STICHTING ORMUS

STICHTING ORMUS stelt zich ten doel het bevorderen van welzijn en 
welvaart der volkeren waar ook ter wereld, ongeacht ras, nationaliteit of geloof.

Bezoekadres: Rafaëlweg 23, 6114 BX Susteren 
Secretariaat: Oranjelaan 327, 6166 BP Geleen, tel. 046-4749512 
Email: Stichting.Ormus@gmail.com

Stichteres: Yvonne van Nassau
Bestuur: Jan van Wersch (voorzitter), Math Schouteten (secretaris), Jack Bongarts (penningmeester),
János Flesch, Hub Joosten, Marlies Notten, Arnold Otten, René Rousseau, Frank Thuijsman

Hoofdlijnen Beleidsplan: Inzameling van goederen en organisatie van boeken- en rommelmarkten t.b.v. hulpverlening. 
Voor meer informatie: zie verslagen Ormusreizen.

Financiële Verantwoording: Stichting Ormus is een ANBI-instelling. Alle medewerkers van Stichting Ormus werken pro deo.
Ingezamelde goederen en opbrengsten van rommelmarkten worden geheel ingezet voor het geven van hulp. 
Voor meer informatie: zie Ormusverslagen.

Verslag van Werkzaamheden: zie Ormusverslagen.

Rabobank: NL11 RABO 0147683424
ING-bank: NL67 INGB 0004502330
KvK: 41072951
RSIN: 803545472