Reizen Jan Paardenkooper

Jan Paardenkooper is de man die als eerste van ons reizen maakte naar Roemenië. Eerst onder de vlag van Dorkas. Later vanuit de Volle Evangelie Gemeente Utrecht.

Stichting Stefanus werd in het leven geroepen om onder andere het werk van Jan officieel te maken.

Jan heeft vanuit zijn liefde voor Jezus en bewogen hart heeft veel werk verzet in Roemenië. Samen met zijn maatje Gerrit Keunen zijn er heel veel reizen geweest waarbij kerken werden bezocht en bemoedigd, armen een zegen en een pakket kregen, gebeden werd voor de zieken en projecten werden gestart.

Niet alle projecten hebben de tand des tijds doorstaan, maar de projecten beschreven op deze website zijn nog steeds springlevend.

De lopende projecten worden door het bestuur van Stefanus gevolgd en financieel ondersteund.

Jan is nog steeds nauw betrokken bij het werk van Stefanus, maar ondertussen zijn vleugels wat wijder uitgeslagen. Zo wordt er regelmatig vanuit stichting GAIN, http://gainhelpt.nu/ een beroep gedaan op Jan zijn kundigheid op bouwgebied.

Deze pagina houdt u op de hoogte van de plannen die Jan heeft.

Hier vindt u het blog over de eerste reis. Met foto's.

Mocht u Jan financieel willen helpen bij het bekostigen van de reizen, dan staat daar het rekeningnummer van Stefanus voor open: NL38 INGB 0003 147 374.

Vermeld dan in de omschrijving Reizen Jan.

Jan weer thuis uit Tanzania — 22-nov-2013 16:13:15

Tanzania 2013 — 22-aug-2013 13:05:35