Aktuality

PROPOZÍCIE 

TURNAJA BATT OPEN DOSPELÝCH ROČNÍK 2017/2018 
ako súčasť Novoročného turnaja pod  záštitou obecného úradu v Čataji

1.Kategória :Muži (za mužov môžu hrať aj ženy)
2.Dátum konania:6.1.2018 (sobota) 
3.Usporiadateľ:Čataj Last Mile
4.Adresa hracej miestnostiKultúrny dom, Hlavná 333, Čataj
5.Riaditeľ turnaja:Ban JUraj st.
6.Počet stolov:6
7.Max počet účastníkov:Bez obmedzenia
8.Hlavný rozhodca:Farkaš Peter
9.Zástupca hlavného roz.:Žilinec Luboš
10.Org. pracovník:Kvašňák Štefan, 0905 611 733, Ban Juraj, Farkaš Peter
11E- Kontakt:kvasnak.montel@gmail.com
12.Prihlášky doručiť do:Najneskôr do 5.1.2018 do 18:00, 
13.Žrebovanie:Pred začiatkom turnaja v hracej miestnosti
14.Výsledky :budú zverejnené na stránke STO ČATAJ
15.Vklad:6€
16.Stravovanie:Big Čatajská klobása a nealko v štartovnom, bufet počas celého turnaja
17.Predpis:Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie BATT OPEN dospelých a týchto propozícií
18.Súťaže:Dvojhra. 1. stupeň skupiny-každý s každým. 2. stupeň - pavúk. Hrá sa aj útecha.
19.Podmienky štartu:Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom.
20.RozhodcoviaK stolom určí HR
21.Prezentácia:V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30. 9.00 prvé zápasy skupín
22.Loptičky:Xushaofa  lopty***
23.Ceny:Poháre + vecné ceny pre prvých 3 hráčov. Organizátor zasiela sumu   1EURO /hráč pre odmeny celkovým víťazom dlhodobej súťaže
 24.Protesty:V zmysle súťažného poriadku
 25.Nasadzovanie:Podľa SR a KRAJ rebríčka a podľa rozpisu súťaže.  


Všeobecné ustanovenia:

Prihlášky  musia  byť  doručené  výhradne  cez prihlasovací formulár . Prihlášky  budú spätne  potvrdzované.  Protest  na  základe  nepotvrdenej  prihlášky  nebude  prejednávaný.  Prihlásenie  hráča  po stanovenom čase v zmysle bodu 12 nie je možné. Hráči  ktorí  nebudú  v deň  konania  turnaja  do  8.30  od prezentovaní,  budú  z turnaja  vylúčení  bez  možnosti  opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi.  Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov. 

Riaditeľ turnaja: Ban Juraj st.                                      Hlavný rozhodca: Farkaš Peter


---------------------------------------------------------------------------------------------


Pred prihlásením si pozri svoje rebríčkové postavenie v kraji.
ČAS PRE PRIHLÁSENIE VYPRŠAL. Na turnaj sa už nedá prihlásiť

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH