Kwartierstaat Stoffels 1-7 (1-95)

Kwartierstaat Stoffels: eerste tot zevende geslacht

door Frits Stoffels

laatste bewerkingsdag: 6 mrt 2018

geb = geboren/born
ged = gedoopt/getauft/baptized
geh = gehuwd/geheiratet/married
ondertr = ondertrouwd/aufgebot/marriage banns
overl = overleden/verstorben/died
begr = begraven/beerdigt/buried
omstr = omstreeks/etwa/about
verm = vermoedelijk/vermutlich/presumably
ws = waarschijnlijk/wahrscheinlich/probably
Kijk, lees, en verwonder je...

 
Gustav Klimt: Levensboom, 1909

 ... over de vaak prachtige namen, van Wendalina Egbertz Belloo tot
Jan Heymertze op Stelten ... over de opkomst en neergang
van geslachten of families ... over de nu eens ultrakorte, dan weer
eindeloos lange levens ... over de standplaats-vastheid, maar ook vaak de zwerfdrang
van mensen, gedreven door het levenslot ... over de dikwijls verrassende
plaatsen van herkomst ... over de bijna vijfenveertig jaren arbeid die in dit speurwerk
liggen besloten!

Het is goed hier kort in te gaan op wat hieronder geboden wordt. Een kwartierstaat zoals ik die zie, is niet zozeer een feitenrelaas, maar een eenentwintigste-eeuwse reconstructie. Zeker, alles hangt af van de gevonden feiten. Maar feiten zijn niet altijd eenduidig, zeker als ze uit een niet naar onze maatstaven gedocumenteerd verleden stammen. Ook staat de onderzoeker voor tal van overwegingen, die hij al dan niet laat gelden, en knopen, die hij al dan niet doorhakt. De kwartierstaat kan er dan ook elke dag weer anders uitzien. Alleen al dat laatste gegeven maakt dat ik liever van een (moderne) reconstructie dan van een feitencorpus spreek. Toch hoop ik dat het verleden er op zijn eigen unieke wijze goed in doorklinkt.

Uitleg kwartierstaat
Vind iemand ouders:
bijvoorbeeld: 4 = Hijme Stoffels | vermenigvuldig zijn nummer met 2 = 8 voor zijn vader, + 1 voor zijn moeder = 9 | zijn ouders zijn dus 8 en 9
bijvoorbeeld: 19 = Marijtje Boon | vermenigvuldig met 2 = 38 voor haar vader, + 1 voor haar moeder = 39| haar ouders zijn dus 38 en 39

Vind iemands zoon of dochter:
zelfde werkwijze, maar nu door te delen | 8 = Evert Jan Stoffels | deel door 2 = 4 voor zijn zoon | 9-1 = 8 gedeeld door 2 = 4 voor haar zoon

Achter iemands volledige naam vind je vaak nog tussen haakjes een roepnaam, bijvoorbeeld Elisabeth Kempe (Lies); in vroeger tijden verwijst mijn roepnaam tussen haakjes niet zozeer naar een roepnaam, maar naar de meest alledaagse vorm van de naam die ik voor de bedoelde persoon vond, bijvoorbeeld 2501 Barbara Taselaer (Berbeltje). Er waren nog geen officiële namen, dus als iemand de ene keer Barbara, en de volgende keer Berbeltje wordt genoemd, heb ik Barbara als de 'officiële' naam beschouwd, en Berbeltje als 'roepnaam', maar je moet dit dus niet al te letterlijk als een werkelijk bestaand hebbend onderscheid opvatten!

animated gif

for ancestral birth and baptism locations mentioned below, please look here

Elburg | Luchtgezicht | omstreeks 1957

eerste geslacht (1)

1 kleinkinderen uit nr 4s eerste huwelijk: zeven kinderen Stoffels, drie kinderen Stoffels, acht kinderen Boersma, drie kinderen Stoffels, vijf kinderen De Jong; uit nr 4s tweede huwelijk: vier kinderen Stoffels, vier kinderen Stoffels, vier kinderen Stoffels, vier kinderen Stoffels, negen kinderen Schot

tweede geslacht (2)

2 uit nr 4s eerste huwelijk: Stoffels, Boersma, De Jong | uit nr 4s tweede huwelijk: Stoffels, Schot
3 uit nr 4s eerste huwelijk: Klein, Stoffels, Van Brussel, Boersma, De Vries, De Jong | uit nr 4s tweede huwelijk: Molier, Kollaard, Den Blaauwen, Jager, Schot | onder wordt de lijn uit nr 4s tweede huwelijk aangehouden

derde geslacht: grootouders - Großeltern - grandparents (3)

Hijme Stoffels (Heimen > Hijme; de naam diende Heimen te zijn, doch kwam door fout van vroedvrouw of ambtenaar als Hijme in de geboorteakte te staan; na 1907 legde Hijme zich hier bij neer, en wisselde van Heimen op Hijme) | vernoemd naar zijn oom Heimen Stoffels
geb op 22 dec 1877 te Enkhuizen | 
levensverhaal, vervaardiger van kerkelijke kunst (o.a. 'hoofd'-ontwerper bij Jan Hendrik Brom, Utrecht), zilversmid, ciseleur, koperdrijver, kunstschilder, tekenaar; werk; woonde te Amsterdam, Utrecht, New York, Woensel, Den Bosch en Den Haag
overl op 31 aug 1958 te Den Haag | I geh op 31 jul 1902 te Utrecht met
Johanna Sophia Catharina Pieters (Cathrien), geb op 21 nov 1881 te Utrecht, overl op 10 jun 1920 te Woensel | II geh op 27 sep 1922 te Den Bosch met4 Hijme Stoffels (1877-1958), zelfportret in New York, 1908

Elisabeth Kempe (Lies) | vernoemd naar haar grootmoeder Elisabeth Boogaard
geb op 31 mei 1889 te Beverwijk | dienstbode te Haarlem en Hoofddorp, vrouw met scherpe intuïtie en levenskunst | overl op 12 feb 1976 te Den Haag


    
links: Cathrien Pieters (1881-1920)
rechts: 5 Elisabeth Kempe (1889-1976) in een creatie van Hijme Stoffels; ander portret


vierde geslacht: overgrootouders (4)
8 Evert Jan Stoffels | Evert verwijst naar zijn vader Evert Stoffels, toevoeging Jan is geen vernoeming
geb op 12 nov 1848 te Elburg | beurtschipper Elburg-Enkhuizen, kaasschipper Hoorn-Rotterdam, vrachtschipper door Nederland, schuitevoerder te Amsterdam (voor een tocht langs zijn woonhuizen zie de
 fotoreeks van Hijme Stoffels PHzn), zeilenmaker, in tijden van krapte ook schoenmakerswerk; beschreven als eigenzinnige en geen tegenspraak duldende baas, met strenge doch doelgerichte opvoeding van zijn zoons (de dochters kwamen er wat bekaaider af), goed verteller van schippersverhalen
overl op 8 feb 1921 te Nieuwveen, Johannesstichting | II geh op 3 dec 1903 te Amsterdam met
Jansje Hengeveld (1854 Elburg-1930 Amsterdam) | I geh op 31 jul 1873 te Enkhuizen met8 Evert Jan Stoffels (1848-1921), waarschijnlijk in 1897

Jantje Buis (Johanna, Jans, Jansje, Jantje) | vernoemd naar haar grootmoeder Jantje Willems Kassen/Karsten
geb op 25 jul 1848 te Enkhuizen | naaister en handelaarster in naaiartikelen, schrijfster van mystiek-bevindelijke
 brieven (het paar behoorde tot de 'oud gereformeerde' Van-den-Oevergemeenten)
overl op 19 jun 1903 te Amsterdam9 Johanna Buis (1848-1903), op een foto uit waarschijnlijk 1897

kinderen: 1 Eduard Stoffels 1874 Hoorn-1951 Nieuwer-Amstel 2 Maria Johanna Stoffels 1875 Hoorn-1953 Amsterdam
Klaas Stoffels 1876 Enkhuizen-1879 Almelo 4 Heimen/Hijme Stoffels 1877 Enkhuizen-1958 Den Haag
Johannes Cornelis Stoffels 1878 Rotterdam-1952 Arnhem 6 Klaas Stoffels 1880 Nieuwveen-1882 Amsterdam
Metta Everharda Stoffels 1882 Amsterdam-1912 Amsterdam 8 Klaas Stoffels 1884 Amsterdam-1944 Amstelveen
Dieuwertje Stoffels 1886 Amsterdam-1933 Nieuwendam 10 Engelbartha Stoffels 1886 Amsterdam-1922 Amsterdam
11 Wijnanda Stoffels 1887 Amsterdam-1889 Amsterdam 12 Boukje Stoffels 1890 Amsterdam-1963 Amstelveen

10 Flip Kempe | vernoemd naar zijn grootvader Philippus Mozis
geb op 18 apr 1866 te Wissenkerke | koster, daghuurder, landbouwknecht, arbeider op suikerfabriek, beschreven als lieve, zachtmoedige man, brief, fotoalbum | overl op 7 apr 1950 te Zwanenburg | geh op 4 apr 1889 te Beverwijk met10 Flip Kempe (1866-1950)

11 Wilhelmina Raams (Mina) | vernoemd naar haar grootmoeder Willemke de Poorter
geb op 17 aug 1867 te Heukelum | overl op 11 jun 1937 te Zwanenburg
;
brief, hun leven in foto's


11 Wilhelmina Raams (1867-1937)

kinderen: 1 Elisabeth Kempe 1889 Beverwijk-1976 Den Haag 2 Bastiaan Kempe 1890 Beverwijk-1968 Zwanenburg
Anthonie Kempe 1891 Beverwijk-1892 Beverwijk 4 Wouterina Kempe 1893 IJpolder-1985 Badhoevedorp
Adriana Johanna Kempe 1894 IJpolder-1942 Zwanenburg 6 Jannetje Kempe 1896 IJpolder-1979 Heemskerk
Wilhelmina Kempe 1901 Haarlemmermeer-1901 Haarlemmermeer 8 Anthonie Kempe 1903 Haarlemmermeer-1989 Thunder Bay
doodgeboren dochter Kempe 1905 Haarlemmermeer-1905 Haarlemmermeer 10 Wilhelmina Kempe 1906 Haarlemmermeer-1961 Haarlem
11 Pieter Kempe 1908 Haarlemmermeer-1987 Nieuwkoop


vijfde geslacht: betovergrootouders (5)

16 Evert Stoffels | vernoemd naar zijn grootmoeder Evertjen Heijmens [fam. Velicke]
door zijn lange leven leefde Evert onder de volgende staatsvormen, koningen en keizers:
1 Koninkrijk Holland onder Koning Lodewijk Napoleon (1806-1810)
2 Keizerrijk Frankrijk onder Keizer Napoleon (1811-1813)
3 Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden onder Soeverein Vorst Willem I  (1813-1815)
4 Vereenigd Koningrijk der Nederlanden (met België en Luxemburg) onder Koning Willem I (1815-1830)
5 Koninkrijk der Nederlanden (zonder België en Luxemburg) onder Koning Willem I (1830-1840)
6 Koning Willem II (1840-1849)
7 Koning Willem III (1849-1890)
8 Koningin-Regentes Emma (1890-1898)
9 Koningin Wilhelmina (1898-1948)
geb op 30 aug 1809 te Elburg | schoenmaker, beschreven als humoristische, niet altijd wijs handelende man, levensverhaal, portret | overl op 14 aug 1901 te Elburg | geh op 27 feb 1830 te Elburg met

17 Metta Everharda van Leeuwen (Matje) | niet vernoemd
geb op 5 feb 1802 te Elburg | klein-tapster, baker, levensverhaal, portret | overl op 23 jun 1876 te Elburg | I geh op 5 jun 1824 te Elburg met Jan Veldhoen (1794 Elburg-1827 Elburg)
| Metta's vader bleef tot in de trouwzaal roepen dat hij het niet eens was met dit huwelijk van zijn dochter met Jan Veldhoen

boven: Evert Stoffels en Metta Everharda van Leeuwen in 1867 | foto: Koschmann/Dekker
onder: twintig jaar eerder hadden Evert en Matje er heel goed zó uit kunnen zien | twee portretten van onbekenden, van L. de Koningh uit 1849:tapkast 1700-1900 zoals die van Matje eruitgezien zou kunnen hebben; zij was 'klein tapster'


18 Klaas Bartelszoon Buis | vernoemd naar zijn grootvader Claas Willemsz Buis
geb op 10 mrt 1819 te Enkhuizen | visser, schipper, viskoper | overl op 16 jul 1895 te Amsterdam | geh op 31 mei 1840 te Enkhuizen met

 
Hijme Stoffels (1877-1958): Visser en zoon, vissersvrouw en dochter

Michael Demianov | In de vissershaven | omstreeks 1900

19 Marijtje Boon | vernoemd naar haar grootmoeder Marytje Jans Spykerman
geb op 18 okt 1818 te Bovenkarspel | naaister | overl op 28 apr 1901 te Amsterdam | het paar woonde te Enkhuizen: Zuiderhavendijk > Breedstraat > Bocht > Oude-Westerstraat > Oosterhaven |

19 Marijtje Boon (1818-1901) op het eind van haar leven, met zeer verslechterd gezicht, gefotografeerd door haar kleinzoon Eduard Stoffels (1874-1952)

20 Anthonie Kempe | vernoemd naar zijn grootvader Anthonij Janse van Gilst
geb op 12 apr 1835 te Colijnsplaat | landarbeider, handschrift | overl op 25 jun 1910 te Beverwijk | geh op 9 nov 1864 te Wissenkerke met

Peter Fendi | Uit schaaltje drinkende moeder met klein kind op de arm | omstreeks 1837

21 Elisabeth Boogaard | vernoemd naar haar grootmoeder Elizabeth Gillisse
geb op 6 mei 1843 te Wissenkerke | dienstmeid | overl op 13 apr 1907 te Beverwijk; het paar trok wegens schrijnende armoede naar de Haarlemmermeer, waar de armoede echter voortbestond
22 Bastiaan Raams (Bas?)| vernoemd naar zijn grootvader Bastiaan de Poorter
geb op 20 okt 1836 te Dussen | arbeider te Heukelum, landbouwer te Oostzaan en in de Noorder IJpolder | verdronken, lijk gevonden op 12 mei 1894 in de Ruigsloot te Beverwijk | geh op 2 apr 1864 te Eethen NB met

handtekening van Bastiaan Raams uit 1881

Bastiaan had zijn geldelijke zaakjes kennelijk niet op orde; een waarschuwing in 'Het Nieuws van den Dag' van 19 april 1883

23 Wouterina van Beusichem | vernoemd naar haar grootmoeder Wouterke Mierloo
geb op 8 jun 1842 te Drongelen | overl op 4 jan 1927 te Kanaän in Wijk-Aan-Duin bij Beverwijk


23 Wouterina van Beusichem (1842-1928)

zesde geslacht: oudouders (6)
32 Heijmen Stoffels | vernoemd naar zijn grootvader Heijmen Evertsen | geb op 11 sep 1773 te Hoophuizen | (welgesteld) schipper (eigen kofschip Le jeune Eibert), boedelbeschrijving 1813, levensverhaal, woonhuis | overl op 18 mei 1812 te Elburg | geh op 12 sep 1805 te Elburg met


Portret van man aan uitklaptafeltje bij venster | 1807


kofschip (Dirk Piebes Sjollema, omstreeks 1820)
33 Fennigjen Eijberts Oostendorp | vernoemd naar haar grootmoeder Fennighjen Jans van Stelten | ged op 14 mei 1785 te Elburg, (welgesteld) winkelierster (koloniale waren, tabak en snuif), boedelbeschrijvinglevensverhaal | overl op 20 aug 1849 te Elburg | II geh op 26 aug 1814 te Elburg met Willem Hulst (1788 Elburg-1815 Elburg) | III geh op 14 jul 1821 te Elburg met Arend Willem van Leeuwen (1797 Elburg-1845 Rhienderen bij Brummen), zoon van 34 en 35


33 handtekening van Fennigjen Eijberts Oostendorp (1785-1849) uit 1813 | uit 1814


Karol Schweikart | Dame in blauwe jurk | 1827


34 Wynand van Leeuwen | vernoemd naar zijn grootvader Wijnand van Leeuwen | geb op 6 dec 1760 te Barneveld | chirurgijn te Hoevelaken (had hier een goede band met de Vrouwe van Hoevelaken op het kasteel), Lochem en Elburg (alwaar hij - modern! - koepokinentingen verrichtte), heelmeester, chirurg, artsenijmenger, schepen van Goor & Mheen (Elburg), handtekening | overl op 10 mei 1841 te Elburg | geh op 13 mei 1787 te Hoevelaken met

Martin Drolling | mansportret | 1797

35 Engelbarta Claessen Klumpers (Barta, Bartje) | vernoemd naar haar grootvader Eghbert Tönisse Bello | ged op 22 mrt 1767 te Hall (bij Brummen) (akte) | geëxamineerd (1791, Collegium Medico-Chirurgicum, Utrecht) stadsvroedvrouw van Lochem (hier vertrokken na ongenoegen over een door het stadsbestuur onvoldoende aangepakte illegaal opererende vroedvrouw), later van Elburg-Doornspijk, mocht hierdoor als vrouw (!) geboorteaangiften bij de Burgerlijke Stand verrichten | overl op 27 mrt 1847 te Elburg

Michel-Honoré Bounieu | slapend kind met hond | 1767

Het kerkje van Hall gaat verscholen achter lover | omstreeks 2010 | Google Street View

36 Bartel Klaasz Buis | vernoemd naar zijn grootvader Bartelt Jochems Edelenbos | ged op 8 aug 1783 te Enkhuizen | visserman, visventer | overl op 8 nov 1850 aan de Wierdijk te Enkhuizen | geh op 20 jun 1811 te Enkhuizen met


aantekening van de ondertrouw van Bartel Klaasz Buis en Dieuwertje Broers Timmerman in Enkhuizen

37 Dieuwertje Broers Timmerman (deel van tweeling) | vernoemd naar haar grootmoeder Diewertje Dirks | ged op 12 dec 1790 te Berkhout | overl op 19 sep 1858 aan de Breedestraat te Enkhuizen | II geh op 15 okt 1857 te Enkhuizen met Jacob Goos zich ook noemende Jacob Fredriks (1784 Enkhuizen-1866 Enkhuizen)


doop (1790) van Dieuwertje Broers Timmerman en haar tweelingzuster Liefje

38 Sieuwert Boon | vernoemd naar zijn grootvader Sieuwert Jacobs Boon | ged op 7 okt 1785 te Enkhuizen | kon schrijven, veehoudersknecht, arbeider, metselaar, landbouwer; op 7 dec 1812 kerkelijk overgeschreven van Grootebroek naar Bovenkarspel | overl op 1 jan 1848 te Bovenkarspel | I geh op 17 feb 1814 te Bovenkarspel met Dieuwertje Ham (Dieuwtje; 1785 Bovenkarspel-1817 Bovenkarspel) | II geh op 18 jan 1818 te Bovenkarspel met

Johann Ludwig (John Lewis) Krimmel | Plattelandsbruiloft | 1820

39 Jantje Willems Kassen/Karsten | vernoemd naar haar grootvader Jan Karsten | geb op 6 mei 1794 te Andijk | kon niet schrijven, dienstmaagd | overl op 21 dec 1837 te Bovenkarspel; het paar woonde te Bovenkarspel

Constantin Hansen | Zittende vrouw | 1826

40 Philippus Mozis (Flip) | vernoemd naar zijn oom Philippus Mosis Kempe | geb op 8 jan 1805 te Colijnsplaat | arbeider | overl op 5 jan 1848 te Colijnsplaat | geh op 2 mei 1829 te Colijnsplaat met
41 Janna van Gilst | vernoemd naar haar grootvader Jan Teunis Abrahamse van Gilst | geb op 14 jan 1807 te Colijnsplaat | arbeidster | overl op 7 mrt 1883 te Colijnsplaat | II geh op 2 jul 1851 te Colijnsplaat met Aarnout Zierveld (in of omstr 1802 Colijnsplaat-1889 Colijnsplaat)

Vrouw in Noordbevelandse dracht | 1956

42 Pieter Boogaard | vernoemd naar zijn grootvader Pieter Gillisse | geb op 7 jan 1820 te Wissenkerke | arbeider | overl op 19 mei 1901 te Wissenkerke | geh op 3 mrt 1843 te Wissenkerke met
43 Janna Kloosterman | vernoemd naar haar grootmoeder Janna de Lange | geb op 18 apr 1816 te Wissenkerke | arbeidster | overl op 18 mrt 1885 te Wissenkerke
44 Peter Raams | vernoemd naar zijn grootvader Pieter Groenevelt | geb op 6 jan 1805 te Dussen | kon niet schrijven, arbeider; signalement: ruim 1,66m (normale lengte voor die tijd), ovaal gezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, ronde kin, blond haar, verder geen opmerkelijke kentekenen | overl op 3 jan 1855 te Dussen | geh op 31 dec 1830 te Dussen met

Land van Altena, met o.m. Dussen, Almkerk, Meeuwen, Eethen, Drongelen, Veen en Capelle, alles voorouderplaatsen | Bosatlas | 1961

45 Willemke de Poorter | vernoemd naar haar grootvader Willem Martinisz de Looij | geb op 25 [verbeterd uit '23'] dec 1804 te Almkerk & Emmikhoven, aldaar ged op 30 [verbeterd uit '29'] dec 1804; doch volgens bevreg 1810 toch geb op 23 dec | kon schrijven (haar man niet), dienstmeid, bezat bij overlijden huis


handtekening van Willemke bij haar trouwen in 1830

 en bouwland in het Grootzijderveld te Dussen (thans Groot-Zijdeveld, gebied dat de oostkant van Dussen bestrijkt, en dat bereikt wordt via de gelijknamige weg die begint aan het eind van de Dorpsstraat | overl op 24 dec 1881 te Dussen | I niet geh met onbekend gebleven verhouding, waaruit een zoon te Emmikhoven in 1827, die echter door Willemke om onopgehelderde reden niet werd erkend; volgens het oude familieverhaal had Willemke een korte verhouding met een in Nederland achtergebleven Kozak, die in 1813 in Nederland had meegevochten tegen de Fransen, en in Almkerk-Emmikhoven achterbleef als landbouwer, later kaasmaker; volgens een scherpere variant van het verhaal was er geen verhouding, maar werd Willemke domweg door deze Kozak verkracht; een tweede mogelijkheid komt naar voren uit het gegeven dat Willemke bij haar trouwen dienstmeid was te Dussen; zij kan door de heer des huizes zijn bezwangerd, wat vroeger vaker voorkwam


L-A Humbert de Molard | Bonen snijden | 1851

46 Bastiaan van Beusikom | vernoemd naar zijn overgootvader Bastiaen van Mirlo | geb op 3 aug 1816 te Drongelen | arbeider | overl op 9 dec 1899 te Drongelen | II geh op 1 jul 1870 te Drongelen met Teunia Haverhals (1831 Sprang-1923 Eethen-G-H) | I geh op 12 sep 1839 te Drongelen met
47 Hendrica/Andrika Vrinten | vernoemd naar haar tante Henrica Vrind | geb op 18 aug 1809 te Loon-Op-Zand | arbeidster | overl op 7 dec 1869 te Drongelen

Loon-Op-Zand | kaart verzonden in 1975


zevende geslacht: oudgrootouders (7)
64 Stoffel Hendriksen van der Hoef [Van der Hoef, eenmalig aangetroffen, verwijst naar zijn moeder Gerritien Cornelis Verhoeff] | vernoemd naar zijn grootvader van vaderskant | ged op 18 nov 1742 te Hierden | landbouwer | overl op 22 feb 1814 te Hoophuizen | geh op 29 sep 1769 te Nunspeet met
65 Evertjen Heijmens [familie Velicke] | vernoemd naar haar grootvader Evert Harmsen | ged op 20 jul 1744 te Nunspeet | landbouwster | overl op 10 sep 1774 te Hoophuizen


Hoophuizen aan het IJsselmeer, ten oosten van Harderwijk, omstreeks 2000

66 Eijbert Gerritsen Oostendorp | vernoemd naar zijn oom Eybert Jansen van/op Stelten | ged op 18 feb 1748 te Doornspijk | (zeer welgesteld) schipper, tevens landeigenaar aan de Winterdijk bij Oosterwolde; in laatste levensjaren winkelier in tabak, koffie, thee en kruidenierswaren op Ellestraat 22 te Elburg | overl op 20 jan 1819 te Elburg | II geh op 5 jun 1790 te Elburg met Stijntjen Hendriks [familie Koops/Coops] (1759 Elburg-1794 Elburg) | III geh op 20 mrt 1796 te Oosterwolde (G) met Eijbertje Jans [familie Steert] (1762 Oosterwolde-1802 Elburg) | IV geh op 1 nov 1803 te Elburg met Aartjen Aards Nijhoff (1778 Epe-1818 Elburg) | I geh tussen 1780 en 1783 met


66 Eijbert Gerritsen Oostendorp, handtekening uit 1815
67 Hendrikjen Jochems | vernoemd naar haar grootvader Hendrick Jochemsen | ged op 30 nov 1749 te Elburg | overl 1787-1789


Elburg, Kerkstraat, omstreeks 1899

68 Geurt van Leeuwen | vernoemd naar zijn grootvader Guert Claassen van Leeuwen | ged op 30 jan 1735 te Barneveld | kuiper, en waarschijnlijk logementhouder aldaar (Het Wapen van Gelderland); leed in 1795 vrij forse oorlogsschade van doortrekkende troepen | overl op 11 aug 1799 te Barneveld | II geh op 31 jul 1768 te Voorthuizen met Hendrikjen Hendriks (1747 Voorthuizen-1799 Barneveld) | I geh op 5 jul 1759 te Barneveld met


69 Beertjen Stevens van de Pol | ged op 14 jan 1725 te Voorthuizen | woonde voor trouwen te Nijkerk | overl 1762-1768 te Barneveld
70 Arend Claessen de Klompmaaker | vernoemd naar zijn grootvader Arendt Martens Bloemenkolk | geb te Empe bij Voorst, ged op 17 jan 1725 te Voorst | klompenmaker | overl op 13 jul 1799 te Hall (bij Brummen) | geh op 19 dec 1762 te Hall met

klompenmaker aan het werk | 1914

71 Wendalina Egbertz Belloo | vernoemd naar haar moeder Wendelijne Heyl | ged op 12 mei 1737 te Loenen Gld | overl te Hall, begr op 18 apr 1803 te Hall (bij Brummen)

wendalina egbertz belloo
een naam die zwiert door de veluwe
danst door de bossen
- zand verstuift in de lucht
en pas strandt bij de sprengen
van loener papiermolenaars

wendalina egbertz belloo
naam vol ontrollende cadans
en gelderlandse opera
die begint in heuvels en dalen
springt over è's van vader egbert
en dravend het belloo bereikt

- en egbertz zo zacht met een z -

wendalina egbertz belloo
moet met haar naam
toch wel heel

duizelingwekkend mooi zijn geweest
bello belcanto bellissimo
lelijk ligt ver voorbij loenen

haar man zal hebben gehuiverd
van zindering en van geluk
dat hij haar langlevenslang
mocht
noemen bij haar naam
en zingend onder klompklopgehamer
  lispelt hij heel acapella:

wendalina - egbertz - belloo
frits stoffels
5 jan 2012


Loenen | dorp vanuit de velden; links het kerkje | omstreeks 1915 (geschat)


72 Claas Willemsz Buis (deel van tweeling) | vernoemd naar zijn grootvader Claas Jellessen | ged op 15 mrt 1750 op Urk | overl 1795-1806 | geh op 24 sep 1780 te Enkhuizen met

Oud straatje op Urk | omstreeks 1911

73 Tetjen Bartels [familie Edelenbosch] | ged op 19 dec 1751 te Enkhuizen | overl op of kort voor 19 jul 1808 te Enkhuizen; het paar woonde te Enkhuizen

Thomas Gainsborough | The housemaid | omtrent 1784

74 Broer Theunisz Timmerman | vernoemd naar zijn grootvader Broer Jansz op de Leek | ged op 31 jul 1757 te Wognum | timmerman | overl op 22 jan 1827 te Berkhout | I geh op 31 dec 1780 te Berkhout met Grietje Gerrits (omstr 1755-omstr mei 1782 Bobeldijk) | III geh op 24 apr 1804 te Berkhout met Lysebet Kaspers Boon (omstr 1777 Schellinkhout-1814 Berkhout) | II geh op 14 sep 1782 te Berkhout met


74 doop van Broer Theunisz Timmerman in 1757 in het Noordhollandse Wognum

De Vlytige Timmerman | om en bij 1795

75 Bouwtje Rintjes Hanema | ged op 25 nov 1759 te Sneek | begr op 6 jun 1803 te Berkhout NH

Fedor Rokotov | meisjesportret | 1763

76 Jacob Sieuwersz Boon | vernoemd naar zijn grootvader Jacob Sieuwertsz | ged op 11 sep 1754 te Enkhuizen | woonde voor trouwen aan de Pleijsierweg=Plezierweg te Enkhuizen | overl op 10 jan 1810 te Enkhuizen | geh op 20 mei 1781 te Enkhuizen  met


Enkhuizen | Plezierweg, thans Noorderweg | omstreeks 1901

77 Marytje Jans Spykerman | vernoemd naar haar waarschijnlijke oma Marijtje Theeuwis, anders naar tante Maria van der Donck | ged op 20 jul 1753 te Enkhuizen | woonde voor trouwen in de Torenstraat te Enkhuizen | werkster (1813), naaister (1814) | overl op 10 nov 1817 te Enkhuizen

Enkhuizen, Torenstraat met Zuider- of Sint-Pancraskerk | kaart verstuurd in 1912

78 Willem Jansen Karsten | geb in of omstr 1750 te Andijk | arbeider, daghuurder | overl op 29 jan 1827 te Andijk | geh op 1 mei 1783 te Andijk met

79 Maertje Klaes de Haes | vernoemd naar haar grootmoeder Maertje Dircks Spicker | ged op 1 mrt 1761 te Andijk | overl op 12 feb 1836 te Andijk

Engelse schilder | Meisje met pop | 1767

80 Kempe Mozis Kempe | vernoemd naar zijn grootvader Kempe Moses | geb te Wissenkerke, ged op 22 mrt 1744 (verm juist, doch in overlijdensakte 1813 'vijftig jaar', wellicht schatting uit onwetendheid) te Colijnsplaat | woonde vóór trouwen te Kortgene, daghuurder | overl op 4 apr 1813 te Colijnsplaat | geh op 14 mei 1786 te Kortgene met

handtekening uit 1811 ('kempe mozesse kempe')

81 Johanna Janisse de Munnik (Janna) | vernoemd naar haar grootmoeder Janna Janz van den Berge | geb op 19 dec 1767 te Colijnsplaat | naaister, daghuurster | overl op 27 aug 1853 te Colijnsplaat

Southworth & Hawes | Dode vrouw | om en bij 1852

82 Anthonij Janse van Gilst | vernoemd naar zijn grootvader Antoni Janisse Verschelling | geb op 12 feb 1767 te Kortgene | arbeider | overl op 18 apr 1825 te Colijnsplaat | geh in 1790 (trouwgeld betaald op 8 aug) met

handtekening uit 1814 ('Antoni van Gilst')

83 Willemina Marinusse Oostakker | vernoemd naar haar grootvader Wilm Oostacker | ged op 3 jan 1770 te Colijnsplaat | arbeidster | overl op 4 apr 1841 te Colijnsplaat

Kerk en pastorie van Colijnsplaat | om en bij 1897

84 Jan Boogaard | geb op 16, ged op 21 feb 1790 te Koudekerke | landmansknecht onder Biggekerke > arbeider te Wissenkerke, kon schrijven | overl op 6 aug 1849 te Wissenkerke | geh op 8 mei 1818 te Wissenkerke met

Jans handtekening, uit 1829

Koudekerkse man in dracht | omstreeks 1890

85 Elizabeth Gillisse | geb in of omstr 1769 te Wissenkerke | arbeidster, kon niet schrijven | overl op 14 jul 1865 te Wissenkerke
86 Jan Adriaanse Cloosterman | vernoemd naar zijn grootvader Jan Hendriksz Kloosterman | geb op 28 okt 1770 te Wissenkerke | arbeider; mocht in apr 1798 niet aan H. Avondmaal deelnemen, verm als tuchtmaatregel wegens 5 maanden na bruiloft geboren kind met 87 Pieternella van der Maas | overl op 20 jan 1831 te Wissenkerke | I geh in 1792 (trouwgeld betaald op 9 nov) te Wissenkerke met Adriaana Adriaansse Verburg (1773 Kortgene-vóór 1797 Wissenkerke) | II geh op 7 sep 1797 te Wissenkerke met
87 Pieternella van der Maas | vernoemd naar haar grootmoeder Pieternella Geelhoed | geb op 1 aug 1775 te Wissenkerke | arbeidster | overl op 12 dec 1831 te Wissenkerke

Vladimir Borovikovsky | Jongedame | 1799

88 Arend Raams | vernoemd naar zijn grootvader Arent Rams | ged op 23 feb 1777 te Dussen | overl op 28 nov 1824 te Dussen | geh op 1 nov 1799 te Dussen-Muilkerk met
89 Rokuske Groeneveld | vernoemd naar haar grootmoeder Rokiske Boumans | ged op 31 aug 1777 te Dussen | arbeidster | overl op 20 jun 1833 te Dussen

Johann Ludwig (John Lewis) Krimmel | De blinde vedelaar | 1812

90 Bastiaan de Poorter | vernoemd naar zijn grootvader Bastiaan de Roij (den ouden) | ged op 25 nov 1781 te Dussen | knecht en dagloner (1810), arbeider (1827) | overl op 10 feb 1850 te Emmikhoven | II geh op 2 jun 1821 te Dussen met Elizabet Ritmeester (1792 Almkerk-vóór 1850) | I geh kort voor 1800 met

handtekening, uit 1827, van Bastiaan de Poorter als "Bastiaan deepeüter"; de familienaam komt ook in akten vaak voor als De Peuter ipv De Poorter

91 Pieternella de Looy | vernoemd naar haar grootmoeder Pieternella Clepper | geb op 15, ged op 18 feb 1770 te Almkerk | dagloonster (1810) | overl op 7 jun 1814 te Emmikhoven

John Russell | Jongedame | 1788

92 Thomas van Beusekom | vernoemd naar zijn grootvader Thomas van Beusikom | geb op 20 dec 1781 te Eethen | arbeider | overl op 22 mei 1858 te Drongelen | geh vóór 1807 met

De Hervormde Kerk van Eethen | www.admol.nl

93 Wouterke Mierloo | geb te Eethen NB, ged op 27 apr 1783 te Meeuwen | arbeidster | overl op 1 dec 1859 te Drongelen

H.J. Finke | Portret van een vrouw | 1844

94 Antonie Adriaense Vrinten | vernoemd naar zijn grootvader Antony Laurenty Cops | ged op 29 dec 1779 te Loon-Op-Zand | overl op 26 sep 1819 te Loon-Op-Zand | geh op 23 feb 1800 te Loon-Op-Zand met

Onbekende kunstenaar | Mansportret | 1809

95 Pitronella Treffers | vernoemd naar haar grootmoeder Pieternella Goudens | ged op 19 okt 1777 te Sprang | arbeidster | overl op 9 apr 1859 te Heusden


J.G. Meyer von Bremen | Bij grootmoeder | 1847