برنامه هفتگی دکتر استکانچی

.لطفاً در صورت نیاز به ملاقات حضوری، در زمانهای تعیین شده جهت مشاوره و یا بعد از کلاس مراجعه نمائید

.* دانشجویان دوره کارشناسی که اینجانب استاد راهنمای آنها می باشم، لطفاً جهت مشاوره و امور مربوطه در ساعات مشخص شده جهت "مراجعه دانشجویان" مراجعه نمایند

.توجه: با توجه به حجم ایمیل های ارسالی، عملا امکان مطالعه و پاسخگویی به تمام آنها وجود ندارد. لذا در صورت عدم دریافت پاسخ واهمیت موضوع، خواهشمند است حضوراً مراجعه نمائید

:جهت آشنایی با فعالیتهای تحقیقاتی و پروژه های کارشناسی ارشد و دکترای تحت راهنمایی اینجانب به وب سایت زیرمراجعه نمائید

http://sharif.edu/~stkanchi/