Lezingen en presentaties

Stichting Maritieme Archeologie organiseert enkele keren per jaar aan boord van het schip de "Boschwad" op het Wad, lezingen over scheepsrampen en de maritieme geschiedenis van het Waddengebied. Daarbij wordt een bezoek gebracht aan wadwachtpost "De Kalkman" op de Engelsmanplaat, alwaar de vogelwachters vertellen over hun werk op de plaat.

Op verzoek kunnen ook lezingen en presentaties voor groepen of personeelsverenigingen op locatie gehouden worden.

Met de opbrengsten vanuit deze voordrachten sponsort u het (sonar)onderzoek van Stichting Maritieme Archeologie in het betreffende gebied. Een onderzoek dat zich richt op de verdwenen vloot van Paesens bij de scheepsramp van 1883. De projectdoelstelling is om te kijken of er ook houten scheepswrakken worden aangetroffen of vrij zijn komen te liggen. Wij inventariseren de aangetroffen (houten) wrakresten middels verschillende duiken op locatie en rapporteren/presenteren daarover aan de betrokken instanties en belangstellenden.

___________________________________________________________________________