Loenga‎ > ‎

Pollema

Namen:                      Haubois of slot Loynga

Type:                          State

 

Beschrijving:                   

In 1664 bewoond door Cornelis Haubois burgemeester van Sneek.

Van 1697 tot 1714 werd de state bewoond door Tjalling van Sixma, grietman van Barradeel en lid van de gedeputeerde Staten. We komen het goed in verschillende bronnen met verschillende namen tegen;

1700 “het slot

1722 “’t slot Loynga te Loynga

1721 en 1732 “de adelijke state tot Lojenga Pollema genaemt

Sinds ongeveer 1760 staat er een boerderij op deze locatie.

 

We komen in G.A. Wumkes zijn  Stads- en dorpskroniek van Frielsand twee meldingen over Loenga tegen die waarschijnlijk betrekking hebben op Pollema, van de huidige boerderij Haubios wordt aangenomen dat deze rond 1760 werd gebouwd;

 
1760 5November Verkoop te Loënga, circa 400 zware hoogstamde ijperen boomen, linden, appel- en peereboomen, wilgen, ligusters enz." 
 
 
 
kaart schotanus 1720
Comments