Projecten‎ > ‎

Namibië

Projectomschrijving

Structurele sponsoring van een maaltijdvoorziening voor weeskinderen op een basisschool in een van de armste wijken in Rehoboth, Namibië. In samenspraak met de schoolleiding is besloten deze activiteit voort te zetten en de intensiteit iets te verhogen. Hierdoor kunnen tenminste zo’n 100 tot 120 kinderen 4 dagen in de week een gezonde en voedzame maaltijd krijgen.

Projectbeschrijving

In het “blikkiesdorp”, het armste deel van de plaats Rehoboth in Namibië, bevindt zich de Oanob basisschool. Gesticht in 1927, is de school na de onafhankelijkheid van Namibië in 1990 gegroeid naar thans ruim 850 leerlingen. Deze krijgen onder leiding van gemotiveerde leerkrachten kwalitatief goed onderwijs en de school heeft inmiddels een goede reputatie opgebouwd.
De plaatselijke omstandigheden kenmerken zich door een grote armoede en een tengevolge van de aids en tuberculose problematiek hoog percentage weeskinderen. Wat de school betreft bestaat er een chronisch gebrek aan voldoende onderwijsmiddelen.

Vanaf 2000 hebben Ina en Ed IJdema, die elk jaar voor een periode van ongeveer 4 maanden in Namibië wonen, zich over de school ontfermd en sindsdien een programma van directe en gerichte sponsoring opgezet en begeleid.

Zo is er onder meer met behulp van de Nederlandse ambassade een gemeenschapsruimte tot stand gekomen. Vanuit Nederland is overtollig schoolmeubilair geleverd. Er zijn enkele naaimachines en een lokmachine geïnstalleerd waarmee eenvoudige schooluniformen voor de allerarmsten worden gemaakt. Er is inmiddels een kleine bibliotheek en er is een lokaaltje ingericht met eenvoudige computervoorzieningen. Zo kan met relatief beperkte middelen, in geld of in natura, effectief veel bereikt worden.    

Naast deze incidentele steun is een structureel project opgezet, het “soepproject”. Met name van de weeskinderen zijn er meer dan 100 die voornamelijk op straat leven en met honger op school komen.
Voor deze kinderen wordt gedurende het schooljaar, viermaal per week gedurende 40 weken, dagelijks een stevige maaltijdsoep of vergelijkbaar gerecht gemaakt. De ingrediënten worden zeer efficiënt ingekocht en de bereiding gebeurt in een eenvoudige keukenruimte door twee vrijwilligers, die daarvoor een kleine vergoeding ontvangen. De kinderen worden door de leerkrachten beoordeeld voor deelname. De jaarlijkse kosten voor dit project (minstens 16000 maaltijden!) liggen in de orde van € 3500.

Stichting Habari ondersteunt dit soepproject al sinds een aantal jaren. Nu Ina en Ed zich binnenkort om gezondheidsredenen helaas zullen moeten terugtrekken uit Namibië, heeft de Stichting besloten om de zorg voor continuïteit van organisatie en fondswerving voor zover mogelijk op zich te nemen, mits de controle op de uitvoering van het project gewaarborgd kan worden. Wanneer de ontwikkeling van de fondswerving het toelaat overwegen we om ook een aantal incidentele activiteiten van het lopende programma te sponsoren.

Laatste Nieuws
  • Soepproject: het oude elektrische fornuis is vervangen door gaspitten waarop de gamellen passen.
  • De school bouwt een nieuwe ruimte voor de peuterklas waarvoor nog wat faciliteiten nodig zijn.
  • Het computerlokaal heeft een aansluiting op internet, kosten ongeveer € 300 per jaar. Er is een jonge Amerikaanse vrijwilliger die de bibliotheek en de computerlessen onder haar hoede neemt.
  • Ina en Ed dragen hun project nu in vertrouwen over aan Stichting Habari. De lokale monitoring is in handen van Ineke van den Oever, vriendin van de IJdema’s en evenals zij eigenares van een huis aan het Lake Oanab. De Stichting hoopt dat alle sponsoren hun steun enthousiast blijven voortzetten.