Για την Α΄τάξη

  • Τραγούδια για φωνολογική εξάσκηση (σε Νηπιαγωγείο και Α΄τάξη)
          --Γόνατα και πόδια (για τη συνειδητο-
             ποίηση της λέξης)  Λήψη  
          --Ο ψύλλος (διαδοχική απαλοιφή τελικού
              φωνήματος) Λήψη
  • Δημιουργικές δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου (από το υποστηρικτικό site του Υπ. Παιδείας της Κύπρου)    ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Α΄ΤΑΞΗΣ
Ο παπαγάλος  Λήψη

  • ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑ Σ ΕΙΣ για εμπλουτισμό της διδασκαλίας μας  Προβολή Λήψη

  • Φωνολογική εξάσκηση (Άρθρο με φωνολογικά παιχνίδια) Προβολή Λήψη
  • Προτάσεις για δημιουργικές δραστηριότητες που εμπλουτίζουν τη διδασκαλία μας (από το υποστηρικτικό site του Υπ. Παιδείας της Κύπρου)           Προβολή Λήψη
  • Δημιουργικές δραστηριότητες με εικόνες  Προβολή Λήψη

  • Αποσπάσματα από τον οδηγό Νηπιαγωγού Προβολή Λήψη
Χρήσιμο Υλικό για τα Μαθηματικά

Ένα Γράμμα μια Ιστορία
(από το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ)
Κάθε γράμμα γίνεται μια διαφορετική ιστορία για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Ιστορίες σουρεαλιστικές, φανταστικές, κάποτε και ανατρεπτικές, με ήρωες κινούμενα σχέδια όλο ζωντάνια, χιούμορ και φρεσκάδα.
Σε κάθε επεισόδιο τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν τη φόρμα του γράμματος σε αντικείμενα γύρω τους, τον κορμό αποτελεί το λεξιλόγιο του γράμματος εμπλουτισμένο και με νέες λέξεις, ενώ παρουσιάζονται η φορά γραφής και πρότυπες λέξεις από το κάθε γράμμα.
Τα επεισόδια επενδύονται μουσικά με πρωτότυπη μουσική και ενδείκνυνται για πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη.

Κατεβάστε τα επεισόδια