Oktobermöte 2010Tid:
17.30, 14/10
Plats: Ottoboni, Ringvägen 100, Stockholm

Agenda:

Daniel från GapMinder berättar om deras mål, utveckling och koppling till Google
Avalon Consulting berättar om Google Apps Scripting och deras stora kundprojekt i Sverige
Thomas Bailey berättar om Froyo on a set-top box.

Registrering är öppen här.

Comments