BA TT Čataj 2018

VÝSLEDKY :

1. miesto : TAKÁČ JAKUB - STO DEVÍNSKA

2. miesto: Štúň Štefan - FEROMAX

3. miesto: HATVANY Dominik -STO DEVÍNSKA

Zľava: riaditeľ turnaja Juraj ban, 4. miesto Gieci Lukáš, 3. miesto Hatvany Dominik, 2. miesto Štúň Štefan, 1. miesto Takáč Jakub, predseda klubu Čataj Peter Farkaš

CELKOVÉ PORADIE

VÝSLEDKY SKUPINY

VÝSLEDKY KO

VÝSLEDKY ÚTECHA

VÝSLEDKY 4 Hra SKUPINY

VÝSLEDKY 4 Hra KO