Jaarverslagen

Jaarrekening Stichting Themba
 
De juistheid van de kosten die ten laste van de stichting worden gebracht, werden tot en met 2014 gecontroleerd door accountantsorganisatie Deloitte. Daarnaast controleerde Deloitte dat de ontvangen donaties / gelden / legaten werden besteed binnen de doelstellingen van de stichting. Vanuit zijn ervaring als registeraccountant controleert de heer J.A.M. (Hans) Roelands RA de financiële stukken vanaf 2015. 

De jaarrekeningen:
Deze kunt u indien gewenst opvragen bij onze stichting.