Welkom op de website van Stichting Maritieme Archeologie!


Vanuit de stichting willen we graag het beoefenen van archeologie onderwater stimuleren en ons cultureel erfgoed onderwater helpen beschermen. 

Wij willen dit bereiken door:

a. Het geven van voorlichting aan maatschappelijke groepen en belangstellenden. Het organiseren van exposities en lezingen rond maritieme archeologie.
b. Het geven van opleiding en het uitvoeren van praktijklessen voor archeologie onderwater in samenwerking met de LWAOW (Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water), AWN (Archeologische Werkgemeenschap Nederland),  (Rijksdienst voer Archeologie. Cultuurlandschap en Monumenten , NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond) alsmede door duikteam Serenity Groningen, worden georganiseerd.

c. Alle andere activiteiten op gebied van de archeologie onder water, zolang ze niet commercieel zijn. 

d. Het uitvoeren van archeologisch onderzoek voor gemeenten en provincie. 

Unieke kans voor lezingen over scheepsrampen op het Wad LAUWERSOOG

YouTube Video

Op zaterdag 14 september 2019 is het weer mogelijk om lezingen mee te maken midden op de Waddenzee aan boord van de "Boschwad". 

Voor vertrek uit de haven van Lauwersoog, vertelt Klaas Wiersma van Stichting Maritieme Archeologie over de scheepsramp van 1883 waarbij 83 vissers uit Paesens-Moddergat verdronken. Daarbij ook over de zoektocht van de Stichting naar enkele van de verloren schepen van deze scheepsramp. Momenteel is hierover ook een expositie te zien in het museum ’t Fiskershúske in Moddergat.

Onderweg naar Engelsmanplaat vertelt de schipper over zijn ervaringen in het schitterende Waddengebied en de daar aanwezige zeehonden. Met een beetje geluk zien we er nog enkele liggen op de droogvallende plaat van Brakzand.

Op Engelsmanplaat aangekomen zal verhaald worden over andere scheepsrampen, piraterij, vingerbijters en argeloze schippers die misleid werden door jutters en daardoor strandden op het Rif en de gronden. Daarnaast bezoeken we op de plaat de wadwachtpost "De Kalkman" waar de daar aanwezige vogelwachters vertellen over hun werk op de plaat.

Het schip de "Boschwad" vertrekt om 17.30 uur vanuit de haven van Lauwersoog. De tocht duurt tot ongeveer 21.30/22.00 uur.

Voor meer informatie en reserveringen kunt u mailen naar: info@stichtingmaritiemearcheologie.nl en door overmaking van €50,= per persoon op IBAN: NL46 TRIO 0338 7788 88 ovv van uw naam en telefoonnummer.


Recente onderzoeksactiviteit: Friesche Wad Ameland

YouTube Video