Wie zijn wij

Jan Rothuizen
Voorzitter

Meer dan 25 jaar ben ik werkzaam in de healthcare industrie en momenteel directeur van de Diagnostica Divisie van Siemens Healthcare. Siemens ontwikkelt en levert apparatuur en tests aan medische laboratoria, die ingezet worden bij de diagnostiek van het volledige spectrum aan medische problemen, waaronder AIDS en infectieziekten. 
Met het bezoeken van Zuid Afrika heb ik met eigen ogen de verwoestende gevolgen van de AIDS epidemie gezien. Het beeld van mensen die geen enkel vooruitzicht op genezing hebben, staat op mijn netvlies gebrand. Ook heb ik kennis gemaakt met organisaties, die met steun, een zeer effectieve en duurzame zorg verlenen aan de getroffen gemeenschap. De noodzakelijke zorg betreft alle aspecten van de cyclus: van geboorte tot dood. Of te wel: empowerment van vrouwen, zorg voor zwangere vrouwen, zorg voor baby’s die al of niet besmet geboren worden, crèches, gezondheidszorg, voorlichting, opleiding, medicatie, voeding, werk en waardig sterven.

In 2009 zijn Anneke, mijn vrouw, en ik betrokken geraakt bij Rehoboth en Genesis. Rehoboth is een kinderdorp waar verlaten en met het HIV virus besmette wezen worden opgevangen en opgevoed. Genesis omvat een aantal activiteiten voor, in en met de mensen uit de communities. Rehoboth en Genesis zijn actief nabij Port Shepstone, 130km van Durban, Zuid Afrika.

Anneke en ik zijn gemotiveerd om deze betrouwbare instanties te ondersteunen en actief sponsors en gelden te werven.


Kitty Gravemaker
Penningmeester
Dagelijks ben ik in mijn werk actief op het gebied van organisatie- en mensontwikkeling. Het begeleiden van mensen, in welke rol of positie dan ook, op hun weg om zelf een betere regisseur te worden van hun eigen (werk) omgeving en ontwikkel- of verbeterprocessen heeft mijn specifieke aandacht.

Daarnaast ben ik vooral moeder en oma, waardoor ik weet hoe het voelt om je (klein)kind te willen behoeden voor narigheid die mogelijk op zijn/haar pad komt. Ook daaraan geef ik graag mijn aandacht en ondersteuning in een zo goed mogelijke versterking van de persoonlijke ontwikkeling en groei zonder problemen.

Een goede persoonlijke ontwikkeling en groei is voor veel kinderen in Zuid Afrika echter niet vanzelfsprekend. Velen van hen groeien zonder hulp op in een slechte gezondheid of  in moeilijke omstandigheden. Ik wil daar bewust bij stil staan en door mij in te zetten als bestuurslid van Stichting Themba, hoop ik een steentje bij te dragen in de hulp aan deze kinderen. Door de locale hulporganisaties te ondersteunen in het voorkomen van sterfte van kinderen aan ziekten die met medicatie te verbeteren of te genezen zijn of om ouderloze zieke kinderen een liefdevolle, warme en beschermde plaats te geven. Of door mee te denken over hoe de aandacht zich daar kan richten op voorlichting  aan de vaders, moeders en familie van deze kinderen en hen meer bewust te laten worden van hetgeen zij kunnen doen om ziekten in het gezin te voorkomen.

Als ambassadeur zet ik mij vanuit Stichting Themba graag in om anderen in mijn omgeving voor deze locale problematiek in Zuid Afrika te interesseren  en medestanders te vinden voor een daadwerkelijke steun of bijdrage, zowel financieel als persoonlijk


Leo Benders
Secretaris

Al jaren lopen mensen als een rode "leiddraad" door mijn leven, met veel plezier sta ik dag en nacht klaar voor mens en dier in onze dierenartsenpraktijk in het Zuiden van het land. Tussendoor ben ik enkele jaren in de Animal Health Industry en Veterinary Equipment. Ik mocht 7 jaar in verschillende functies de wereld bereizen. Bevoorrecht mocht ik genieten van andere culturen, gebruiken en gewoonten. Inmiddels ben ik weer terug op mijn oude honk en werk ik weer als practicus in het zuiden van Nederland bij DierenDokters Venray.

Tijdens mijn studie diergeneeskunde hebben mijn vrouw, Esther en ik vele lange reizen gemaakt van enkele maanden, onder andere door Zuidelijk Afrika. Men zegt dat dit mooie continent nooit meer uit je hart en ziel gaat, als je er ooit bent geweest. Niets is minder waar!

Inmiddels zijn we drie mooie kinderen verder (Roos, Kaydin en Abel). De oudste twee hebben we geadopteerd uit Zuid Afrika. Tijdens onze bezoeken worden we keer op keer geraakt door de omstandigheden en ziekten die dit continent treffen. Je ziet veel oudere mensen en heel veel kinderen. Iedere keer weer dringt de vraag zich op: waar zijn de ouders.... Het is schrijnend om te zien dat een grote en essentiële tussenlaag van de bevolking verdwijnt.

Een bezoekje aan Jordanië, interesse in je medemens en een spontaan contact hebben mede geleid tot de oprichting van Themba. Themba is onze manier om ons belangeloos in te zetten voor de volgende generatie in Zuid Afrika.


Hans Roelands
Bestuurslid
Na meer dan 20 jaar werkzaam geweest te zijn in de accountancy heb ik een overstap gemaakt naar het bedrijfsleven, waarin ik 12 jaar werkzaam ben geweest als controller binnen internationale ondernemingen. Momenteel ben ik werkzaam als interim-controller in de welzijn- en cultuursector.
In 2014 ben ik via mijn vrienden Jan en Anneke betrokken geraakt bij Themba. Hun enthousiasme en inlevingsvermogen hebben mij warm gemaakt om mijn steentje bij te willen dragen aan de hulp aan en het welzijn van de kinderen in Zuid Afrika. Door vanuit mijn positieve instelling vooral mijn financiële kennis in te zetten voor Themba hoop ik dit te kunnen bereiken.


Word Donateur!  >>