Sneek‎ > ‎

Galigahuis

Beschrijving:                      

 
H.Halbertsma ging er altijd vanuit dat op de hoek van de Galigastraat en de Oude Koemarkt een stins heeft gestaan. Volgens hem is dit gebouw nog te herkenen op de kaart van Geelkercken uit 1616. Napjus maakt geen melding van een stins of groot huis aan de Galgigastraat, maar het pand was toen al verdwenen. Op de kaart van Schotanus uit 1664 zien we op deze locatie dan ook een onbebouwd erf.
 
In de buurt van deze locatie zijn twee archeologische vondsten bekend, die toch lijken te bevestigen dat hier belangrijk gebouw heeft gestaan.
In 1955 werd onder het hoekpand op deze locatie een steengoed kan vol met zilveren munten gevonden, deze muntschat wrd rond 1425 verborgen.

Bij rioolwerkzaamheden in 1999 werden er op de hoek Galgiastraat en Grote Kerkstraat twee zware eiken palen gevonden, en vondst lagen uit de 12e en 14e eeuw. De palen lijken funderingspalen te zijn voor een (groot) gebouw op deze locatie, wie weet van de vermoedelijk stins.