Kinderhuis Andrei

Kindertehuis "Andrei"

Proef iets van de sfeer in "ons" kindertehuis door de video "Helpen in de tuin" [56k modem] [breedband internet]

In Roemenië bevinden zich zo'n 150.000 kinderen in een kindertehuis. Dat zijn echter lang niet allemaal weeskinderen. Veel Roemeense gezinnen leven onder de armoedegrens. Wanhopige ouders zien soms geen kans om hun kinderen te onderhouden. Zij brengen hun kinderen dan naar een tehuis.

De staatstehuizen zijn echter overvol, waardoor de kinderen vaak veel te weinig aandacht en liefde krijgen, met alle gevolgen van dien. Om in ieder geval een aantal kinderen een behoorlijke kans te geven heeft de Roemeense stichting "Andrei Provita" in samenwerking met de Nederlandse stichting "Stefanus" een kleinschalig tehuis opgericht.

Het tehuis bevindt zich in het dorpje Saulia, tussen de steden Cluj en Tirgu Mures.

Het tehuis is in december 2001 van start gegaan met 2 kinderen, een bijna 2 jaar oude tweeling. Het aantal kinderen is inmiddels uitgebreid tot het beoogde maximum van 10.

Sponsors gezocht

Om het tehuis draaiend te houden is ook geld nodig.

Een deel van de onkosten wordt betaald uit een kleine overheidsbijdrage, uit de opbrengsten van de op hetzelfde terrein gelegen conferentiecentrum/camping "Andrei" en uit wat kleinschalige landbouwactiviteiten. Maar dit is niet voldoende.

Daarom zoeken we sponsors, die een kind geheel of gedeeltelijk willen sponsoren. We hebben mensen nodig die beloven een vast bedrag per maand te geven, zodat we dat concreet kunnen toezeggen aan stichting Andrei Provita. U kunt zich opgeven als sponsor door onderstaand formulier op te sturen naar

Stichting Stefanus

t.a.v. Bert de Boer

Lisdodde 46

3628 NL Kockengen

e-mail: penningmeester@stichtingstefanus.org

Ja, ik wil meehelpen het kindertehuis "Andrei" te sponsoren!

Ik maak daarvoor voortaan elke maand 100/50/25/10/........ euro (*) over naar NL38 INGB 0003 1473 74 van stichting Stefanus in Kockengen.

O Ik stel er prijs op t.z.t. regelmatig informatie te ontvangen van een specifiek kind dat ik (mede) sponsor.

O Ik stel er prijs op t.z.t. regelmatig informatie te ontvangen over alle in het huis verblijvende kinderen.

Naam:

Adres:

Postcode & plaats:

Telefoon:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.