Sneek‎ > ‎

Het Hooghuis

Namen:                      Albadahuis

Type:                          State

Locatie:                     op de hoek Hooghuistersteeg en de
                            Wijde Burgstraat

Oudste melding:      1618

Laatste melding:    1738

 

Beschrijving:                      

Op de hoek van de Hooghuistersteeg en de Wijde Burgstraat, waar nu het pand van C&A staat. De state werd gebouwd in 1618-19 de bouwheer was de edelman Ids Albada, deze was ook de eigenaar van Epema state. De state had net als de Waltastins een L-vormige plattegrond, met in de binnenhoek tussen de twee vleugels een traptoren met een uivormig dak. Het huis zelf was opgetrokken in de stijl van de noordelijke maniërisme, voorbeeld hiervan  is nu nog het stadhuis van Bolsward. Nadat het pand in 1736 werd verkocht volgde in 1738 de sloop. In de verkoopakte uit 1736 lezen we het volgende;

Met een fraije toren met een appel daar booven, met lood en leyen gedekt, in de toren eenige kamerkes, met een seer schoone huisinge, van onder tot boven doorgemetseld met hardsteen, en in het zelve velerhande figueren uitgehouwen, gelijk ook de voorgevel, poort en ringmuur”.