(S3] Stichting Social Solutions

Stichting Social Solutions (S3]

(inschrijving KvK: 17201591, RABO: NL25 RABO 0321 7974 93. De secretariaatsadres is dat van de voorzitter)

De stichting bestaat sinds 18-01-2007 en opereert in het sociale domein. Het bestuur dat bestaat uit:

 • Peter Vereijken (voorzitter)
  De Stroom 29 | 9411 MB Beilen | peter.vereijken@gmail.com | 06 - 21 80 70 81
 • Henk Derks (secretaris) 
  Vloeteind 27 | 5502 PT Veldhoven henk@derksadvies.nl | 06 - 55 18 09 60
 • Klarie Vliek (penningmeester)
  De Stroom 29 | 9411 MB Beilen | klarie/vliek@gmail.com | 06 - 25 13 44 47

De bestuurders ontvangen voor hun bestuurlijke werkzaamheden geen beloning. Daadwerkelijke/reële onkosten t.b.v. (S3] kunnen eventueel wel gedeclareerd worden.

Het werk/kantooradres van (S3] is gelijk aan het adres van de voorzitter.

Derden, die zich verwant voelen met de uitgangspunten (S3] werken onder, vergelijkbare condities, mee in een netwerkverband mee aan projecten of activiteiten.


Beleid van (S3] in hoofdlijnen "Ondernemerschap - leiderschap - eigenschap - lef - vernieuwend" zijn de kernwoorden in alle activiteiten, die (S3] hier & nu ontwikkelt en uitvoert. Mensen en organisaties tot een andere versie van zichzelf stimuleren, begeleiden en bewust laten zijn van hun eigen Leitmotiv.

 1. (S3] ontwikkelt en voert uit projecten, producten, diensten en initiatieven op het gebied van jeugdhulp, zorg, welzijn, groen & natuur en onderwijs in relatie tot hun eigen sociale domein.
 2. (S3] ontwikkelt, initieert en schrijft boeken over ontwikkelingen in het sociale domein, zoals: "IKC, handboek voor directeuren en bestuurders", "Pleidooi voor het kind" of "rolverwisseling in het sociale domein".
 3. (S3] ontwikkelt een methode/werkwijze voor aanpak - opvang - ondersteuning van schoolgaande kinderen, door ze actief actief er bij te betrekken en jongeren tussen 4 en 18 jaar als begeleiders/rolmodellen (Rangers) in te zetten.
 4. (S3] (co-)financiert kleinschalige projecten en activiteiten gericht op ontwikkeling van mensen in en van hun eigen sociale domein. 


Hier en nu ligt bij (S3] de focus op

Scholing, coaching, onderzoek, publicatie, model ontwikkeling op het terrein van:
 1. Ondernemerschap, innovatie/resetten en netwerken in het sociale domein.
 2. Integraal kindcentrum (IKC), ondernemend leiderschap, blurring in het sociale domein.

Ċ
Peter Vereijken,
31 jul. 2017 02:01
Ċ
Peter Vereijken,
8 okt. 2017 01:35
Ċ
Peter Vereijken,
4 sep. 2017 02:49
Ċ
Peter Vereijken,
31 jul. 2017 02:09
Ċ
Peter Vereijken,
12 okt. 2017 04:31
Ċ
Peter Vereijken,
1 okt. 2017 15:16
Ċ
Peter Vereijken,
16 jun. 2017 03:56
Ċ
Peter Vereijken,
1 okt. 2017 15:16
Comments