Projecten‎ > ‎Kenia‎ > ‎

Lagere school Homa BayIn 2001 zijn er in Homa Bay voor een lagere
school met 300 leerlingen schoolboeken gekocht. Door geldgebrek hadden de leerlingen voor alle vakken 1 boek per 10 leerlingen.


Ook is toen geld gedoneerd om een nursery school (kleuterschool) te bouwen. Op deze manier wordt getracht de jeugd
goed onderwijs te geven en zodoende aa n de welvaart en ontwikkeling van de mensen en het land bij te dragen.
Lokatie Homa Bay, Kenia