Propozície 2019

PROPOZÍCIE NOVOROČNÉHO TURNAJA 2019 
pod záštitou Obecného úradu Čataj

1.Kategória :Otvorená. /bez limitu veku, pohlavia, štátnej prííslušnosti, výkonnosti /
2.Dátum konania:5.1.2019 (sobota) 
3.Usporiadateľ:Čataj Last Mile
4.Adresa hracej miestnostiKultúrny dom, Hlavná 333, Čataj
5.Riaditeľ turnaja:Ban JUraj st.
6.Počet stolov:6
7.Max počet účastníkov:Bez obmedzenia
8.Hlavný rozhodca:Farkaš Peter
9.Zástupca hlavného roz.:Žilinec Luboš
10.Org. pracovník:Kvašňák Štefan, 0905 611 733, Ban Juraj, Farkaš Peter
11E- Kontakt:kvasnak.montel@gmail.com
12.Prihlášky doručiť do:Najneskôr do 4.1.2019 do 18:00, 
13.Žrebovanie:Pred začiatkom turnaja v hracej miestnosti
14.Výsledky :budú zverejnené na stránke STO ČATAJ
15.Vklad:6€
16.Stravovanie:Big Čatajská klobása a nealko v štartovnom, bufet počas celého turnaja
17.Predpis:Hrá sa podľa pravidiel SSTZ.
18.Súťaže:Dvojhra. 1. stupeň skupiny-každý s každým. 2. stupeň - pavúk.
Hrá sa aj útecha. Ak bude čas, tak aj štvorhry.
19.RozhodcoviaK stolom určí HR
20.Prezentácia:V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30. 9.00 prvé zápasy skupín
21.Loptičky:Xushaofa ***
22.Ceny:Poháre + vecné ceny pre prvých troch . Cena pre víťaza útechy
23.Protesty:V zmysle súťažného poriadku. Poplatok za podanie protestu 10€
 24.NasadzovaniePodľa rebríčkov SR ,  Kraj, Oblasť. 

 

Všeobecné ustanovenia:

Prihlášky  musia  byť  doručené  výhradne  cez prihlasovací formulár .   Prihlásenie  hráča  po stanovenom čase v zmysle bodu 12 nie je možné. Hráči  ktorí  nebudú  v deň  konania  turnaja  do  8.30  odprezentovaní,  budú  z turnaja  vylúčení  bez  možnosti  opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.15 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi -/Kvašňák -0905 611 733/.  
Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov. 

Riaditeľ turnaja: Ban Juraj st.                                      Hlavný rozhodca: Farkaš Peter


---------------------------------------------------------------------------------------------