Projecten‎ > ‎Kenia‎ > ‎Project PDTC‎ > ‎

2015-09 Ontwikkelingen bij Barakafarm, sep. 2015

Ontwikkelingen bij Barakafarm/LEWA Childrens Home

Lewa is in grote lijnen een organisatie met 4 of 5 poten:

De basis vormt het weeshuis waar kinderen in principe jaren kunnen verblijven en er is een flinke basisschool aan verbonden die ook onderwijs geeft voor kinderen uit de regio,

Dan is er Barakafarm, een boerderij met 200 ha. grond waarvan de helft nu in exploitatie is en met een eigen zuivelfabriek. En tot slot is er PDTC, het praktijktrainingscentrum voor de melkveehouderij.

Het is een hele uitdaging voor directrice Phillys Keino en manager Jos Creemers om aan dit omvangrijke geheel leiding te geven. Ze kijken daarbij ook naar de langere termijn en om die reden wordt er onderzocht of Barakafarm kan worden uitgebreid. Daarbij ook de andere helft van de grond in productie nemen en de veestapel vergroten, dat geeft ook meer basis voor de zuivelfabriek. Voor deze plannen wordt er ook gekeken of eventueel samenwerking met een andere partij mogelijk is. Dat is zowel financieel als voor de versteviging van het management belangrijk.

Waar het gaat over PDTC: daar bestaat een goede belangstelling voor. Vorig jaar zijn er ongeveer 170 cursisten geweest (boeren) en de eerste helft van dit jaar 120. De belangstelling is er, maar van een kostendekkende fee betaald door de cursisten zelf is nog geen sprake. De contacten lopen vaak via melk coöperaties en dan is er een bijdrage van deze organisatie of van bijvoorbeeld SNV. Op zich is dat niet zo erg. Ook in Nederland was het enkele tientallen jaren geleden nog moeilijk om boeren te verleiden tot betaalde cursussen. Het gaat er nu op de eerste plaats om dat de kleine boeren geleidelijk aan leren meer uit hun koeien te halen.

Omdat het moeilijk was om geschikte Keniaanse trainers te vinden is Jos Creemers vorig jaar begonnen met de eigen opleiding van trainers. Dit zijn Kenianen met een agrarische HBO-opleiding en met voldoende gevoel voor de praktijk. Het blijkt bij universitair afgestudeerden bijna not-done te zijn om nog weer praktisch met vee, stal en voer om te gaan. Op Barakafarm zijn dus een aantal trainers opgeleid die met succes cursussen verzorgen. Echter dat succes is opgevallen, want een paar van deze trainers zijn “weggekocht” door andere bedrijven. Voor Jos Creemers weer een zorg extra om dat op te vangen.

Voor de praktijkmodules die voor PDTC ontwikkeld zijn is inmiddels een brede belangstelling, zelfs internationaal. Er wordt aan gewerkt om de modules verder te verbeteren. Daarnaast wordt er aan gewerkt om de faciliteiten een kleine facelift te geven.

Voor LEWA en m.n. Jos Creemers vraagt dit veel aandacht en inspanning, waarbij het trainingscentrum niet ten laste van de andere activiteiten van LEWA mag komen. Vandaar ook dat Habari dit initiatief nog steeds van harte ondersteunt.

Gerrit Tijmensen


Gerrit Tijmensen neemt met 2 stagiaires de lesmodules door.


De trainer bespreekt met een groep cursisten de verteerbaarheid van het voer. Jos Creemers kijkt toe.

De jongveestal van Barakafarm.

Jos Creemers en Gerrit Tijmensen voor het hoofdgebouw van LEWA’s Childrens Home.