BA TT Čataj 2018
VÝSLEDKY :

1. miesto : TAKÁČ JAKUB - STO DEVÍNSKA
2. miesto: Štúň Štefan - FEROMAX
3. miesto: HATVANY Dominik -STO DEVÍNSKA


Zľava:  riaditeľ turnaja  Juraj ban, 4. miesto Gieci Lukáš, 3. miesto Hatvany Dominik, 2. miesto Štúň Štefan, 1. miesto Takáč Jakub, predseda klubu Čataj Peter Farkaš