1. Sejladsberetninger


Her kan du studere billeder og beretninger fra mine sejlture 


Sejlture til Rügen
Rügen er et meget interessant område at sejle i. Det har gennem de sidste 20 år undergået meget store forandringer, siden DDR-styret opgav ævret i 1989. 
Store dele af det lille ørige var militært område, og dette i sammenhæng med en manglende udvikling generelt i det gamle DDR har på det nærmeste konserveret fortidige forhold på øerne. Der var meget forfaldent, men nu er meget renoveret - og heldigvis med stor nænsomhed overfor de oprindelige forhold. Det gøre Rügen-området til et prægtigt feriemål.
Jeg har ialt været sejlet til Rügen 4 gange, nemlig i årene 1990, 1992, 2002 og 2005. Det har givet et væld af oplevelser, og dermed oplysninger, jeg gerne vil give til andre - så kan man måske få mere ud af sin egen tur til Rügen, end hvis man kommer på helt bar bund. Måske kan jeg med disse beretninger give en større historisk forståelse af forholdene, som de er nu - og måske inspirere til at opsøge nogle af de steder, jeg har set og fortalt om.
Gå til Rügen - sejlture i årene 1990-2005 og læs de 4 beretninger med forskellige indtryk gennem den korte historiske udvikling siden DDR-styrets sammenbrud og det deraf følgende "Anschluss".