Home

De uit de 15e eeuw stammende “Descriptio Frisie” spreekt  van oneindig veel kastelen,
woontorens en stenen huizen in Friesland.

Werkt "Deze site doorzoeken" niet plaats dan de volgende url in de adresbalk  sites.google.com/site/stinsensneek/home-1  en probeer het opnieuw

Deze website is een aanvulling op het boekje

"Stinsen en Staten in Sneek en Ommelanden"

uitgegeven ter gelegenheid van de monumentendag 2009.

Delen van de tekst op deze website zijn ook terug te vinden in het boekje.

 
 
Ik probeer een beeld te schetsen van de rijkdom aan stinsen en staten die Friesland en dan vooral de Stad Sneek en haar Ommelanden ooit heeft gekend. Hiermee bedoel ik vooral de dorpen IJsbrechtum, Tirns, Oppenhuizen en de niet te vergeten de stad IJlst. Maar ook de Sneker Vijfga, bestaande uit de dorpen Scharnegoutum, Goënga, Loënga, Gauw en Offingawier. Wat maar weinig mensen weten is dat Gemeente Sneek nog altijd drie stinsen bezit. Deze zijn echter op de Epema state na niet meer als zodanig zichtbaar. De twee andere stinsen bevinden zich aan de Markstraat en maken tegenwoordig deel uit van het stadhuis, deze zijn door latere verbouwingen aan het oog onttrokken. We hebben het over de Waltastins (Marktstraat 5-7 en 9) en de Cleynstins (Marktstraat 19). Alle stinsen en Staten in de Sneker binnenstad liggen in het oude centrum, vooral aan en in de buurt van de Marktstraat, wat weer een bevestiging lijkt om het ontstaan van Sneek in deze hoek te zoeken. Helaas is er op de eerder genoemde stinsen na weinig tastbaars bewaard gebleven. Verwijzingen naar oude stinsen en staten vinden we nog steeds terug in de huidige namen van straten, gebouwen, boerderijen en landerijen. Zo vinden we in Sneek natuurlijk de Wijde en Nauwe Burgstraat en het Leeuwenburg, maar ook het Harinxmaland en de Hege Wier bij Loënga.