Поради неадекватната приумица на Google да промени генерално структурата на сайтовете си,

отнемайки ми изцяло свободата да оформям собствения си сайт както на мен ми харесва,

премествам "Среднощни преводи" на друг адрес:

https://midnighttrans.neocities.org/


Ще се срещнем там :)


Кремена Василева

07.11.2021