Projecten‎ > ‎Kenia‎ > ‎

Practical Dairy Training Centre in Eldoret ( Kenia)

Geplaatst 11 mei 2013 01:54 door wizardofoh.nl   [ 30 apr. 2014 06:45 bijgewerkt ]
door Gerrit Tijmensen

Hoe staat het er mee?

Eind 2012 zijn zowel LEWA’s Children Home in Eldoret als ook het bestuur van onze Stichting Habari akkoord gegaan met het projectplan. Een weergave van dit plan is elders op de website te zien. Die instemming betekende ook dat er concreet gewerkt kan worden aan de realisering van het  trainingscentrum. 

Er is de laatste maanden met veel instanties en organisaties in Nederland, maar ook in Kenia overleg geweest voor hulp en mogelijke samenwerking. Dit om te voorkomen dat het wiel telkens weer opnieuw wordt uitgevonden en ook om te bereiken dat dit project benut kan worden als een pilot voor verdere ontwikkeling. 


Overleg is er geweest met Agriterra en  Royal FrieslandCampina (RFC) over mogelijke inzet van het PDTC voor de zuivelorganisaties waar zij contact mee hebben in Kenia.
Er is contact met ICOW in Kenia, een kleine organisatie die op een moderne manier voorlichtingsboodschappen aan lokale melkveehouders toestuurt via hun IPhone e.d.. Het bijzondere is dat daar al enkele duizenden boeren gebruik van maken! Een deel van die kennis komt van Jos Creemers!

Inmiddels is het zover dat de zero grazing unit ongeveer klaar is voor gebruik. Een kleine stal met daarbij een paar veldjes met goed gras (napier) en zogenaamde foddertrees, struiken om van te vreten.

De grootste klus is het maken en aanpassen van lesmateriaal voor praktijktrainingen. Daarvoor zijn twee studenten van de lerarenopleiding voor de agrarische sectoren (STOAS) uit Wageningen voor hun stageproject al een paar maanden bezig. Dit zijn Hilde Slootweg en Pascual Westerholt en op dit moment zijn ze enige tijd in Kenia op Barakafarm om daar verder te werken aan de aanpassing van lesmateriaal.

Voor de begeleiding van de lesstofontwikkeling is een begeleidingscommissie ingesteld bestaande uit een aantal deskundigen met veel ervaring op het gebied van voorlichting voor de melkveehouderij in Afrika. Bert Voskuil heeft zelf het grootste deel van zijn leven daaraan gewerkt en ook Arie Wingelaar heeft in de omgeving van Eldoret gewerkt. Daarnaast is er de permanente begeleiding door onze adviseur Willem van der Bent die als consultant regelmatig actief is in Afrika. Met elkaar proberen we praktische lesstof te ontwikkelen.
We zijn daarvoor ook wezen kijken bij het Ontwikkelcentrum in Ede, waar de ontwikkeling van lesstof voor het Nederlands agrarische onderwijs gecoördineerd wordt. Dit is al met al een enorme klus en zal nog wel de rest van het jaar vergen. Er is bij andere organisaties veel belangstelling voor het resultaat en mogelijk kan de lesstof dus ook elders ingezet worden! Laten we hopen dat het ons lukt.
Ook de SNV  heeft het project positief beoordeeld en heeft een subsidie toegezegd waardoor het ook voor LEWA verantwoord is een volgende stap te zetten: het aanstellen van een Keniaanse trainer.
Er is iemand op het oog die al jaren geleden een opleiding heeft gevolgd op het International Dairy Training Centre in Oenkerk en dus precies past in het gewenste plaatje.
Zo kan er waarschijnlijk dit jaar een start gemaakt worden met de eerste cursussen. Het organiseren daarvan en het werven van de cursisten is ook een taak voor LEWA. We zijn benieuwd hoe dat gaat lopen!

Een ieder die ons steunt: heel erg bedankt. Met die steun is deze vlotte start mogelijk geworden en blijven er aan werken dat het training centrum over een aantal jaren zichzelf in stand kan houden.

Zie ook: