2010Jan

Agenda för GTUG STockholm möte 14/1 2010:

  1. Tommy Widenflycht, Google Sverige demonstrerar Google's nya Android-telefon Nexus One

  2. Ingemar Resare - Google Apps use cases. Länk till slides.

  3. Peter Sönnergren - App Engine + Java Länk till slides.
  4. <Johan Burell - Google Go (+ Android Cntrllr) Flyttat till Feb>
  5. <Leonard Axelsson - App Engine + Groovy Flyttat till Mar pga sjukdom>

Registrera via LinkedIn här; http://events.linkedin.com/GTUG-Stockholm-January-2010/pub/180846  Eller via direkt email till psvensson@gmail.com
Comments