GTUG Stockholm Android Hackathon 2009

Android Hackathon 28/11 2009

posted Oct 7, 2009, 5:50 AM by Peter Svensson   [ updated Oct 14, 2009, 6:47 AM ]Ett stort tack till Bwin Games, som har gått med på att upplåta sina lokaler till vårt Android Hackathon Lördagen den 28/11 2009.
Vi håller fortfarande på med upplägget och alla talare är ännu inte spikade. Om ni eller ert företag vill vara med och synas på vårt Hackathon så behöver vi en sponsor för mat och dryck, alternativt kreativt förstapris.

Målet med ett Hackathon är att programmera så mycket man kan under en längre tidsperiod. Varje team består av minst en person, gärna fler, som fokuserar på att under dagen utveckla en applikation i ett av de tre spår vi har. På kvällen röstar vi fram en vinnare av de bidrag som lyckats uppvisa en färdig applikation.

Regler:

1) Ett team får bestå av max fem personer
2) Man får förbereda sig till viss del innan Hackathon, men den kods som körs bör ha kunnats skrivas på en dag. Orimligheter diskvalifieras.
3) Applikationen som produceras behöver inte vara helt klar, men åtminstonde körbar i någon mån.

Vi ser gärna team från högskolor eller universitet.

Spår 1: Augmented Reality. Ansvarig: Dirk Groten, CTO för den holländska AR-företaget Layar.
Spår 2: Spel. Ansvarig: TBA
Spår 3: Nischade nyttoapplikationer. Ansvarig: TBA

Om ni saknar LinkedIn-konto, maila mig direkt på psvensson@gmail.com

Program:

9.00        Välkomna. Koppla upp medhavda datorer och registrera teamen.
9.30        Introduktion, Peter Svensson, GTUG Stockholm
9.45        Layar services for Android: Dirk Groten
10.30      Break
10.45      Introduktion till spelutveckling på Android-plattformen
11.30      Break
11.45      Web-baserad API'er och Android; Integration och exempel
12.30      Lunch
13.30      Hacking!
17.00      Enklare Middag
20.00      AFK
20.15      Röstning
20.30      Vinnare i de olika klasserna utses och koras
21.00      Efterfest efter behov och möjlighetPS

1-1 of 1