Sneek‎ > ‎

Leeuwenburg

Type:                         Zaalstins

Locatie:                     Leeuwenburg

 

Beschrijving:                      

Aan de gelijknamige straat, hier vinden we tegenwoordig het Cine Sneek. De stins was eigendom van Louw Donia,  deze was van 1505
tot 1515 Grietman van Wymbritseradeel, en overleed in 1533. De
donia´s droegen al familiewapen een klimmende leeuw van sabel op een goud gekleurd veld. Waarschijnlijk is de stins versierd geweest met deze leeuw, waaraan de stins zijn naam Leeuwenburg heeft te danken. Volgens Napjus bestond de stins uit een stenen hoofdgebouw met een ruim voorplein. Dit voorplein zou later zijn volgebouwd zodat de achtergevel van dit pand gevormd werd door de voorgevel van de stins. Op en kaart van Blaeu uit 1649 zien we inderdaad nog twee panden achter elkaar.

In 1900 werd aan het Leeuwenburg een fabriekje gebouwd, bij de aanleg van de funderingen werden een aantal overwelfde ruimtes gevonden met menselijke botten en werden aangezien voor grafkelders. Nu is de vraag wat is daar nu eigenlijk gevonden?

Bij het vinden van botten doen vaak al snel de geruchten de ronde dat het om menselijke resten gaat, dat zal hier wel niet anders geweest zijn. Maar wat betreft de kelders daar zijn twee mogelijke verklaringen voor te bedenken.

Vermoedelijk was Leeuwenburg een zaalstins, deze bestonden uit een bovengrondse overwelfde kelder met daarop een tweede bouwlaag het eigenlijke huis. In Sneek is al regelmatig gebleken dat het straatniveau in de Middeleeuwen behoorlijk lager was als het huidige. Dit zou dan kunnen betekenen dat de gevonden kelders de resten vormen van de oude stinskleder. 

H.Halbertsma (1970) komt met nog een mogelijke verklaring, het zou ook kunnen gaan oom zogenaamde spaarbogen aangebracht in de fundering van de stins Leeuwenburg.