Projecten‎ > ‎Kenia‎ > ‎

Practical Dairy Training Centre Eldoret

Geplaatst 28 okt. 2013 04:32 door wizardofoh.nl   [ 30 apr. 2014 06:49 bijgewerkt ]
door Gerrit Tijmensen

Ons vorige bericht maakte melding van de twee STOAS studenten die in Kenia op locatie bezig waren met de ontwikkeling van praktijkgericht lesmateriaal voor het trainingscentrum. Dat is goed uitgepakt. Er is een format ontwikkeld dat de basis vormt voor de uitwerking van de praktijkmodules. In de maanden dat de studenten er samen met Jos Creemers aan gewerkt hebben is er voor 3-4 modules lesmateriaal ontwikkeld. Dit is kritisch beoordeelt door onze begeleidingscommissie bestaande uit deskundigen met jarenlange ervaring in de sector en in Kenia. Zij waren blij verrast door de kwaliteit van het geleverde werk. Het zijn sheets met zeer beperkte hoeveelheid tekst en voorzien van veel beeldmateriaal dat de praktische handelingen laat zien. Nu is het de uitdaging om voor tenminste nog zes modules dat verder te ontwikkelen.

In juni 2013 is Martin Wasongo als trainer bij PDTC aangesteld. Zijn eerste taak is het verder uitwerken van lesmodules en ook het voorbereiden van de eerste trainingen/curssussen. Helaas werd Martin al snel ernstig ziek en dat heeft er toe geleid dat hij pas half september inzetbaar was.

Onze stichting heeft er voor gezorgd dat onze deskundige, Willem van der Bent (oud-PTC+), weer een begeleidingsbezoek aan Eldoret kon brengen. Dit heeft in de eerste week van oktober plaatsgevonden. Samen met hem is er een plan van aanpak voor de komende maanden gemaakt en ook is er een eerste pilottraining gegeven. Die pilot had als thema: voeding en bleek goed aan te slaan. Bijgevoegd een paar foto’s van deze sessie.

Lewa heeft op haar Barakafarm een goede trainings unit (stalletje) en veldjes voor de teelt van voedergewassen ingericht. Dat is essentieel voor de praktijk training en dit onderdeel moet nog verder uitgebouwd worden.

PDTC is dus van wal af maar er moet nog veel gebeuren. We zijn erg blij dat er nog geen jaar nadat het projectplan is vastgesteld al praktijkmodules gereed zijn en er een pilot training gegeven is. Waar in Nederland start vanuit het niets binnen een jaar een opleiding?

Voordat we te vroeg juichen. We beseffen dat er nog geen sprake is van een situatie die continuïteit garandeert, maar de basis is gelegd. Bijgaand ziet u een tweetal foto’s van de eerste trainingen.

Instructie over plantmateriaal.
rechts: Willem van der Bent en tweede van rechts Jos Creemers

Zero grazing unit: cursisten dragen mest uit de stal naar het veld