde
1134 Derck Jansen | geb omstr 1605 | overl na 1661 | woonde te Voorstonden bij Brummen/Voorst
1164 'Jan Kooperslaager' | geb omstr 1610
1166 Claes Jansen Viscorff | geb omstr 1615, mogelijk te Zwartsluis | schippersgezel | begr op 27 jun 1670 te Zwolle | geh op 26 jul 1640 te Zwolle met
1167 Albertien Tonijessen | geb omstr 1615 | begr op 17 apr 1695 te Zwolle

Zwolle, gevelrij + Peperbus | 1988 | foto: Frits Stoffels

1168 Rolof Cleis | Cleis betekent zoon van Klaas | geb omstr 1610 | schipper | geh op 4 aug 1639 te Vollenhove met
1169 Anne Dercks | geb omstr 1618
1170 Joghem Rijcx | Rijcx betekent zoon van Rijk | geb omstr 1600 | geh op 2 apr 1623 te Vollenhove met
1171 Rijxe Poulis | geb omstr 1600

Vollenhove | kerk en raadhuis | om en bij 1915

1184 Broer op de Leeck | geb omstr 1610 | geh met
1185 Neel Jansdr | geb omstr 1610; het paar woonde te Wognum (De Leek, tussen Hoorn en Wognum)
1186 Jan Meeusen | geb omstr 1610 | overl na 1651 | I geh omstr 1632 met Trijn Pieters (omstr 1610-1637/1642) | II geh omstr 1640 met
1187 Mari Dircks | geb omstr 1620 | overl na 1651 | het paar woonde te Wognum
1216 Jacob Wiggersse | geb omstr 1640 (onder voorbehoud: ged op 27 sep 1643 te Enkhuizen) | overl na 1694 | I geh met Antjen Pieters (omstr 1640-1669/1670) | III geh op 22 mei 1689 te Enkhuizen met Aafjen Wouters (omstr 1650-1689/1694) | IV geh op 21 feb 1694 te Enkhuizen met Willempjen Alberts (omstr 1645-na 1706) | II geh op 10 aug 1670 te Enkhuizen met
1217 Aefjen Pieters | geb omstr 1640 (onder voorbehoud: ged op 16 sep 1640 te Enkhuizen) | overl 1679-1689; het paar woonde te Enkhuizen | I geh met nog-onbekend (omstr 1640-vóór 1670)
1218 Gerrit Tjarcksen | ged op 22 jan 1641 te Enkhuizen | begr op 26 apr 1701 te Enkhuizen | geh op 15 mei 1667 te Enkhuizen met
1219 Grietjen Jans (Griet) geb omstr 1645 | overl na 1709 | het paar woonde te Enkhuizen
1220 Maerten Cornelisz | geb omstr 1655 | overl na 1693 | geh op 28 feb 1677 te Enkhuizen met
1221 Aefjen Stevens | ged op 28 sep 1659 te Enkhuizen | overl na 1693; het paar woonde te Enkhuizen
1240 Balthasar van den Donck | geb omstr 1615 te Oosterhout | bezat onroerend goed aan de Halstraat in Breda, waaronder het huis Den Calveren Dans | in 1640 uitgezonden als administrateur/veenmeester/bewindvoerder van de compagnie tot ontginning van de 2800 ha grote Veenhuizer Veenen in Drenthe, welk werk door militaire actie van de stad Groningen in 1652 werd verwoest, sindsdien grootgrondbezitter te Norg, Roden, Roderwolde en Veenhuizen; in 1663-1664 ontstond een geschil tussen hem en de deelnemers van de Veenhuizer Veenen over de ontruiming van zijn huis; Van den Donck had ook banden met de Nieuwe Friesche Compagnie of Borger Compagnie, die in Groningen veenkoloniën aanlegde voor turfwinning: zijn zoon Gerard trouwde met een dochter van Prof. Dr Martinus Schoockius, het meesterbrein achter deze compagnie | overl in of omstr 1668 | 
ondertr op 23 jun 1637 te Geertruidenberg met

Hijme Stoffels: Zeventiende-eeuwse man met hoed | 1945

1241 Elisabeth vander Merwe | geb omstr 1615 te Geertruidenberg | overl na 1672, vermoedelijk te Norg-Veenhuizen, of te Roden/Roderwolde (Dr) of omstreken; het paar woonde tot zeker 1640 te Geertruidenberg en/of te Oosterhout, daarna in het gebied Roden/Roderwolde/Veenhuizen/Norg

Cornelis de Vos | meisjesportret | omstreeks 1623

1242 Johannes van Oolen (Jan) | ged op 24 jul 1619 te Bergen-Op-Zoom | ruiter onder Verutius te Bergen-Op-Zoom | overl na 1670 | ondertrouwd op 4 feb 1650 te Bergen-Op-Zoom met
1243 Angeniete Albertus/Aelbrechts (Agnietgen, Agneetjen) | geb omstr 1625 te Steenbergen | overl na 1670; het paar woonde te Bergen-Op-Zoom en, van omstreeks 1656 af, te Groningen-Stad

Bergen-Op-Zoom | Vischmarkt | 1914

1244 Heine Roels | geb omstr 1635 | landbouwer op middeleeuwse kloosterboerderij Voorwerk te Siegerswoude (Fr) | overl 1708-1718 | geh met
1245 Hijlk Tjerts | geb omstr 1635 | overl na 1718

Uit de Leeuwarder Courant | 1 jan 1878

1268 'Pieter (Pool?)' | geb omstr 1625
1276 'Cornelis Spicker' (Crelis) | geb omstr 1640 | woonde te Andijk
1282 Kempe Jansz Hecte | geb omstr 1605 | herbergier | begr op 3 nov 1652 te Colijnsplaat | geh verm omstr 1627 met
1283 Janneken Cornelis | geb omstr 1605; het paar woonde te Colijnsplaat

Jan Steen | Dansend volk bij een herberg | 1653

1296 Steven Jansen de Munck | geb in nov 1646, ws te Kieldrecht (Oost-Vlaanderen), ged op 25 nov 1646 te (Fort) Liefkenshoek bij Kallo (Oost-Vlaanderen) | overl na 1684 | geh met
1297 Maria Verstraate (Maycken) | (onder enig voorbehoud:) ged op 15 mrt 1654 te (Fort) Liefkenshoek bij Kallo (Oost-Vlaanderen) | overl na 1684; het paar woonde te Hulst
1308 Cornelis Jobsz van den Berge | ged op 13 sep 1643 te Colijnsplaat | kantonnier bij de polder Oud-Noord-Beveland, verhuisde in 1700 van Colijnsplaat naar Kortgene | overl op 16 aug 1701 te Kortgene | II geh 1678-1682 met Ariaenje Cornelis (omstr 1650-na 1702) | I geh omstr 1665 te Colijnsplaat met
1309 Magdaleena Dingenisz Snodijck (Magdaleentje) | ged op 17 mrt 1647 te Colijnsplaat | overl 1678-1682 te Colijnsplaat; het paar woonde te Colijnsplaat
1312 Antheunis Pietersz van Gijls (Theunis) | geb omstr 1630 | schaapherder op Noord-Beveland | overl na 1675 | geh op 8 okt 1659 te Hooge-En-Lage-Zwaluwe met

Lage Zwaluwe | Vlierstraat | kaart verzonden in 1909

1313 Dingentje Cornelissen Huijbreghts | geb omstr 1630 | overl na 1689; het paar woonde te Colijnsplaat
1314 Johan Christiaensen Schreijer (Jan) | geb in 1647 te Overhoven bij Sittard (L), ged op 15 dec 1647 te Sittard | overl na 1693 te Colijnsplaat | geh op 4 okt 1670 te Colijnsplaat met
1315 Maetje Jansz | geb omstr 1650 te Kortgene | overl na 1682; het paar woonde te Colijnsplaat en Kortgene

Kortgene | Hervormde kerk inwendig | 1961

1316 Johannes Bartholomeusz Verburgh (Jan, Jannis) | ged op 9 mei 1649 te Colijnsplaat | overl na 1708, misschien te Vlissingen | geh omstr 1675 met
1317 Rokusie Leenders | ged op 5 feb 1643 te Colijnsplaat | overl na 1706
1318 Adriaen Dijngenisse Snodijck | ged op 21 mei 1645 te Colijnsplaat | landman=landbouwer, te Colijnsplaat | overl op 24 dec 1719 te Colijnsplaat | geh omstr 1675 te Colijnsplaat met
1319 Cornelia Adriaans Cole | geb omstr 1655 te Colijnsplaat | overl 1719-1732 te Colijnsplaat | II geh op 24 dec 1719 te Colijnsplaat met 1324 Aernout Abrahamse Huijsson (1658 Zierikzee-1746 Colijnsplaat)
1320 Anthonij Verschellijncks | ged op 27 sep 1648 te Colijnsplaat | voor trouwen beurtschipper te Zierikzee; indien overl na 1726: mogelijk schepen van Colijnsplaat | overl na 1726 | geh omstr 1674 met

Zierikzee | Zuidhavenpoort | kaart uit 1905

1321 Cornelia Jansz Walschaart | geb omstr 1650 | overl na 1717
1322 Job Witte Groenevelt | ged op 23 dec 1640 te Colijnsplaat | overl na 1701 | I geh in mei 1667 te Wissenkerke met Maria Pieters Perduijn (omstr 1640-1668/1684) | II geh in 1684 met
1323 Mary Jacobs Valkeniers | ged op 18 jul 1660 te Colijnsplaat | overl na 1696
1324 Aernout Abrahamse Huijsson | ged op 28 jul 1658 te Zierikzee | schoenmaker | begr op 14 nov 1746 te Colijnsplaat | II geh op 24 dec 1719 te Colijnsplaat met 1319 Cornelia Adriaans Cole (omstr 1655 Colijnsplaat-vóór 1732 Colijnsplaat), dochter van 2638 en 2639 | III geh op 27 aug 1732 te Colijnsplaat met Catharina Sanders (omstr 1680? Vlissingen?-?) | I geh omstr 1680 met

Jan de Bray | Jongenskopje | omtrent 1665

1325 Willemintie Willems Boers | ged op 7 nov 1660 te Colijnsplaat | begr op 16 mei 1719 te Colijnsplaat
1326 Cornelis Jacobsz Visch den ouden | ged op 22 nov 1645 te Colijnsplaat | overl te Kortgene | geh op 23 jul 1682 te Colijnsplaat met
1327 Pieternelle Jacobsz vander Stelle | ged op 30 mrt 1653 te Colijnsplaat | overl op 29 apr 1733 te Colijnsplaat; het paar woonde te Colijnsplaat
1328 'Willem Oostacker' | geb omstr 1635, wellicht met een herkomst uit Oostakker bij Gent (Oost-Vlaanderen)
1330 Adriaen Adriaensz den Biersteker | ged op 1 apr 1635 te Colijnsplaat | overl na 1684 | geh omstr 1660 met
1331 Neelken Cornelisz Goudswaert | ged op 27 mrt 1639 te Colijnsplaat | overl na 1684; het paar woonde te Colijnsplaat

 Adriaen van Ostade | Gebed voor de maaltijd | 1653

1332 Gijsbrecht Bouman | ged op 17 jan 1629 te Colijnsplaat; woonde te Colijnsplaat
1334 Abraham Antonyz vande Voorde | ged op 11 apr 1638 te Colijnsplaat | overl na 1688 | geh omstr 1665 met
1335 Huychje Pietersz | geb omstr 1640 | overl na 1682; het paar woonde te Colijnsplaat
1336 Joos Anthonissen vande Voorde | ged op 4 jul 1632 te Colijnsplaat | overl op 1 sep 1719 te Nieuwvliet | geh omstr 1656 met
1337 Cornelia Gysbrechts vander Nat | ged op 1 mei 1633 te Colijnsplaat | overl na 1668; het paar woonde te Colijnsplaat

Rembrandt Harmensz van Rijn | Meisje aan venster | 1645

1338 =  1312
1339 = 1313
1340 Lambrecht Adriaensz vander Meulen | ged op 18 okt 1637 te Colijnsplaat | overl na 1687 | geh met
1341 Pieternelle vande Walle | geb omstr 1645 | overl na 1687; het paar woonde te Colijnsplaat
1342 = 1320
1343 = 1321
1344 Adriaen Melse Boogaert | geb omstr 1650 | overl na 1689 | geh met
1345 Soetie Cents | Cents betekent dochter van Cent (=Vincent) | geb omstr 1665 | overl op 12 jan 1721 te Biggekerke; het paar woonde te Biggekerke

kerk en dorp van Biggekerke op een kaart van om en bij 1910

1346 Sijmon Jan Simonsz | geb in of omstr 1659 | overl na 1717 | geh met
1347 Leuntge Hieronijmus | geb in of omstr 1663 | overl na 1717; het paar woonde te Koudekerke

Koudekerke | Hervormde kerk | omtrent 1903

1348 Dijngeman Cornelisse Zwichtman | ged op 20 okt 1669 te West-Souburg | begr op 17 mei 1709 te Koudekerke | I geh omstr 1692 met Janneke Sijmons Verhage (omstr 1665-omstr 1693) | II geh op 23 jun 1694 te Arnemuiden met
1349 Heijndricktie Heijndricx | ged op 26 mei 1670 te Serooskerke | overl na 1715; het paar woonde te Koudekerke | II geh op 22 mei 1715 te Koudekerke met Marinus Bakker (omstr 1670-?)
1350 Jacobus Janse/(Jacobse?) de Maegd | geb omstr 1675 | begr op 23 nov 1718 te Sint-Laurens bij Middelburg | geh omstr 1696 te Veere met

Veere | Bij de waterput | vermoedelijk omtrent 1950

1351 Magdalena Bastiaans | ged op 1 mrt 1676 te Kleverskerke; het paar woonde te Veere
1352 Sander Pieters de Looi | geb omstr 1655 | overl 1694-1698 | geh met
1353 Sara Jans Dubbelaar | geb omstr 1665 | overl na 1698; het paar woonde te Domburg | II geh op 22 apr 1698 te Domburg met Simon Pieters (omstr 1665-?)
1354 Adriaan Kolfert | geb omstr 1665 | geh met
1355 Pieternella Leins | geb omstr 1665; het paar woonde te Domburg
1356 Krijn Pauwelsen | geb omstr 1660 | overl na 1692 | ondertr op 27 mrt 1688 te Domburg met
1357 Leuntje J Huse | geb omstr 1660 | overl na 1692; het paar woonde te Domburg

1376 Adriaen Mattheusse Cloosterman | ged op 18 dec 1633 te Kapelle bij Goes | schepen van Zaamslag | overl op 4 mrt 1705 te Zaamslag | I geh op 25 mrt 1662 te Sint-Philipsland met Maeijtien Lambrechs de Jonge (omstr 1635 Biezelinge-1663 Axel) | II geh in of omstr 1663 te Axel (?) met

Axelse deerntjes in dracht | omtrent 1903

1377 Petronella Cornelis Bloos (Petronelleken, Pieternella) | geb in apr 1643 te Fijnaart-En-Heijningen, ged op 26 apr 1643 te Willemstad | overl op 15 dec 1689 te Zaamslag | I geh op 7 mei 1656 te Fijnaart-En-Heijningen met Cornelis Meertens (omstr 1640 Klundert-Bloemendaal-1656/1663)
1378 Jan de Roo | geb omstr 1645 | overl op 12 feb 1694 te Zaamslag | geh met
1379 Maria de Jonge (Maritie) | geb omstr 1645 | overl na 1718 (doopgetuige Axel); het paar woonde te Zaamslag
1388 Eduaert Cornelisz van der Lisse | ged op 16 apr 1628 te Colijnsplaat | landbouwer | overl op 21, begr op 28 okt 1678 te Colijnsplaat | I geh omstr 1654 met Barbeltje Arents Houtsagers (omstr 1630-?) | II geh omstr 1659 met Janneken Marinisz Moerman (1636 Colijnsplaat-1666 Kats) | III geh omstr 1667 met
1389 Maijken/Maetje Louwijsz Goemare | geb omstr 1640 in Vlaanderen | landbouwster | overl na 1677 te Colijnsplaat
1390 Eeuwout Witte Groenevelt | ged op 19 apr 1637 te Colijnsplaat | landbouwer te Kats | overl na 1678 | geh met
1391 Helena Cornelis van der Lisse | ged op 1 feb 1643 te Colijnsplaat | landbouwster | overl omstr 1705; het paar woonde ook te Colijnsplaat
1392 Lieven Fransz Maas | geb omstr 1650 | overl op 2 jul 1694 te Kortgene | geh omstr 1673 met
1393 Dina Theunisse Swemer | ged op 27 feb 1650 te Colijnsplaat | overl op 4 mrt 1696 te Kortgene; het paar woonde te Colijnsplaat en Kortgene
1394 Adriaen Crinsen Hoogerheijde | ged op 11 mrt 1657 te Colijnsplaat | overl na 1707 | II geh op 17 nov 1694 te Kortgene met dochter van 2640+2641 Pieternelle Verschellijng (1663 Colijnsplaat-na 1707) | I geh omstr 1685 met

Frans van Mieris de Oudere | Bellenblazen | 1663

1395 Jasperijnje Jans | geb omstr 1656 te Kortgene | overl 1687-1694
1396 Pieter Aertsz Taselaer | geb omstr 1660 | landbouwer | overl op 31 okt 1706 te Kortgene | geh omstr 1688 (vóór 1689) te Kats met
1397 Pieternelle Taselaer | geb omstr 1670 te Kats  (vgl doop Pietertje, dr v zelfde ouders, op 26 aug 1657 Colijnsplaat, maar dan zeer oud geworden) | boerin | overl op 10 dec 1751 te Kortgene; het paar woonde te Kats en Kortgene| II geh op 17 aug 1707 te Kortgene met Marinis Adriaensz Versluijs (omstr 1670 Kats-na 1727)

Kortgene | Kadestraat; lees: Kaaistraat | omtrent 1911

1398 Nicolaas Claesse Baert (Claes) | geb omstr 1655 te Kortgene | kleermaker, gerechtsbode van Kortgene | overl op 8 mei 1734 te Kortgene | I geh met Cornelia Leendertsz Keest (omstr 1655-1678/1679) | II geh in of omstr 1679 met
1399 Dirckje Janz Boet | geb omstr 1655 | overl op 28 feb 1728 te Kortgene; het paar woonde te Colijnsplaat en Kortgene

Isaac Fuller | Meisjeskop | om en bij 1662

1400 Joannis de Loef | ged op 10 of 18 mei 1642 te Machelen (Oost-Vlaanderen) | overl op 5 nov 1693 te Olsene (Oost-Vlaanderen) | geh omstr 1660 na voorechtelijke samenwoning met
1401 Petronella Curtvriendt | geb omstr 1640 | overl na 1677; het paar woonde te Machelen in Oost-Vlaanderen
1402 Jan Anthonisse Pampus | ged op 10 mei 1647 te Rossum bij Zaltbommel | overl 1695-1725 | geh op 14 dec 1684 te Hurwenen bij Zaltbommel met

doop van Jan Anthonisse Pampus in 1647 te Rossum

1403 Rijckxken Willems van Beest | geb omstr 1660 te Hurwenen | overl na 1732; het paar woonde te Hurwenen/Rossum; zij bezat "8 hont" land in De Wielen te Rossum, en nog eens 10 in het dorp van Rossum
1404 Pieter Maertensz Geelhoet | geb omstr 1672 te Wissenkerke | overl omstr 1727 (vóór mei 1727) te Wissenkerke | landbouwer, en schout van Wissenkerke | geh omstr 1694 met
1405 Maria Stevens Cole | geb omstr 1675 te Wissenkerke | nam v mei 1727-mei 1728 arm kind (Pieter Herbaud) tegen vergoeding in huis als bestedeling vd Kerk | overl na 1748 te Wissenkerke
1406 Leendert Crynse Schippers | geb omstr 1680 te Geersdijk | overl 3 jul 1728 te Wissenkerke | geh omstr 1707 te Wissenkerke met
1407 Pieternelle Boone | ged op 8 nov 1682 te Colijnsplaat | woonde vóór trouwen te Wissenkerke | overl op 22 feb 1752 te Wissenkerke; het paar woonde te Kortgene | II geh omstr 1730 met Willem Koenraads (omstr 1680-vóór 1738 | III geh op 18 jun 1738 te Kortgene met Cornelis Coole (omstr 1680 Schoondijke-na 1744)
1408 Jan Jansz Rames/Raemsis | geb omstr 1655 te Wezel/Wesel (Noordrijnland) | ruiter in de compagnie van ritmeester Dockum (1679), in garnizoen te Heusden (1679) | overl na 1717 | I derde huwelijksafkondiging op 21 jan 1679 te Dussen met Anneken Arienz Berenbroeck (omstr 1655 Dussen-1679/1681) | II geh op 3 mei 1681 te Dussen met

Wesel | Vogelvlucht | kaart verstuurd in 1917

1409 Judith Kuijndertz van der Plas | Kuijndertz betekent: kind van Kuijndert (voornaam; vrouwelijke  vorm bekender: Cunera) | geb omstr 1655 te Dussen | overl na 1718
1410  (zeer waarschijnlijkPeter Willemsen Potter | ged op 17 jul 1662 te Breda | ruiter | overl na 1701 (vermelding te Dussen-Muilkerk) | niet zeker als vader van 705 Sijken Potters, doch bij Sijkens doop zo genoemd door:
1411 Anneken Barents | geb omstr 1665 | hun kind werd gedoopt te 's-Grevelduin-Capelle
1412 Aerien
Geeritz de Gast
 (Arie) | geb omstr 1655 | overl na 1694 | geh op 27 okt 1680 te Dussen met


Dussen | Kasteel | foto van vóór 1935

1413 Anneken Ariens Baltisz | geb omstr 1655 | overl na 1694; het paar woonde te Dussen
1414 Geerit Cornelisz Gast | ged op 25 apr 1668 te Dussen | overl na 1706 | geh op 15 aug 1688 te Dussen met
1415 Jenneken Dirx Frem (ook als Van de Linde) | geb omstr 1670 te 'Linden' | overl na 1706; het paar woonde te Dussen

Freake Gibbs | Kinderen Mason | 1670

1416 'Jacob Krab' | geb omstr 1655
1418 Bastiaen Bastiaansen Koeckoeck | geb omstr 1645 | overl na 1686 | geh op 25 nov 1668 te Meeuwen met
1419 Cornelia Aerissen Roggen | ged op 14 mei 1645 te Meeuwen | overl na 1686
1424 Arien Barentsen Groenevelt | geb omstr 1635 te Werkendam | overl vóór 1693 | geh op 26 apr 1668 te Werkendam met

Werkendam | Hervormde kerk aan het Kerkewiel | omstreeks 1910 (geschat)

1425 Maria Anthonis van der Pijl (Mariken) | ged op 13 jun 1639 te Fort De Werken (NB)
1426 Pieter Cornelis Groenevelt | geb omstr 1640 te Almkerk & Emmikhoven | overl na 1696 | II geh op 18 nov 1691 te Almkerk & Emmikhoven met Anneke Huijberts van Ouwerkerk (omstr 1650-?) | I ondertr op 12 apr 1669 te Sleeuwijk met
1427 Neeltjen Jans Romeijn | ged op 11 nov 1640 te Sleeuwijk | overl vóór 1692
1428 Adriaen Adriaensen Verseef (Arij) | geb omstr 1640 te Sprang | overl omstr 1680 | geh op 6 dec 1668 te Sprang met
1429 Peterken Geijsberts (Peerken) | geb omstr 1640 te Sprang | II ondertr op 6 jul 1680 te Sprang met Corstiaen Hendrixs van Seelst (omstr 1635 Sprang-?)

Sprang | theelepeltje met de Hervormde kerk | 20ste eeuw

1430 Jan Willims Clepper | geb omstr 1645 te Eethen | ondertr op 11 mei 1673 te Babyloniënbroek met
1431 Janneke Floris van Sevenberghen | geb te Meeuwen, ged op 10 jul 1644 te Babyloniënbroek | overl aang op 1 jan 1711 te Meeuwen
1432 Sebastiaen Adriaansz de Roij (Bastiaan) | ged op 1 jan 1653 te Capelle | kerkmeester te Capelle, schepen en burgemeester van Dussen-Muilkerk | overl 30 mrt 1701 te Dussen-Muilkerk | geh op 23 feb 1681 te Capelle met


Capelle | Hervormde kerk | 1916

1433 Pieternella Roelofs van der Wiel | geb omstr 1655 te Dussen | overl na 1703 (in dat jaar aangeklaagd te Dussen wegens mishandeling van een of meer plaatsgenoten); het paar woonde te 's-Grevelduin-Capelle en te Dussen | I geh in feb 1677 te Breda met Nicolaas Potters (omstr 1655-1678/1681), zoon van 2820 Willem Arienssen Potters en 2821 Lysebeth Hendricxen Rontens
1434 Aert Thijsz Coninck | geb omstr 1655 te Waspik | schepen en kermeester van Meeuwen | overl op of omstr 24 apr 1721 te Meeuwen | II huwelijksimpost op 24 nov 1714 te Meeuwen met Anneke van Emmikhoven (omstr 1680-?) | I ondertr op 16 apr 1684 te Meeuwen met

Waspik | Hervormde kerk en pastorie | omtrent 1910

1435 Ida Jans Bogaerts alias Crock | ged op 30 mei 1655 te Meeuwen | begr omstr 6 nov 1709 te Meeuwen
1436 'Heyndrik' of 'Arien Bouwman' | geb omstr 1650 | woonde te Rijswijk (Betuwe)
1438 (onder voorbehoud) Adriaan Janse Backs | geb omstr 1650 | geh op 7 jul 1677 te Hedikhuizen met
1439 (onder voorbehoud) Maijken Jan Gerrits | geb omstr 1650

Jan Steen | Het mensenleven | 1665

1440 'Wouter Porter/Purtur/de Peurter' | geb omstr 1625 | woonde te Sprang en Almkerk; mogelijk Engelse soldaat in dienst van de Oranjes; onder voorbehoud: 1440 Wouter Jansen Porter | geb omstr 1625 | overl na 1660 | geh op 14 jan 1649 te Sprang met
1441 Theunesken Wouter Teumelaers | geb omstr 1630 | overl na 1660
1442 'Theunis (Claesen?) Vinck' | geb omstr 1635
1444 Cornelis Jacobs Polderman | ged op 5 jan 1642 te Sint-Anthoniepolder ZH | armmeester van Sint-Anthoniepolder ZH | overl na 1711 | II geh op 5 jun 1695 te Sint-Anthoniepolder ZH met Neeltie Ariens Stoute (omstr 1640 Cillaarshoek-na 1711) | I geh op 17 mrt 1669 te Sint-Anthoniepolder ZH met
1445 Marichie Sijmons Polderdijck (Maeijken) | ged op 23 aug 1643 te Sint-Anthoniepolder ZH | overl vóór 1695
1446 'Arij/Aryen Huijge van Poederooijen' | geb omstr 1650 | woonde te Almkerk NB
1448 = 1432
1449 = 1433
1450 = 1434
1451 =1435
1452 = 1436
1454 = 1438
1455 = 1439
1456 Cornelis Aerisse de Loo | geb omstr 1650 | geh met
1457 Lijsken Ariens | geb omstr 1650
1458 Maerten Rombouts van Dijck | ged op 20 nov 1639 te Sprang | geh omstr 1665 met
1459 Jenneken Hermans van der Schop | ged op 8 okt 1645 te Meeuwen | overl na 1705

Sprang | Kerk en Groote Straat | kaart verstuurd in 1917

1460 = 1430
1461 = 1431
1462 = 1428
1463 = 1429
1464 Aert Adriaensen Verhoeven | geb omstr 1625 | overl na 1671 | geh op 17 mei 1654 te 's-Grevelduin-Capelle met
1465 Leijntge Peters Oerlemans (deel van tweeling) | ged op 29 aug 1627 te Capelle | overl na 1671

A.J. van Ostade | Binnenhuisje met drinkend paartje | omstreeks 1670

1466 Wouter Eijmertsen van Doeland | geb omstr 1630 | schipper, buurmeester te Rumpt (Betuwe) | overl vóór 1680 | geh omstr 1662 met
1467 Bastiaentje Pauwels Jans | geb omstr 1630; het paar woonde te Rumpt (Betuwe)
1476 Cornelis Arts van den Hoeck | ged op 5 sep 1649 te 's-Grevelduin-Capelle (NB) | schepen | overl na 1690 | II niet geh met Eljen Cornelissen Kluyter (+1660-na 1690), met wie hij een kind kreeg in 1690 | I geh op 9 mrt 1670 te 's-Grevelduin-Capelle (NB) met
1477 Huybertje Jacobs Glaviman | ged op 15 sep 1647 te Sprang-Capelle | overl na 1696; het paar woonde te Capelle bij Sprang
1478 (onder voorbehoud) Arien Gysbertse Paens | ged op 28 feb 1649 te Capelle bij Sprang | overl na 1706 | II geh op 24 nov 1697 te Capelle bij Sprang met Adriaentje Jans Vos (+1665-na 1706) | I geh met
1479 (onder voorbehoud) nog-onbekend | geb omstr 1650 | overl vóór 1697
1480 Geijsbert Ariensen van Druenen | geb omstr 1655 | geh op 19 dec 1688 te Baardwijk-Elshout NB met
1481 Adriana Sijmens van Hulshout (Aerjaentien) | geb omstr 1655 | overl 1733-1751 te Baardwijk; het paar woonde te Sprang
en Baardwijk | wellicht is zoon 740 Hendrick evenwel uit een eerder huwelijk van Geijsbert Ariensen van Druenen
1482 Eijmert Joosten van Oorschot | geb te Besoijen bij Waalwijk, ged op 7 sep 1642 te Sprang | voor nader onderzoek: heeft nicht Maddelena Braspenningh te Leiden (1662, 1665) | overl na 1686 | geh op 15 jul 1668 te Sprang met
1483 Hendrixgen Jans van Seelst | ged op 6 jan 1641 te Sprang | overl na 1686; enkele van hun kinderen vestigden zich in Leiden
1484 Herman Jansen van Selst | geb omstr 1650 te Sprang | ondertr op 8 feb 1673 te Sprang met
1485 Ariaentje Peters | geb omstr 1650 te Sprang

Cornelis Bisschop | Meisje schilt appel | 1667

1486 Teunis Jansse Goedthart | geb omstr 1655 te Sprang | overl op 12 aug 1706 te Sprang | II geh op 19 feb 1693 te Sprang met Ariaenken Fransen Tuijmelaar (1660-na 1703) | I geh op 17 mrt 1680 te Baardwijk-Elshout NB met
1487 Willemina Ariens/Jans van Soethout/van Son (Willemken) | geb omstr 1655 te Oosterhout | overl in of omstr 1692
1496 Bastiaen Geertsen Mierlo | geb omstr 1670 | geh op 3 of 30 okt 1694 te Babyloniënbroek NB met
1497 Pieternella Baerenden | Baerenden betekent kind van Barend | geb omstreeks 1670 | het paar woonde te Babyloniënbroek NB
1500 Claes Jansz de Graef | ged op 25 jan 1660 te Dussen | overl na 1693 | geh op 8 apr 1685 te Meeuwen NB met
1501 Jenneken Peters | geb omstr 1660 | overl na 1693
1502 Aerien Pieterse Sintmertensdijck | geb omstr 1660 | overl na 1694 | geh op 6 aug 1683 te Giessen NB met
1503 Jenneken Reijers Clijs | geb omstr 1660 | overl na 1694 | het paar woonde te Dussen
1504 Aert/Arnoldus Janssen Vriente | geb te Loon-Op-Zand, ged op 28 aug 1644 te Sprang | overl op 7 okt 1722 te Loon-Op-Zand | geh met
1505 Gertrudis Sijmonse Vos (Geertruijt) | ged op 25 nov 1646 te Loon-Op-Zand | overl na 1712

Gezinnetje in 1661

1506 Henricus Joannesz Snoeren | ged op 16 sep 1646 te Loon-Op-Zand | begr op 16 nov 1729 te Loon-Op-Zand | geh met
1507 Catharina Petrus Laureijssen | ged op 10 apr 1648 te Loon-Op-Zand | begr op 19 dec 1731 te Loon-Op-Zand
1508 Cornelius Henricxssen Brendt | geb omstr 1655 | overl na 1690 | geh op 22 jan 1678 te Loon-Op-Zand met
1509 Huberta Cornelius Schuermans (Huijbertien) | ged op 18 sep 1660 te Loon-Op-Zand | overl na 1690
1510 Petrus Joosten Swart de jonge (Peeter) | ged op 4 sep 1644 te Loon-Op-Zand | overl op 10 okt 1706 te Loon-Op-Zand | I (onder voorbehoud) geh omstr 1665 met Ida Petersse Cauwenbergh (omstr 1640-na 1667) | II geh op 30 nov 1672 te Loon-Op-Zand met
1511 Gerarda Joannis Roosenbrant (Geertruy, Geereken) | ged op 23 aug 1645 te Loon-Op-Zand | overl 1689-1696

Slava Fokk | Barokko | 2006-2009

1512 'Jan Cops' | Cops = zoon van Cop (Jacob) | geb omstr 1650
1514 Antonij Jansse Schoenmaeckers | geb omstr 1655 | overl op 22 mei 1715 te Loon-Op-Zand | geh op 2 aug 1682 te Loon-Op-Zand met
1515 Helena Leonardi | geb omstr 1655 | overl 1716-1739 te Loon-Op-Zand
1516 'Aerd van Loon' | geb omstr 1660
1518 Christianus Willemssen (Corstiaen) | ged op 16 jan 1648 te Wouw | overl na 1729 | geh op 14 jul 1677 te Wouw met

Gerard ter Borch of Caspar Netscher | jongensportretje | om en bij 1658

1519 Elizabeta Adriaenssen Dirven (Lijsbeth) | geb omstr 1650 te Nispen
1520 Philip Jansen Treffers | geb omstr 1654 te Sprang | overl 1688-1723 | geh op 4 jul 1683 te Sprang met
1521 Dingena Cornelis Pons van de Sittaert (Dingentgen) | geb op 2 aug 1654 te Meeuwen | overl in mei 1731 te Sprang | I ondertr in mei 1678 te Eethen met Christoffel Laurensz Cuijpers (omstr 1650-1678/1683)
1522 Sijmen Adriaenssen Boll | geb in of omstr 1659 te 's-Gravenmoer | overl na 1720 | geh op 15 mrt 1682 te 's-Gravenmoer met
1523 Jenneken Peetersen Block | geb omstr 1655 | overl 1694-1705 te 's-Gravenmoer | I geh met Jacob Sijmense Geus (omstr 1655-vóór 1682)
1524 'Jürgen Kock' | geb omstr 1645 in Duitsland
1528 Jan Jans Uijthoven | geb omstr 1665 | overl aang op 3 mei 1723 te Eethen | geh met
1529 Adriaentje de Greef | geb omstr 1665 | begr op 1 mrt 1732 te Eethen

Balthasar Denner | Vrouw op leeftijd | 1723

1530 Peeter Hendericszse Lanckhaair | ged op 22 dec 1669 te Genderen | overl op 17 jan 1730 | geh op 17 feb 1697 te Genderen met
1531 Anneke Cornelise van Loenen | ged op 20 okt 1675 te Babyloniënbroek | woonde voor trouwen op den biesheuvel | overl na 1705; het paar woonde te Genderen
1532 Arien Ariens Gouden | ged op 28 jan 1674 te Veen bij Aalburg | overl na 1712 | schielijk bij hem thuis gehuwd wegens gevaarlijke ziekte, op 6 jun 1695 te Veen met

Veen | Hervormde kerk| kaart verzonden in 1954

1533 Peterken Goverts van de Laert | geb omstr 1675 te Hemert
1534 Joost Fransse de Ruijter | ged op 15 nov 1665 te Sprang | overl na 1715 | geh op 22 jun 1698 te Sprang met
1535 Anneken Jansse de Bie | geb omstr 1670 te Loon-Op-Zand | overl na 1715vervolg