Werkgebied

Ons werkgebied is:

- het binnenwater van Noord-Nederland;

- de Waddenzee;

- de Noordzee-kant van de eilanden.

- We stellen ons ook open voor opdrachten op maat, in Nederland en daarbuiten.