PROPOZÍCIE TURNAJA BATT OPEN DOSPELÝCH ROČNÍK 2016/2017

Všeobecné ustanovenia:

Prihlášky musia byť doručené výhradne cez prihlasovací formulár . Prihlášky budú spätne potvrdzované. Protest na základe nepotvrdenej prihlášky nebude prejednávaný. Prihlásenie hráča po stanovenom čase v zmysle bodu 12 nie je možné. Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 od prezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.

Riaditeľ turnaja: Ban Juraj st. Hlavný rozhodca: Farkaš Peter

PRIHLÁŠKA NA TURNAJ

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH