Nijland‎ > ‎

Doniahuis

Namen:                      Donia wier

Type:                          Stinswier

Locatie:                     Net ten westen van Hottingawier

Oudste melding:      1424

 

Beschrijving:                       

De oudste melding komt uit 1424, en bestaat uit een testament waarin blijkt dat Benedictus Donia goederen te Nijland had. In 1458 was
zijn zoon Haring Donia de bewoner, en deze werd toen door de bolswarders aangevallen, hierbij werd het steenhuis verwoest. In 1462 zien
we dat Haring Hiddemahuis inneemt, en hier gaat wonen. Toch komen we Doniahuis nog een keer tegen, het moet voor 1511 in handen van
het klooster Thabor zijn gekomen. Want in 1511 lezen we “sate myt die huyssteed ende dat terplant” vlakbij Hottingaterp, en werd gepacht van het klooster Thabor.  Uit het kadaster van 1832 blijkt het terrein nog gedeeltelijk omgracht te zijn. Tenslote wordt in de volksmond deze plaats nog steeds Donia wier genoemd.