Welkom op de website van Stichting Maritieme Archeologie!


Vanuit de stichting willen we graag het beoefenen van archeologie onderwater stimuleren en ons cultureel erfgoed onderwater helpen beschermen. 

Wij willen dit bereiken door:

a. Het geven van voorlichting aan maatschappelijke groepen en belangstellenden. Het organiseren van exposities en lezingen rond maritieme archeologie.
b. Het geven van opleiding en het uitvoeren van praktijklessen voor archeologie onderwater in samenwerking met de LWAOW (Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water), AWN (Archeologische Werkgemeenschap Nederland),  (Rijksdienst voer Archeologie. Cultuurlandschap en Monumenten , NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond) alsmede door duikteam Serenity Groningen, worden georganiseerd.

c. Alle andere activiteiten op gebied van de archeologie onder water, zolang ze niet commercieel zijn. 

d. Het uitvoeren van archeologisch onderzoek voor gemeenten en provincie. https://sites.google.com/site/stichtingmaritiemearcheologie/home/Thumbnail2.jpg

Filmreportage 4-5 aug 2018

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/197497/Duikers-zoeken-naar-wrak-in-de-Waddenzee
Interview 6 aug 2018
Met Het Oog Op Morgen
https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/467407-komen-we-meer-te-weten-over-de-vissersramp-op-de-waddenzee