1. Sejladsberetninger

Her kan du studere billeder og beretninger fra mine sejlture 

1. Sejlture til Rügen 1990-2005
Rügen er et meget interessant område at sejle i. Det har gennem de sidste 20 år undergået meget store forandringer, siden DDR-styret opgav ævret i 1989. 
Store dele af det lille ørige var militært område, og dette i sammenhæng med en manglende udvikling generelt i det gamle DDR har på det nærmeste konserveret fortidige forhold på øerne. Der var meget forfaldent, men nu er meget renoveret - og heldigvis med stor nænsomhed overfor de oprindelige forhold. Det gøre Rügen-området til et prægtigt feriemål.
Jeg har ialt sejlet til Rügen 4 gange, nemlig i årene 1990, 1992, 2002 og 2005. Det har givet et væld af oplevelser, og dermed oplysninger, jeg gerne vil give til andre - så kan man måske få mere ud af sin egen tur til Rügen, end hvis man kommer på helt bar bund. Måske kan jeg med disse beretninger give en større historisk forståelse af forholdene, som de er nu - og måske inspirere til at opsøge nogle af de steder, jeg har set og fortalt om.
Gå til Rügen - sejlture i årene 1990-2005 og læs de 4 beretninger med forskellige indtryk gennem den korte historiske udvikling siden DDR-styrets sammenbrud og det deraf følgende "Anschluss".

2. Færøerne tur-retur på 3½ uge  1992
Hårrejsende beretning fra en bestemt ikke behagelig sejltur fra Sundby Havn til Færøerne og retur i båden "Vahine", ejet af Finn Ejnar Madsen. Klik her

4. En modbydelig oplevelse ved motorfrit anløb af Hundested Havn 2014
I strid mod alle regler lå Rørvig-færgen med skruen kørende, så min båd blev suget ind i dens malstrøm

5. En radioudsendelse om sejlads i klassisk træbåd uden motor  2012
Journalisten Louise Witt-Hansen interviewede mig i en udsendelse, hvor også en passioneret flyver interviewes

6. En livsfarlig, natlig oplevelse på Sundet   ca. 1993
Midt i en ellers idyllisk sejltur vendte et skib pludselig og bragte mig og min båd i en livsfarlig situation

7. Andre beretninger fra sejlture   1990-1999
Vidt forskellige oplevelser og indtryk fra sejlture gennem årene

Gå også ned forneden i venstremenuen og læs diverse betragtninger over det at sejle for sejl - i modsætning til for motor eller klik her på punkt 6


Du kan også gå til min nye hjemmeside og se, om der er kommet nye sejlerberetninger på der - eller blot disse i en mere fancy form...  KLIK HER