Sneek‎ > ‎

Joerstrastins

Namen:                    
Jourssa stins

Type:                         Vermoedelijk een Woontoren

Locatie:                     aan de Zwette de huidige Swettestate

Oudste melding:      1407

 

Beschrijving:                      

Jourstra stins  Jourssa stinze“  komen we op 4 december 1407 tegen als deze wordt genoemd in  een geschil tussen Rienck Bockema en de Sneker Commanderij de Johannieters “to da Spitale” over de eigendomsrechten van twee stinsen en zijn grond. Hier is dan sprake van “da Fenna by Jourssa stinze buta dyke al so great also jo is alsmede dju kamp jef land der leith in syner etfenna binna dyke al so great als deth” , de andere stins in het geschil was de “Johansma-stinze”  (zie Johansmastins). Omdat beide partijen er niet uit kwamen werd de hulp ingeroepen van zoenlieden voor het klooster was dat de pastoor van Ijsbrechtum, en oor Rienck was dat “Feccka Sickinga gamech in Goinghum”een eigenerfde heerschap uit Goeinga. Volgens de uitspraak kreeg Rienck Bockema  Jourssa stinze” met onderhorigheden  in zijn bezit. Terwijl de Johannieters de “Johansma-stinze” met onderhorigheden in hun bezit kregen. Later blijkt het Hospitaler klooster alsnog het goed in zijn bezit te hebben gekregen, we zien dan ook in de late 15e eeuw dat de bewoner van de stins een pachtboer van het klooster was. Wat betreft de locatie van de stins bestaan verschillende theorieën, als laatste plaats P.Noomen (2009) de stins aan de Zwette waar we nu de Swettestate te vinden is. Voor deze locatie spreken een aantal zaken zoals later verwijzingen in verschillende bronnen.  Maar vooral de door Rienck gekozen zoenman woonde te Goeinga, het lijkt logisch dat deze vlakbij de betreffende goederen woonde en zodoende hiermee bekend was. Daarbij komt nog dat er sprake is van land zowel binnen als buiten de dijk, ze hebben het hier dan waarschijnlijk over de Hemdijk, deze loopt ook vlakbij Goenga. Tijdens graafwerkzaamheden op het erf van Swettestate werd een fundering van rode rooswinkels aangetroffen, een baksteensoort die vanaf de 14e eeuw in gebruik kwam. Dus de locatie die P.Noomen aangeeft voor de Jourstra stins lijkt wel aannemelijk.