Onze visie

Inleiding
Op 4 maart 2011 is de Stichting Themba opgericht door Jan Rothuizen (voorzitter), Kitty Gravemaker (penningmeester) en Leo Benders (secretaris). De stichting stelt zichzelf ten doel het bevorderen van geestelijke en lichamelijke gezondheid van inwoners van Afrika in het algemeen en Zuid Afrika in het bijzonder. De stichting tracht dit te bereiken door het opzetten en steunen van programma’s en projecten met als centrale thema’s: Medische gezondheid, Educatie, Geestelijke gezondheid, Emotionele gezondheid en Fysieke gezondheid.

Om dit doel te verwezenlijken werft de stichting fondsen en middelen. De stichting controleert en valideert de beoogde doelen, zodat ter beschikking gestelde fondsen en middelen volledig worden aangewend voor beoogd doel.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit donaties, subsidies, sponsorgelden, verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift en overige baten.

 

De AIDS epidemie

De stichting onderhoudt op het moment van oprichting een intensief contact met ngo’s in KwaZulu Natal Zuid Afrika. De betreffende ngo’s zijn verbonden in een overkoepelende samenwerking in de regio Ugu van KwaZulu Natal. Deze Ugu AIDS Alliance stemt activiteiten van de verschillende ngo’s af, zodat zorg en hulp doelmatig en efficiënt aangewend wordt. De Ugu AIDS Alliance onderhoudt actief overleg en is een levende en actieve overlegvorm.

 

De verschillende hulporganisaties richten zich op alle aspecten die te maken hebben met de gevolgen van de AIDS epidemie. De activiteiten betreffen zijn divers en hebben gemeen dat direct of indirect HIV / AIDS ten grondslag ligt aan de oorzaak van de te bestrijden problemen, die meestal een kringloop aangaan van oorzaak en gevolg.

 

Momenteel wordt hulp verleend op het gebied van:

  • Women empowerment
  • Voorlichting o.a. door middel van health checks
  • Zwangerschap en bevallen
  • Zorg voor wezen en verlaten kinderen
  • Goede voeding
  • Thuis kweken van groenten
  • Crèches in de community
  • Sport als middel van voorlichting (o.a. Gyms in de community)
  • Hospice (40 bedden)

 

De lijst is wellicht niet kompleet en de activiteiten ontwikkelen zich mede door voortschrijdend inzicht en afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen.

 

 

NGO’s

Met twee ngo’s uit de Ugu AIDS Alliance is momenteel intensief contact: Genesis en Rehoboth.

 

Genesis is een ngo, opgericht door de Norwegian Setllers Church in Port Shepstone. Deze kerk vult haar sociale verantwoordelijkheid in door bovengenoemde activiteiten te ontplooien en in te vullen met haar leden.

 

Rehoboth is een kinderdorp, in de community Murchison, 20 km van Port Shepstone, alwaar momenteel 55 seropositieve wezen en verlaten kinderen worden opgevangen en opgevoed. Rehoboth heeft 11 huisjes voor 5 kinderen en een huismoeder uit de community. In Port Shepstone heeft Rehoboth een Midway huis voor begeleid wonen van kinderen vanaf ongeveer 10-12 jaar. Vanwege haar omvang heeft Rehoboth permanent een social worker en program manager. Rehoboth is opgericht door en wordt bestuurd door vrijwilligers uit Nederland. Deze vrijwilligers ontvangen hun ondersteuning door zelfstandige fondswerving.

 

 

Realiseren van beleid Themba

Het beleid van Themba is gericht op geldelijke en/of praktische ondersteuning van de ngo’s die actief zijn in het district Ugu in KwaZulu Natal. Het beleid wordt verwezenlijkt doordat het bestuur van Themba fondswervers aanstelt. De fondswervers verwerven donaties en gelden vooral door persoonlijk contact tussen fondswervers en potentiële donateurs. Fondwervers kunnen zijn: bestuursleden, mensen die de doelstellingen onderschrijven, ambassadeurs, donateurs en commissies die door het bestuur zijn aangesteld, voor een bepaalde fondswerving als bijvoorbeeld een gala.

 

Alle ngo’s hebben voortdurend nood aan hoog gemotiveerde en goed opgeleide vrijwilligers. Vrijwilligers zijn nodig voor de realisering en uitvoering van diverse activiteiten: van werken in een crèche tot zorgverlening door tandartsen en huisartsen. Ook is er nood aan maatschappelijke stages en stages vanuit zorggerelateerde opleidingen.

 

Vrijwilligers die actief geweest zijn bij de ngo’s zullen van materiaal en ondersteuning worden voorzien, zodat zij bij terugkomst in Nederland of elders gemakkelijk hun wervende verhaal kunnen doen.

 

Het Themba Child Sponsorprogramma, voor de kinderen van Rehoboth, is de belangrijkste bron van inkomsten om de kosten van Rehoboth te dragen. Door het sponsoren van een kind, met maandelijkse bijdragen, wordt Themba (hoop in Zulu) gegeven aan het kind en de sponsor. De sponsor wordt regelmatig op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van het kind en de financiën worden volledig aangewend voor het Holistisch 5 punten programma voor de kinderen: Medische gezondheid, Educatie, Geestelijke gezondheid, Emotionele gezondheid en Fysieke gezondheid.

 

Financiële controle

De juistheid van de kosten die ten laste van de stichting worden gebracht, werden tot en met 2014 gecontroleerd door accountantsorganisatie Deloitte. Daarnaast controleerde Deloitte dat de ontvangen donaties / gelden / legaten werden besteed binnen de doelstellingen van de stichting. Vanuit zijn ervaring als registeraccountant controleert de heer J.A.M. (Hans) Roelands RA de financiële stukken vanaf 2015. Word Donateur!  >>