Sneek‎ > ‎

Johannieters huis

 Type:                         Steenhuis

 

Locatie:                     Marktstraat

 

Beschrijving:                      

De klooster vergaarde ook steeds meer rijkdom en macht, In Sneek en haar ommelanden was zelfs 30% van het land in bezit van de verschillende kloosters.  Zij bouwden dan ook abthuizen binnen de steden, met de adelhuizen als voorbeeld. Zo bouwden de Johannieters een robuust en verdedigbaar huis het westelijk uiteinde van de Marktstraat, waar vanuit ook het Oud Kerkhof en de Martininkerk werd beheerst.