Over Luster

Stichting Luster heeft als doel het stimuleren en bieden van een platform voor cultureel ondernemerschap binnen de vrije vormgeving en beeldende kunst met het accent op het gebied van het hedendaags auteurssieraad alsmede dit gebied onder de aandacht brengen van een breed publiek. 

Het zogenoemde auteurssieraad heeft altijd een bijzondere plek ingenomen binnen de beeldende kunst. 

“Een sieraad van een auteur roept – anders dan een parelketting of een modesieraad – vragen op. […] Ze willen minder dwaas zijn dan pronkjuwelen, eigenwijzer dan modesieraden en brutaler dan bijoux van de juwelier, maar als het goed is zijn ze een genoegen voor de geest en een feest voor het oog.” 

Deze quote is afkomstig uit het proefschrift ‘Sieraad in context, een multidisciplinair kader voor de beschouwing van het sieraad’ van Marjan Unger (1946-2018) die Liesbeth den Besten citeert.

Subpagina''s (1): Projecten