List of Email Addresses

 
This is the most comprehensive list of email addresses of the ICSE 1983 and the ISC 1985 batch of St. Michael's students:
 
mpattu@hotmail.com;
safva@hotmail.com; 

sharan1rao@msn.com;

skumariitk85@gmail.com;

tariq_hasan@hotmail.com;

niraj_prakash@yahoo.com;

jaysarkar05@aol.com;

satyajit.jha@hotmail.com;

amitabh.srcc@gmail.com;

s.dayal@allahabadbank.in; 

sabacricket@gmail.com;

ksarvesh@tatasteel.com;

harpreet66@gmail.com;

gaurav_lal@hotmail.com;

faisal_alam@kalyanpur.com;

shrisanjay@hotmail.com;

anant.sinha@gmail.com;

akhilesh65@indiatimes.com;

alokkjha@yahoo.com;

uksurgeon1@aol.com;

avinashcs@yahoo.com;

rajiv_verma@yahoo.com;

jd.jayant@yahoo.co.in;

sanjiv_ranjan48@hotmail.com;

pde@hotmail.co.uk;

sunil_sah121@yahoo.co.in;

soumendra.daas@gmail.com;

sanjaysingh13@gmail.com;

niranjanprasad@gmail.com;

sunjay.kumar.singh@gmail.com;

nilesh.jha@gmail.com;

sanjiv_ranjan48@hotmail.com;

sdayal@allahabadbank.co.in;
 
pradeep_kishan@hotmail.com;
 
msinha@sidbi.com;
 
asit.sinha@gmail.com;

prabirkumarjha@yahoo.co.in;
 
arunjaymohan@gmail.com;
 
bacha199@hotmail.com;
 
alokjha2005@yahoo.co.in;
 
pathakmanish@gmail.com;
 
sujitk66@gmail.com;
 
anindya.chaudhuri@gmail.com;

shaleen_sinha@hotmail.com;

nitishsinha@hotmail.com;

vivek@arasca.ae;

drnpsinha@indiatimes.com;
 
debashis@thenathfamily.com;

spashraf@gmail.com;

ahmedehsan35@hotmail.com;

shabbirashraf@hotmail.com;

residencyapplicant@yahoo.com;

amitshekhara@gmail.com;

devendrak00@gmail.com;

arindammukherjee@yahoo.com;
 
rohitjha85@yahoo.co.in;
 
aassinha@yahoo.co.in;

Shishir.Verma@NIIT-Tech.com;

inet18@yahoo.com;

raju2419@gmail.com;

sanjogsharan@hotmail.com;
 
urjay2k@gmail.com;

surajitroy@rediffmail.com

khanmd66@hotmail.com;

jamit_34@yahoo.com;

ashrafjamil@hotmail.com;
aparnalawchamber@gmail.com;

sa@beacon.co.in;

shashi686@rediffmail.com;
atul210012@hotmail.com;
anindya.chaudhuri@gmail.com;
gupta_shantanu@hotmail.com;


hemantsinha@gmail.com;

paritosh_67@yahoo.co.in;

mpnsingh@indiatimes.com;
subrata_ghose@hotmail.com  

sachindra07@gmail.com;

anujit_sinha@gmail.com;

suneilchaubey@gmail.com;

aftab43@hotmail.com;
 
irshadnafe@gmail.com;

autoparts53@gmail.com;

srikaushik@yahoo.com;

mehrotragopal@hotmail.com;

shreecmg@gmail.com;

uzzaman02@yahoo.com;

sanjaykumar2502@gmail.com

vikash_mohan@hotmail.com

ranjanghosh66@yahoo.co.in

rakeshkumar2ic@yahoo.co.in

sarveshprasad51@yahoo.com
 
 
 

Names listed in red are in the GoogleGroup (http://groups.google.com/group/stmikesisc85/)

 
To return to the main StMikesISC85 page, click here:  http://sites.google.com/site/stmikesisc85/
 
The following batchmates are included in this list:

1. Manish Patwari

2. Aashish Kumar

3. Alok Sharan

4. Sandeep Kumar

5. Tariq Hasan

6. Niraj Prakash

7. Joydeep Sarkar

8. Satyajit Kumar Jha

9. Amitabh Shrivatsava

10. Shashikar Dayal

11. Saba Karim

12. Sarvesh Kumar

13. Harpreet Singh

14. Gaurav Lal

15. Faisal Alam

16. Sanjay Shrivatsava

17. Anant Sinha

18. Akhilesh Singh

19. Alok Jha

20. Dibyeshwar Banerjee

21. Avinash Chandra Sharma

22. Rajiv Verma

23. Jayant Das

24. Sanjiv Ranjan

25. Parijat De

26. Sunil Shah

27. Soumendra Daas

28. Sanjay Singh

29. Niranjan Prasad

30. Sanjay Kumar Singh

31. Nilesh Jha

32. Sanjiv Ranjan

33. Shashikar Dayal

34. D. Pradeep
 
35. Manish Sinha
 
36. Asit Sinha

37. Prabir Jha
 
38. Arunjay Mohan
 
39. Amitabh Tripathi
 
40. Alok Jha
 
41. Manish Pathak
 
42. Sujit Kumar
 
43. Anindya Choudhuri

44. Shaleen Sinha

45. Nitish Sinha

46. Vivek Singh

47. Nikhil Prasad Sinha
 
48. Debashis Nath

49. Parvez Ashraf

50. Ehsan Ahmed

51. Shabbir Ashraf

52. Faisal Amanullah

53. Amit Shekhar

54. Devendra Kumar

55. Arindam Mukherjee

56. Rohit Jha
 
57. Akhauri Amitabh

58. Shishir Verma

59.
Rahul Mukherjee

60. Shyamashis Chattoraj

61. Sanjog Sharan

62. Sanjay Jain

63. Surajit Roy

64. Asad Afroz Khan

65. Amit Kumar

66. Jamil Ashraf

67. Braj Kishore Mishra

68. Sanjay Agrawal

69. Shashi Ranjan
 
70. Diwakar Bhagat
 
71. Anindya Chaudhuri
 
72. Shantanu Gupta

73. Hemant Sinha

74. Paritosh Shukla

75. Mayank Singh

76. Subrata Ghose

77. Sachindra Singh

78. Anujit Sinha
 
79. Suneil Chaubey

80. Aftab Ahmed
 
81. Nazrul Hasnain

82. Sanjay Chopra

83. Kaushik Sinha

84. Gopal Mehrotra

85. Shreevardhan

86. Ashraf Uzzaman

87. Sanjay Kumar
 
88. Vikash Mohan
 
89. Ranjan Ghosh
 
90. Rakesh Kumar

91. Sarvesh Prasad

92. Sujit Prasad

 

Comments