Sneek‎ > ‎

Gasthuiswier

Namen:                     Hege Wier

Locatie:                Tussen de Lemmerweg en Quirlijn de Blaustraat

 

Beschrijving:                      

Door P. Noomen (2009) genoemd als locatie voor een stinswier, maar dit is volgens mij niet juist. Er zijn twee archeologische meldingen in dit gebied bekend, en het gaat hierbij waarschijnlijk om dezelfde locatie. Zo werd in de 19e eeuw o.a. een bronzen muntje van keizer Diocletianus uit 340 gevonden “opgespit uit een terp enige minuten ten zuidwesten van Sneek bij enige urnen”. De urnen raakten zoek maar in het Rijksmuseum van oudheden te Leiden zijn nog een aantal schetsen van deze urnen bewaard gebleven, uit bestudering hiervan is gebleken dat het geen urnen waren maar 12e/13e eeuws kogelpoten. Een andere melding stamt uit 1903, toen tijdens het afgraven van een terp ten Oosten van de Lemmerweg net op de toenmalige gemeente grens, een grafveldje met zes begravingen aan het licht kwam. Verder werden er door J. de Wit fragmenten van een benen kam uit de 11e/13e eeuw gevonden. Deze vondsten en het grafveldje in combinatie met de naam Gasthuiswier doet vermoeden dat deze wier geen wier maar een terp is geweest, en eens een uithof huisveste van een van de kloosters.