Agenda April 2010

8/4 2010, 17:30 hos KnowIT AB, Klarabergsgatan 60.

Martin Vilcans - Google's geokodings-API 
Stefan Pettersson - Introduction to Google Maps
Johan Burell - Introduktion till WebGL (Ninja cheat-sheet)
Johan Burell - Google Go

[Mötet fullt]. För att komma på väntelistan, maila psvensson at gmail.com


Vi blev drygt 80 personer på April-mötet, vilke måste anses ganska lyckat. Det här var första gången som vi körde hos KnowIT inne i stan. KnowIT hade stora lokaler och ett galet centralt läge.
Efter en introduktion av Mikael Danielsson på KnowIT drog Martin Vilcans sin Geokodningsdragning, som visade hur man använder Google's API'er för att omvandla adresser till kart-koordinater och vice verse.
Flera av deltagarna var själva duktiga på ämnet, vilket ledde till en bra debatt om upplösning, hur lång tid det tar för en ändrad adress att slå igenom, et.c.


Efter det så berättade Johan Burell om det ny språket Google Go, som presenteras som en efterföljare till C och C++ men med enklare syntax och fruktansvärt mycket snabbare kompileringar. Johan gjorde en ordentlig genomgång
och kunde lyfta fram en massa olika referenser och exempel från andra språk och från egan programmeringsexempel.

Sedan fick vi höra på Stefan Petterson, med mångårig erfarenhet att arbeta med karttjänster på internet, som talade om Google Maps. Grunden för talet var att presentera Google Maps ur ett nybörjarperspektiv, men
vi fick en hel del extra om koordinatsystem, noggrannhet och praktiska detaljer. Stefan avslutade också med att berätta om att han även kommer att tala på Scandinavian Web Developer Conference 2010.

Som avslutning gjorde Johan Burell (igen!) en WebGL dragning. WebGL är en väldigt ny teknologi som bara finns i 'nightly builds' av moderna browsers. Det är ett API som gör det möjligt att via JavaScript utföra OpenGL-liknande kommandon på en del av webb-sidan - som utförs direkt på grafikkortet. Det innebär att det går tokigt snabbt och verkar vara framtiden för grafik i browsern.


Ett stort tack till alla involverade, särskilt KnowIT som tillhandahöll lokalerna.
Nästa gång vi ses är det 1'a Maj och Android Hackathon.
Syns där!
Comments