Kwartierstaat Stoffels 10 (516+)

KWARTIERSTAAT STOFFELS: tiende geslacht

door Frits Stoffels

laatste bewerkingsdag: 15 sep 2017 tiende geslacht: stamouders  (10)

Isaac van Ostade | Boerderij | 1642


STOFFELS

516 'Henderik Verhoeff' | geb omstr 1630
518 (onder voorbehoud) Gijsbert Besselsen (Gijs) | geb omstr 1635, ws te Nunspeet | landbouwer van het Gijsbert-Besselsgoed aldaar | begr op 1 dec 1713 te Nunspeet | geh op 24 mrt 1665 te Nunspeet met
519 (onder voorbehoud) Gerritjen Lubberts | geb omstr 1644 te Elspeet | begr op 21 dec 1719 te Nunspeet

Nunspeet | Dorpstraat met Hervormde kerk | kaart verzonden in 1926

520 Hermen Aertsen [familie Velicke] | ged op 6 nov 1636 te Nunspeet | woonde te Hulshorst | overl omstr 1666? | geh op 1 mrt 1663 te Nunspeet met

Zandverstuiving bij Hulshorst, in 1945 getekend door mijn oudoom Johannes Cornelis Stoffels (1878-1952)

521 Henrickjen Everts | ged op 13 mrt 1636 te Nunspeet | begr op 14 mei 1720 te Nunspeet | II (onder voorbehoud) geh op 6 okt 1672 (1673?) te Nunspeet met Henrick Roelofsen (1652 Hulshorst-?)


Rembrandt | Gezinnetje | om en bij 1667


522 Gerrit Lambertsen | ged op 9 jul 1641 te Nunspeet | landbouwer op Nuckenoort te Doornspijk-Bijssel | begr op 14 dec 1684 te Nunspeet | geh op 19 mrt 1665 te Nunspeet met
523 Rijckien Dreessen | geb te Hoophuizen, ged in apr 1642 te Nunspeet | landbouwster op Nuckenoort te Doornspijk-Bijssel | begr op 2 mei 1702 te Nunspeet
526 Reijn/Reijer Jansen | ged op 11 mrt 1632 te Nunspeet | woonde te Hoophuizen | overl omstr 1671 | geh omstr 1660 met
527 Reijntjen Dreesen | ged op 24 feb 1633 te Nunspeet | overl na 1676, ws op 7 okt 1704 te Nunspeet | II geh op 25 feb 1672 te Nunspeet met Jochem Geurtsen (1643 Hulshorst-1700 begr te Nunspeet)

Adriaen van Ostade | Op de boerderij, kind wordt gevoed | 1668

532 Heimerijck Theunis | geb omstr 1640-1650 te Markluiden bij Heerde | veehouder met weiderechten op het Goor bij Elburg | geh op 21 jan 1672 te Heerde met
533 Hilligje Jans | geb omstr 1645-1650 te Markluiden bij Heerde

Onbekende kunstenaar | Keukentafereeltje | omstreeks 1660

534 (onder voorbehoud) Jacob Egberts | geb omstr 1650 | mogelijk geh omstr 1679 met
535 (onder voorbehoud) Fennigjen Garrits [familie Wijssenbarg] | ged op 6 mei 1659 te Hattem
536 Jochem Hendricksen | vernoemd naar zijn grootvader van vaderskant | ged op 8 apr 1658 te Elburg | ws visser | ondertr op 21 mrt 1684 te Elburg met
537 Aeltien Everts | geb omstr 1660, mogelijk te Doornspijk
540 (onder voorbehoud) Sijmon Hendricksen van Putten | geb omstr 1650 | woonde te Elburg | overl na 1708, ws te Elburg
542 'Hendrick Coops' | Coops = zoon van Coop (voornaam) | geb omstr 1650
544 Claes Otten van Leeuwen | geb omstr 1625?, mogelijk te Barneveld (geboorte wringt met huwelijk veronderstelde ouders) | kuiper, had ook een boerderij | overl na 1672 | geh omstr 1660 met

kuiper aan het werk in 1676

545 Dirckie Geurtsen | ged op 13 aug 1637 te Barneveld | overl na 1672

Barnevelder meisje met tweestrooks daagse rotsmuts | foto mogelijk omtrent 1965

546 'Goosen van den Treick' | geb omstr 1635 | naam verwijst naar landgoed Den Treek bij Leusden
548 Claas Evertsen van Veldhuijsen | vernoemd naar zijn grootvader 'Claes van de Langeveld' | geb omstr 1650 | overl na 1718 | II geh op 30 jan 1718 te Veenendaal met Lijsbetje Willems (omstr 1650-?) | I geh op 5 apr 1676 te Veenendaal met
549 Mettien Alberts | geb omstr 1650 | overl vóór 1718
550 (onder voorbehoud) Dirck Aartsen van de Geer/van der Meyden | geb omstr 1650 | overl na 1707 | geh met
551 (onder voorbehoud) Trijntien Remme | Remme = kind van Rem (voornaam) | geb omstr 1650 | overl na 1717
560 Peter Gerrits | geb omstr 1640 | overl omstr 1675 te Empe bij Voorst | I geh met Geertjen Hanssen (omstr 1640-vóór 1667) | II geh op 4 mrt 1667 te Voorst met

Jan Victors | Muzikanten in boerendorp | 1652

561 Aeltjen Gerrits | geb omstr 1640 te Enschede | woonde voor trouwen te Zutphen | overl na 1676 | het paar woonde "in de Leudijck/Leeuwdijck" te Empe | II geh op 23 jan 1676 te Voorst met Roelof Gerrits (omstr 1640 Enschede-?)
562 Henrik Jansen | geb omstr 1640 | overl na 1697 | woonde te Zutphen
564 Marten Töniss | geb omstr 1625 | woonde te Empe bij Voorst, ws eigenaar van boerderij De Bleekebrink aan Breestraat 7 te Empe, pachter van huis en hofstede Groot Holthuijsen (ws gelegen in Het Hengelder te Noord-Empe), pachter van boerderij 't Hengeler te Voorst (= wellicht zelfde mededeling), verm vormden al deze gronden één groot aaneengesloten gebied; had dienstknecht en dienstbode | overl na 1704

Gerard Soest | mansportret | om en bij 1655

566 Derck Hendriks | geb omstr 1635 | overl 1664-1667 | knecht in de Vogelensanck bij Zutphen | geh op 13 jan-22 mrt 1661 te Voorst [huwelijk 2x genoemd] met
567 Eefken Dercxs | geb omstr 1635 | overl na 1679 | dienstmaagd in de Vogelensangh bij Zutphen | woonde te Voorst, en op het Vrouw-Marckelsgoet te Noord-Empe | II geh op 20 mrt-5 mei 1667 te Voorst met Jan Brunis (omstr 1635 Holten-na 1679); Derck en Eefken woonden te Empe
568 'Egbert Bello' | geb omstr 1600 | de familienaam Bello doet on-Nederlands aan, komt in Spanje en Italië voor en betekent 'mooie, aantrekkelijke man'; anders wellicht verbastering van bij (het) loo = bij het bos
574 Peter Claessen | geb omstr 1625 | overl mogelijk te Voorst | geh met
575 Wendeltjen Roelofs | geb omstr 1625

Voorst | Watermolen | kaart verzonden in 1925

BUIS

576 (onder voorbehoud) Jelle Janz | geb omstr 1650 | overl op 7 feb 1714 op Urk

Urk | Middenbuurt | omtrent 1909

580 'Engel van Hattem' | geb omstr 1640
582 Herman Jansen Kooperslaager | geb omstr 1640 | schipper | begr op 22 dec 1682 te Zwolle | geh op 29 sep 1667 te Zwolle met
583 Luijtgert Klaass Vischkorf | ged op 14 jun 1641 te Zwolle | overl na 1685 | I geh op 25 nov 1662 te Zwolle met Klaas Jacobsz van Kampen (omstr 1640-1666 of 1667) | III geh op 28 jun 1685 te Zwolle met Hendrick Alards Snel (omstr 1640-?)
584 Hendrick Roeloffs | geb omstr 1645 te Vollenhove | overl na 1677 | geh op 20 apr 1673 te Vollenhove met

Vollenhove aan de 'Zuyder Zee' | 1690

585 Theunisjen Jochims | geb "op den Cluijtenberg", ged op 7 jan 1638 te Vollenhove | overl na 1677
586 Gerrit Jans | geb omstr 1655 | geh met
587 Aeltjen Harms | geb omstr 1655
592 Jan Broersz vande Leeck | geb omstr 1640 | ouderling en diaken Kerk Wognum | overl te De Leek bij Wognum, dood aangegeven op 11 jul 1722 te Hoorn | geh op 1 jan 1668 te Wognum met
593 Trijn Jans | ged op 11 mei 1642 te Wognum | overl na 1671 | het paar woonde te Wognum "int bos op de Leeck" (De Leek, tussen Wognum en Hoorn)
604 'Egbert' | geb omstr 1660 | geh met
605 nog-onbekend | geb omstr 1660 | doopsgezind | begr op 28 apr 1742 te Sneek
608 
Sieuwert Jacobsz | ged op 3 jun 1676 te Enkhuizen | overl na 1708 | ondertr op 27 sep 1699 te Enkhuizen met
609
Jantjen Gerrits | ged op 25 apr 1679 te Enkhuizen | overl na 1708; het paar woonde te Enkhuizen
610 Steven Maertensz | ged op 15 dec 1682 te Enkhuizen | overl na 1721 | maakte van 1713 tot 1718 als schiemansmaat bij de VOC een reis naar Batavia (Jakarta), en nogmaals, als kwartiermeester, heen in 1719 en terug in 1720 | geh op 4 nov 1703 te Enkhuizen met
611 Aeghje Claes | geb omstr 1680 | overl na 1720; het paar woonde te Enkhuizen
----
achttiende-eeuws liedje:


O dag o langgewenschte dag daer menig mensch na wenschen mag

Ons scheepjes komen binnen

’t Is voor Hellevoet of Rotterdam of waer myn zoetelief thuyskwam

Ik schey er uyt met spinnen

 

Ik schopte `t spinnewiel aan een kant - `k stak `t liever in den ligten brand

Ik schopte `t met myn voeten

Ik wil gaen kyken na die schuyt al waer mijn zoetelief komt uyt

Hoe minlyk zal `k hem groeten

 

Hoe minlyk was de eerste brief dien ik u schreef myn zoetelief

Hebt gy dien wel doorlezen

Oja myn lief myn waerde pand het zoete schriftje van uw hand

Dat was tot myn vermaken


Maer toen ik kreeg den laetsten brief van U myn waerde zoetelief

Verstond ik eerst de zaken

Ach lief wat hebt gy in den zin - wilt gy nu weer het zeegat in

Of wilt gy met my paeren


Zo haelt uw zeyltjes spoedig in en doet dan na uw vrysters zin

Dan hoeft gy niet te vaeren

Want als het jawoord is gezeyd dan is de knoop zo vast geleyd

Die is niet te ontbinden


Hier het liedje in de zeer mooie versie van Fungus, uit 1979:
---
612
Jan Jansz de Boer | geb omstr 1670 te Kuinre | overl na 1714 |
geh op 9 feb 1696 te Kuinre met
613 Jetske Wijtses | geb in of omstr 1670 te Wolvega | overl na 1714; het paar woonde te Kuinre

Kuinre | vermoedelijk jaren 1930

620 Jonker Everhard van den Donck (Evert)| geb omstr 1650 | overl na 1716 | grootgrondbezitter in de Veenhuizer Venen te Veenhuizen, verkocht in 1685 met zijn broer Gerard de helft van zijn gronden aldaar (gebied Veenhuizen-Norg-Roden-Roderwolde in Drenthe met mogelijk een uitloop naar Wijnjeterp-Siegerswoude in Friesland) aan aangetrouwde familie Schoock; pachter van Nicolaas van den Donck | ondertr op 2 jan 1675 te Groningen-Stad met

J.F. Voet | portret van een jongeman | 1676 of 1677

621 (met wat vraagtekens) Anna van Olen | vernoemd naar haar grootmoeder van moederskant | ged op 2 mrt 1653 te Bergen-Op-Zoom ; het paar woonde te Veenhuizen | II zou op 6 nov 1681 te Noordlaren als weduwe zijn hertrouwd met Derck Fransen (+1650 Groningen-na 1682), en met hem nog een dochter hebben gekregen in 1682 te Groningen, wat allemaal wringt met haar eerste huwelijk en kinderen; bovendien ontvangen Evert van den Doncks kleindochters opmerkelijk vaak de naam Catharina, en niet Anna
622 Roel Heins | vernoemd naar zijn grootvader Roelof Berends | ged in nov 1665 te Nuis bij Marum (Gr) | huisman op ontginningsboerderij Voorwerk te Siegerswoude (Fr), dorpsrechter van Duurswoude (Fr) | overl 1731-1747 | geh omstr 1684 met

Links: kerkje van Nuis | kaart verzonden in 1950 | rechts: kerkje en kerkhof van het Groningse dorp Marum | vermoedelijk omstreeks 1970

623 Swopke Reins | geb in 1662 | overl in 1698 te Siegerswoude (Fr)
632 Nanne Jansz 'Keke' | geb omstr 1650 te Andijk | begr op 10 jan 1695 te Andijk | geh op 15 dec 1675 te Andijk met
633 Griet Jans | geb omstr 1650 te Munnikij in Andijk-Kerkbuurt | begr op 26 dec 1694 te Andijk

Oude boerderij te Andijk in de sneeuw | foto 20ste eeuw

634 (onder voorbehoud) Jacob Pietersz 'Pool' (?) | geb omstr 1655 | geh vóór 1 jun 1681 met
635 (onder voorbehoud) Griet Jacobs | geb omstr 1655; het paar woonde te Andijk
636 'Teeuwis Raven' | geb omstr 1665 | geh met
637 Maartje Butters | geb omstr 1665 | overl na 1729; het paar woonde te Andijk
638 Dirck Cornelisz Spicker | geb omstr 1670 te Andijk | begr op 17 feb 1731 te Andijk | geh op 12 jan 1698 te Andijk met
639 Geert Gerrits | geb omstr 1670 te Andijk | begr op 4 jan 1729 te Andijk; het paar woonde op het Buurtje te Andijk

KEMPE

Colijnsplaat ('Kolyns plate') in 1664 | Atlas Van Loon

640 Moijses Jaspersz | geb omstr 1645 | Moijses Jaspersen is de onverwachte uitkomst van mijn zoektocht naar de oudst bekende voorvader van de protestantse familie Kempe; hij is niet protestants gedoopt te Colijnsplaat, indien wel hier geboren, joods?; ook indien hij elders is geboren, rijst de vraag of hij van joodse afkomst is; eigen onderzoekje leert dat, in elk geval in Zeeland, alle Mozessen joden waren; zie ook mijn vraag op Stamboomforum | overl na 1682 (en vóór 1694?) | geh, ws vóór 1669, met
641 Lijnken Kempe | ged op 1 mrt 1648 te Colijnsplaat in protestantse familie | overl na 1701; het paar woonde te Colijnsplaat; en kreeg tussen 1669 en 1682 verscheidene kinderen, doch het lijkt dat alleen het jongste in de gereformeerde Kerk van Colijnsplaat werd gedoopt
642 = 1318
643 + 1319

648 Jan Stevens de Munk | vernoemd naar zijn grootvader Jan Stevense de Munnick | ged op 8 mrt 1676 te (Fort) Liefkenshoek bij Kallo (Oost-Vlaanderen) | overl na 1708 | geh met
649 Adriaentje Andries | geb omstr 1675 | overl na 1708; het paar woonde te Colijnsplaat
650 'Pieter Rootmutse' | geb omstr 1675 | geh met
651 (onder voorbehoud): Bastiaanje Clement | geb omstr 1675 | overl na 1734

654 Jan Corneliz van den Berge | vernoemd naar zijn oom Jan Jobsz | ged op 22 mrt 1676 te Colijnsplaat | overl na 1722 | geh met
655 Catharina Joost (Catelijntje) | geb omstr 1675 | overl na 1722; het paar woonde te Colijnsplaat


Colijnsplaat | Vogelvlucht | vermoedelijk jaren 1960
de bomenlaan door het midden is de Voorstraat | aan het eind hiervan, aan de rechterzijde, ziet U de Hervormde kerk


656 Jan Tonisse van Gijls | ged op 9 apr 1673 te Colijnsplaat | overl na 1727 | geh in of omstr 1695 met
657 Barendina Jans Schrijer (Barendijntje) | vernoemd naar haar grootmoeder Bernardijne Jans de Roo | ged op 7 dec 1672 te Colijnsplaat | overl na 1739; het paar woonde te Kortgene
658 Frans Janze Verburght | vernoemd naar zijn oom Frans Leendertsz | ged op 21 nov 1677 te Colijnsplaat | landbouwer | overl na 1718 | geh omstreeks 1700 te Colijnsplaat met
659 Dijna Adriaanssen Snoodijck | vernoemd naar haar grootvader Dingenis Adriaen Snodijck | ged op 21 mrt 1683 te Colijnsplaat | begr op 27 okt 1752 te Colijnsplaat

Willem van Mieris | De rarekiek | 1715

660 Johannis Verschellingh (Janis, Jannes) | vernoemd naar zijn grootvader Johannes Walschaert | ged op 22 aug 1682 te Colijnsplaat | overl na 1748 | geh omstr 1709 met
661 Maria Jobz Groenevelt (Marij, Maritie) | ged op 16 dec 1685 te Colijnsplaat | overl na 1748
662 Willem Arnauts Husson | vernoemd naar zijn grootvader Willem Cornelisz den Boer | ged op 26 jan 1687 te Colijnsplaat | overl na 1721 | geh op 14 jul 1705 te Colijnsplaat met
663 Cornelia Cornelis Vis | vernoemd naar haar grootmoeder Neeltgen Vinck | ged op 4 apr 1683 te Colijnsplaat | overl na 1721

Richard Brackenburgh | Geboortevreugde | 1683

664 Jan Willemsen Oostacker | geb omstr 1665 | overl na 1716 | I geh omstr 1685 met Haeghjen Hendricks Visch (omstr 1665-1692/1697) | II geh omstr 1695 met
665 Marija Adriaens Biersteker | vernoemd naar haar grootmoeder Maijcken Jacobs (Vate?) | ged op 8 mrt 1665 te Colijnsplaat | overl na 1707; het paar woonde te Colijnsplaat
666 Marinis Gijsbrechtz Bouman | geb omstr 1675 | overl na 1734 | geh omstr 1701 met
667 Catelijna Abraham van de Voorde | vernoemd naar haar grootmoeder Catalijncken Jans Moermans | ged op 24 nov 1680 te Colijnsplaat | overl na 1742; het paar woonde te Colijnsplaat

Colijnsplaat | Voorstraat | omstreeks 1915

668 Anthonij van de Voorde | vernoemd naar zijn grootvader Anthonis Joosse vande Voorde | ged op 1 sep 1666 te Colijnsplaat | overl na 1709 | geh op 5 dec 1686 te Colijnsplaat met
669 Elisabet Theunis van Gilst (Lijsebeth) | ged op 24 feb 1669 te Colijnsplaat | overl na 1726

Woest winterlandschap omstreeks 1672 van Claes Pietersz Berchem

670 Nicolaes Lambrechts van der Meulen | ged op 5 mei 1669 te Colijnsplaat | wagenmaker | overl na 1723 | geh omstr 1694 met
671 Cornelia Verschellincks | vernoemd naar haar grootmoeder Cornelia Sweemers | ged op 17 mrt 1675 te Colijnsplaat | overl na 1723
672 Mels Adriaanse Boogaard | vernoemd naar zijn grootvader Mels Leijnssen Boogaert | ged op 17 apr 1689 te Biggekerke | overl op 24 okt 1734 te Biggekerke | II ondertr op 27 apr  1726 te Koudekerke met Jannetje Pietersen Bimmels (omstr 1700 Bonedijke bij Vlissingen-?) | I ondertr op 23 apr 1717 te Koudekerke, geh op 30 mei 1717 te Koudekerke met
673 Janna Simon Janse | vernoemd naar haar grootmoeder Janneken Leunis | ged op 29 okt 1685 te Koudekerke | overl 1722-1726 | I geh op 3 feb 1709 te Koudekerke met Andries Adriaens Matthijsen (in of omstr 1689 Krommenhoeke-vóór 1717)
674 Cornelis Dingemanse Zwigtman | vernoemd naar zijn grootvader Cornelis Fransen Swightman | ged op 25 sep 1694 te Koudekerke | overl op 25 okt 1735 te Koudekerke | geh omstr 1720 met
675 Leuntje Jacobs de Maagd | geb omstr 1696 te Veere | overl op 15 jun 1763 te Koudekerke | II geh na 1735 met Willeboord Jansz Groeje (omstr 1695-na 1735)

Koudekerke | Hervormde kerk | omstreeks 1910

676 Jan Sanders de Looij | vernoemd naar zijn grootvader 'Jan Dobbelaer' | ged op 2 nov 1692 te Domburg | overl na 1721 | ondertr op 7 jul 1715 te Domburg met
677 Leijntje Kolferts | vernoemd naar haar grootvader 'Lein' van moederskant | geb omstr 1695 | overl na 1721

678 Paulus Crijnsse | vernoemd naar zijn grootvader 'Pauwel' van vaderskant | ged op 24 dec 1692 te Domburg | overl 1719-1720 | ondertr op 20 aug 1718 te Domburg met

Domburg | Weststraat | kaart verzonden in 1948

679 Janna J Sonjé | geb omstr 1695 | overl 1719-1726
686 (onder enig voorbehoud) Marinus de Vos | geb omstr 1690 | (onder nog meer voorbehoud:) schepen van Wissenkerke | overl na 1747

688 Heijnderick Adriaanse Cloosterman | vernoemd naar zijn grootvader Heyndrick Cornelissen Blooijs | geb in 1672 te Axel-Zaamslag | overl 1711-1713 | ondertr op 19 mrt 1699 te Heensdijk (vermeld in trouwboek Axel) met
689 Sara de Roo | geb omstr 1675 | overl na 1732 | II ondertr op 25 mrt 1713 te Axel met Jacob Hermans (omstr 1675-na 1732)

Axelse meisjes | mogelijk om en bij 1910

690 Mattheus de Poorter | geb omstr 1675 te Nieuw(e)-Zevenaarpolder bij Sluiskil (Z) | overl 1711-1722 | geh op 25 apr 1700 te Terneuzen met

Terneuzen | Heerengracht | kaart verzonden in 1911

691 Matie Broekers | geb omstr 1675 te Valkenisse (1 Walcheren? 2 Zuid-Beveland?) | overl na 1722; het paar woonde te Axel en te Nieuw(e)-Zevenaarpolder | II geh op 19 apr 1722 te Terneuzen met Cornelis Frederiksen (omstr 1675 Zaamslag-?)

Pieter de Hooch: blik in woning met onder meer een borstgevende moeder | om en bij 1673

694 Piter Eduaerts van der Lisse | ged op 29 apr 1674 te Colijnsplaat | overl 1713-1719 | geh omstr 1703 met
695 Prijntie Eewouds Groenevelt | vernoemd naar haar grootmoeder Prijnken Isaax | geb omstr 1675 te Kats | overl na 1713
696 Francois van der Maas (Frans) | vernoemd naar zijn grootvader 'Frans Maes' | geb op 28 aug, ged op 1 sep 1680 te Colijnsplaat | ouderling van kerk Wissenkerke | overl omstr nov 1746 te Wissenkerke | geh omstr 1710 met
697 Levina Hoogereije | ged op 26 dec 1687 te Colijnsplaat; het paar woonde te Wissenkerke
698 Aert Pietersen Taselaer | vernoemd naar zijn grootvader Aert Pietersz Taselaer | geb omstr 1688 te Kats | landbouwer | overl omstr 1758 te Kortgene | II geh op 12 apr 1744 te Kortgene met Marya Versluys (omstr 1685-?) | I geh op 3 nov 1707 te Kortgene met

Max Frei | Boerenwagen

699 Lena Baert | vernoemd naar haar groot moeder Helena Witte Groenevelt | ged op 7 dec 1687 te Colijnsplaat | boerin | overl na 1739, ws te Kortgene
700 Thomaes de Looff | vernoemd naar zijn grootvader Thomas De Loeff | geb op 7, ged op 9 jul 1674 te Machelen (Oost-Vlaanderen) | landbouwer | overl in 1720 te Colijnsplaat | geh op 29 mrt 1713 te Kortgene met
701 Cornelia Pampus | geb  te Hurwenen (G), ged omstr 1692 (geschat) te Rossum bij Zaltbommel (doopaant ligt als los briefje zonder datum in doopboek - zie afbeelding) | geloofsbelijdenis okt 1742 in de Kerk van Wissenkerke | overl in 1779 te Colijnsplaat; het paar woonde te Colijnsplaat | II geh omstr 1723 te Colijnsplaat met Adriaen Taselaar (omstr 1672 Terneuzen-1724/1748); na overl 2de man woonde Cornelia te Wissenkerke

de los ingelegde doopaantekening van Cornelia Pampus te Rossum

702 Piter Pieterse Geelhoed | geb omstr 1698 te Wissenkerke | landbouwer in de Kamperlandpolder, schepen, en ouderling van de Kerk, van Wissenkerke | overl op 14 jul 1754 te Kamperland/Wissenkerke |  II geh omstr 1748 met Anna Arijse Taselaer (1724 Colijnsplaat-1788 Wissenkerke) | I geh omstr 1728 met
703 Elena Leendertse Schippers (Lena) | vernoemd naar haar grootmoeder Magdalena Cents Herder | ged op 29 jan 1708 te Kortgene | overl in of omstr 1747 te Kamperland

Kortgene | Kaaistraat | omstreeks 1897


RAAMS

704 Cuijndert Janssen Raams/Van der Plas | vernoemd naar zijn grootvader Kuijndert Kuijndertse | ged op 14 mrt 1688 te Dussen | woonde in 1721 te Dussen-Munsterkerk | begr op 29 mrt 1763 te Dussen | I geh op 27 jan 1715 te Dussen met Anneken Bartel Tameris (1677 Genderen-in of omstr 1720, ws te Dussen) | III geh op 11 apr 1734 te Dussen met Lijntje Ariens van Hofwegen (omstr 1690-?) | II geh op 1 jun 1721 te Dussen met

Dussen | hoekje met protestantse kerk | kaart verzonden in 1924

705 Sijken Potters | geb omstr 1690 | verm ged op 8 sep 1686 te 's-Grevelduin-Capelle als onecht kind | woonde in 1721 te Dussen-Muilkerk | overl 1722-1734
706 Geerit Arientse de Gast | vernoemd naar zijn grootvader Gerrit Pieters Gast | ged op 5 okt 1687 te Dussen | overl na 1731 | geh op 2 jun 1715 te Dussen met
707 Geertruij Gerretse de Gast | ged op 14 mrt 1694 te Dussen | overl na 1731
708 Jacob Jacobse Krab | geb omstr 1685 | overl na 1722 | geh op 14 apr 1715 te Almkerk met

Almkerk | Kerkstraat | omstreeks 1903

709 Bastiaentje Bast: Koeckoek | vernoemd naar haar vader Bastiaen Bastiaansen Koeckoeck en/of naar haar grootvader Bastiaen Bastiaensoon Koekkoek | ged op 1 dec 1686 te Dussen | overl na 1722; het paar woonde te Dussen
710 (onder voorbehoud) = 750
711 (onder voorbehoud) = 751

712 Beerent Ariens Groenevelt | vernoemd naar zijn vermoedelijke grootvader Barent Cornelis Groenevelt | geb omstr 1670 te Almkerk | overl 1709-1711 | geh op 29 mei 1701 te Sleeuwijk met
713 Sijken Piters Groenevelt | vernoemd naar haar grootmoeder Sijken Willems | geb omstr 1673 te Sleeuwijk | overl omstr 1714 | II geh omstr 1710 te Almkerk met Hendrick Weijssenberg (omstr 1670-?)
714 Arien Arientz Verseef | vernoemd naar zijn grootvader 'Adriaen Verseef' | geb omstr 1670 te Sprang | overl op of omstr 28 jan 1709 te Hill bij Babyloniënbroek | geh op 21 apr 1699 te Hill met

Sprang | Dorpsgezicht | kaart verzonden in 1915

715 Jenneken Jansz Klepper (deel van tweeling) | ged op 23 jul 1673 te Babyloniënbroek | overl na 1710
716 Adriaen Bastiaansz de Roij (Arie) | vernoemd naar zijn grootvader Adriaen Sebastiaenssen de Roij | ged op 30 sep 1685 te 's-Grevelduin-Capelle | geh op 19 mei 1708 te Meeuwen met

's-Grevelduin-Capelle | Heistraat | 1918

717 Geertruijd Koninks | vernoemd naar haar overgrootmoeder Geertruyt Wijcherts van Giethoorn | ged op 9 okt 1685 te Meeuwen | begraven omstr 28 nov 1729 te Dussen-Muilkerk
718 Jan Heyndriks/Ariens Bouwman | geb omstr 1680 te Rijswijk Gld | overl na 1720 | II geh op 11 aug 1720 te Rijswijk Gld met Ariaentje Eymen van Rykhuyse (omstr 1690 Herwijnen-?) | I geh op 12 mei 1704 te Rijswijk Gld met
719 Anneke Ariens Bax (Annigje, Aagje) | geb omstr 1680 te Wijk NB | overl vóór 1720
720 Merten Wouters de Peurter | geb omstr 1665 te Almkerk | overl vóór 1708 | geh op 15 feb 1693 te Almkerk met
721 Anneke Theunisse Vinck | geb omstr 1665 | overl 1704- 1708; het paar woonde te Almkerk-Emmikhoven

Simon Pietersz Verelst | Mary Rolt (geb 1667) | omstreeks 1680-1685?

722 Symon Cornelisse Polderman | vernoemd naar zijn grootvader Symon Adrijaans Polderdijck | ged op 31 mei 1671 te Sint-Anthoniepolder ZH | woonde bij trouwen bij Moerkerken in de Beijerlandse Waard | overl na 1722 | ondertr op 4 aug 1703 te Mijnsheerenland, geh te Westmaas met
723 Syke Aryens van Pudroijen | geb omstr 1680 te Almkerk | woonde bij trouwen te Westmaas | overl na 1722; het paar woonde te Mijnsheerenland en Almkerk-Emmikhoven

ondertrouw van 722 Sijmen en 723 Sijke, in 1703 te Mijnsheerenland

724 = 716
725 = 717
726 = 718
727 = 719
728 Philips Cornelisz de Loij | ged op 7 nov 1674 te Dussen | overl 1742-1761 | II geh op 4 mei 1742 te Almkerk-Emmikhoven met Barbara Kaisers (1705 Dussen-1761 Dussen) | I geh op 14 okt 1703 te Almkerk & Emmikhoven met
729 Maria Maertens van Dijck (MarijMarijcke) | ged op 6 mrt 1672 te Meeuwen | overl 1715-1743
730 Willem Jansz Klepper | geb omstr 1680 te Meeuwen | overl na 1719 | huwelijksaangifte op 19 jan 1704 te Meeuwen met
731 Dingena Ariensz Verseef | geb omstr 1678 te Meeuwen | overl op of omstr 13 aug 1759 te Meeuwen
732 Anthoni Aertse Verhoef | ged op 29 jun 1663 te Dussen | overl na 1706 | geh op 23 mei 1688 te Almkerk met

Godfried Schalcken | Oud en jong | 1673

733 Maijke Wouter Doulant | vernoemd naar haar grootmoeder Mayke Bastiaens Versteegh | geb omstr 1665 te Rumpt (Betuwe) | overl na 1729; het paar woonde te Almkerk-Emmikhoven
734 'Hendrik Uppel' | geb omstr 1675
738 Willem Cornelisse van den Houck | ged op 12 aug 1678 te Capelle bij Sprang | overl na 1719 | I geh op 1 mei 1699 te 's-Grevelduin-Capelle (NB) met Wouterken Adriaansse Vissers (+1680-1701/1706) | II geh op 25 apr 1706 te 's-Grevelduin-Capelle (NB) met
739 Lisabeth Ariense Paens | vernoemd naar haar grootmoeder Lijsbeth Goverts Smit | geb omstr 1680 | overl na 1719; het paar woonde te Sprang-Capelle en Loon-Op-Zand
740 Hendrick Gijsbertz van Dreunen | geb omstr 1685 te Sprang | overl in of omstr 1719 | geh op 2 aug 1706 te Sprang met
741 Adriana IJmerden van Oirschot (Adriaentje) | geb omstr 1685 te Sprang | overl na 1721 | II geh op 21 jan 1720 te Sprang met Hendrick Goethart (1678 Sprang-na 1721)
742 Huybert Hermansz van Zelst | geb omstr 1680 | geh op 30 dec 1710 te Sprang met
743 Johanna Jansz Goedthart (Anna, Jannetje) | mogelijk vernoemd naar haar grootvader 'Jan (Janz?) Goethart' | ged op 9 nov 1681 te Sprang | I geh op 9 okt 1701 te Sprang met Cornelis Jansz Braspenning (omstr 1680 Sprang-vóór 1710)
748 Geerit Bastiaense van Mirelo | vernoemd naar zijn grootvader 'Geert/Gerrit (van) Mierlo' | ged op 18 dec 1695 te Babylonienbroek NB | overl na 1742 | II geh op 4 feb 1742 te Dussen met Maria de Gast (+ 1700-na 1742) | I huwaangifte op 6 mei 1717 te Hill bij Babyloniënbroek NB met

Kerkje van Babyloniënbroek | omstreeks 2010 | Google Street View

749 Anna Marij Verschuere | geb omstr 1695 | woonde voor trouwen te Gorinchem | overl 1722-1742 | het paar woonde te Babyloniënbroek NB
750 Pieter Klaasen de Graav | vernoemd naar zijn grootvader van moederskant | ged op 3 sep 1690 te Meeuwen | ruiter in het regiment van de Heer van Oijen | overl 1728-1758 | geh op 29 jan 1713 te Dussen met
751 Maijken Arienssen van Sint Martensdijk
| vernoemd naar haar grootmoeder Maeyke Willems van Dalen | ged op 2 mei 1688 te Dussen | begr op 21 jan 1763 te Dussen; het paar woonde te Dussen | II geh op 26 dec 1758 te Dussen met Jacob Vissers (omstr 1690-1758/1763)
752 Sijmon Aertse Vrindts | vernoemd naar zijn grootvader Sijmon Martenssen | geb omstr 1675 te Loon-Op-Zand | pachter van de tienden aldaar | begr op 25 apr 1722 te Loon-Op-Zand | I geh op 17 jan 1700 te Loon-Op-Zand met Joanna Gijsbertus Judoci Couwenbergh (omstr 1675 Loon-Op-Zand-in of omstr 1710) | II geh op 15 feb 1711 te Loon-Op-Zand met
753 Maghdaleen Hendrick Janse Snoere | vernoemd naar haar tante Magdalena Snoerman | ged op 16 mei 1673 te Loon-Op-Zand | overl na 1756

Gawen Hamilton | groepsportret | omtrent 1735

754 Henricus Cornelius Brent (Hendrick) | vernoemd naar zijn grootvader Henricus Petri Brent | ged op 15 mei 1687 te Loon-Op-Zand | overl na 1734 (in dat jaar legden enkelen een verklaring af over Hendricks gedrag) | geh op 11 nov 1708 te Loon-Op-Zand met
755 Maria Petrus Joosten de Jongh/Swart | geb omstr 1685 te Loon-Op-Zand
756 (onder voorbehoud) Laurentius Jansen Cop (Laurens) | geb omstr 1680 te Loon-Op-Zand| overl na 1727 | geh op 5 apr 1706 te Loon-Op-Zand met
757 (onder voorbehoud) Anna Antonius Janse Touw Schoenmakers (Anneke) | ged op 22 apr 1686 te Loon-Op-Zand | overl na 1727

758 Boudewyn Aerden van Loon (Bouwen) | geb omstr 1690 | overl op 28 apr 1754 te Dongen | geh met

Dongen vanaf de Molenakkers | omstreeks 1787

759 Maria Christiaenen Willemsen | vernoemd naar haar grootmoeder Maria Nouten | ged op 18 dec 1690 te Wouw; het paar woonde te Dongen

Wouw, Kasteel | omtrent 1730 | prent van Schoemaker

760 Jacobus Treffers (Jakob)| ged op 27 okt 1688 te Sprang | (vermoedelijk) rietdekker | overl aang op 2 apr 1771 te Baardwijk | geh op 11 jan 1711 te Sprang met
761 Adriaentjen Sijmons Bol | vernoemd naar haar grootvader Adriaen Sijmenssen Bol | ged op 13 dec 1682 te 's-Gravenmoer | overl na 1723
762 Jan/Jurien Jeuriensz Kock | geb omstr 1675 te Berleburg (Noordrijnland-Westfalen) | geh op 18 apr 1700 te Sprang met

Berleburg | p: 2010

763 Johanna Kuijpers (Jenneken) | geb omstr 1680 te Sprang | begr te Sprang
764 Jan Janze Uijthooven den ouden | vernoemd naar zijn grootvader Jan Theunis van Uijthoven | geb omstr 1695 | begr op 2 aug 1751 te Eethen | geh met
765 Eijltje Peters Lankhair | vernoemd naar haar grootmoeder Eeltien Bastiaensen van Gent | geb omstr 1700, verm te Genderen | begr op 24 mrt 1778 te Eethen
766 Govert Goude | vernoemd naar zijn grootvader 'Govert/Geurt van de Laert' | ged op 9 mrt 1698 te Veen | overl na 1775 | verwekte uit drie huwelijken met telkens jonge blommen ten minste twintig kinderen; de namen van de eerste zes uit het derde huwelijk liet hij alle met een A beginnen; in totaal hadden tien van de twintig kinderen een voornaam met een A! | II geh omstr 1755 met Jakomyna Glavimans (omstr 1735 -in of omstr 1759) | III geh op 27 jan 1760 te Loon-Op-Zand met Johanna Glavimans (omstr 1735 Loon-Op-Zand-?) | I geh op 21 jan 1722 te Sprang met
767 Antonetta Jooste de Ruijter (Teuneke) | vernoemd naar haar grootmoeder van moederskant | ged op 16 okt 1701 te Sprang | overl omstr 1750
; het paar woonde te Sprang