Utjecaj magnetskog polja

Na osobnim stranicama  

STJEPANA ŠABANA

Postavljeno: 03.04.2006. 

__________________

 

MAGNETIZAM I ŽIVOT

 

U znanstvenim krugovima još uvijek vladaju dileme o mogućem značajnijem utjecaju magnetskog polja na život općenito, a posebno na čovjeka. No neki rezultati istraživanja upućuju na velik značaj magnetizma u nekim vrstama terapija. 

 Piše: Stjepan Šaban, dipl.ing.

- Objavljeno u časopisu 'Vaše zdravlje' br. 45 u prosincu 2005

   pod naslovom "ŠTO OBEĆEVA PRIMJENA MAGN.POLJA U LIJEČENJU".

Utjecaj magnetizma na život

Svi dosadašnji znanstveni pokušaji o nedvosmislenoj međuovisnosti samog postojanja života s nisu do sada dali decidiran odgovor. No neki rezultati najnovijih istraživanja ukazuju na vrlo značajan utjecaj magnetskog polja na mnoge kemijske procese u stanicama.
 
 
 
 
Tako su istraživanja na nekim foto-osjetljivim bakterijama (R-26) ukazala, da već i slabo magnetsko polje (20 militesla – samo 400 puta jače od zemljinog) stabilizira kemijske procese u stanicama bakterije, spriječava njihova oštećenja od oksidacije radikala te im omogućuje bolji rast. No i brojni drugi rezultati istraživanja o utjecaju magnetizma na biokemijske i metaboličke procese u organizmu su pozitivni, iako ponekad sami mehanizmi djelovanja magnetskog polja nisu sasvim poznati. U procesima, kod kojih su električne struje sastavni dijelovi života, kao što je slučaj kod djelovanja živčanih stanica i njihovih veza, mogućnosti induciranja struja putem djelovanja magnetskih polja, sigurni su elementi indirektnog djelovanja magnetskog polja na život i zdravlje. Tako su utvrđene i terapijske metode poboljšanja zdravstvenog stanja djelovanjem magnetskog polja u cilju indukcije električnih struja na ciljanim segmentima pojedinih tkiva – posebno živčanih.
 

Liječenje posljedica moždanog udara

Jedna od provjerenih i primjenjivanih terapijskih metoda liječenja primjenom magnetskog polja je svakako rehabilitacija pacijenata s teškim posljedicama moždanog udara, posebno kada se radi o rehabilitaciji govorne funkcije.
 
Rehabilitacija bolesnika s moždanim udarom, koji imaju blokadu lijeve strane mozga s oštećenjem govorne funkcije (afaziju) primjenom magnetske stimulacije na aktivni dio mozga (rTMS – repetitive transcranic magnetic stimulation) danas daje izvanredne rezultate već i u vrlo kratkom terapijskom vremenu od dva tjedna uz stalno daljnje poboljšavanje i kroz dugo vrijeme nakon terapije.
 
Do primjene ove metode došlo se traženjem načina, da se u mozak na neinvazivan način uvedu kontrolirane struje, a koje ne bi tražile visoke napone (zbog izolacijskog djelovanja lubanje). Spomenuta rTMS metoda se temelji na fokusiranju jakog pulzirajućeg magnetskog polja (jačine od nekoliko tesla s pulzacijom do 50 puta u sekundi) na željeno područje mozga, gdje bezopasno i bezbolno inducira vrtložne struje u ciljanom dijelu moždanog tkiva, stimulirajući njegovu aktivnost, kako bi isti polako počeo preuzimati funkcije oštećenog dijela mozga.
 
Ova metoda rehabilitacije bolesnika s moždanim udarom razvijena od američkih istraživača bazira na izlaganju aktivnog dijela mozga (npr. desne strane kod afazije) dobro fokusiranim impulsima magnetskog polja, čime aktivni dio mozga počinje preuzimati funkcije oštećenog dijela. Time ova metoda predstavlja početke ulaska ovog segmenta znanosti u neurologiju. Dobiveni rezultati kod rehabilitacije su više nego intrigantni, no još bolji rezultati ovakve terapije očekuju se u kombinaciji s govornom terapijom, te ponavljanjem samog postupka nakon određenog vremena. Također, još bolji rezultati očekuju se primjenom magnetske terapijske metode u kombinaciji sa standardnim terapijskim metodama kod moždanog udara.
 
Slična istraživanja rade britanski istraživači s bolesnicima, kod kojih je moždani udar izazvao oštećenja funkcija kretanja bilo kojeg dijela tijela, a posebno udova. Ovdje se, također, očekuju ohrabrujući rezultati.
 

Mentalne bolesti

Gotovo 10% stanovništava u razvijenim zemljama boluje od depresije, a neki od oblika ove mentalne bolesti ne mogu se liječiti klasičnim metodama putem medikamenata. Upravo mnoga istraživanja provedena u poslijednje vrijeme na liječenju raznih oblika mentalnih bolesti primjenom rTMS metode daju vrlo ohrabrujuće rezultate. Najčešća primjena je upravo u liječenju depresije, koja korelira sa smanjenom aktivnošću posebno prednje lijeve strane mozga. Stimulacijom ovog dijela mozga utječe se na regulaciju beta adreno-receptora, te povećava razina dopamina i serotonina. Ovom terapijom se, također, postiže i indirektan učinak u samom liječenju preko trans-sinaptičkih efekata na one dijelove mozga, koji nisu dostupni neposrednom djelovanju magnetskog polja. Mogućnosti promjene pojedinih parametara stimulacije, ciljanih dijelova mozga, te broja i trajanja stimulacije ukazuju na ekstremno koristan terapeutski potencijal za liječenje depresije, jer je time isti prilagođen svakom pojedincu i njegovim specifičnostima. Istraživanja rTMS metode u terapeutskoj primjeni ukazuju na njen ogroman potencijal i za liječenje mnogih drugih mentalnih bolesti i poremećaja, također zbog mogućeg selektivnog pristupa liječenju povećavanjem ili smanjivanjem pobude neurona u diskretnim područjima mozga. Neke studije, koje obrađuju terapiju Parkinson-ove bolesti, shizofrenije, bipolarnog i drugih mentalnih poremećaja, također, ohrabruju svojim rezultatima.
 
Bolovi kod artritisa i fibromijalgije
 
Poznato je, da ljudi već stoljećima koriste magnete za ublažavanje bolova, posebice kod artritisa ili kod fibromijalgije koristeći magnetske narukvice. Godinama se ovakav način liječenja smatrao nadriliječništvom (alternativom), što mnogi stručnjaci i danas to tako klasificiraju i negiraju bilo kakav terapeutski učinak. No neki najnoviji rezultati britanskih istraživanja kod bolesnika s artritisom i fibromijalgijom pokazuju, da već primjena i vrlo slabih statičkih magneta na mjestima bolesti smanjuje bolove (bez ikakvih nuspojava) jednako kao uporaba čitave lepeze poznatih lijekova (za koje je nedavno utvrđeno, da njihova dugotrajna primjena predstavlja faktor rizika za moždani i srčani udar).

Znanstvenicima nije potpuno jasan način djelovanja magneta na bolesna tkiva, te zbog čega se smanjuju bolovi. Zbog toga su efekti i rezultati ovih istraživanja još u fazi pretpostavki, koje se kreću od mogućeg poboljšanja cirkulacije krvi, do bolje ravnoteže obnove stanica, tj. ravnoteže između onih stanica, koje umiru i onih koje se obnavljaju (što zapravo predstavlja odnos rasta i smrti stanica).
 
Znanost ide dalje
 
Istraživanja o djelovanju magnetskog polja na procese živih bića s ohrabrujućim rezultatima daju nove nade u bolje poznavanje funkcioniranja života i otvaraju nove mogućnosti u liječenju mnogih bolesti.